GEANNULEERD: Symposium prof.dr.ir. Kees Ahaus

Organiseren van waardegedreven zorg vanuit patiëntperspectief
Start date

Friday 20 Mar 2020, 10:30

End date

Friday 20 Mar 2020, 15:15

Location
Campus Woudestein
Spoken Language
Dutch
Prof.dr.ir. Kees Ahaus

Vrijwel ieder ziekenhuis in Nederland is inmiddels aan de slag met waardegedreven zorg. Klinische leiders mobiliseren een multidisciplinair team rond de aandoening die hun aandacht heeft. Dit team streeft naar het verbeteren van uitkomsten van en ervaringen met zorg.

Waardegedreven zorg blijkt een veelomvattende aanpak. Het gaat over het meten van uitkomsten van zorg, inclusief de uitkomsten die voor patiënten belangrijk zijn. Het gaat ook over de kosten van het zorgpad en over met welke betere prikkels het ziekenhuis in de toekomst voor geleverde zorg zal worden betaald. Voorts is een goede organisatie van het netwerk rond het ziekenhuisoverstijgende zorgpad van belang, opdat de patiënt alle voor hem of haar relevante interventies ook echt krijgt geleverd. Ten slotte, het betreft eveneens hoe verbeteren een tweede natuur kan worden van de zorgverleners in dat netwerk.

Veelomvattende benadering

Het is niet vreemd dat bij zo’n veelomvattende benadering er een debat ontstaat over wat waardegedreven zorg nu eigenlijk is (debat Michael Porter versus Muir Gray). Moeten we nu spreken van waarde- of waardengedreven, want zijn het niet juist onderliggende waarden van zorgverleners die leiden tot betere integratie en uitkomsten van zorg? Gaat het primair om uitkomsten of staat een goed, samen met de dokter, genomen besluit over behandeling daar niet juist borg voor? Is de focus een goed operationeel proces waarin weinig wordt verspild of gaat waardegedreven zorg bovendien over hoe we geld voor zorg aanwenden of zelfs over de maatschappelijke waarde van het weer kunnen participeren als gevolg van zorg?

Hoe veelbelovend de aanpak van waardegedreven zorg ook is, er is zeker een aantal aspecten onderbelicht. Zo zal waardegedreven zorg zich verder moeten uitstrekken dan de zorgpaden binnen het ziekenhuis en zullen die via co-design met zorgverleners én patiënten moeten worden ontworpen. Welke essentiële informatie ontbreekt wanneer patiënten onvoldoende betrokken zijn bij het verbeteren van zorg. Zorg bieden en leveren is nu eenmaal echt wat anders dan zorg ondervinden.

Praat tijdens dit symposium mee over deze vraagstukken met Jan Hazelzet (Erasmus MC), Joris van Eijck (Menzis), Pieter Vandekerckhove (ESHPM), Martine de Bruijne (Amsterdam UMC), Marius Buiting (NVTZ) en Jan Kremer (Radboudumc). Het dagvoorzitterschap is in handen van Carina Hilders (ESHPM/Reinier de Graaf). 

Programma

Ontvangst - deuren open

 

10.30

11.00

Welkom en opening

 

11.00

11.05

Jan Hazelzet - VBHC: stand van zaken

 

11.05

11.30

Joris van Eijck - Kwaliteitsverbetering voor de patiënt moet lonen

 

11.30

11.55

Pieter Vandekerckhove - Samen betere zorg ontwikkelen: participatory design

 

11.55

12.20

Discussie

 

12.20

12.45

Lunchpauze

 

12.45

13.30

Martine de Bruijne - Meerwaarde door teamwork: nieuwe kansen en uitdagingen 

13.30

13.55

Marius Buiting - Balans zoeken: onvermijdelijk en van betekenis

 

13.55

14.20

Jan Kremer - Duurzame kwaliteit in de Twintiger Jaren

 

14.20

14.45

Discussie & wrap up

 

14.45

15.10

Aansluitend aan het symposium zal prof.dr.ir. Kees Ahaus zijn oratie uitspreken

Prof.dr.ir. Kees Ahaus (1960) is hoogleraar Health Services Management & Organisation bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2004 was hij bijzonder hoogleraar bij de Rijksuniversiteit Groningen, eerst voor de leerstoel Kwaliteitsmanagement en vanaf 2008 voor de leerstoel Healthcare Management. In zijn onderwijs en onderzoek houdt hij zich bezig met verbeteren van de kwaliteit van zorg met behulp van benaderingen zoals lean en waardegedreven zorg.

More information

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie van ESHPM via communicatie@eshpm.eur.nl.