prof.mr. (André) AJM Nuytinck

prof.mr. (André) AJM Nuytinck
Full professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-006
Email
nuytinck@law.eur.nl
Back to overview

Profile

 • André Nuytinck (2019) - Aandachtspunten en veelvoorkomende fouten in schriftelijke opdrachten en (mini)scripties - Ars Aequi, 2019 (9), 720-723
 • André Nuytinck (2016) - In memoriam prof. mr. E.A.A. Luijten - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 7130, 1011-1012
 • André Nuytinck, B Breederveld, R Meiners, AHM Rieter & LCA Verstappen (2015) - Perrick ziet het verkeerd. Reactie op 'Het wetsontwerp strekkende tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen schiet ernstig tekort' van prof. dr. S. Perrick in WPNR 2015/7069, p. 605-612 - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2015/7070, 642-644
 • André Nuytinck (2011) - Meer bescherming voor transgenders - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2011 (6908), 965-966
 • André Nuytinck (2010) - Naschrift bij de reactie van mr. S. Perrick (op WPNR 2010-6851, p. 582-584) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2010 (6863), 825-826
 • André Nuytinck (2010) - Volledige sekseneutraliteit in het personen- en familierecht: over erkennende vrouwen en barende mannen. - Ars Aequi, 59 (1), 8-10
 • André Nuytinck (2009) - Overzicht van de belangrijkste nieuwe, in 2009 in werking getreden familierechtelijke wetgeving - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2009-6800 (140), 427-429
 • André Nuytinck (2009) - Hoe uiteindelijk ook in 'Kramer versus Kramer' het belang van het kind zegeviert - Ars Aequi, 58 (2), 86-87
 • André Nuytinck (2009) - De rechtspositie van de executeur naar oud en geldend strafrecht, alsmede het rechtskarakter van de verdeling - Ars Aequi, 58 (1), 44-50
 • André Nuytinck (2009) - De inning van partneralimentatie en het partneralimentatieplan - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140 (2009-6805), 569-570
 • André Nuytinck (2008) - Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris! - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139 (2008-6775), 863-865
 • André Nuytinck (2008) - De in de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding vergeten voogden en het voogdijplan - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139 (6756), 397-398
 • André Nuytinck (2008) - Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde en ongeregistreerde ouders mogelijk? - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139 (6748), 249-251
 • André Nuytinck (2007) - Het nieuwe (echt)scheidingsrecht en het fusiegezin - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 138 (6694), 49-50
 • André Nuytinck (2006) - 'Nawoord' (bij de reactie van mr. G. Vrieze op de annotatie van het arrest van de Hoge Raad inzake de Zeeuwse huwelijkse voorwaarden) - Ars Aequi, 55 (5), 352-353
 • André Nuytinck (2005) - Scheiden op z'n Luchtenvelds of scheiden op z'n Donners? Allebei! - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 136 (6648), 1046-1047
 • André Nuytinck (2005) - Gezagsperikelen - Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 27 (4), 93-93
 • André Nuytinck (2004) - Echtscheiding zonder rechter - Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 26 (10), 237-237
 • André Nuytinck (2004) - Nietigverklaard partnerschap en gezag - Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 26 (4), 81-81
 • André Nuytinck (2004) - Europa en het familie- en jeugdrecht, verslag van het op 10 juni 2004 te Utrecht gehouden FJR Jubileum Sysmposium (25 jaar tijdschrift FJR) - Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 26 (10), 257-258
 • André Nuytinck (2003) - De Embryowet en het gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen - Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 25 (10), 189-189
 • André Nuytinck (2003) - Welkom voor het nieuwe erfrecht - Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 25 (1), 1-1
 • André Nuytinck (2003) - Het nieuwe versterferfrecht volgens Boek 4 BW - Fiscaal Praktijkblad, 2003 (2), 11-15
 • André Nuytinck (2002) - De complexiteit van de gezagsregeling - Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 24 (7/8), 190-191
 • André Nuytinck (2001) - Nieuw huwelijksvermogensrecht - Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2001 (4), 93-93
 • André Nuytinck (2001) - Reactie op de bijdrage "De notariële tussenkomst bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap' van mr. C.A. Kraan in WPNR (2001) 6465, p. 976-977 - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2001 (6468), 1025-1025
 • André Nuytinck (2001) - Marokkaanse meisjes en de huwbare leeftijd - Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2001 (10), 257-257
 • André Nuytinck (1997) - Vijftig jaren voorstellen voor een nieuw erfrecht; het einde in zicht? - Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 19 (5), 105-105
 • André Nuytinck (1996) - Wetgevingsoverzicht tweede kwartaal 1996 burgerlijk recht - Nieuwsbrief BW, 6 (9), 95-95
 • André Nuytinck (1996) - Wetgevingsoverzicht vierde kwartaal 1995 burgerlijk recht - Nieuwsbrief BW, 6 (2), 23-24
 • André Nuytinck (1996) - Wetgevingsoverzicht eerste kwartaal 1996 burgerlijk recht - Nieuwsbrief BW, 6 (5), 59-60
 • André Nuytinck (1995) - Huwelijk en gezin tegen de achtergrond van Boek 1 BW en het EVRM - Unknown, 34-49
 • André Nuytinck (1995) - Vaststelling en invoering van afdeling 7.1.12 (Huurkoop onroerende zaken) van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek - Handelingen der Staten-Generaal (Tweede Kamer), 24212 (4), 1-5
 • André Nuytinck (1995) - Wetgevingsoverzicht 3e kwartaal 1995 burgerlijk recht - Nieuwsbrief BW, 5 (11), 127-128
 • André Nuytinck (1995) - Wetgevingsoverzicht 2e kwartaal 1995 burgerlijk recht - Nieuwsbrief BW, 5 (10), 115-116
 • André Nuytinck (1995) - Wetgevingsoverzicht 1e kwartaal 1995 burgerlijk recht - Nieuwsbrief BW, 5 (6), 75-76
 • André Nuytinck (1995) - Wetgevingsoverzicht 4e kwartaal 1994 burgerlijk recht - Nieuwsbrief BW, 5 (2), 23-24
 • André Nuytinck (1995) - De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.Inwerkingtreding per 1 mei 1995 - Nieuwsbrief BW, 5 (4), 41-43

 • André Nuytinck (2021) - Personen- en familierecht, relatievermogensrecht en erfrecht (8ste druk) - Wolters Kluwer
 • André Nuytinck (2018) - Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht - Wolters Kluwer
 • André Nuytinck & MJA van Mourik (2015) - Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht - Wolters Kluwer
 • André Nuytinck & MJA van Mourik (2012) - Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht - Kluwer
 • André Nuytinck (2000) - Homohuwelijk en adoptie door homoparen anno 2000: gaat de Nederlandse wetgever te snel? - Katholieke Universiteit Leuven
 • MJA van Mourik & André Nuytinck (1998) - Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht - Kluwer
 • André Nuytinck (1996) - Van huwelijksvermogensrecht naar samenlevingsvermogensrecht - Kluwer
 • André Nuytinck (1996) - Gelijke behandeling van man en vrouw in het personen- en familierecht - Kluwer

 • André Nuytinck, WG Huijgen, LCA Verstappen & SFM Wortmann (2009) - Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (vierde druk) - Sdu Uitgevers
 • WG Huijgen, André Nuytinck, LCA Verstappen & SFM Wortmann (2006) - Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (derde, geheel herziene druk) - Sdu Uitgevers
 • MJA van Mourik & André Nuytinck (2006) - Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (3e druk) - Kluwer
 • André Nuytinck (2002) - A short introduction to the new Dutch succession law - Kluwer
 • WG Huijgen, André Nuytinck, LCA Verstappen & SFM Wortmann (2002) - Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht - Koninklijke Vermande
 • MJA van Mourik & André Nuytinck (2002) - Personen- en Familierecht, Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht (2e bijgewerkte druk) - Kluwer

 • WG Huijgen, André Nuytinck, LCA Verstappen & SFM Wortmann (1999) - Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht - Koninklijke Vermande
 • SCJJ Kortmann, JMM Maeijer, André Nuytinck & S Perrick (1996) - Op recht, bundel opstellen aangeboden aan prof.mr. A.V.M. Struycken ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum aan de Katholieke Universiteit Nijmegen - W.E.J. Tjeenk Willink

