Verdiepende Minor: Reconstruction from Head to Hands: A Multidisciplinary View

Category
Deepening minor
Minor code
GENMIN20
Duration
10 weeks
Belongs to study programme
Geneeskunde

Inhoud

Deze hands-on minor belicht de reconstructieve chirurgie van aangeboren afwijkingen, ongevallen en tumoren in de volle breedte.

De minor is sterk praktijkgeoriënteerd: in practica (meerdere snijzaalpractica ‘anatomie hoofd’, ‘anatomie en afwijkingen hand’; practica hechttechnieken) wordt kennis verkregen van een scala aan aandoeningen en vaardigheden.

De minor is als volgt opgebouwd:
• Week 1-2: Inleiding, chirurgische anatomie en klinische vaardigheden.
• Week 3-4: Craniofaciale chirurgie: schisis, aangeboren- en craniofaciale afwijkingen.
• Week 5-6: Oncologisch reconstructieve chirurgie: mamma- en hoofd-halschirurgie.
• Week 7-8: Hand, pols- en zenuwchirurgie: congenitale, traumatische en chronische afwijkingen.
• Week 9-10: Toetsing, review en presentatie.

In groepen wordt gewerkt aan een review van de literatuur over een reconstructief onderwerp. Deze review wordt gepresenteerd in minorweek 9.

Aan deze multidisciplinaire minor nemen een groot aantal Erasmus MC afdelingen deel: Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Anatomie, Dermatologie, Interne Oncologie, Klinische Genetica, kaakchirurgie, KNO, Neurochirurgie, Oogheelkunde, Orthodontie, Psychologie, Radiologie, Radiotherapie, Reumatologie, Revalidatiegeneeskunde, SEH en Traumatologie.

Dit maakt deze minor daarom ook zeer geschikt voor studenten die zich graag wat breder willen orienteren op hun latere beroepskeuze!

Leerdoelen

Na afloop van de minor kan de student:
• de anatomie en embryologie van het hoofd-hals gebied en de bovenste extremiteit lokaliseren en benoemen.
• de multidisciplinaire behandeling van patiënten met een craniofaciale afwijking toelichten.
• de multidisciplinaire behandeling van patiënten met een hoofd-halstumor toelichten.
• uitleggen hoe een multidisciplinaire behandeling van patiënten met letsel van de bovenste extremiteit er uit ziet.
• uitleggen hoe een multidisciplinaire behandeling van patiënten met een aangeboren afwijking van de bovenste extremiteit er uit ziet.
• uitleggen hoe wondgenezing goed kan verlopen en littekenweefsel kan worden voorkomen of worden verminderd.
hechttechnieken (macro- en peeshechtingen) zelf uitvoeren en hierdoor inzicht verkrijgen in de complexiteit van de oog-hand coördinatie tijdens deze chirurgie.
• een reconstructief onderwerp in het Engels beschrijven en presenteren.

Bijzondere kenmerken

Deze verdiepende minor is toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde (EUR en LUMC) en geintereseerde KT studenten.

De minor is interessant voor studenten die alle facetten van de academische plastische en reconstructieve chirurgie willen leren kennen en voor studenten die willen ervaren hoe multidisciplinaire teams werken aan de optimale benadering en behandeling van de patiënt.

De colleges, practica, OK / poli / patiëntcontacten worden gegeven in het Nederlands. De voertaal m.b.t. literatuur, review en presentatie is Engels.

Inhoudelijke weekplanning

De minor richt zich op de reconstructieve chirurgie van craniofaciale aandoeningen, van oncologische defecten en van hand/pols/zenuw chirurgie welke nodig is door trauma of een aangeboren afwijking. De minor behandelt deze onderdelen modulair.

De minor start in de eerste 2 weken met een algemeen deel dat bestaat uit colleges en snijzaalpractica (snijzaal ‘hoofd-hals’, snijzaal ‘bovenste extremiteit’) over de chirurgische anatomie, de pathologie en het aanleren van klinische vaardigheden (o.a. hechttechnieken).

In de weken 3 en 4 staat de craniofaciale chirurgie centraal; de oncologisch reconstructieve chirurgie in de weken 5 en 6; de handchirurgie in de weken 7 en 8. Tevens specialiseert de student(e) zich in een zelfgekozen thema waarover hij/zij een scriptie schrijft en een presentatie geeft. 

