Mr. dr. Liesbeth Enneking benoemd tot bijzonder hoogleraar Erasmus School of Law

Mr. dr. L.F.H (Liesbeth) Enneking is met ingang van 1 juni 2017 benoemd op de bijzondere leerstoel Legal Aspects of International Corporate Social Responsibility, verbonden aan de sectie Burgerlijk recht.

Professor Enneking zal zich de komende vijf jaar richten op de verschillende manieren waarop het recht het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in een internationale context kan bevorderen. Zij zal daarbij samenwerken met collega’s van Erasmus School of Law en Rotterdam School of Management.

Doel van de bijzondere leerstoel is om Erasmus School of Law (verder) op de kaart te zetten als faculteit waarin toonaangevend onderzoek naar de juridische aspecten van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) wordt verricht. De focus op academisch onderzoek naar een actueel onderwerp met een sterk internationale, maatschappelijke en politieke relevantie, maakt dat de bijzondere leerstoel goed binnen de missie en de visie van Erasmus School of Law past.

Liesbeth Enneking studeerde Nederlands privaatrecht en internationaal publiekrecht aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar in 2012 op de rol die het civiele aansprakelijkheidsrecht kan spelen bij het bevorderen van IMVO door middel van zgn. ‘foreign direct liability claims’. Vervolgens werkte zij als universitair docent en universitair hoofddocent bij het Molengraaf Instituut voor Privaatrecht en bij het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) van de Universiteit Utrecht. Gedurende het collegejaar 2015-2016 was zij bijzonder gasthoogleraar in het kader van de TRP-wisselleerstoel aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven.

Het bestuur van Erasmus School of Law feliciteert professor Enneking met haar benoeming en wenst haar veel succes.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes