prof.dr. (Arthur) AB Ringeling

(external) researcher Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T17-12
Telephone
0104082146
Email
ringeling@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Arthur Ringeling is Professor Emeritus of Public Administration at Erasmus University Rotterdam.

Arthur Ringeling wrote or edited more than 15 books, more than 100 articles in books and periodicals and several reports on subjects such as instruments of public policy, policy theories, policy evaluation, administrative organization and culture and public decision making. He is the co-author of Openbaar Bestuur (Public Administration, fifth edition 1996), a most influential Dutch handbook on public administration. Another book is Het imago van de overheid (The Image of Government, 1993). He also was an invited speaker on innumerable congresses and symposia.

Teaching experience he has as well on the…

Arthur Ringeling is Professor Emeritus of Public Administration at Erasmus University Rotterdam.

Arthur Ringeling wrote or edited more than 15 books, more than 100 articles in books and periodicals and several reports on subjects such as instruments of public policy, policy theories, policy evaluation, administrative organization and culture and public decision making. He is the co-author of Openbaar Bestuur (Public Administration, fifth edition 1996), a most influential Dutch handbook on public administration. Another book is Het imago van de overheid (The Image of Government, 1993). He also was an invited speaker on innumerable congresses and symposia.

Teaching experience he has as well on the undergraduate as graduate level as on the post-doctoral level. From 1989 till 2001 he was core-professor of the Netherlands School of Government, a organization that provides top-training for government officials.

Furthermore professor Ringeling was and is a consultant for a number of ministries and other public organizations in the Netherlands, as well on the political as on the administrative level.

    • A.B. Ringeling (2014). Reflections on the Distinctiveness of Public Administration as a Discipline. NISPAcee Journal of Public Administration and Public Policy, VI (2), 21-31. doi: 10.2478/nispa-2013-0004
    • A. van Sluis & A.B. Ringeling (2013). Police systems on the move; analyzing and comparing changes in the police sytems in five Western European countries. Polizei und Wissenschaft, 63-70.
    • A.B. Ringeling & F.B.L. van der Meer (2010). An Educational Strategy for Practioners in Public Administration Master Programs. Journal of Public Affairs Education, 16 (1), 77-93.
    • A.B. Ringeling (2010). Laudatio Van de Spiegelprijs 2010. Bestuurskunde, 19 (2), 88-92.
    • L. Schaap, H.H.F.M. Daemen & A.B. Ringeling (2009). Mayors in Seven European Countries: Part I. Selection Procedures and Statutory Position. Local Government Studies, 35 (1), 95-108. doi: 10.1080/03003930802574508
    • A. van Sluis, A.B. Ringeling & B. Frevel (2009). Evolving Patterns in the Police Systems of North Rhine- Westphalia, The Netherlands and England and Wales. German Policy Studies, 5 (2), 145-168.
    • L. Schaap, H.H.F.M. Daemen & A.B. Ringeling (2009). Mayors in Seven European Countries: Part II. Performance and Analysis. Local Government Studies, 35 (2), 235-249. doi: 10.1080/03003930902743029
    • A.B. Ringeling (2008). A quest for thought: Herman van Gunsteren, politiek-filosoof in de bestuurskunde. Bestuurskunde, 17 (3), 64-74.
    • A. van Sluis, A. Cachet & A.B. Ringeling (2008). Results-based agreements for the police in the Netherlands. Policing, 31 (3), 415-434. doi: 10.1108/13639510810895786
    • A. van Sluis, A. Cachet & A.B. Ringeling (2007). Prestatieafspraken met de politie en de gevolgen voor de justitiële, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke inbedding van de politie. Tijdschrift voor veiligheid, 6 (1).
    • A.B. Ringeling & L. Schaap (2007). Buitenlands dualisme; dualisering van het gemeentebestuur in Duitsland, Engeland, Italië en Nederland. Bestuurswetenschappen, 61 (5), 26-45.
    • A.B. Ringeling & F.B.L. van der Meer (2007). Denken aan bestuurskracht: bestuurskracht als pragmatisch managerialisme. Bestuurskunde, 16 (2), 15-23.
    • A.R. Edwards & A.B. Ringeling (2006). Emancipatie van de Nederlandse bestuurskunde: een portret van Henk Brasz. Bestuurskunde, 15 (2), 53-63.
    • L. Schaap, A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, R.M. Noppe & A.B. Ringeling (2004). Leren van buitenlandse burgemeesters. Positie en functioneren van burgemeesters in zes Europese landen. Bestuurskunde, 13 (2), 46-54.
    • A.B. Ringeling (2004). Het imago van de overheid, tweede editie. Beleidswetenschap, 9 (1), 78-78.
    • A.B. Ringeling & A.R. Edwards (2003). Repliek. Bestuurskunde, 12 (5), 235-236.
    • S. van Thiel, E.F. ten Heuvelhof, A.B. Ringeling & A. van Sluis (2003). Zelfreinigend vermogen? over bestuurlijke 'countervailing powers' rondom niet reinigbaar verklaringen. Bestuurskunde, 12 (1), 14-24.
    • A.R. Edwards & A.B. Ringeling (2003). Vormgeven aan de praktijkgerichtheid van de bestuurskundeopleiding. Bestuurskunde, 12 (3), 132-141.
    • V.J.J.M. Bekkers, H.J.M. Fenger, V.M.F. Homburg & A.B. Ringeling (2003). De praktijk van integrale handhaving op lokaal niveau. Bestuurswetenschappen, 6, 449-473.
    • V.J.J.M. Bekkers, V.M.F. Homburg & A.B. Ringeling (2002). Informatierelaties in toezichtsarrangementen. Bestuurswetenschappen, 56 (6), 481-501.
    • L. Schaap, P.L. Hupe, A.B. Ringeling & G.J. de Vries (2000). Het geprangde middenbestuur vecht terug: Gebiedsgericht werken als vechtstrategie. Bestuurskunde, 9 (4), 164-172.
    • A.B. Ringeling (1999). De ontwikkeling van beleidsprocessen in de twintigste eeuw. Openbaar Bestuur, 9 (8), 18-25.
    • A.B. Ringeling (2010). De centrale overheid in de verbouw. Christen Democratische Verkenningen, herst 2010, 26-33.
    • A. Cachet, A. van Sluis, T. Jochoms, A. Sey & A.B. Ringeling (2009). Het politiebestel betwist. De ontwikkeling van het politiebestel en het debat hierover in vijf West-Europese landen beschreven en vergeleken. Deel drie: lessen voor het huidige besteldebat. Het Tijdschrift voor de Politie, 71 (10), 6-10.
    • A. van Sluis, A. Cachet, C.A. Nieuwenhuyzen & A.B. Ringeling (2006). Cijfers en stakeholders. Prestatiesturing en de gevolgen voor de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke relaties van de politie. Het Tijdschrift voor de Politie, 68, 4-8.
    • A. van Sluis, A. Cachet, R.M. Noppe, L. Schaap & A.B. Ringeling (2003). Burgemeesters vergeleken. Direct gekozen burgemeesters in relatie tot openbare orde, veiligheid en politie. Het Tijdschrift voor de Politie, 65 (12), 4-8.
    • A. Cachet, M.A. ter Mors, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling & L. Schaap (2003). Binnengemeentelijk gedecentraliseerd: een kleinere raad? Openbaar Bestuur, 13 (11), 16-20.
    • L. Schaap, A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, R.M. Noppe & A.B. Ringeling (2003). Positie en functioneren van burgemeesters. Europese Gemeente, 38 (1), 7-8.
    • A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling & L. Schaap (2001). Bestuurscultuur in Volendam. Openbaar Bestuur, 11 (9), 2-7.
    • A.B. Ringeling & J.P. Winsemius (1998). Cultuurconvenanten eenzijdig geregisseerd. Boekmancahier, 10 (juni 1998), 144-153.
    • A.B. Ringeling (1997). Imago, Ideaalbeeld of spiegel. Over Heden en Morgen, 5-6.
    • A.B. Ringeling (1996). Dwaalsporen in het denken over het openbaar bestuur. Desiderius, 83-98.
    • L. van der Veer, A. van Sluis, S. Van de Walle & A.B. Ringeling (2013). Vertrouwen in de politie: trends en verklaringen. (reeks Politiewetenschap, 71). Apeldoorn, Amsterdam: Politie & Wetenschap, Reed Business
    • A. van Sluis, A. Cachet, A.B. Ringeling, A. Sey & T. Jochoms (2013). Contested Police Systems. The Hague: Eleven
    • A.B. Ringeling (2007). Tussen Distantie en Betrokkenheid; een Bericht aan de Tovenaarsleerlingen. Delft: Eburon
    • A. van Sluis, A. Cachet, E.T. de Jong, C.A. Nieuwenhuyzen & A.B. Ringeling (2006). Cijfers en stakeholders. Prestatiesturing en de gevolgen voor de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke relaties van de politie (Politiewetenschap, 32a). Den Haag: Elsevier Overheid
    • A.B. Ringeling, U. Rosenthal, M.A.P. Bovens & P. 't Hart (1996). Openbaar bestuur: vijfde geheel herziene druk. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink
    • U. Rosenthal, A.B. Ringeling, M.A.P. Bovens, P. 't Hart & M.J.W. van Twist (1996). Openbaar bestuur, beleid, organisatie, politiek. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink
    • A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling & L. Schaap (2005). 't Blijft een prachtbaan. De toekomst van het burgemeestersambt in Nederland. Den Haag: Nederlands Genootschap van Burgemeesters
    • F.B.L. van der Meer, C. Reichard & A.B. Ringeling (2016). Becoming a student of reform. In S. Van de Walle & S. Groeneveld (Eds.), Theory and Practice of Public Sector Reform (pp. 265-283). New York: Routledge
    • A.B. Ringeling (2014). What We Seem to Forget in Modern Public Administration. In E. Bohne, J. Graham & J. Raadschelders (Eds.), Public Administration and the Modern State: Assessing Trends and Impacts (pp. 46-60). Londen: Palgrave
    • A.B. Ringeling (2013). An Ethics Course is not enough. In Michiel De Vries & Geert Bouckert (Eds.), Training for leadership (IASIA series Public Administration Today) (pp. 301-318). Brussel: Bruylant
    • A.B. Ringeling, H.H.F.M. Daemen & L. Schaap (2012). The Dynamics of Democratic Learning. In L. Schaap & H.H.F.M. Daemen (Eds.), Renewal in European Local Democracies (pp. 191-205). Wiesbaden: Springer VS
    • A.B. Ringeling, A. van Sluis & A. Smit (2012). Professionalisering. In P.W. Tops (Ed.), Inleiding politiekunde. Positie en functioneren van de politie in Nederland (pp. 293-304). Apeldoorn: Politieacademie
    • A.B. Ringeling & A. van Sluis (2012). Gezag. In P.W. Tops (Ed.), Inleiding politiekunde. Positie en functioneren van de politie in Nederland (pp. 277-292). Apeldoorn: Politieacademie
    • A.B. Ringeling (2010). Beoordeling beleidsdoorlichting belastinguitgaven. In Beleidsdoorlichting van de evaluaties van belastinguitgaven (pp. 1-7). Den Haag: Ministerie van Financien
    • F.B.L. van der Meer & A.B. Ringeling (2009). Study and work experience: delinking and relinking. In C.F. Bonser (Ed.), Adapting Universities to the global society : a trans-Atlantic perspective (pp. 65-81). Berlin: LIT- Verlag
    • A. van Sluis & A.B. Ringeling (2009). Van wervende concepten naar sturing op resultaat: het regiokorps Zuid-Holland-Zuid. In A. Cachet, A. van Sluis, Th. Jochoms, A. Sey & A. Ringeling (Eds.), Het betwiste politiebestel. Een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van het politiebestel in Nederland, België, Denemarken, Duitsland en Engeland & Wales (Politiewetenschap, 49) (pp. 157-190). Amsterdam: Reed Business
    • A. Cachet, S. de Kimpe, P. Ponsaers & A.B. Ringeling (2008). Introductory notes. In A. Cachet, S. de Kimpe, P. Ponsaers & A.B. Ringeling (Eds.), Governance of Security in the Netherlands and Belgium (pp. 3-9). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A. Cachet, S. de Kimpe, P. Ponsaers & A.B. Ringeling (2008). On governance of security: conclusive notes. In A. Cachet, S. de Kimpe, P. Ponsaers & A.B. Ringeling (Eds.), Governance of Security in the Netherlands and Belgium (pp. 335-351). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • A.B. Ringeling & J. Maesschalk (2008). What goes up, must come down? The career of `safety' and `security' on the public agenda. In A.B. Ringeling, L. Cachet, S. de Kimpe & P. Ponsaers (Eds.), Governance of Security in the Netherlands and Belgium (pp. 315-334). Amsterdam: Boom Legal Publishers