 • André Nuytinck (2020) - Verjaring, verval en rechtsverwerking in het personen- en familierecht, het relatievermogensrecht en het erfrecht - [link] - Wolters Kluwer
 • André Nuytinck (2017) - Bescherming van vertrouwen in het familie(vermogens)recht - Wolters Kluwer
 • André Nuytinck (2017) - Meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap: een persoonlijke ontboezeming - Wolters Kluwer
 • André Nuytinck (2015) - Naamrecht, afstammingsrecht, gezagsrecht en niet-vermogensrechtelijke uiterste wilsbeschikkingen (Wet op de orgaandonatie, Embryowet en Wet op de lijkbezorging) - Walburg pers
 • André Nuytinck (2014) - Naar een beperkte gemeenschap van goederen voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden - Boom Juridische Uitgevers
 • André Nuytinck (2013) - Naamrecht, afstammingsrecht, gezagsrecht en niet-vermogensrechtelijke uiterste wilsbeschikkingen (Wet op de orgaandonatie, Embryowet en Wet op de lijkbezorging) - Walburg pers
 • André Nuytinck (2012) - Rechten en plichten van echtgenoten (titel 1.6 BW): meer regelend recht? - Intersentia
 • André Nuytinck (2011) - Onderdelen naamrecht, afstammingsrecht, gezagsrecht en niet-vermogensrechtelijke uiterste wilsbeschikkingen (Wet op orgaandonatie, Embryowet en Wet op de lijkbezorging - Walburg pers
 • André Nuytinck & MJA van Mourik (2009) - Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht - Kluwer
 • André Nuytinck (2007) - Bijdrage aan Handboek Familievermogensrecht 2007, serie Praktijkhandboeken Notariaat, onderdelen naamrecht, afstammingsrecht, gezagsrecht en niet-vermogensrechtelijke uiterste wilsbeschikkingen (Wet op de orgaandonatie, Embryowet en Wet op de lijkbezorging) - Walburg pers
 • André Nuytinck (2007) - Scheiding tussen recht en belang in het personen- en familierecht - Kluwer
 • André Nuytinck, ML Tuil, Henriette Lely, FM Beijer, Ankje Grapperhaus, MML Harreman, Toon Mierlo, Zwaan Imhoff, CGM van Wamelen, Roel Westrik & MB Beekhoven Van Den Boezem (2005) - Geschillenbeslechting door een niet-overheidsrechter: een gewenste ontwikkeling? - Boom Juridische Uitgevers
 • André Nuytinck (2001) - Juridische aspecten - Academie Financiële Planning
 • André Nuytinck (2001) - Juridische aspecten - Academie Financiële Planning
 • André Nuytinck (2001) - Juridische aspecten - Academie Financiële Planning
 • André Nuytinck (2001) - Luijten en het algemene vermogensrecht - Kluwer
 • André Nuytinck (2001) - De arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten - W.E.J. Tjeenk Willink
 • André Nuytinck (2000) - Hoofdstuk 6: Juridische aspecten - Academie Financiële Planning
 • André Nuytinck (2000) - De Wet openstelling huwelijk en de Wet adoptie door personen van hetzelfde geslacht - Kluwer
 • André Nuytinck (1999) - Boekbespreking - Koninklijke Vermande
 • André Nuytinck & SFM Wortmann (1999) - Personen- en erfrecht - Koninklijke Vermande
 • André Nuytinck (1998) - Personen- en familierecht tussen 1973 en 1998 - Erasmus Universiteit Rotterdam/ORP
 • André Nuytinck (1998) - Personen- en familierecht - Koninklijke Vermande
 • André Nuytinck (1998) - Personen- en familierecht anno 1923, 1948, 1973 en 1998 - Kluwer
 • André Nuytinck (1997) - Boekbeschouwing - W.E.J. Tjeenk Willink
 • André Nuytinck (1997) - De invloed van het algemene vermogensrecht op het familie(vermogens)recht - Kluwer
 • André Nuytinck (1996) - De nieuwe regeling van de handelings(on)bekwaamheid van de minderjarige - W.E.J. Tjeenk Willink
 • André Nuytinck (1995) - Verzekering naar komend recht - W.E.J. Tjeenk Willink
 • André Nuytinck (1995) - Agentuur- en handelsreizigersovereenkomst - Kluwer

 • André Nuytinck (2009) - De (mee)slepende procedure inzake de afwikkelingvan de nalatenschap van notaris Postma - CPO Radboud Universiteit Nijmegen
 • André Nuytinck (2005) - Boekbespreking - Kluwer
 • André Nuytinck (2004) - Boekaankondiging - Elsevier Juridisch 2003
 • André Nuytinck (2004) - Boekaankondiging - Kluwer
 • André Nuytinck (2003) - Juridische aspecten - Academie Financiële Planning
 • André Nuytinck (2003) - Boekbespreking - Sdu Uitgevers
 • André Nuytinck (2002) - De levensloop van de particulier en het familie(vermogens)recht - Academie Financiële Planning
 • André Nuytinck (2002) - Juridische aspecten - Academie Financiële Planning
 • André Nuytinck (2002) - Boekbespreking - Katholieke Universiteit Brabant

 • André Nuytinck (1987) - Bevoegdheid van echtgenoten in het huwelijksvermogensrecht - Radboud Universiteit Nijmegen

Thesis Master Private Law

Year
2021
Course Code
RS112

Family Law and Law of Property

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RM03

Introduction to Private Law

Year
2021
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RR114

Introduction to Private Law

Year
2021
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RD114

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes