prof.dr. (Arnaud) ACGAC de Graaf

prof.dr. (Arnaud) ACGAC de Graaf
Associate professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-005
Email
degraaf@law.eur.nl
Back to overview

Profile

International and European Tax Law

 • Arnaud Graaf, L Rijff & Ton Stevens (2020) - De Nederlandse belastingheffing van hybride entiteiten na ATAD2 - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 172 (172.1), 175-200
 • Arnaud Graaf, NM de Haas & FM Werger (2020) - Invloed coronarestricties op heffingsverdeling voor grensoverschrijdende werknemers - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2020 (9), 351-366
 • Arnaud Graaf (2019) - Wet bronbelasting 2021, kritisch belicht vanuit EU-vrijheden - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2019 (12), 256-264
 • Arnaud Graaf & KJ Visser (2018) - BEPS: Will the current commitments and peer review model prove effective? - EC Tax Review, 27 (1), 36-47
 • Arnaud Graaf & KJ Visser (2017) - BEPS: het einde van belastingplanning? - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2017 (4), 111-124
 • Arnaud Graaf & KJ Visser (2016) - ATA Directive: Some Observations regarding formal Aspects - EC Tax Review, 25 (4), 199-210
 • Arnaud Graaf (2015) - Betekenis beneficial owner na BEPS en 2014-Update OESO-model - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2015 (141), 139-146
 • Arnaud Graaf, PM Haan & Maarten Wilde (2014) - Fundamental Change in Countries' Corporate Tax Framework Needed to Properly Address BEPS - Intertax, 42 (5), 306-316
 • Arnaud Graaf & Klaus Heine (2014) - Introduction: Company Tax Integration in the European Union – A Necessary Step to Neutralise 'Excessive' Behaviour within the EU? - Erasmus Law Review, 7 (1), 1-2
 • Arnaud Graaf (2013) - International Tax Policy needed to counterbalance the 'Excessive' Behavior of Multinationals - EC Tax Review, 2013 (2), 106-110
 • Arnaud Graaf (2013) - Noodzaak van internationaal fiscaal beleid als tegenwicht voor excessieve gedragingen - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2013 (1), 22-29
 • Arnaud Graaf (2012) - Nederlands verdragsbeleid betreffende vermogensinkomsten en -winsten - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2012 (119), 70-80
 • Arnaud Graaf (2011) - Notities Nederlands fiscaal verdragsbeleid, een vergelijking - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2011 (4), 135-140
 • Arnaud Graaf & FPG Pötgens (2011) - Worrying interpretation of 'liable to tax': OECD clarification would be welcome - Intertax, 2011 (4), 169-177
 • M Evers, Arnaud Graaf & Ton Stevens (2011) - Zembla-uitzending 'Nederland belastingparadijs' nader beschouwd - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2011 (2), 59-75
 • M Evers & Arnaud Graaf (2010) - Limiting benefit shopping: Outline of a measure to Counter erosion of the dividend tax base in the EU - EC Tax Review, 19 (6), 238-246
 • Arnaud Graaf & FPG Pötgens (2010) - Verontrustende Hoge Raad-uitleg verdragsbegrip 'inwoner' - Weekblad Fiscaal Recht, 139 (6848), 266-280
 • M Evers & Arnaud Graaf (2010) - Limiting benefit shopping: Measures of four large EU member states to counter erosion of their dividend tax - EC Tax Review, 19 (5), 188-198
 • M Evers & Arnaud Graaf (2010) - Bestrijding van dividenddoorstroomconstructies: fiscale autonomie van de EU-lidstaten - Maandblad Belastingbeschouwingen, 79 (10), 347-364
 • M Evers & Arnaud Graaf (2009) - Limiting benefit shopping - use and abuse in EC case law - EC Tax Review, 2009 (6), 279-298
 • Arnaud Graaf (2008) - Abrokkelende fiscale souvereiniteit. Grenzen in zicht - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008 (3), 111-120
 • Arnaud Graaf (2008) - Designing an anti-treaty shopping provision: an alternative approach - EC Tax Review, 2008 (1), 12-22
 • Arnaud Graaf (2007) - Visie over de vormgeving van een 'anti-treaty shopping'-bepaling: een alternatief - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2007 (2), 76-89
 • Arnaud Graaf (2005) - Nationale behandeling, horizontale non-discriminatie en meestbegunstigingsbehandeling. Wet betekent de uitkomst in de zaak D? - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2005 (12), 377-396
 • Arnaud Graaf (2005) - The implications of the judgment in the D case: the perspective of two non-believers - EC Tax Review, 2005 (4), 173-189
 • Arnaud Graaf (2004) - Toegang tot voordelen voortvloeiende uit maatregelen ter afschaffing dubbele belasting met beroep op gemeenschapsrecht (II) - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2004 (1), 30-46
 • Arnaud Graaf (2003) - Toegang tot voordelen voortvloeiende uit maatregelen ter afschaffing dubbele belasting met beroep op gemeenschapsrecht (Deel 1) - Maandblad Belastingbeschouwingen, 72 (12), 386-401
 • Arnaud Graaf (2001) - Verlangt het gemeenschapsrecht een `zuivere' vrijstelling voor de in een andere lidstaat gerealiseerde ondernemingswinst - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2001 (54), 101-116
 • Arnaud Graaf (2000) - Oplossing conflict tussen belastingverdrags- en gemeenschapsbepaling (Deel 1) - Maandblad Belastingbeschouwingen, 69 (4), 132-143
 • Arnaud Graaf (2000) - Gemeenschapsrecht en het recht op meestbegunstigingsbehandeling - Maandblad Belastingbeschouwingen, 69 (12), 415-421
 • Arnaud Graaf (2000) - Oplissing conflict tussen belastingverdrags- en gemeenschapsbepaling (Deel II) - Maandblad Belastingbeschouwingen, 69 (5), 169-178
 • Arnaud Graaf (1998) - Avoidance of international double taxation: community of joint policy? - EC Tax Review, 1998 (4), 257-275
 • Arnaud Graaf (1997) - Voorkoming van internationale dubbele belasting, gemeenschapsbeleid? - Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (10), 297-306
 • Arnaud Graaf (1997) - Gezamenlijk of gemeenschappelijk beleid ter voorkoming van dubbele belasting binnen de Gemeenschap? De betekenis van art. 220 EG-verdrag - Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (11), 333-341
 • Arnaud Graaf (1995) - Overheidsbedrijven en de besloten commanditaire vennootschap - Maandblad Belastingbeschouwingen, 64 (5), 159-168
 • P Fortuin & Arnaud Graaf (1995) - Buitenlands lichaam: heffing van vennootschapsbelasting over dividend, rente en vervreemdingswinst bij een aanmerkelijk belang, - Weekblad Fiscaal Recht, 124 (6148), 610-624
 • Arnaud Graaf (1994) - De buitenlandse commanditaire vennoot van een besloten commanditaire vennootschap - Maandblad Belastingbeschouwingen, 63 (5), 159-168
 • Arnaud Graaf & PJM Bongarts (1993) - Herziening vennootschapsbelasting van overheidsbedrijven? - Weekblad Fiscaal Recht, 121 (6064), 1-12

 • Arnaud Graaf & KJ Visser (2017) - Voorwoord - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2017 (4), 109-110
 • Arnaud Graaf (2017) - Introduction: Legitimacy of tax policies and acts devised by international organizations - Erasmus Law Review, 10 (2), 75-75 - doi: 10.5553/ELR.000093
 • Arnaud Graaf (2012) - 'Excessieve' gedragingen en internationaal fiscaal beleid - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 13 (47), 5-9
 • Arnaud Graaf (1995) - Commanditaire Vennootschap geeft fiscale voordelen - Privatisering. Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, 2 (6), 4-6
 • Arnaud Graaf (1995) - Verslag oratie Prof.mr. M.J. Ellis en Prof.mr. E. Aardema - Weekblad Fiscaal Recht, 124 (6160), 1095-1099
 • Arnaud Graaf (1992) - Enkele verschillen tussen Nederlands en Amerikaans belastingrecht - Unknown, 10-20

 • Arnaud Graaf (2013) - 'Excessieve' gedragingen en internationaal fiscaal beleid - Sdu Uitgevers
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2008) - International Belastingrecht (2e druk) - Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2007) - Internationaal belastingrecht - Kluwer

 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2021) - Internationaal belastingrecht (13e druk) - Wolters Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2019) - Internationaal belastingrecht (12 druk) - Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2017) - Internationaal belastingrecht (11e druk) - Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2016) - Internationaal belastingrecht (10e druk) - Kluwer
 • Ton Stevens, Arnaud Graaf & Peter Kavelaars (2015) - Internationaal belastingrecht (9e druk) - Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2014) - Internationaal Belastingrecht (8e druk) - Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2013) - Internationaal belastingrecht (7e druk) - Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2012) - Internationaal Belastingrecht (6e druk) - Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2011) - Internationaal belastingrecht (5e druk) - Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2010) - Internationaal Belastingrecht (vierde herziene druk) - Kluwer
 • Arnaud Graaf, Peter Kavelaars & Ton Stevens (2009) - Internationaal belastingrecht (3e druk) - Kluwer

 • Sigrid Hemels, Arnaud Graaf & Hans Sonderen (2013) - 'k Moet eerlijk zeggen. Vriendenbundel Henk van Arendonk - Sdu Uitgevers

 • Erik Ros, Arnaud Graaf & Hans Sonderen (2019) - Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen - Sdu Uitgevers
 • Erik Ros, Arnaud Graaf & Hans Sonderen (2019) - Wegwijs in de Inkomstenbelasting - Sdu Uitgevers

 • Arnaud Graaf & PbN van Os (2019) - Netherlands branch report - International Fiscal Association
 • Arnaud Graaf (2013) - Dutch tax treaty policy for Pooled Investment Vehicles - IBFD
 • Arnaud Graaf (2013) - Internationale oplossing voor hybrid mismatch arrangements - Sdu Uitgevers
 • Arnaud Graaf (2013) - Oneigenlijk gebruik belastingverdragen: achtergrond, oorzaken en oplossingen - Fiscaal Economisch Instituut / Erasmus Universiteit Rotterdam
 • M Evers & Arnaud Graaf (2010) - Pushing back frontiers (Un)charted territories in the field of international tax law and EU law - Kluwer Law International
 • Arnaud Graaf (2010) - Vooruitgang Europese fiscale wetgeving: dead end? - Kluwer
 • Arnaud Graaf & M Evers (2009) - Pushing back frontiers - (un)charted territories in the field of international tax law and EC law
 • Arnaud Graaf (2007) - Designing an anti-treaty shopping provision: and alternative approach - Linde Verlag
 • GK (Gijsbert) Fibbe & Arnaud Graaf (2005) - Is double taxation arising from autonomous tax classification of foreign entities incompatible with EC law? - International Bureau of Fiscal Documentation

 • Arnaud Graaf (2019) - Enige internationale aspecten - Sdu Uitgevers
 • Arnaud Graaf (2019) - Buitenlandse belastingplicht voor natuurlijke personen - Sdu Uitgevers
 • Erik Ros, Hans Sonderen & Arnaud Graaf (2019) - Hoofdstukken 1 t/m 7, 9 t/m 10 en 13 - Sdu Uitgevers
 • Erik Ros, Hans Sonderen & Arnaud Graaf (2019) - Hoofdstukken 1 t/m 4, 6, 10, 13, 14 (samen met drs. W. Brink) en 16 - Sdu Uitgevers
 • Arnaud Graaf (2017) - Buitenlandse belastingplicht voor natuurlijke personen - Sdu Uitgevers
 • Arnaud Graaf (2017) - Enige internationale aspecten - Sdu Uitgevers
 • Arnaud Graaf (2015) - Buitenlandse belastingplicht voor natuurlijke personen - Sdu Uitgevers
 • Arnaud Graaf (2015) - Enige internationale aspecten - Sdu Uitgevers
 • Arnaud Graaf (2013) - Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen - Sdu Uitgevers
 • Arnaud Graaf (2013) - Buitenlandse belastingplicht voor natuurlijke personen - Sdu Uitgevers
 • Arnaud Graaf (2011) - Buitenlandse belastingplicht voor natuurlijke personen - Sdu Uitgevers
 • Arnaud Graaf (2011) - Enige internationale aspecten - Sdu Uitgevers
 • Arnaud Graaf (1993) - Boekbespreking

 • Arnaud Graaf (2015) - EU approach regarding hybrid entities
 • Arnaud Graaf (2014) - Recent tax treaty developments and their implications for REITs
 • Arnaud Graaf (2013) - Panellid Session on Neutralising the effects of Hybrid Mismatch Arrangements
 • Arnaud Graaf (2013) - Organiseren en voorzitten EFS conferentie

 • Arnaud Graaf (2004) - De invloed van het EG-recht op het internationaal belastingsrecht: beleids- en marktintegratie - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Arnaud Graaf (2012) - Excessieve gedragingen en internationaal fiscaal beleid - Sdu Uitgevers

 • Arnaud Graaf (2012) - Seminar on Double non-taxation - Seminar on Double non-taxation

 • Arnaud Graaf (2014) - Erasmus Law Review (External organisation)
 • Arnaud Graaf (2013) - Europese Fiscale Studies (External organisation)

 • Arnaud Graaf & Maarten Wilde (2020) - Actualiteiten BEPS - module 7 (2) - International Tax Center Leiden, Exec LLM International & EU Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & Maarten Wilde (2020) - Actualiteiten BEPS - module 7 (1) - International Tax Centre Leiden, Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht
 • Arnaud Graaf (2020) - BEPS - treaty shopping - EFS Postmaster Internationaal en Europees belastingrecht
 • Arnaud Graaf & Ton Stevens (2020) - Base Erosion I; Hybrid mismatch arrangements (BEPS en EU) - EFS Postmaster Internationaal en Europees Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & Maarten Wilde (2020) - BEPS en de internationale gemeenschap - EFS Postmaster Internationaal en Europees belastingrecht
 • Arnaud Graaf (2019) - Wet bronbelasting 2021 en Nederlands fiscaal verdragsbeleid - EFS conferentie 'Jongleren met bronbelastingen in de strijd tegen belastingontwijking'
 • Arnaud Graaf & Maarten Wilde (2019) - Actualiteiten BEPS - module 7 (2) - International Tax Centre Leiden, Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & Maarten Wilde (2019) - Actualiteiten BEPS - module 7 (1) - International Tax Centre Leiden, Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht
 • Arnaud Graaf (2019) - BEPS - treaty shopping - EFS Postmaster Internationaal en Europees Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & Ton Stevens (2019) - Base Erosion I; Hybrid mismatch arrangements (BEPS en EU) - EFS Postmaster Internationaal en Europees Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & Maarten Wilde (2019) - BEPS en de internationale gemeenschap - EFS Postmaster Internationaal en Europees Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & Maarten Wilde (2018) - Actualiteiten BEPS - module 7 (2) - Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & Maarten Wilde (2018) - Actualiteiten BEPS - module 7 (1) - Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht
 • Arnaud Graaf (2018) - Internationale middelen ter bestrijding van rechtsmisbruik - EFS Postmaster Internationaal en Europees Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & Ton Stevens (2018) - Base Erosion I; Hybrid mismatch arrangements (BEPS en EU) - EFS Postmaster Internationaal en Europees Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & Maarten Wilde (2018) - BEPS en de internationale gemeenschap - EFS Postmaster Internationaal en Europees Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & Maarten Wilde (2017) - Actualiteiten BEPS - module 7 (2) - Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & Maarten Wilde (2017) - Actualiteiten BEPS - module 7 (1) - Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht
 • Arnaud Graaf (2017) - Tegengaan van treaty en directive shopping - EFS Postmaster Internationaal en Europees Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & Ton Stevens (2017) - Hybrid mismatch arrangements (BEPS en EU) - EFS Postmaster Internationaal en Europees Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & Maarten Wilde (2017) - BEPS en de internationale gemeenschap - EFS Postmaster Internationaal en Europees Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & Maarten Wilde (2016) - Actualiteiten BEPS - G20/OESO en EU (II) - Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & Maarten Wilde (2016) - Actualiteiten BEPS - G20/OESO en EU (I) - Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & Ton Stevens (2016) - Hybrid mismatch arrangements (BEPS en EU) - EFS Postmaster Internationaal en Europees Belastingrecht
 • Arnaud Graaf (2016) - Reactie Nederland op EU Actieplan - 8ste Rondetafelbijeenkomst Europees Fiscaal Recht van Stichting Opleiding Belastingadviseurs
 • Arnaud Graaf (2015) - Actualiteiten BEPS en Agressieve Tax Planning - Treaty Shopping - Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & W Mebius (2015) - Actualiteiten BEPS en Agressieve Tax Planning - Introductie en HMA - Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & Ton Stevens (2015) - Hybrid Mismatch Arrangements (BEPS and EU) - EFS Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & SCW Douma (2014) - Actualiteiten BEPS en Aggressive Tax Planning - Exec LLM Internationaal & EU Belastingrecht
 • Arnaud Graaf (2014) - Voorkoming oneigenlijk gebruik belastingverdragen - EFS Post-master Internationaal en Europees Belastingrecht
 • Arnaud Graaf & Ton Stevens (2014) - Hybrid Mismatch Arrangements (BEPS and EU) - EFS Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht
 • Arnaud Graaf (2013) - Voorkoming oneigenlijk gebruik, Nederlandse invalshoek - 23e Maastrichts Fiscaal Symposium
 • Arnaud Graaf (2013) - Oneigenlijk gebruik belastingverdragen - Congres Ongewenste belastingontwijking? De jacht naar een fair share
 • Arnaud Graaf (2013) - De invloed van het EU-recht op het internationaal belastingrecht - EFS Post-Master Directe Belastingen
 • Arnaud Graaf (2012) - Tax Treaty Policy of the Netherlands regarding CIVs - ACTL Conference The Tax Treatment of CIVs and REITs
 • Arnaud Graaf (2012) - De invloed van het EU-recht op het internationaal belastingrecht - Post-Master Directe Belastingen, Europese Fiscale Studies
 • Arnaud Graaf (2011) - Notitie Nederlands fiscaal verdragsbeleid 2011 - Lezing voor Mazars
 • Arnaud Graaf (2011) - Notitie Nederlands fiscaal verdragsbeleid 2011 - JOB-lezing
 • Arnaud Graaf & M Evers (2011) - Actualiteiten Internationaal belastingrecht - Cursus Fiscale Actualiteiten
 • Arnaud Graaf & M Evers (2010) - Introduction to International Taxation - Course International Taxation and Accounting
 • Arnaud Graaf (2010) - Naar een Europese winstbelasting? EU-rechtelijke obstakels - Lustrumsymposium Naar een Europese winstbelasting?
 • Arnaud Graaf (2010) - De invloed van het EU-recht op het internationaal belastingrecht - Post-Master Directe Belastingen, Europese Fiscale Studies
 • Arnaud Graaf, M Evers & Ton Stevens (2009) - Openbaar college 'Nederland belastingparadijs' - Openbaar college
 • Arnaud Graaf (2009) - Invloed van het EG-recht op het internationaal belastingrecht - Post-Master Directe Belastingen, Europese Fiscale Studies

 • Arnaud Graaf (2020) - Dutch Developments in International Tax Policy Area - Sdu Licent Academy, Trust Academy Quarterly Meeting Q4
 • Arnaud Graaf (2020) - Verdragsontwikkelingen - Apertas Permanent Education
 • Arnaud Graaf (2020) - Nederlandse bronheffingen en BRNC - Symposium Belastingverdragen, BEPS 2.0 en bronheffingen
 • Arnaud Graaf (2020) - BEPS 2.0 en bronheffingen - Symposium Belastingverdragen, BEPS 2.0 en bronheffingen
 • Arnaud Graaf & PbN van Os (2018) - Presentatie concept Netherlands branch report on Investment Funds - Najaarsvergadering Nederlandse IFA branch
 • Arnaud Graaf & PbN van Os (2018) - Presentatie aanpak Nederlandse rapportage over Investment funds - Voorjaarsvergadering Nederlandse IFA branch
 • Arnaud Graaf & W Mebius (2014) - BEPS, Hybrid Mismatches - International Tax Centre

 • Arnaud Graaf (2018) - Maandblad Belastingbeschouwingen (Journal)

Maandblad Belastingbeschouwingen

Start date approval
January 2011
End date approval
December 9999
Place
DEN HAAG
Description
Redactielid

Ministerie van Financiën

Start date approval
January 2011
End date approval
December 9999
Place
DEN HAAG
Description
Senior beleidsmedewerker

Register Belastingadviseurs

Start date approval
January 2011
End date approval
December 9999
Place
CULEMBORG
Description
Lid examencollege

Stichting Europese Fiscale Studies

Start date approval
January 2011
End date approval
December 9999
Place
ROTTERDAM
Description
Programmadirecteur

Stichting Europese Fiscale Studies

Start date approval
May 2013
End date approval
December 9999
Place
ROTTERDAM
Description
Voorzitter

International Tax Law (Advanced)

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RF48

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes