Stageplaatsen Ambassade in Italië

Voor studenten (m/v) in de laatste fase van hun studie aan een Nederlandse universitaire of hoger-onderwijsinstelling biedt de Beleidsafdeling van de Nederlandse Ambassade te Rome drie boeiende en actieve stageplaatsen. Voorop staat dat interesse en studierichting van de student aansluiten bij het werkterrein van de afdeling.

De afdeling selecteert twee maal per jaar 3 stagiair(e)s voor een periode van vijf tot zes maanden (februari – juli en september – januari).

Werkomgeving

De Nederlandse ambassade in Rome is een middelgrote ambassade, die intensief contact onderhoudt met de Nederlandse en Italiaanse ministeries, brancheorganisaties, overheidsinstellingen, bedrijven en non-profit organisaties. De Beleidsafdeling bestaat uit 3 clusters: Pers & Politiek, Economie & Handel en Onderwijs & Cultuur.
Voor ieder cluster wordt een stagiair geselecteerd. De Beleidsafdeling rapporteert aan de Nederlandse overheid over binnenlandse en buitenlandse politieke en economische ontwikkelingen in Italië. Met name de onderwerpen die op de agenda van de Europese Unie staan, krijgen veel aandacht.

Taakomschrijving

Iedere stagiair levert een actieve bijdrage aan het brede scala van werkzaamheden van de afdeling.

De stagiair voor het cluster Onderwijs & Cultuur verricht enerzijds zelfstandig onderzoek en ondersteunt anderzijds de activiteiten van het cluster. Bij aanvang van de stage worden afspraken gemaakt over het onderzoeksthema. De werkzaamheden bestaan verder uit het in teamverband meewerken aan culturele projecten (presentaties, conferenties, e.d.) en ondersteuning bij de communicatie hierover, inclusief sociale media. Daarnaast werkt de stagiair actief mee aan het project- en relatiebeheer van het cluster.

Wij bieden je een uitdagende stage met afwisselende werkzaamheden aangaande de culturele sector en publieke diplomatie. Binnen de beleidsafdeling is specifieke aandacht voor de promotie van de Nederlandse cultuur in Italië conform het Internationale Cultuurbeleid.

De stagiair voor het cluster Economie & Handel  houdt zich onder meer bezig met ondersteuning van Nederlandse bedrijven bij hun export- en investeringsactiviteiten op de Italiaanse markt in de vorm van het beantwoorden van informatie-aanvragen, het uitvoeren van zakenpartnerscans, het rapporteren over kansrijke sectoren, het ondersteunen bij handelsmissies en bedrijfsbezoeken, en rapportages over sociaal-economische ontwikkelingen in Italië en standpunten van Italië op relevante EU-onderwerpen. Daarnaast houdt de stagiair zich o.a. bezig met het in teamverband organiseren van evenementen en bijeenkomsten. 

Wij bieden je afwisselend en uitdagend werk op het snijvlak van economie en politiek, in het hart van de Nederlands-Italiaanse bilaterale relaties. Kennismaking met alle facetten van economische diplomatie. Steile leercurve in een open en collegiale omgeving, in nauwe samenwerking met een gedreven en kundig team van collega’s.

De stagiair voor het cluster Pers & Politiek levert een actieve bijdrage aan het brede scala van werkzaamheden van het cluster. De stagiair houdt zich onder meer bezig met ondersteuning bij rapporteren over binnenlandse en – met name – buitenlands politieke ontwikkelingen in Italië en over de standpunten van Italië op de relevante EU-onderwerpen.
Daarnaast houdt de stagiair websites en media bij over de politieke ontwikkelingen, maakt op basis daarvan voor de ambassade relevante analyses en overzichten, doet verslag van briefings en seminars van de Italiaanse overheid, denktanks en andere relevante organisaties en ondersteunt bij het beantwoorden van informatie-aanvragen.

Wij bieden een uitdagende stage met veel verantwoordelijkheid en afwisselende werkzaamheden in een leuk en dynamisch team. Je krijgt in zes maanden een goed beeld van de rol van een middelgrote ambassade in een EU-lidstaat en wat dat in de praktijk inhoudt. Je ziet van dichtbij hoe de diplomatie werkt en je leert hoe Haagse en Brusselse processen werken.

Functieprofiel

Belangstellende studenten moeten aan de volgende algemene eisen voldoen: 

  • Volgen van een relevante studie, bij voorkeur in de masterfase, die verband houdt met de omschreven werkzaamheden; Aantoonbare interesse in en een gedegen kennis van betreffende materie;
  • Goede beheersing van het Italiaans, zowel mondeling als schriftelijk; Uitstekende beheersing van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Brede algemene ontwikkeling en interesse; Goede communicatieve vaardigheden, initiatief, organisatietalent en enthousiasme;
  • Goede kennis van Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint) en sociale media;
  • Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen functioneren.

Meer specifiek eisen per cluster zijn de volgende:

Onderwijs & Cultuur: Een opleiding die aansluit op het beleidsveld en/of sterke persoonlijke belangstelling ervoor.

Economie & Handel: Basiskennis van en affiniteit met economische onderwerpen en internationale handel; Kennis van de binnenlandse politiek en economie in Nederland, alsmede van het buitenlandbeleid (in het bijzonder het beleid van de Europese Unie); Basiskennis van de politieke en economische ontwikkelingen in Italië.

Pers & Politiek: Basiskennis van instituties, besluitvormingsprocessen en beleid van de Europese Unie; Kennis van de binnenlands-politieke verhoudingen in Nederland, alsmede van het buitenlandbeleid; Basiskennis van de politieke verhoudingen in Italië.

Voorwaarden en vergoedingen

Gezien het stage-reglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt als voorwaarde gesteld dat de stagiair de Nederlandse nationaliteit heeft en gedurende de gehele stageperiode als student staat ingeschreven aan een onderwijsinstelling. De stagiair is nog niet afgestudeerd.  Er wordt een rijksbrede stagevergoeding gegeven en er bestaat een mogelijkheid tot pensionkostenvergoeding. Meer informatie over voorwaarden en vergoedingen vind je hier.

Meer weten en/of solliciteren

Wil je meer weten, of ben je geïnteresseerd in een stageplaats van februari tot juli op onze afdeling, stuur dan in het eerste geval een mail met je vragen en in het tweede geval een duidelijke motivatiebrief, die aansluit bij de betreffende taakomschrijving, samen met je CV, je studieresultaten en eventuele referenties en/of beoordelingen naar het betreffende cluster:

rom-pcz@minbuza.nl onder vermelding van ‘Stage – Beleidsafdeling – Cluster Onderwijs & Cultuur’ vóór 15 oktober 2017

rom-ea@minbuza.nl onder vermelding van ‘Stage – Beleidsafdeling – Cluster Economie & Handel’ vóór 1 november 2017

rom-pa@minbuza.nl onder vermelding van ‘Stage – Beleidsafdeling – Cluster Pers & Politiek’ vóór 1 november 2017