    • F.K.M. van Nispen tot Pannerden & A.B. Ringeling (2006). [Chinese translation of] On Instruments and Instrumentality: A Critical Assessment. In B.G. Peters & F.K.M. Nispen tot Pannerden (Eds.), [Chinese translation of] Public Policy Instruments. Evaluating the Tools of Public Administration (pp. 201-214). Beijing: China Renmin University Press
    • A.B. Ringeling (2006). Worstelen met het imago: Waarom het zo moeilijk is voor overheden om het goed te doen. In H. Reynart, S. van der Walle & D. Verlet (Eds.), Naar een DJ-overheid?; Burgers en hun overheid (pp. 19-34). Gent: Van der Boele
    • F.K.M. van Nispen tot Pannerden & A.B. Ringeling (2006). The Concept of Subsidiarity in a European Context: The End of National Sovereignty? In D. Eaton (Ed.), The End of Sovereignty? A Transatlantic Perspective (Transatlantic Public Policy Series, 2). Münster: Lit Verlag
    • A.B. Ringeling (2005). Instruments in Four: The Elements of Policy Design. In P. Eliadis, M. Hill & M. Howlett (Eds.), Designing Government; From Instruments Choice to Governance (pp. 185-202). Montreal: McGill-Queen's University Press
    • A. Cachet & A.B. Ringeling (2004). Integraal Veiligheidsbeleid. Goede bedoelingen en wat er van terecht kwam. In E.R. Muller (Ed.), Veiligheid. Studies over inhoud, organisatie en maatregelen (pp. 635-663). Alphen: Kluwer
    • A.B. Ringeling (2004). Achteraf kijken wij vooruit. In J.H.W. Oostendorp (Ed.), De dynamiek van dualisering: rol en positie van de burgemeester bij initiatieven voor vernieuwend gemeentebestuur (pp. 73-79). Den Haag: Contain Organisatie Advies BV
    • A.B. Ringeling (2004). The Primacy of Politics? In E. Bohne, C.F. Bonser & K.M. Spencer (Eds.), Transatlantic Perspectives on Liberalization and Democratic Governance (pp. 207-231). Berlin: LIT verlag
    • A.B. Ringeling (2004). Wie vertegenwoordigt wat? En hoe? In B.F. Steur, H. van Dijk & G.J. van den Nieuwenhuizen (Eds.), Democratische vergezichten; Essays over de representatieve democratie in Nederland (pp. 47-67). Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur
    • A. Cachet, R.M. Noppe, A.B. Ringeling, L. Schaap & A. van Sluis (2004). Buitenlandse burgemeester bekeken-II, Openbare orde, veiligheid en politie. In Ministerie Binnenlandse zaken (Ed.), Buitenlandse burgemeester gekozen- Op weg naar een gekozen burgemeester (pp. 1-56). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
    • A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling & L. Schaap (2003). Responsibility in flames, a case study of the New Years eve catastrophe in Volendam. In A. Salminen (Ed.), Governing Networks, EGPA Yearbook (pp. 387-403). Amsterdam: IOS Press
    • A.B. Ringeling & A. Hemerijck (2003). Een toren van Babel? In V. Bekkers & A. Ringeling (Eds.), Vragen over beleid. Perspectieven op waardering (pp. 17-31). Utrecht: Lemma
    • V.J.J.M. Bekkers & A.B. Ringeling (2003). Vervlochten onderzoek: balans en perspectief. In V. Bekkers & A. Ringeling (Eds.), Vragen over beleid: Perspectieven op waardering (pp. 279-298). Utrecht: Lemma
    • A.B. Ringeling (2003). Een lacune in de beleidswetenschap. In V. Bekkers & A. Ringeling (Eds.), Vragen over beleid. Perspectieven op waardering (pp. 103-120). Utrecht: Lemma
    • A.B. Ringeling (2003). Instrumenten in vieren: een ontwikkelingsgang. In V. Bekkers & A. Ringeling (Eds.), Vragen over beleid. Perspectieven op waardering (pp. 143-161). Utrecht: Lemma
    • A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling & L. Schaap (2002). Voorbij het derde klaphek: de bestuurscultuur in Volendam onderzocht. In J. Evers & H. Kleijer (Eds.), Rampenonderzoek (pp. 15-22). Amsterdam: Siswo Cahiers Sociale Wetenschappen en Beleid
    • A.B. Ringeling (2002). European Experiences with tools of government. In L.M. Salamon (Ed.), The Tools of Government: A tool of new government (pp. 585-599). New York: Oxford University Press
    • A.B. Ringeling (2001). Rare klanten hoor, die klanten van de overheid. In H. van Duivenboden & M. Lips (Eds.), Klantgericht werken in de publieke sector; inrichting van de elektronische overheid (pp. 33-48). Utrecht: Lemma
    • A.B. Ringeling (2000). Het probleem van het probleem. In A. Edwards & L. Schaap (Eds.), Vaardigheden voor de publieke sector (pp. 19-35). Bussum: Coutinho
    • A.B. Ringeling (2000). To Govern or to Control. In F. Theron, A. van Rooyen & J. van Baalen (Eds.), Good Governance for People: Policy and Management (pp. 236-248). South Africa: University of Stellenbosch
    • A.B. Ringeling (2000). Besturen of beheersen. Trends in de ontwikkeling van het openbaar bestuur. In P.B. Lehning (Ed.), De beleidsagenda 2000; strijdpunten op het breukvlak van twee eeuwen (pp. 74-88). Bussum: Coutinho
    • R.M. Noppe & A.B. Ringeling (2000). England: new Labour, new democracy? In H.H.F.M. Daemen & L. Schaap (Eds.), Citizen and City: Developments in Fifteen Local Democracies in Europe (pp. 75-94). Delft: Eburon
    • A.B. Ringeling & M. Hozee (2000). The effectiveness of instruments for environmental policies in the industry: regulating packging waste. In C. Bonser (Ed.), Security, trade and environmental policy: a US/European Union transatlantic agenda (pp. 233-258). Boston: Kluwer Academic Publishers
    • H.H.F.M. Daemen & A.B. Ringeling (2000). Belgium: representation tested. In H.H.F.M. Daemen & L. Schaap (Eds.), Citizen and City: developments in fifteen local democracies (pp. 111-128). Delft: Eburon
    • M. Hozee, M. van Muijen & A.B. Ringeling (1999). Implementing EU-policy. In W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (Eds.), The effectiveness of instruments for environmental policies in the field of industry: regulating packaging and transport of azardous waste. Final report Vol. I (pp. 4-17). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • W.A. Hafkamp & A.B. Ringeling (1999). Comparative Analysis of Packaging Policies. In W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (Eds.), The Effectiveness of Instruments for Environmental Policies in the field of Industry: Regulating Packaging and Transport of Hazardous Waste; Final Report, Volume I (pp. 56-81). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • W.A. Hafkamp & A.B. Ringeling (1999). Comparative Analysis of Hazardous Waste. In W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (Eds.), The Effectiveness of Instruments for Environmental policies in the Field of Industry: Regulating Packaging and Transport of Hazardous Waste; Final Report, Volume I (pp. 82-100). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • A.B. Ringeling (1998). Imago, Vertrouwen en Overheidscommunicatie. In H.M. Loerakker & G.W. Rijnja (Eds.), De overheid communiceert!, dertien essays bij dertig jaar vereniging voor Overheidscommunicatie (pp. 69-76). Den Haag: Sdu
    • A.B. Ringeling & F.B.L. van der Meer (1998). Inleiding. In A.B. Ringeling & F.B.L van der Meer (Eds.), Bestuurskunde en Praktijk (pp. 1-4). Alphen aan den Rijn: Samsom
    • A.B. Ringeling & J. van Geest (1998). Lessen, lijnen en discussiepunten. In A.B. Ringeling & J. van Geest (Eds.), Evalueren met beleid; de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer in bedrijf (pp. 153-159). Den Haag: Sdu
    • A.B. Ringeling & J. van Geest (1998). Introductie. In A.B. Ringeling & J. van Geest (Eds.), Evalueren met beleid; de Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer in bedrijf (pp. 1-3). Den Haag: Sdu
    • A.B. Ringeling (1998). Interne en externe organisatie van de politie. In A. Cachet, E.J. van der Torre & W. van Natijne (Eds.), De blijvende actualiteit van Politie in Verandering (pp. 88-99). Den Haag: Elsevier bedrijfsinformatie b.v.