Behandelingsopties vragen een optimaal functioneel en esthetisch resultaat met een minimale patiëntbelasting. De complexiteit van deze problematiek vraagt om een multidisciplinaire omgeving die dan ook duidelijk zal terugkomen in de organisatie en invulling van deze minor. Poli- en OK-bezoeken zijn hiervan integraal onderdeel.

Onderwijswerkvormen

• Colleges over hoofd-, hals- en handafwijkingen, hoofdhals- en borst reconstructie na oncologische resectie (ca. 15 uur/week).
• Anatomiepractica ‘hoofdhals’ en ‘hand’.
• Bezoek anatomisch/embryologisch museum (Leiden).
• Literatuuronderzoek, journal clubs en het schrijven van een review.
• Meekijken op operatiekamers, meelopen met spreekuren (ca. 5 uur/week).
• Zelfstudie: bestuderen reader, zoeken van literatuur, voorbereiden werkgroepen, tentamenstof leren, scriptie-opdracht uitwerken (ca. 15 uur/week).
• Een macro-chirurgische- en een peeshechtcursus.

Inhoudelijke weekplanning

De minor richt zich op de reconstructieve chirurgie van craniofaciale aandoeningen, van oncologische defecten en van hand/pols/zenuw chirurgie welke nodig is door trauma of een aangeboren afwijking. De minor behandelt deze onderdelen modulair.

De minor start in de eerste 2 weken met een algemeen deel dat bestaat uit colleges en snijzaalpractica (snijzaal ‘hoofd-hals’, snijzaal ‘bovenste extremiteit’) over de chirurgische anatomie, de pathologie en het aanleren van klinische vaardigheden (o.a. hechttechnieken).

In de weken 3 en 4 staat de craniofaciale chirurgie centraal; de oncologisch reconstructieve chirurgie volgt in de weken 5 en 6; vervolgens de handchirurgie in de weken 7 en 8. Tevens specialiseert de student(e) zich in een zelfgekozen thema waarover hij/zij een scriptie schrijft en een presentatie geeft.

Behandelingsopties vragen een optimaal functioneel en esthetisch resultaat met een minimale patiëntbelasting. De complexiteit van deze problematiek vraagt om een multidisciplinaire omgeving die dan ook duidelijk zal terugkomen in de organisatie en invulling van deze minor. Poli- en OK-bezoeken zijn hiervan een integraal onderdeel.

Onderwijsmateriaal

Bij deze minor hoort een Nederlandstalige reader. Overige literatuur (Engelstalig) is afkomstig uit boeken en tijdschriften en wordt, daar waar nodig, aangeleverd of kan door de student zelf worden opgezocht. Tevens wordt op basis van zelfgezochte literatuur, passend bij het uitgekozen thema, een review (scriptie) geschreven.

Tentaminering

Wijze van tentaminering
De toetsing bestaat uit 4, schriftelijke, delen:
• Digitaal tentamen aan het eind van de minor.
• Anatomietentamen bovenste extremiteit aan de hand van snijzaalpreparaten.
• Anatomietentamen hoofd-halsgebied.
• Review (scriptie) en presentatie over een reconstructief chirurgisch onderwerp.

Samenstelling eindcijfer
De toetsing bestaat uit 4 delen:
• 50%: digitaal tentamen aan het eind van week 10
• 12,5%: anatomietentamen bovenste extremiteit aan de hand van snijzaalpreparaten
• 12,5%: anatomietentamen hoofd-halsgebied (schriftelijke toets)
• 25%: review (scriptie) en presentatie over een reconstructief chirurgisch onderwerp

Zoals bij iedere minor geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden en dienen alle afzonderlijke toetsingsonderdelen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.

Feedback
Tijdens de minor is er wekelijks de mogelijkheid de voortgang te bespreken en vragen te stellen. Tevens is de minorcoordinator gedurende de gehele minor laagdrempelig bereikbaar. Voor geïnteresseerden wordt, na de tentamenuitslag, een inzage en nabespreking van het tentamen georganiseerd.

Frequently Asked Questions

Contact

Contactinformatie

Dr. J.W. (Han) van Neck
j.vanneck@erasmusmc.nl
010 704 3303
kamer Ee15.91 

Facultaire website
https://www.erasmusmc.nl/plastische-chirurgie/

Category
Deepening minor
Minor code
GENMIN20
Duration
10 weeks
Belongs to study programme
Geneeskunde
Organisation
Erasmus MC
Study points (EC)
15
Instruction language
Dutch
Location
Erasmus MC

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes