prof.dr.
(Arjo) A Klamer

prof.dr. (Arjo) A Klamer
(external) researcher Erasmus School of History, Culture and Communication Department of Arts & Culture Studies
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Telephone
0622483405
Email
klamer@eshcc.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Arjo Klamer is professor of the Economics of Art and Culture at Erasmus University in Rotterdam, The Netherlands, and holds the world's only chair in the field of cultural economics. Prior to that and after acquiring his PhD at Duke University, he taught for many years at several universities in the US, including Wellesley College and George Washington University.

In 1984, he attracted a great deal of attention with his Conversations with Economists. In his latest book, Speaking of Economics (Routledge, 2007), he pursues themes that emerged from that book. He has collaborated with Deirdre McCloskey to promote the rhetorical perspective on economics. The Economic Conversation, a textbook forthcoming in 2008 (Palgrave)and co-authored with McCloskey and Stephen Ziliak employs a groundbreaking "open-method" approach to teaching first-year micro- and macroeconomics.

His current research focuses on the cultural dimension of economic lifeand the values of art.

    • A. Klamer (2016). The value-based approach to cultural economics. Journal of Cultural Economics, 40 (4), 365-373.
    • A. Klamer (2016). Economics Is a Moral Science. Journal of Contextual Economics, 136 (2), 155-169. doi: 10.3790/schm.136.2.155
    • A. Klamer (2011). Cultural entrepreneurship. Review of Austrian Economics, 24 (2), 141-157. doi: 10.1007/s11138-011-0144-6 [go to publisher's site]
    • A. Klamer (2009). Measuring the Value of Culture: Methods and Examples in Cultural Economics. The Journal of Economic Literature, XLVII (June), 59-60.
    • A. Klamer (2009). Economisch denken in beweging. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 3 (4), 101-118.
    • A. Klamer (2008). Wanneer zijn we authentiek? Management Executive, 5, 14-18.
    • A. Klamer & C.J.M. With (2008). Anonieme Weldoeners: Het belang van private cultuurfondsen. Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 76 (20), 47-57.
    • A. Klamer, E. Dekker, L. Petrova & C.J.M. With (2008). Het Creatief Vermogen: In hoeverre doet economische waardering recht aan kunstzinnige activiteiten. Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 77 (20), 22-27.
    • A. Klamer (2008). Is the Public Really Irrational About Economics? Critical Review, 20 (3), 327-333. doi: 10.1080/08913810802503491
    • A. Klamer, L. Petrova & A. Mignosa (2007). Funding the Arts and Culture in the EU. Journal of Cultural Economics, 5 (4).
    • A. Klamer & L. Petrova (2007). Financing the Arts: The Consequences of Interaction among Artists, Financila Support, and Creativity Motivation. Journal of arts management, law and society, 37 (3), 245-256.
    • A. Klamer & H. van Dalen (2005). Is Science a Case of Wasteful Competition? Kyklos, 58 (2), 395-414. doi: 10.1111/j.0023-5962.2005.00294.x
    • A. Klamer (2004). Visualizing the Economy. Social Research, 71 (2), 251-262.
    • A. Klamer (2003). Social, cultural and economic values of cultural goods. JACE (Japanese Association of Cultural Economics), 3 (3), 17-38.
    • A. Klamer (2003). A pragmatic view on values in economics. Journal of Economic Methodology, 10 (2), 191-212. doi: 10.1080/1350178032000071075
    • A. Klamer (2002). Accounting for social and cultural values. De Economist, 150 (4), 453-473. doi: 10.1023/A:1020146202001
    • A. Klamer (2002). The economics of scientific publication: introduction. Journal of Economic Methodology, 9 (3), 265-273.
    • A. Klamer (2002). Attention and the art of scientific publishing. Journal of Economic Methodology, 9 (3), 289-315.
    • A. Klamer (2002). Borders matter. Tijdschrift voor Humanistiek (print), 3 (juni), 79-89.
    • H.P. van Dalen & A. Klamer (2001). Leidt concurrentie tot verspilling? Economisch-Statistische Berichten, 86 (4316), 532-534.
    • A. Klamer (2001). Attention and the Art of Scientific Publication. Journal of Economic Methodology.
    • A. Klamer (2001). Leidt concurrentie tot verspilling. Economisch-Statistische Berichten, 86 (4316), 532-534.
    • A. Klamer (2001). Making sense of economists: from falsification to rhetoric and beyond. Journal of Economic Methodology, 8 (1), 69-75.
    • A. Klamer (2000). The economics of attention. JACE (Japanese Association of Cultural Economics), 1-7.
    • H.P. van Dalen & A. Klamer (1999). De Rotterdamse econoom: tussen wetenschap en handel. Economisch-Statistische Berichten, 84 (4236), 958-960.
    • A. Klamer (1998). De toekomst van de Economische Wetenschap, van een Wiskundige naar een Historische Wetenschap. TH en MA, 1998 (1), 7-10.
    • H.P. van Dalen & A. Klamer (1998). Vrouwelijke economen in Nederland. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 21 (1), 37-58.
    • A. Klamer (1996). Reaffirming the Value of Culture. Boekmancahier, 78-84.
    • H.P. van Dalen & A. Klamer (1996). De waarden van Nederlandse economen. Economisch-Statistische Berichten, 4058, 444-448.
    • A. Klamer & H. van Dalen (1996). De waarden van Nederlandse Economen. Economisch-Statistische Berichten, 81, 448-448.
    • A. Klamer & D.M. Mccloskey (1995). One Quarter of GDP is Persuasion. The American Economic Review, 191-195.
    • A. Klamer (1995). The Value of Culture. Boekmancahier, 7, 298-310.
    • A. Klamer (1995). A Rhetorical Perspective on the Difference Between European and American Economists. Kyklos, 48, 231-240.
    • A. Klamer (2012). Met je handen werken is niet voor de dommen. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 30-05-2012, online.
    • A. Klamer (2012). Waardeer Vakmanschap. Koploper, 1 (01-02-2012), 6-7.
    • A. Klamer (2011). Het wordt tijd voor een waardeneconomie. De Republikein.
    • A. Klamer (2011). The Euro is bound to fail, and that is a good thing. Fiducie, 48-51.
    • A. Klamer (2010). De Zeuro. De Republikein, 3 (6), 6-10.
    • A. Klamer (2010). Ook schoonheid vraagt om offers. VolZin: opinieblad voor geloof en samenleving, 24 (17), 10-11.
    • A. Klamer (2004). De Euro en het stabiliteitspact zijn ingevoerd om de verzorgingsstaat doelbewust om zeep te helpen. Tribune: Nieuwsblad van de Socialistische Partij, 40 (4), 16-21.
    • A. Klamer (2004). Europa...hoelang nog? Plus Magazine, 15 (5), 30-34.
    • A. Klamer (2004). Wie veel wil uitgeven moet ook veel werken. Erasmus Magazine, 8 (2), 19-19.
    • A. Klamer (2004). Boekbespreking : Jeremy Rifkins The European Dream. Vrij Nederland, 61-61.
    • A. Klamer (2004). Minder Europa voor meer democratie. Terzake, 28-29.
    • A. Klamer (2004). Wanneer een volk dwars gaat liggen, dan ligt heel Europa vast. Economisch Magazine, 17 (3), 26-27.
    • A. Klamer (2004). De grens van het individualisme is in zicht. Osmose, 30 (4), 4-7.
    • A. Klamer (2002). Weldra sterft de Euro. Groene Amsterdammer, 126 (2), 9-10.
    • A. Klamer (2002). Het paard van Troje. Erasmus Magazine, 6 (3), 18-19.
    • A. Klamer (2002). Laten we er een echte universiteit van maken. Erasmus Magazine, 6-6.
    • A. Klamer (2002). Kunst als liefhebberij? Roest, 50-52.
    • A. Klamer (2002). Het laatste woord. SQ, .-..
    • A. Klamer (2001). Zonder prijskaartje. HN-magazine. Hervormd Nederland, 33 (5), 8-10.
    • A. Klamer (2001). De Nederlandse beschaving. SQ, 6 (3), 58-58.
    • A. Klamer (2001). Beschaving. Roodkoper, 6-7.
    • A. Klamer (2001). Arm Europa. De Accountant, 370-371.
    • A. Klamer (2001). De politieke zwakte van de Euro. Economisch Magazine, 14 (5), 26-27.
    • A. Klamer (2000). De noodzaak van een academisch reveil. TH en MA, 3 (juli 2000), 20-20.
    • A. Klamer (1997). Culturele dimensie struikelblok voor Europese Unie. Christen Democratische Verkenningen, 33-35.
    • A. Klamer & C.J.M. With (2010). Sponsors zoeken in crisistijd. Hoe festivals creatief kunnen omgaan met de gevolgen van economische crisis. Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 22 (83), 36-44.
    • A. Klamer & P.M. Voortman (2010). Invloed en vertrouwen: Gereedschap voor analyse en praktijk. Leren in organisaties, 10, 27-30.
    • A. Klamer (2005). Creatieve financiering van creativiteit. Boekmancahier, 17 (62), 6-11.
    • A. Klamer (2005). Economie gaat over moraal. VolZin: opinieblad voor geloof en samenleving, 4 (15), 6-11.
    • A. Klamer (2005). Het ideaal van de academie. Het Nederlandse universitaire klimaat. Roodkoper, 9 (4), 24-25.
    • A. Klamer (2005). Geven en ontvangen. Geven is het cement van de samenleving. Jonas: spiritueel en maatschappelijk magazine, 100, 29-31.
    • A. Klamer (2005). De economische betekenis van de gift. Economisch-Statistische Berichten, 90 (4476), 548-548.
    • A. Klamer (2005). De economie anders denken. Economisch-Statistische Berichten, 90 (4457), 147-147.
    • A. Klamer (2004). Private financiering van kunsten beter dan subsidie. Economisch-Statistische Berichten, 89 (4443), 474-475.
    • A. Klamer (2004). De verregaande en onfortuinlijke invloed van het economisch denken. Economisch-Statistische Berichten, 89 (4447), 557-557.
    • A. Klamer (2004). Europa is groot. Internationale Spectator, 58 (12), 592-596.
    • A. Klamer (2004). When being virtuous makes sense. Aelementair, 3 (4), 10-12.
    • A. Klamer (2003). Adam Smith: tijd voor een herwaardering van zijn denken. Filosofie in Bedrijf, 15 (3), 2-6.
    • A. Klamer (2003). Bron van inspiratie. Rooilijn, 36 (1), 13-17.
    • A. Klamer (2003). De gift centraal in de economie. Sociale interventie, 12 (3), 11-18.
    • A. Klamer (2003). Meer dan een package deal, cultuurtoerisme in Nederland. Ons Erfdeel, 46 (1), 93-101.
    • A. Klamer (2003). Wie betaalt de retro? Een economische analyse. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, 84 (3), 31-34.
    • A. Klamer (2003). Meet met Mate. Bulletin - Stichting Unie "School en Evangelie", jg.32 (5), 12-14.
    • A. Klamer (2003). De waardering van cultureel erfgoed; commerciële uitbating van musea. Museumpeil, 20, 4-6.
    • A. Klamer (2002). Grenzeloos verlangen in een wereld van schaarste. Filosofie Magazine, 11 (6), 36-39.
    • A. Klamer (2002). In de kunst gaat het niet om de vraag, maar om het gesprek. Christen Democratische Verkenningen, 180-185.
    • A. Klamer (2002). Grenzen doen ertoe. Economisch-Statistische Berichten, 87 (4382), 799-799.
    • A. Klamer (2001). Welk belang prevaleert. Economisch-Statistische Berichten, 86 (4325), 17-17.
    • A. Klamer (2001). Waarden doen ertoe voor een bedrijf. Filosofie in Bedrijf, 13 (3), 22-34.
    • A. Klamer (2001). Toentertijd: het Nederlandse belang bij de SER. Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, 5 (5), 7-8.
    • A. Klamer (2001). Eurodebat nog lang niet af. Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 101 (1), 23-27.
    • A. Klamer (2001). Het gelijk van een zonderling. Safe (Robeco), 20 (5), 86-89.
    • A. Klamer (2000). Het andere gezicht van schaalvergroting. CM Actueel. Ledenblad van de Zuivelcooperatie Campina Melkunie, 10 (5), 12-13.
    • A. Klamer (2000). De markt is ook maar een verhaal. Tijdschrift voor Humanistiek (print), 1 (4), 15-22.
    • A. Klamer (2000). Moreel eigendom. Economisch-Statistische Berichten, 85 (4281), 919-919.
    • A. Klamer (2000). Economie is een kunst. Economisch-Statistische Berichten, 20-20.
    • A. Klamer & I.P. van Staveren (1999). Het prijskaartje van de zorgeloosheid. Jaarboek Emancipatie, 1999, 20-27.
    • A. Klamer (1999). Sociale en culturele waarden in utopische gemeenschappen. Mededelingen/Frederik van Eeden Genootschap, 1999 (april 1999), 28-34.
    • A. Klamer (1998). De beperkingen van een calculerende zorg. Zorg in Bedrijf, 7-11.
    • A. Klamer (1998). Een Barbaarse Wetenschap. Economisch-Statistische Berichten, 960-962.
    • A. Klamer (1998). De Waarde van Literatuur. Hollands Maandblad, 3-8.
    • A. Klamer (1997). Economen hebben geen idee. Economisch-Statistische Berichten, .-..
    • A. Klamer (1997). Een cultureel-economisch perspectief op de Wet op het Notarisambt. Justitiele Verkenningen, 33-39.
    • A. Klamer (1995). Geld als Maat. Kunst & Educatie, 4, 11-11.
    • W.A. Dolfsma & A. Klamer (1995). Een Mondriaan = 30 luxe villa's. Filosofie Magazine, 4 (9), 23-25.
    • A. Klamer (1995). De waarde van het toneel. Tijdschrift van het Nationaal Toneel.
    • A. Klamer (1995). Weinig werk is een luxe probleem. Economisch-Statistische Berichten, december, 1139-1139.
    • A. Klamer (1995). De economie als anomalie. Economisch-Statistische Berichten, maart, 219-219.
    • A. Klamer (1998). Laat Europa maar eens een politieke eenheid worden. Medium, 20-23.
    • A. Klamer (1998). Levenslang Leren. Management Consultant, 49-49.
    • A. Klamer (1998). Het eigenlijke strijdpunt is de identiteit van de bibliotheek. BibliotheekBlad, 2 (12), 24-26.
    • A. Klamer (1998). Lang Leve de onpraktische studie. Intermediair, 165-165.
    • A. Klamer (2017). Doing the Right Thing: A Value Based Approach. United States: Ubiquity Press
    • A. Klamer (2007). Speaking of Economics: how to get in the conversation. Londen: Routledge
    • A. Klamer (2005). In Hemelsnaam, over de economie van overvloed en onbehagen. Kampen: Ten Have
    • A. Klamer (2004). Het verhaal van de Rotterdamse haven. Rotterdam: Stichting Economie en Cultuur
    • A. Klamer & P.W. Zuidhof (1999). The values of cultural heritage: merging economic and cultural appraisal. Los Angeles: Getty Conservation Institute
    • A. Klamer (1997). De Illusie van Volledige Werkgelegenheid. .: Van Gorkum
    • A. Klamer & H. van Dalen (1996). Telgen van Tinbergen: Het Verhaal van Nederlandse Econonomen. Amsterdam: Balans
    • A. Klamer (1996). The Value of Culture. Univ. of Michigan Press/Ann Arbor: AUP/ Amsterdam
    • H.P. van Dalen & A. Klamer (1996). Telgen van Tinbergen, het verhaal van de Nederlandse economen. Amsterdam: Balans
    • A. Klamer (2013). Een pleidooi voor een sterke samenleving en het vertrouwen in informele regels. Den Haag: Actal - Adviescollege toetsing regeldruk
    • A. Klamer, C.B.G. Langeveld & P.R. Teule (2011). Pak Aan: 100 en 1 ideeën voor alternatieve financiering van kunst en cultuur. Hilversum: Stichting Economie en Cultuur
    • A. Klamer, E. Dekker & P.R. Teule (2011). Economie voor in bed, op het toilet of in bad. Amersfoort: BBNC Uitgevers
    • A. Klamer & H.P. van Dalen (1998). Het verhaal van geld (Serie Weten, 3). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • L. van der Laan, J. Prij & A. Klamer (1997). De illusie van volledige werkgelegenheid. Assen: Van Gorcum
    • A. Klamer & O.J.M. Velthuis (1996). Kansen voor de eeuwige student: het belang van cultureel kapitaal voor de kennissamenleving. @: O.C.en W.
    • A. Mignosa & A. Klamer (2019). The Financing of Cultural Heritage: A Value Based Approach. In A. Jakubowski, K. Hausler & F. Fiorentini (Eds.), Cultural Heritage in the European Union A Critical Inquiry into Law and Policy (pp. 163-183). Leiden: BRILL Nijhoff
    • P. Booth & A. Klamer (2017). The valorisation of art: what artists are up against. In B Buckley & J Conomos (Eds.), Who runs the artworld (pp. 43-56). oxfordshire: Libri publishing
    • A. Klamer & E. Dekker (2016). About Doing the Right Thing as an Academic Economist. In G.F. DeMartino (Ed.), Oxford Handbook on Professional Economic Ethics (pp. 101-115). Oxford: Oxford University Press
    • A. Klamer (2014). Without uncertainty, there is no art market. In A. Dempster (Ed.), Risk and uncertainty in the art world (pp. 275-286). London: Bloomsburry
    • A. Klamer (2013). A grant perspective: Bouldings's grant economics revisited. In W. Dolfsman & S. Kesting (Eds.), Interdisciplinary Economics: Kenneth Boulding's engagement in the sciences (pp. 440-449). London: Routledge
    • A. Klamer (2013). The Values of Cultural Heritage. In A. Mignosa & I. Rizzo (Eds.), Handbook on the Economics of Cultural Heritage (pp. 421-437). Cheltenham UK: Edgar Elgar
    • A. Klamer, A. Mignosa & L. Petrova (2013). Cultural heritage policies. A comparative perspective. In I. Rizzo & A. Mignosa (Eds.), Handbook on the economics of cultural heritage (pp. 37-86). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
    • P.R. Teule, C.J.M. With & A. Klamer (2010). Friedrich von Hayek. In Th. Baudet & M. Visser (Eds.), Conservatieve Vooruitgang: De grootste denkers van de twintigste eeuw (pp. 301-315). Amsterdam: Bakker
    • A. Klamer & H. van Dalen (2009). Trading Economics Across the Atlantic: Jan Tinbergen and Milton Friedman. In H. Krabbendam, C.A. van Minnen & G. Scott-Smith (Eds.), Four Centuries of Dutch-American Relations, 1609-2009 (pp. 773-784). Amsterdam: Boom
    • H.P. van Dalen & A. Klamer (2005). Economen en de tucht van de aandachtseconomie. In Media & Economie, Preadviezen voor de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Utrecht: Lemma
    • A. Klamer (2005). Waarom is er geen gesprek tussen dichters en economen? In F. Houweling (Ed.), Letteren Wetenschap Samenleving. Over de zin van letterenstudies voor wetenschap en maatschappij (pp. 27-44). Budel: Damon
    • A. Klamer (2004). Property and Possession: the Moral Economy of Ownership. In W. Schweiker & Ch.T. Mathewes (Eds.), Having: Property and Possession in Religious and Social Life (pp. 337-352). Cambridge: Eerdmans Publisher
    • A. Klamer (2004). The Economic Nonsense of Cultural Diversity. In . . (Ed.), Cultural Diversity, Special Edition 70th Anniversary Britisch Council (pp. 20-39). London: Britisch Council
    • A. Klamer (2004). Borders Matter: why the Euro is a Mistake and why it will Fail. In J. Ljungberg (Ed.), The Price of the Euro (pp. 29-43). New York: Palgrave Macmillan
    • A. Klamer (2004). Waarden doen ertoe in de economie. In P. Beer & C.J.M. Schuyt (Eds.), Bijdragen aan waarden en normen (pp. 275-299). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • A. Klamer (2004). Cultural goods are good for more than their Economic Value. In V. Rao & M. Walton (Eds.), Culture and Public Action (pp. 138-162). Stanford: Stanford Social Sciences
    • A. Klamer (2003). Value of Culture. In R. Towse (Ed.), A Handbook of Cultural Economics (pp. 465-469). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
    • A. Klamer (2003). Gift Economy. In R. Towse (Ed.), A Handbook of Cultural Economics (pp. 243-247). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
    • A. Klamer (2002). De waarde van het neoklassieke wereldbeeld. In Ton Bevers & Hans van de Broek (Eds.), De waarde van instituties (pp. 181-195). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • A. Klamer (2001). Late modernism and the loss of character in economics. In Stephen Cullenberg, Jack Amariglio & David.F. Ruccio (Eds.), Postmodernism, Economics and Knowledge (pp. 77-101). Londen: Routledge
    • H.P. van Dalen & A. Klamer (2001). Het loopt niet zo'n vaart. Een economische beschouwing over Nieuwe Economie versnelling en onthaasting. In Een nieuwe economie, een bevrijde tijd? Kampen: Uitgeverij Kok
    • A. Klamer (2000). Paying for the past: the economics of cultural heritage. In L.A. Schlosser, A.B. Preis & M. Taurus (Eds.), World Culture Report 2000: cultural diversity, conflict and pluralism (pp. 130-145). Parijs: Unesco Publishing
    • A. Klamer (2000). The crowding out of academic economists: the case of Nafta. In R.F. Garnett Jr. (Ed.), What do economists know? (pp. 65-85) London: Routledge
    • A. Klamer (1999). The crowding out of academic economists: the case of Nafta. In R.F. Garnett Jr. (Ed.), What do economists know? (pp. 66-85) London: Routledge
    • I.P. van Staveren & A. Klamer (1999). Het prijskaartje van zorgeloosheid. In nvt (pp. 20-25). The Hague: Elsevier
    • A. Klamer (1998). In search of Identity: Economics and Values. In M.M. Carrow, R.P. Churchill & J.J. Cordes (Eds.), Democracy, Social Values and Public Policy (pp. 73-90). Westport: Praeger
    • A. Klamer (1998). De Markt als Cultuur. In P. Quarles van Ufford, F. Thomese & B. Verbeek (Eds.), De Ideologie van de Markt (pp. 95-108). Bussum: Coutinho
    • A. Klamer (1998). Is Europa een Gemeenschap? In G. Reuten, K. Vendrik & R. Went (Eds.), De Prijs van de Euro (pp. 74-87). Amsterdam: Van Gennep
    • I.P. van Staveren & A. Klamer (1997). Geven is geen ruilen. De gift in de economie. In A. Komter (Ed.), Het geschenk. Over verschillende betekenissen van geven (pp. 108-120). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • A. Klamer & H. van Dalen (1997). Blood is Thicker than Water: Economists and the Tinbergen Legacy. In P.A.G. van Bergeijk, A.L. Bovenberg, E.E.C. van Damme & J. van Sinderen (Eds.), Economist Science and Practice: The Roles of Academic Economists and Policy-makers (pp. 60-91). Cheltenham: Edgar Elgar
    • H.P. van Dalen & A. Klamer (1997). Blood is thicker than water; economists and the Tinbergen legacy. In P.A.G. van Bergeijk, A.L. Bovenberg, van E.E.C. Damme & J. van Sinderen (Eds.), Economic science and practice (pp. 60-91). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Ltd
    • A. Klamer (1997). The value of cultural heritage. In M. Hutter & I. Rizzo (Eds.), Economic perspectives on cultural heritage (pp. 74-90). Londen: Routledge
    • A. Klamer (1996). Rhetorical Perspective on the difference between European and American Economists. In @ van Damme e.a. (Ed.), Jaarboek (pp. 87-97). Rotterdam: KVS en ESB
    • A. Klamer (1996). Het conflict tussen de retoriek van economisch beleid en wetenschap. In G. Alberts (Ed.), Beleidswetenschap en praktijk (pp. 65-83). Nijmegen: @
    • A. Klamer (1996). Economic Aspects of Cultural Exchange. In A. van Hemel, H. Mommaas & C. Smithuijsen (Eds.), Trading Culture, Gatt, European Cultural Policies and the Transatlantic Market (pp. 39-48). Amsterdam: Boekmanstichting
    • A. Klamer (1996). Economie en Macht. In G. van Tillo & L. Jansen (Eds.), Bloemen voor de Macht (pp. 435-440). Kampen: Kok
    • A. Klamer (1995). Feminist Interpretive Economics, Comments on chapters by Strassmann and Polanyi, and Feiner. In E. Kuiper & J. Sap (Eds.), Out of the Margin (pp. 167-174). Londen: Routledge
    • A. Klamer (1995). The Conception of Modernism in Economics: Samuelson versus Keynes. In S. Dow & J. Hillard (Eds.), Keynes, Knowledge and Uncertainty (pp. 381-333). Londen: Edgar Elgar
    • A. Klamer (1995). Rhetorical Obstacles in the Teaching of Economics. In W. Gijselears, D. Tempelaar, P. Keizer, J. Blommeart, E. Bernard & H. Kasper (Eds.), Educational Innovation in Economics and Business Administration: The Case of Problem-based Learning (pp. 8-19). -: Kluwer Academic Publishers
    • A. Klamer (1994). Formalism in Twentieth Century Economics. In P.J. Boettke (Ed.), The Elgar Companion to Austrian Economics (pp. 48-53). Londen: Edgar Elgar
    • A. Klamer & Th. Leonard (1994). So What's an Economic Metaphor? In Ph. Mirowski (Ed.), Natural Images in Economics. Cambridge: Cambridge University
    • A. Klamer (1994). De Toekomst van `Homo Economicus'. In A.C. Zijderveld (Ed.), Kleine Geschiedenis van de Toekomst (pp. 95-101). Kampen: Kok Agora
    • A. Klamer (2013). Het traditionele ambacht is de basis. In Gouden Handen (pp. 54-55). Bilthoven: Pharos Uitgevers
    • A. Klamer (2013). Thuis is een social goed. In M. Kalsky (Ed.), Alsof ik thuis ben. Samenleven in een land vol verschillen (pp. 51-65). Almere: Parthenon
    • A. Klamer, E. Dekker & S. Geenen (2013). Nederland als corporatistische samenleving: Tijd voor een herwaardering? In P.T. de Beer (Ed.), Arbeidsverhoudingen onder druk (pp. 59-82). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A. Klamer (2012). Waardevol werk. In A. Verhoef & G. De Bruin (Eds.), Ontwerpers in arbeidsverhoudingen. Werkgeversvereniging AWVN
    • A. Klamer (2011). Kunstenaars als culturele ondernemers. In D. Château e.a. (Ed.), De kunstenaar een ondernemer? (pp. 85-94) Tielt: Lannoo Campus
    • A. Klamer (2008). Het gaat om de samen, stupid! In S. Knepper & e.a. (Eds.), De Vertrouwenscrisis (pp. 191-200). Amsterdam: Meulenhoff
    • A. Klamer (2007). Van publieke naar gemeenschappelijke ruimte. In A. Lengkeek (Ed.), AIR Stedelijkheid als rendement (pp. 102-117). Haarlem: Trancity
    • A. Klamer & P.W. Zuidhof (2007). The Role of the Third Sphere in the World of arts. In B. Ayata (Ed.), Kulturekonomi (pp. 231-254). Stockholm: Studentlitteratur
    • A. Klamer (2005). Europa heeft het gevaar in zich om samenlevingen te ondermijnen. In A. van Bodegraven (Ed.), De Waarde van Europa (pp. 65-68). Wormer: Inmerc
    • A. Klamer (2005). De Waarde van de Volkscultuur. In H.T.L.C. Strouken & A.T. Zeijden (Eds.), Volkscultuur en Samenleving (pp. 11-15). Utrecht: Nederlands Centrum voor Volkscultuur
    • A. Klamer (2005). Het monetaire drama van Europa. In W. Bos & D. de Jongh (Eds.), Op welke grond rust deze wet? (pp. 22-29) Amsterdam: Van Gennep
    • A. Klamer (2004). Tijd voor sociaal en cultureel kapitaal. In A. Witteveen (Ed.), Arbeid, Tijd en Flexibiliteit (pp. 226-239). Schiedam: Scriptum
    • A. Klamer (2004). De economische-filosofische manuscripten: een postmoderne Marx. In R. van Raak (Ed.), Socialisme: what's left? (pp. 33-40) Diemen: Veen
    • A. Klamer (2003). Gränser kvittar inte: Varför euron är ett misstag och varför euron kommer att misslyckas. In J. Ljungberg (Ed.), Eurons Pris: Europeiska Forskare om EMU (pp. 44-66). Danmark: Agora
    • A. Klamer (2003). Grenzen doen ertoe. In . Vereniging (Ed.), Jaarboek van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (pp. 172-173). Utrecht: Lemma
    • A. Klamer (2003). Economisch, sociaal en cultureel kapitaal. In M. Biemans (Ed.), Sturen op Statistieken (pp. 50-51). Voorburg: Centraal Bureau voor de Statistiek
    • A. Klamer (2002). Dwaling in het paradijs? In Irène van Doesburg, Kees van der Hoeven & Kees de Graaf (Eds.), Positie kiezen in het paradijs? BNA debat (pp. 34-35). Amsterdam: Bond van Nederlandse Architecten
    • A. Klamer (2002). Van een economie van de kunst naar een kunstmatige economie...en de rest. In H. Oosterling & S. Thissen (Eds.), Grootstedelijke reflecties over kunst & openbare ruimte (Interakta, 5) (pp. 89-93). Rotterdam: CFK
    • A. Klamer (2001). Ongelijkheid in Context. In Paul Rademaker (Ed.), Met het oog op 2001. De toekomst van het sociale domein verbeeld in elf essays (pp. 85-92). Nederland: De Balie
    • A. Klamer (2001). Het loopt niet zo'n vaart, een economische beschouwing over de Nieuwe Economie, versnelling en onthaasting. In C. Hogerhuis (Ed.), een nieuwe economie, een bevrijde tijd? (pp. 45-48) Kampen: Kok
    • A. Klamer (2001). De economie van de kunst en de kunst van de economie. In M. Metze, J. van Hezewijk, O. Velthuis & G. Goossens (Eds.), Matching Art and Business (pp. 11-24). Houten: Ascolta Publishing
    • A. Klamer (1999). Een neotraditionalistisch perspectief van een cultuureconoom. In G. van Dijk & A. Hielkema (Eds.), De menselijke maat: humaniteit en beschaving na 2000 (pp. 117-134). Amsterdam: Arbeiderspers
    • A. Klamer (1998). Wetenschap en Kenniseconomie. In F. Becker, W. van Hennekeler, B. Tromp & M. van Zuijlen (Eds.), Om de Kwaliteit van het Onderwijs. Het negentiende jaarboek voor het democratisch socialisme (pp. 129-158). @: De Arbeiderspers
    • A. Klamer (1996). De Waarde van de Dood. In W. Carpay & H. Heyink (Eds.), Midden in het Leven Staan wij in de Dood (pp. 137-144). Amsterdam: @
    • A. Klamer (1996). Een cultureel-economisch perspectief op de Wet op het notarisambt. In @ @ (Ed.), Notariswet: Rechtzekerheid in een Vrije Markt (pp. 33-38). @: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap
   • A. Klamer (Ed.). (1998). The Values of Cultural Heritage: Merging Economic and Cultural Appraisals. Los Angeles: Getty Foundation
   • A. Klamer (Ed.). (1998). Het Verhaal van Geld. Amsterdam: Amsterdam University Press
    • A. Klamer (2004). Engendering Economics: Conversations with Women Economists in the United States [Bespreking van het boek Engendering Economics: Conversations with Women Economists in the United States]. .
    • A. Klamer (2003). From Cubism and Surrealism to Modernism [Bespreking van het boek Econ-Art: Divorcing Art from Science in Modern Economics]. .
    • A. Klamer (2002). Economics for the common good : two centuries of social economic thought in the humanistic tradition [Bespreking van het boek Economics for the common good : two centuries of social economic thought in the humanistic tradition]. .
    • A. Klamer (2000). De economie van liefde en seks [Bespreking van het boek Lusten en lasten]. .
    • A. Klamer (2000). Exit poldermodel [Bespreking van het boek Exit poldermodel]. .
    • A. Klamer (1995). Trust [Bespreking van het boek Trust : the social virtues and the creation of prosperity]. .
    • A. Klamer (1995). Vraag en aanbod op de Nederlandse Kunstmarkt 1580-1700 [Bespreking van het boek Vraag en aanbod op de Nederlandse Kunstmarkt 1580-1700]. .
    • H.P. van Dalen & A. Klamer (1997). Blood is thicker than water; economists and the Tinbergen legacy. (Intern rapport, OCFEB Research Memorandum, no 9704). :
    • L. Boonstra, A. Klamer, E. Karioti, J.A. do Carmo Junior & S.E. Geenen (2013). Complementary Currency Systems. Social and Economic Effects of Complementary Currencies. (Extern rapport). Amsterdam: Stichting DOEN
    • A. Klamer, P. Kotipalli, L. Jiang, T. Fjeldsted & A. Mignosa (2013). Herwaardering ambachtscultuur hoofdzaak. (Intern rapport). Hilversum: Stichting Economie & Cultuur
    • A. Klamer, A. Mignosa, P. Kotipalli, T. Fjeldsted, L. Jiang & K. Goto (2012). Creatief vakmanschap in internationaal perspectief. (Extern rapport). Hilversum: Stichting Economie & Cultuur [go to publisher's site]
    • A. Klamer (2001). Naar een vitaal theater: Onderzoek Theater aan de Parade 's-Hertogenbosch. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Centrum voor Kunst- en Cultuurwetenschappen
    • A. Klamer (2001). Haven rapport, rapportage m.b.t bedrijfsplan GHR. (Extern rapport). :
    • A. Klamer (1997). Over de waarde van kunst en cultuur: Voor de stedelijke ontwikkeling van Arnhem. (Extern rapport). :
    • A. Klamer (1997). De waarde van de bibliotheek: scenario's voor tarifering. (Extern rapport). :
    • A. Klamer & P.W. Zuidhof (1999). De betekenis van de Vrienden voor het Museum Boijmans van Beuningen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Centrum voor Kunst- en Cultuurwetenschappen
    • A. Klamer (1999). Waarden en normen, waar kun je die krijgen? (Extern rapport). -: Stichting Economie en Cultuur
    • A. Klamer (2015). Workshop Avicenna.
    • A. Klamer (2015). Workshop Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg.
    • A. Klamer (2015). Module Tilburg universiteit.
    • A. Klamer (2015). Quality impact monitor S-Nodi.
    • A. Klamer (2015). Workshop Bureau aan de Dijk.
    • A. Klamer (2015). Workshop academy for leadership.
    • A. Klamer (2015). Workshop stichting Westland.
    • A. Klamer (2015). Workshop provincie Zeeland.
    • A. Klamer (2015). Workshop TIAS Business school.
    • A. Klamer (2015). Module technische universiteit Delft.
    • A. Klamer (2015). Workshop Orgacom.
    • J.A. do Carmo Junior, A. Klamer & C. De With (2014). The Cultural Monitor: A new instrument for the evaluation of cultural activities. International Conference an Arts and Cultural Management: Bogota, Colombia (2013, juni 29).
    • A. Klamer (2009). Imaging Amsterdam. Conference: The Cultural Capital of Amsterdam: Amsterdam (2009, november 20 - 2009, november 21).
    • A. Klamer (2009). De rol van de derde sector in de financiering van de kunsten. Vlaams Nederlandse Studiedag: Antwerpen (2009, september 14 - 2009, september 14).
    • A. Klamer (2015). Lezing stichting aardschap.
    • A. Klamer (2015). Lezing protestantse gemeente Emmen.
    • A. Klamer (2015). Lezing bibliotheek aan de ijssel.
    • A. Klamer (2012). Crafting Culture: The importance of craftsmanship for the world of the arts and the economy at large. ACEI conference: Kyoto (2012, juni 21 - 2012, juni 24).
    • A. Klamer (2012). The mode of financing matters. What is the right thing to do? Colloquium Geld en Cultuur: Cultureel Ondernemerschap in financieel moeilijke tijden: Antwerpen (2013, maart 25).
    • A. Klamer (2011). Een goede vader en echtgenoot zijn is belangrijker dan mijn carriere.
    • A. Klamer (2004). Art as a Common Good. 13th International Conference on Cultural Economics: Chicago (2004, juni 2).
    • A. Klamer (2004). Why we Should Take Culture Seriously in Economics. AEA Conference: San Diego (2004, januari 6).
    • A. Klamer (2004). The future of Jewish Heritage in Europe. Conferene: The Economics of Jewish Herritage & Audience Development: Praag (2004, april 25).
    • A. Klamer (2004). Art as a Common Good. Conferentie: The Economics of Cultural Heritage: Venetië (2004, oktober 14).
    • A. Klamer (2004). Conservering about and Between Economics, Theology and the Economy. Conferentie: God in Economics: Nijmegen (2004, juni 17).
    • A. Klamer (2004). Thinking Borders. Conference: We, Cosmopolitans? Morality, Politics, Global Economy: Tilburg (2004, december 9).
    • A. Klamer (2004). Cultural Diversity that Induces Inspiration & Communication. Conference: Japan: Zoetermeer (2004, september 3).
    • A. Klamer (2004). Reality check: Managing & Financing a Common Digital Cultural Area. European Conference on Digital Heritage: Den Haag (2004, september 16).
    • A. Klamer (2003). The economy of common goods. EAEPE conference Infonomics: Maastricht (2003, november 8).
    • A. Klamer (2003). The rhetorical ethos of positive economics. Conference: Milton Friedman's Essay at 50: Rotterdam (2003, december 12).
    • A. Klamer (2003). Social Cultural and economic values of cultural goods. Conference: Financing the arts: Tokyo (2003, maart 27).
    • A. Klamer (2003). The economy of common goods. Conference: Culture and Economy: Montevideo (2003, oktober 17).
    • A. Klamer (2003). Borders matter. Conference: The upcome of the Euro?: Lund (2003, juni 10).
    • A. Klamer (2003). Consequences on cultural capital. Conference: Cultural Economics: Takabashi (2003, augustus 23).
    • A. Klamer (2003). Conversation of economists. Conference: Economic Methodology: Buenos Aires (2003, oktober 16).
    • A. Klamer (2002). Social and Cultural values of cultural goods. Conference "Define Arts": Wenen (2002, februari 28).
    • A. Klamer (2002). Association for Cultural Economics International.
    • A. Klamer (2002). Values of cultural goods. Conference "Cultural & Development World Bank": Washington (2002, juni 29).
    • A. Klamer (2002). Pragmatism & Value in economics. Conference "AEA": Atlanta (2002, januari 5).
    • A. Klamer (2002). Narrative strategies in Economics. Conference "Text & Economics": Antwerpen (2002, mei 16).
    • A. Klamer (2002). Accommodation for social and cultural values. Conference "150 jaar: De Economist": Amsterdam (2002, februari 7).
    • A. Klamer (1998). In discussie met Zalm, minister van Financiën.
    • A. Klamer (1998). Met het oog op morgen. Interview in radioprogramma "Met het oog op morgen": (1998, januari 20).
    • A. Klamer (1998). Over Europa. Interview in het televisieprogramma NOVA: (1998, februari 2).
    • A. Klamer (2011, april 19). Wat is de meest dringende maatschappelijke kwestie van dit moment? De Groene Amsterdammer
    • A. Klamer (2011, november 3). Redding van euro zet democratie buitenspel. NRC Handelsblad, pp. 16-16.
    • A. Klamer (2011, november 20). Europa is een neoliberaal project van technocraten. Trouw
    • A. Klamer (2011, oktober 15). Economen uiten felle kritiek op plan Zijlstra. De Volkskrant
    • A. Klamer (2011, mei 23). Laten we stoppen met elkaar de put in praten. Brabants Dagblad
    • A. Klamer (2011, augustus 19). We hebben veel meer nodig dan zo'n economische regering. NRC Handelsblad
    • A. Klamer (2011, augustus 8). Elke vaardigheid en elke wetenschap - evenals elke handeling en elke keuze - is, zo neemt men algemeen aan, gericht op iets goeds. Trouw
    • A. Klamer (2011, november 28). Huur vaker een artiest in. NRC Handelsblad
    • A. Klamer (2010, december 22). Guldens en florijnen in plaats van de euro. De Volkskrant
    • A. Klamer (2010, augustus 27). Weg met die sleetse excuses. NRC Handelsblad, katern, pp. 4-4.
    • A. Klamer (2010, mei 7). De euro? Een ideologie! De Volkskrant
    • A. Klamer (2010, mei 22). Een econoom vol met idealen. Friesch Dagblad
    • A. Klamer (2009, november 3). Niemand is gebaat bij objectieve adviezen over kunst. NRC Handelsblad
    • A. Klamer, J. Beus & H. verbruggen (2009, september 2). Universitaire bestuurders zijn losgeraakt van de wetenschap. NRC Handelsblad, pp. opinie.
    • A. Klamer (2004, augustus 30). Laat rijke kunstliefhebbers meer betalen. de Volkskrant, pp. 7-7.
    • A. Klamer (2004, juli 3). Vakantie is nergens goed voor. NRC Handelsblad, pp. 13-13.
    • A. Klamer (2004, mei 1). Pas op voor economische denken. Friesch Dagblad, pp. 18-19.
    • A. Klamer (2003, december 19). Terug naar de gulden. Katholiek Nieuwsblad, pp. 10-10.
    • A. Klamer (2003, november 29). Comeback van de gulden is mogelijk. GPD bladen, pp. 10-10.
    • A. Klamer (2003, december 12). Zonder sterke unie wordt een munt niet stevig. De Volkskrant, pp. 7-7.
    • A. Klamer (2003, januari 22). Europa genegeerd in Nederlandse verkiezingsstrijd. Trouw, pp. 7-7.
    • A. Klamer (2002, december 19). Europa wordt nu te groot. Het Friesch Dagblad, pp. 5-5.
    • A. Klamer (2002, september 7). De wereld op zijn kop. NRC Handelsblad, pp. 9-9.
    • A. Klamer (2002, mei 3). Geef het boek een kans : weg met die vaste prijs. Het Friesch Dagblad, pp. 5-5.
    • A. Klamer (2001, januari 3). De Europese munt is gedoemd te mislukken. Het Financiële Dagblad, pp. 7-7.
    • A. Klamer (2001, oktober 17). Zonder politiek geen Europees debat. De Volkskrant, pp. 7-7.
    • A. Klamer (2001, november 29). Europa zal Euro betreuren. Trouw, pp. 17-17.
    • A. Klamer (2001, december 20). Euro moet politiek nog worden waargemaakt. Volkskrant, pp. 7-7.
    • A. Klamer (2000, mei 20). Kunstwereld moet geldruif niet willen. NRC Handelsblad, pp. 7-7.
    • A. Klamer (2000, september 4). Universiteit moet academie durven zijn. NRC Handelsblad, pp. .-..
    • A. Klamer (1999, januari 1). 2 wekelijkse column. GPD bladen, pp. .-..
    • O.J.M. Velthuis & A. Klamer (1997, maart 15). De eeuwige student heeft recht op zijn eigen forum. de Volkskrant
    • A. Klamer (1997, februari 26). Ontwaakt uit de eurodroom. NRC Handelsblad, pp. .-..
    • A. Klamer & I.P. van Staveren (1997, september 5). Gümüs en tweeërlei solidariteit. NRC Handelsblad, pp. .-..
    • A. Klamer (1997, maart 7). Niet doen die euro. Algemeen Dagblad, pp. .-..
    • A. Klamer (2003, december 19). In Hemelsnaam. Economisch-statistische berichten, pp. 611-611.
    • A. Klamer (2014, februari 17). Ambachten ouderwets? Nee, ze zijn de toekomst. Trouw, pp. 27.
    • A. Klamer (2012, augustus 7). Kruidenier negeert de vakman. De Volkskrant, pp. Cultuur en leven.
    • A. Klamer (2012, december 24). Hoezo crisis? Zo rijk waren we nog nooit. NRC Handelsblad
    • A. Klamer (2012, juli 21). Vakanties zijn heel duur - en heilig. Trouw, pp. Opinie.
    • A. Klamer (2012, januari 5). Wat is kunst ons waard? NRC Handelsblad
    • A. Klamer (1998, december 28). Euro wordt speelbal van nationale politici. De Volkskrant, pp. .-..
    • A. Klamer (1998, juli 22). Paars II is geslagen met Euro-blindheid. De Volkskrant, pp. .-..
    • A. Klamer (1998, april 16). Wie stelt de echt belangrijke vragen over de euro? De Volkskrant, pp. .-..
   • A. Klamer (Interview) (2016, feb 19). Van Liempt Live. [televisie-uitzending]. In RTLZ.
   • A. Klamer (2003, september 18). Economie & Literatuur, Lof der Letteren. Rotterdam, lezing.
   • A. Klamer (2002, juni 23). Value of Culture. Lissabon, Lezing.
   • A. Klamer (1999, april 10). De waarde van cultuur. Amsterdam, Park van de toekomst, Voordracht.
   • A. Klamer (1999, november 11). The economics of cultural heritage. onbekend, Discussie conferentie Catania.
   • A. Klamer (1999, november 5). The economics of attention. Praag, EAPE conferentie.
   • A. Klamer (1999, december 10). The art of economic persuation. San Sebastian, Spanje, Conferentie Economic Methodology.
   • A. Klamer (1999, september 20). The value of values. Budapest, University of Budapest, Conference on Creativity.
   • A. Klamer (1999, oktober 28). De waarde van cultureel erfgoed. Amsterdam, Voordracht conferentie digitaal erfgoed.
   • A. Klamer (1999, december 14). De waarde van het boerenbedrijf. onbekend, WLTO congres.
 • Year level
  MA, MA-2
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of History, Culture and Communication
  Department
  Department of Arts & Culture Studies
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0622483405

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam