Interim dean Erasmus University College appointed

In consultation with the Executive Board, Dean Professor Victor Bekkers from Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) has appointed Professor Wim Hafkamp as interim dean of Erasmus University College (EUC) as of 1 September 2018. He succeeds the current dean, Professor Maarten Frens. Professor Hafkamp has been appointed for a period of one and a half years. Maarten Frens will continue to be associated with the EUC as Educational Director until 2018, where he will complete the accreditation process of the Liberal Arts and Sciences programme.

De decaan ESSB heeft samen met het CvB besloten een interim-dean te benoemen omdat het nog niet gelukt is om een opvolger voor Maarten Frens te vinden. Een tijdelijke oplossing is gevonden in de benoeming van prof.dr. Wim Hafkamp.  

Wim Hafkamp is hoogleraar Milieukunde bij ESSB. Als oud-decaan ESSB heeft hij binnen de Erasmus Universiteit veel bestuurlijke ervaring. Daarna heeft hij diverse wetenschappelijke bestuurlijke functies bekleed buiten de universiteit. Als opdracht krijgt hij mee om, na de vliegende start van het EUC, een toekomstvisie op de verdere ontwikkeling van het EUC te formuleren.

De decaan ESSB en het CvB hebben veel waardering voor de grote inspanningen die Maarten Frens de afgelopen vijf jaar heeft geleverd. Maarten Frens heeft aan de wieg gestaan van het EUC en heeft samen met zijn team in vijf jaar tijd een bruisend en succesvol University College in het Rotterdamse centrum tot stand gebracht. In korte tijd heeft het EUC zich weten te vestigen als een van de beste University Colleges in Nederland. In 2017 en 2018 is het EUC in de ranking van Keuzegids Hoger Onderwijs als Top Rated Programme uit de bus gekomen. Daarnaast is er een innovatief onderwijsprogramma ontwikkeld waarbij studenten nauw betrokken worden bij vraagstukken die leven in de stad.

Over prof.dr. Wim Hafkamp

Hafkamp is milieueconoom en sinds 1994 hoogleraar Milieukunde bij de ESSB. Eerst als wetenschappelijk directeur van het Erasmus Center for Management and Sustainable Development, waarna hij in 2001 voor vier jaar aantrad als decaan ESSB. Na zijn decanaat is hij onder andere wetenschappelijk directeur geweest van Kenniscentrum NICIS (Netherlands Institute for City Innovation Studies) en van het kenniscentrum VerDus (Verbinden van Duurzame Steden) een initiatief van  NWO, Platform31 en diverse ministeries.
Verder is hij wetenschappelijk directeur van het Erasmus Off-campus PhD program 
Cleaner Production, Industrial Ecology & Sustainable Development van het Department of Public Administration and Sociology.

 

Together with the Executive Board, the dean of ESSB has decided to appoint an interim dean because they have not yet been able to find a successor for Maarten Frens. A temporary solution has been found in the appointment of Professor Wim Hafkamp.

Wim Hafkamp is Professor of Environmental Science at ESSB. As former dean of ESSB, he has substantial managerial experience within Erasmus University. He has also held various academic managerial positions outside the university. After the EUC's flying start, his task is to formulate a future vision for the further development of the EUC.

The dean of ESSB and the Executive Board greatly appreciate the hard work that Maarten Frens has done over the past five years. Maarten Frens was one of the founders of the EUC and together with his team, created a lively and successful University College in the heart of Rotterdam in the course of five years. EUC has rapidly established itself as one of the best University Colleges in the Netherlands. In 2017 and 2018, EUC emerged as a Top Rated Programme in the ranking of the Higher Education Guide. Furthermore, an innovative curriculum was developed in which students are closely involved in the issues currently facing the city.

About Professor Wim Hafkamp

Professor Hafkamp is an environmental economist and has been Professor of Environmental Science at ESSB since 1994. He started as scientific director of Erasmus Center for Management and Sustainable Development, after which he was dean of ESSB for four years, starting in 2001. After his position as dean, he became scientific director of Knowledge Centre NICIS (Netherlands Institute for City Innovation Studies)and the knowledge centre VerDus (Connecting Sustainable Cities), an initiative of NWO, Platform31 and various ministries.
He is also scientific director of the Erasmus Off-campus PhD programme Cleaner Production, Industrial Ecology & Sustainable Development of the Department of Public Administration and Sociology.

More information

Marjolein Kooistra, ESSB press officer, +31 10 408 2135, kooistra@essb.eur.nl