Verdiepende minor: Spoedeisende Geneeskunde

Category
Deepening minor
Minor code
GENMIN102
Duration
10 weeks
Belongs to study programme
Geneeskunde

Inhoud

Belangrijk is dat veel zelfstudie van de studenten wordt gevraagd. Ook het zelf destilleren van belangrijke stof uit een grote hoeveelheid informatie wordt van je verwacht. Er zullen weinig lectures worden gegeven. Wel zijn er veel responsie-colleges, workshops en scenario trainingen. Deze zijn alleen zinvol bij een gedegen voorbereiding.

Tijdens de lessen wordt actieve participatie van de studenten verwacht. Een professionele houding naar elkaar en naar de begeleiders wordt verwacht.  

Module 1: De acute zorgketen (1 week) 

Inhoud:

 • Hoe werkt het Systeem van Acute Zorg in Nederland?
 • Prehospitale zorg: ambulancedienst, meldkamer, huisartsenpost, straatartsen, triage, en rampengeneeskunde
 • Hoe denkt een SEH arts itt de klassieke manier van denken

 

Module 2: De ongedifferentieerde patient: treat while you diagnose (7 weken)

Inhoud

 • De ongedifferentieerde patiënt: syncope, POB, reanimatie, pijnstilling
 •  De verwarde patiënt: acute psychiatrie, acute neurologie, intoxicaties
 •  De zieke patiënt: hypotensie, buikpijn, dyspnoe
 •  De trauma patient: primary survey, secundary survey
 •  Out of the ED-box: outdoor medicine, intoxicaties, koorts uit de tropen, event medicine
 •  Speciale populaties op de SEH
 •  Pediatrie: herkenning en eerste opvang van het acuut zieke kind (2 weken)
 •  Ouderen en zwangeren op de SEH
 •  Meelopen op een SEH in Nederland, met een opdracht (1 week)

Module 3: patientveiligheid (2 weken) 

Inhoud

 • Hoe denken en beslissen dokters (clinical decision making, type 1 and type 2 thinking, heuristics and biases)?
 •  Hoe ontstaan fouten en hoe ga je er mee om?
 •  Teamwork, hoe doe je dat?
 •  Communicatie, consult vraag, patiënt presenteren, documenteren, politie op de SEH, omgaan met agressie.

Leerdoelen

Na het deelnemen aan deze minor heeft de student inzicht in:
- de organisatie van het acute zorgstelsel in Nederland, zowel pre- als hospitaal
- hoe de organisatie van de acute zorg is ingeval van een ramp
- de verschillende triage methoden en de flow van de patiënt door het systeem
- de denk en werkwijze van SEH artsen

Na het deelnemen aan deze minor beheerst de student:
- de eerste opvang, stabilisatie en diagnostiek van de ongedifferentieerde patiënt (ABCDE methodiek)
- basis trauma opvang (beginselen ATLS) voor volwassenen en kinderen
- reanimatie van volwassenen en kind, (beginselen ALS en APLS)
- de herkenning en eerste opvang van een acuut ziek kind

De student weet na het volgen van deze minor:
- hoe beslissingen worden genomen door artsen (critical decision making)
- wat patiëntveiligheid is en kan dit gebruiken om kritisch naar situaties te kijken
- hoe teams efficiënt en veilig werken
- efficiënt en veilig communiceren in de acute zorg

Bijzondere kenmerken

De minor staat open voor studenten geneeskunde en klinische technologie in hun 3de jaar van de Bachelorfase
Aanwezigheid is verplicht bij de lessen en trainingen.

Je gaat een week meelopen op een SEH, hiervoor wordt je ingeroosterd. Diensten kunnen in het weekeinde of door de week vallen; ook zal je een of meerdere avonddiensten meelopen.
Deze SEH’s kunnen in Rotterdam, Delft, Den Haag, Dordrecht of Goes zijn.

Ook een bezoek aan de meldkamer zal in de avond plaats vinden, waarschijnlijk in de eerste week!

Inhoudelijke weekplanning

Week 1 “De acute zorgketen”
Kennismaking en uitleg minor/FOAM/review, hoe denkt een SEH-arts, rondleiding SEH, Introductie simulatietraining, BLS/AED, Prehospitaal zorg, Triage HAP/ambu /SEH, Rampenoefening en decontaminatie unit. Meldkamer ambulance. Covid-19 en de acute zorg.

Week 2 “De ongedifferentieerde patiënt”
Syncope/ POB/ Shock/ pijn, ECG /ALS/ post-ALS scenario training.

Week 3 “Spoedeisende kindergeneeskunde”
Koorts uit de tropen/acute kinderneurologie/kinderchirurgie, APLS kind + PBLS, Kinderen en Pijn, herkenning acuut ziek kind/safety netting/benauwd kind, APLS scenariotraining.

Week 4 “Doctor House”
Medicals scenario training, Casino abdominale/buikpijn bij kinderen, Sepsis/Paracetamol intoxicatie/Salts and sugars, Workshops ABC skills, thoraxfoto, intoxicaties.

Week 5 “Trauma”
ATLS scenariotraining, Lethal triad in trauma en massale transfusie/Brandwonden/Neurotrauma, Prim/sec survey, immobiliseren, verdrinking, Workshop hechten, handonderzoek, kinderletsels.

Week 6 “Spoedeisende kindergeneeskunde (2de week)”
Complex zieke kinderen/Intoxicaties/Neonaat, Metabole ontregeling, Malpractice/Kindermishandeling, APLS scenariotraining, Ziek kind met Koorts/Vlekjes/Spotting the Sick Child/Kindercardiologie.

Week 7 "Special populations"
Ouderen en zwangeren op de SEH, Outdoor medicine.

Week 8 “Meet the Floor”
4 Diensten op de SEH

Week 9 “Patiënt safety”
Shift work, stress en fouten maken/How doctors think/Politie op de SEH, CRM scenariotraining, Roosteren, heuristics and biases, omgaan met agressie.Teamwork Escaperoom.

Week 10 “Finals”
Presentatie review in de vorm van podcast / vodcast, Inhaal simulatie scenario's, Simulatie examens (en eventuele herkansing), Digitaal tentamen.

Onderwijswerkvormen

Belangrijk is dat veel zelfstudie van de studenten wordt gevraagd. Hierbij maken we naast de gebruikelijke studiematerialen veel gebruik van online lesmateriaal. Ook het zelf destilleren van belangrijke stof uit een grote hoeveelheid informatie wordt van je verwacht. Er zullen weinig lectures worden gegeven. Wel zijn er veel responsie-colleges, workshops en scenario trainingen (2 - 4 uur per week). Deze zijn alleen zinvol bij een gedegen voorbereiding. Daarnaast zijn er bijzonder les vormen zoals: “ the Random Patient Simulator”, spellen zoals: “Casino Abdominale” en Toxicologie quizzes. CRM training in een Escape room.

Je gaat 4 diensten meelopen op een SEH.

Tijdens de lessen en het meelopen wordt actieve participatie van de studenten verwacht.

Onderwijsmateriaal

Aan de hand van de syllabus word je verwezen naar al het leermateriaal. Dit kunnen artikelen zijn, maar vaak ook online leermateriaal zoals podcast, vodcast, blogs, E-learning, serious gaming, apps.

Er wordt ook van je verwacht dat je zelf materiaal gaat zoeken online en dit op waarde weet te schatten

Tentaminering

Wijze van tentaminering

Toetsing bestaat uit vier onderdelen:

1. Digitaal tentamen met meerkeuze en open vragen

2. Patiënt simulatie: praktische toets waarbij je een casus van een acuut zieke patiënt krijgt (kind of volwassene) welke je moet opvangen. Je wordt beoordeeld op klinische en niet klinische (communicatie, teamwerk) vaardigheden.

3. Beoordeling review: in duo’s of trio’s werk je een probleem uit aan de hand van recente literatuur. De uitwerking van dit probleem wordt schriftelijk gedaan in de vorm van een review. De presentatie wordt gedaan in de vorm van een podcast. Het review wordt beoordeeld op inhoud. De podcast wordt beoordeeld op hoe kritische het onderwerp bekeken is en hoe het gepresenteerd wordt aan je collega’s (begrijpelijk en onderhoudend).

4. Beoordeling professionaliteit: dit gebeurt aan de hand van aanwezigheid, actieve deelname tijdens lessen en stage deelname.

Samenstelling eindcijfer
Digitaal tentamen met meerkeuze en open vragen                        50%
Patiënt Simulatie: praktische toets                                                    20%
Beoordeling review                                                                             20%
Presentatie van het review (in de vorm van een podcast)                  5%
Professionaliteit                                                                                      5%

Alle onderdelen moeten met een voldoende (5,5 of hoger) worden afgerond.

Feedback
Tijdens de minor is er wekelijks de mogelijkheid de voortgang te bespreken en vragen te stellen. Daarnaast heeft iedere minorstudent een mentor, dit is een SEH arts of A(N)IOS welke je vragen kan beantwoorden en je kan inspireren.

Aan het einde van de minor vindt een gezamenlijke evaluatie plaats. De studenten kunnen hun feedback geven en ze ontvangen algemene feedback van de coördinator. Feedback op de beoordeling van de reviews, presentaties en het tentamen geschiedt op verzoek.

Frequently Asked Questions

Contact

Contactinformatie

Carianne Deelstra
c.deelstra@erasmusmc.nl
SEH

 

Category
Deepening minor
Minor code
GENMIN102
Duration
10 weeks
Belongs to study programme
Geneeskunde
Organisation
Erasmus MC
Study points (EC)
15
Instruction language
Dutch
Location
Erasmus MC

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes