Sectie Strafrecht

Strafrecht

In het strafrecht gaat het om de vraag wanneer, onder welke omstandigheden en binnen welke procedure iemand terzake van een strafbaar feit kan worden gestraft. Omdat het bij de inrichting van de opsporing, vervolging, berechting en straftoemeting gaat om indringende overheidsbevoegdheden komt het in strafrecht aan op het steeds opnieuw zoeken naar de juiste inrichting van de strafrechtspleging. Waar ligt precies de balans tussen alle belangen die bij de strafrechtspleging op het spel staan? Daarbij speelt een rol dat strafrecht ook steeds meer en vaker voorwerp is van maatschappelijke discussie. Voorts spelen internationale, met name Europese invloeden een steeds grotere rol. Het onderwijs en onderzoek in het strafrecht is op dit voortdurend zoeken naar de juiste balans in immer schuivende verhoudingen gericht.

De leden van de sectie strafrecht houden zich bezig met onderwijs en onderzoek. Voortbouwend op de strafrechtelijke bachelorvakken inleiding strafrecht, materieel strafrecht en formeel strafrecht, verzorgt de sectie daarop aansluitende kernvakken voor de afstudeervariant strafrecht van de mastervariant Strafrecht: onderzoekspracticum, verdiepend formeel strafrecht en strafrechtspleging. Daarnaast verzorgt de sectie nog een aantal keuzevakken die aansluiten bij de specifieke expertise die binnen de sectie aanwezig is en die zeer divers is, terwijl er jaarlijks ook een groot aantal scriptieonderzoeken wordt begeleid.

De sectie onderhoudt nauw contact met het strafrechtsdispuut Wichmann, dat wordt bestuurd door studenten en op het strafrecht gerichte activiteiten organiseert, zoals lezingen, debatten en bezoeken aan relevante organisaties, de rechtbank en penitentiaire inrichtingen. Jaarlijks organiseert de sectie samen met het dispuut een beroepenforum met oud-studenten, om studenten te laten kennismaken met de diverse beroepsmogelijkheden.    

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes