Onderzoek naar mogelijkheden voor cyberriskpooling in het hoger onderwijs

Masterclass Van Traa Advocaten

Bernold Nieuwesteeg en Michael Faure doen op dit moment een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van het concept cyberriskpooling in het hoger onderwijs. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs. Dit programma heeft onder meer tot doel het bevorderen van de uitvoering van de Rotterdamverklaring waaronder het zoeken naar innovatieve methoden voor governance die goede prikkels kunnen geven voor het bereiken van een optimaal niveau van beveiliging en kennisuitwisseling tussen ho-instellingen. 

Cyberriskpooling is een kansrijk concept, dat uitgaat van het onderling delen van (een deel van) het cyberrisico i.p.v. deze te verzekeren of zelf op de balans te houden. Om toe te kunnen treden tot een dergelijke pool is inzicht in elkaars niveau belangrijk waardoor het versterkt delen van kennis wordt bevorderd. Dit leidt in theorie tot een meer optimaal niveau van veiligheid en tegelijk kostenbesparing. Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre risk pooling in de praktijk haalbaar is en wat de voorkeuren en voorwaarden zijn van de verschillende instellingen aangesloten bij Surf. Als element van het onderzoek interviewen we tevens experts van verschillende instellingen, zoals CISOs en beslissingsmakers. 

Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met Bernold Nieuwesteeg via nieuwesteeg@law.eur.nl.