Stage bij de Nederlandse ambassade te Rome of bij het Consulaat-Generaal te Milaan-Beleidsafdelingen

Voor studenten in de laatste fase van hun studie aan een Nederlandse of Italiaanse universiteit of hogere onderwijsinstelling bieden de Beleidsafdelingen van de Nederlandse Ambassade te Rome en het Consulaat-Generaal in Milaan verschillende boeiende en actieve stageplaatsen. Voorop staat dat interesse en studierichting van de student aansluiten bij het werkterrein van de afdeling.

De afdelingen selecteren twee maal per jaar stagiair(e)s voor een periode van vijf tot zes maanden (februari – juli en september – januari).

Let op! Het betreft dus een stageplaats in Rome of Milaan.

Werkomgeving

De Nederlandse ambassade in Rome is een middelgrote ambassade, die intensief contact onderhoudt met de Nederlandse en Italiaanse ministeries, brancheorganisaties, overheidsinstellingen, bedrijven en non-profit organisaties.
De Beleidsafdeling bestaat uit 3 clusters: Pers & Politiek, Economie & Handel en Onderwijs & Cultuur.
Voor ieder cluster wordt een stagiair geselecteerd. De Beleidsafdeling rapporteert aan de Nederlandse overheid over binnenlandse en buitenlandse politieke en economische ontwikkelingen in Italië. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen staan hierbij centraal.   Daarnaast krijgen met name de onderwerpen die op de agenda van de Europese Unie staan veel aandacht.

Het Consulaat-Generaal in Milaan is een kleine diplomatieke post die de Nederlandse belangen behartigt in het noorden van Italië. Het team onderhoudt de contacten met Nederlandse en Italiaanse overheidsinstellingen, brancheorganisaties, non-profit organisaties, regionale overheden en het bedrijfsleven. De beleidsafdeling bestaat uit de clusters Economie & Handel en Cultuur & Publieke Diplomatie. Voor ieder cluster wordt een stagiair geselecteerd.
De beleidsafdeling rapporteert aan de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven over ontwikkelingen en kansen op het gebied van economie, handel en cultuur. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen staan hierbij centraal.   

Taakomschrijving

Iedere stagiair levert een actieve bijdrage aan het brede scala van werkzaamheden van de afdeling.

 • De stagiair van het cluster Onderwijs & Cultuur in Rome geeft ondersteuning bij de uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid in Italië.  De stage kent drie hoofdtaken: In de eerste plaats werkt de stagiair mee aan het project- en relatiebeheer van het cluster. Het gaat hierbij onder meer om tentoonstellingen, presentaties, conferenties, inkomende missies en reizen van opinieleiders naar Nederland. Ten tweede richt de stage zich op communicatie over projecten, met name via onze diverse sociale mediakanalen. Tenslotte verricht de stagiair zelfstandig onderzoek naar een relevant thema voor het cluster. Bij aanvang van de stage worden afspraken gemaakt over het onderzoeksthema.
  Wil je ervaring opdoen op het gebied van culturele diplomatie? Dan bieden wij een uitdagende stage binnen een klein team, waarin eigen initiatief gewaardeerd wordt. Je zult kennis maken met diverse aspecten van het culturele veld, waarbij we ons in het bijzonder richten op het creëren van kansen voor de Nederlandse architectuur en literatuur. We bieden volop ruimte nieuwe ideeën te ontwikkelen voor de promotie van Nederlandse cultuur in Italië.
 • De stagiair voor het cluster Economie & Handel in Rome houdt zich onder meer bezig met ondersteuning van Nederlandse bedrijven bij hun export- en investeringsactiviteiten op de Italiaanse markt in de vorm van het beantwoorden van informatie-aanvragen, het uitvoeren van zakenpartnerscans, het rapporteren over kansrijke sectoren en rapportages over sociaaleconomische ontwikkelingen in Italië en standpunten van Italië op relevante EU-onderwerpen en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Daarnaast houdt de stagiair zich o.a. bezig met het in teamverband organiseren van evenementen, beursdeelnames, handelsmissies en bedrijvenbezoeken. Tot slot draagt de stagiair bij aan de voorbereiding en het actualiseren van de berichtgeving op sociale media.
  Wij bieden je afwisselend en uitdagend werk op het snijvlak van economie en politiek, in het hart van de Nederlands-Italiaanse bilaterale relaties. Kennismaking met alle facetten van economische diplomatie. Steile leercurve in een open en collegiale omgeving, in nauwe samenwerking met een gedreven en kundig team van collega’s.
 • De stagiair voor het cluster Pers & Politiek in Rome levert een actieve bijdrage aan het brede scala van werkzaamheden van het cluster. De stagiair houdt zich onder meer bezig met ondersteuning bij rapporteren over binnenlands- en buitenlandspolitieke ontwikkelingen in Italië en over de standpunten van Italië op de relevante EU-onderwerpen.
  Daarnaast houdt de stagiair de Italiaanse media bij over politieke ontwikkelingen, maakt op basis daarvan voor de ambassade relevante analyses en overzichten, doet verslag van briefings en seminars van de Italiaanse overheid, denktanks en andere relevante organisaties en ondersteunt bij het beantwoorden van informatie-aanvragen.
  Wij bieden een uitdagende stage met veel verantwoordelijkheid, ruimte voor eigen initiatief en afwisselende werkzaamheden in een dynamisch team. Je krijgt in zes maanden een goed beeld van de rol van een middelgrote ambassade in een EU-lidstaat en wat dat in de praktijk inhoudt. Je ziet van dichtbij hoe de diplomatie werkt en je leert hoe Haagse en Brusselse processen werken.
 • De stagiair voor het cluster Economie & Handel in Milaan houdt zich onder meer bezig met ondersteuning van Nederlandse bedrijven bij hun export- en investeringsactiviteiten op de Italiaanse markt in de vorm van het beantwoorden van informatie-aanvragen, het uitvoeren van zakenpartnerscans en rapporteren over kansrijke sectoren. Daarnaast houdt de stagiair zich bezig met het in teamverband organiseren van evenementen, bijeenkomsten, beursdeelnames, handelsmissies en bedrijvenbezoeken.  Van de stagiair wordt verwacht om actief mee te denken over thematische bijeenkomsten gericht op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
  De stagiair draagt bij aan de voorbereiding en het actualiseren van de berichtgeving op sociale media en heeft een frisse blik als het gaat om communicatie.
  Wij bieden je afwisselend en uitdagend werk in een gedreven en kundige team en een open en collegiale omgeving. Je maakt kennis met de facetten van economische diplomatie en de Nederlands-Italiaanse bilaterale relaties.
 • De stagiair voor het cluster Cultuur en publieke diplomatie in Milaan houdt zich onder meer bezig met ondersteuning van de internationalisering (uitbreiding werkgebied) van Nederlandse vormgevers richting de Italiaanse markt in de vorm van evenementen, bijeenkomsten, beursdeelnames en werkbezoeken van Italiaanse influentials naar Nederland of de organisatie van programma’s voor inkomende delegaties. De stagiair zal zich ook richten op het organiseren van activiteiten die bijdragen aan een beter begrip en kennis van Nederland en Nederlands beleid in Italië (projecten publieke diplomatie). De stagiair draagt bij aan de berichtgeving op sociale media en heeft een frisse blik als het gaat om communicatie. Soms verricht de stagiair zelfstandig onderzoek. Bij aanvang van de stage worden in dat geval afspraken gemaakt over het onderzoeksthema.
  Wij bieden je een uitdagende stage met afwisselende werkzaamheden aangaande de culturele sector en publieke diplomatie, met specifieke aandacht voor de promotie van de Nederlandse cultuur in Italië conform het Nederlandse Internationale Cultuurbeleid.

Functieprofiel

Belangstellende studenten moeten aan de volgende algemene eisen voldoen: 

 • Volgen van een relevante studie, bij voorkeur in de masterfase, die verband houdt met de omschreven werkzaamheden;
 • Aantoonbare interesse in en een gedegen kennis van betreffende materie;
 • Goede beheersing van het Italiaans, zowel mondeling als schriftelijk; Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Brede algemene ontwikkeling en interesse; Goede communicatieve vaardigheden, initiatief, organisatietalent en enthousiasme;
 • Goede kennis van Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) en sociale media;
 • Flexibele instelling en zowel in teamverband als zelfstandig kunnen functioneren;

Meer specifiek eisen per cluster zijn de volgende:

Onderwijs & Cultuur: Een opleiding die aansluit op het beleidsveld en/of sterke persoonlijke belangstelling ervoor.

Economie & Handel: Basiskennis van en affiniteit met economische onderwerpen en internationale handel; Kennis van de binnenlandse politiek en economie in Nederland, alsmede van het buitenlandbeleid (in het bijzonder het beleid van de Europese Unie); Basiskennis van de politieke en economische ontwikkelingen in Italië.

Pers & Politiek: Basiskennis van instituties, besluitvormingsprocessen en beleid van de Europese Unie; Kennis van de binnenlands-politieke verhoudingen in Nederland, alsmede van het buitenlandbeleid; Basiskennis van de politieke verhoudingen in Italië.

Voorwaarden en vergoedingen

Gezien het stage-reglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt als voorwaarde gesteld dat de stagiair de Nederlandse nationaliteit heeft en gedurende de gehele stageperiode als student staat ingeschreven aan een onderwijsinstelling.
De stagiair is nog niet afgestudeerd.  Er wordt een rijksbrede stagevergoeding gegeven en er bestaat een mogelijkheid tot pensionkostenvergoeding. Meer informatie over voorwaarden en vergoedingen vind je hier.

Meer weten en/of solliciteren

Wil je meer weten, of ben je geïnteresseerd in een stageplaats van september 2018 tot januari 2019 op één van onze afdelingen, stuur dan in het eerste geval een mail met je vragen en in het tweede geval een duidelijke motivatiebrief, die aansluit bij de betreffende taakomschrijving, samen met je CV, je studieresultaten en eventuele referenties en/of beoordelingen naar het betreffende cluster. Indien je op meer dan één stageplaats wilt solliciteren dan graag samen met je voorkeur(-en) vermelden in je motivatiebrief:

rom-pcz@minbuza.nl onder vermelding van ‘Stage – Beleidsafdeling Ambassade Rome – Cluster Onderwijs & Cultuur’ vóór 18 mei 2018

rom-ea@minbuza.nl onder vermelding van ‘Stage – Beleidsafdeling Ambassade Rome – Cluster Economie & Handel’ vóór 18 mei 2018

rom-pa@minbuza.nl onder vermelding van ‘Stage – Beleidsafdeling Ambassade Rome – Cluster Pers & Politiek’ vóór 18 mei 2018

mil-ea@minbuza.nl onder vermelding van ‘Stage – Beleidsafdeling CG Milaan – Cluster Economie & Handel vóór 18 mei 2018

mil-pcz@minbuza.nl onder vermelding van ‘Stage – Beleidsafdeling CG Milaan – Cluster Cultuur vóór 18 mei 2018