    • A.B. Ringeling (1998). Een afvalcontainer. In W. Derksen (Ed.), Politiek voor bestuurders; tien essays over de toekomst van de lokale politiek (pp. 55-68). Den Haag: VNG Uitgeverij
    • A.B. Ringeling (1998). Metaforen. In A.B. Ringeling & F.B. van der Meer (Eds.), Bestuurskunde en Praktijk, Liber Amicoricum voor I.Th.M. Snellen (pp. 95-110). Alphen aan den Rijn: Samsom
    • A.B. Ringeling (1998). De evaluatie van een wet. In A.B. Ringeling & J. van Geest (Eds.), Evalueren met beleid; de Evaluatie Commissie Wet milieubeheer in bedrijf (pp. 33-53). Den Haag: Sdu
    • F.K.M. van Nispen Tot Pannerden & A.B. Ringeling (1998). On instruments and instrumentality: a critical assessment. In F.K.M. Nispen & B.G. Peters (Eds.), Public Policy Instruments. Evaluating the tools of public administration (pp. 204-217). Cheltenham: Edward Elgar
    • J.A. Bruijn & A.B. Ringeling (1997). Normative notes: perspective on Networks. In W.J.M. Kickert, E.H. Klijn & J.F.M. Koppenjan (Eds.), Managing Public Networks, Strategies for the Public Sector (pp. 152-165). Londen: Sage
    • A.B. Ringeling & J. Smits (1997). Verweven Wetenschap. In P. Leroy (Ed.), Verbondenheid en samenhang (pp. 195-217). Nijmegen: Nijmegen, vakgroep Milieu, Natuur en Landschap
    • A.B. Ringeling (1996). De toepassingsgerichtheid van de bestuurskunde. In G. Alberts (Ed.), Beleidsweenschap en praktijk I: de stand van het onderzoek in Nederland (pp. 85-104). Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen
    • A.B. Ringeling (1996). Politiek en bestuur verkend. In A.B. Ringeling (Ed.), Handboek Strategie en beleid van de publieke sector (pp. 1-14). Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink
    • A.B. Ringeling (1996). The Image of Government. In C.F. Bonser (Ed.), Proceedings: The Role of NGOs in Economic Development (pp. 296-302). Bloomington: Indiana University
    • A.B. Ringeling (1996). NGO's in Europe, Introduction for the Conference. In C.F. Bonser (Ed.), Proceedings: The Role of NGO's in Economic Development (pp. 15-22). Bloomington: Indiana University
    • A.B. Ringeling (1996). Grootstedelijke samenleving en bestuur: veranderingen in het publieke domein. In A.C. Zijderveld (Ed.), Rotterdam naar 2005: visies vanuit de wetenschap (pp. 143-158). Kampen: Kok Agora
    • A.B. Ringeling & W.J.M. Kickert (2010). Een hiërarchisch openbaar bestuur. In P. de Jong, M. Herweijer, W. Derksen & H. Aardema (Eds.), Empirische meerwaarde voor de Bestuurskunde. Liber Amicorum Arno Korsten (pp. 79-90). Meppel: Boom
    • A.B. Ringeling (2005). Gemeenten tussen politiek en management. In J. Pop (Ed.), Burgemeesters bijeen: vijftig jaar NGB (pp. 94-122). Den Haag: NGB
    • A.B. Ringeling (2005). Kwaliteit als veelvormig ideaal. In J.J. Pelle & A.B. Ringeling (Eds.), Kwaliteitszorg, (n)iets voor juristen? (pp. 9-28) Den Haag: Uitgave Vereniging voor Juridische Kwaliteitszorg
    • A.B. Ringeling (2003). Van oude en nieuwe vrienden: bureaucratische organisaties tussen de politiek en het politieke. In G.S.A. Dijkstra, F.M. van der Meer & M.R. Rutgers (Eds.), Het belang van de publieke zaak; bundel ter gelegenheid van het emeritaat van Hans Bekke als hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden (pp. 183-197). Leiden: Eburon
    • A.B. Ringeling (2002). De verwarring in het huis van Thorbecke. In a Raad voor het Openbaar Bestuur & b Vereniging voor Bestuurskunde (Eds.), Na ''Paars": een nieuwe sturingslogica (pp. 17-30). Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur
    • A.B. Ringeling (1996). De Haagse kaasstolp. In G.W. Noomen, T.G. Veenkamp & J.P. Verhoogt (Eds.), Politicologische reflecties, Uit de praktijk van politiek en openbaar bestuur (pp. 99-112). Amsterdam: VU Uitgeverij
   • A. Cachet, A. van Sluis, T. Jochoms, A. Sey & A.B. Ringeling (Ed.). (2009). Het betwiste politiebestel. Een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van het politiebestel in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Engeland en Wales. Amsterdam/apeldoorn: Reed Business/Politie en Wetenschap
   • A. Cachet, S. de Kimpe, P. Ponsaers & A.B. Ringeling (Ed.). (2008). Governance of Security in the Netherlands and Belgium. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • V.J.J.M. Bekkers & A.B. Ringeling (Ed.). (2003). Vragen over beleid. Perspectieven op waardering. Utrecht: Lemma
   • W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (Ed.). (1999). The Effectiveness of Instruments for Environmental Policies in the Field of Industry: Regulating Packaging and Transport of Hazardous Waste; Final Report, Volume III. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
   • W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (Ed.). (1999). The Effectiveness of Instruments for Environmental Policies in the Field of Industry: Regulating Packaging and Transport of Hazardous Waste; Final Report, Volume II. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
   • W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (Ed.). (1999). The Effectiveness of Instruments for Environmental Policies in the Field of Industry: Regulating Packaging and Transport of Hazardous Waste; Final Report, Volume I. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
   • F.B.L. van der Meer & A.B. Ringeling (Ed.). (1998). Bestuurskunde en Praktijk: Liber Amicorum voor prof.mr.dr. I.Th.M. Snellen. Alphen aan den Rijn: Samsom
   • A.B. Ringeling & F.B.L. van der Meer (Ed.). (1998). Bestuurskunde en Praktijk, Liber Amicorum voor I.Th.M. Snellen. Alphen aan den Rijn: Samsom
   • A.B. Ringeling & J. van Geest (Ed.). (1998). Evalueren met beleid; de Evaluatie Commissie Wet Milieubeheer in Bedrijf. Den Haag: Sdu
    • A.B. Ringeling & H.B. Winter (Eds.). (1997-1997) RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken.
    • A.B. Ringeling (Ed.). (2004-2004) Burger, Bestuur en Beleid.
    • A.B. Ringeling (Ed.). (2004-2004) Beleid en Maatschappij.
    • A.B. Ringeling (Ed.). (2004-2004) Bestuurswetenschappen.
    • A.B. Ringeling (Ed.). (2003-2003) Burger, Bestuur en Beleid.
    • A.B. Ringeling (Ed.). (2003-2003) Beleidswetenschap.
    • W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (1999). The effectiveness of instruments for environmental policies in the field of industry: regulating packaging and transport of hazardous waste. Vol I, II and III, final report. (Intern rapport). onbekend: Orgaisatiedeel 43202200
    • A.B. Ringeling, P.L. Hupe, L. Schaap & G.J.D. de Vries (1998). Effecten van gebiedsgericht werken Rotterdamse regio. Een evaluatie-ondezoek in opdracht van het provinciaal bestuur van Zuid-Holland. (Extern rapport). Rotterdam: EUR, Faculteit Sociale Wetenschappen, Bestuurskunde
    • J.F.M. Koppenjan, J.A. Bruijn, E.F. ten Heuvelhof, A.B. Ringeling & N.G.E. van Baren (1997). Agendamanagement. (Intern rapport). :
    • A.B. Ringeling (1997). Stromingen en Consensus; Een bestuurskundige analyse van de besluitvorming over de compensatie van natuurwaarden in de Westerschelde. (Intern rapport). :
    • A. Smit, A.B. Ringeling & A. van Sluis (2011). De professionalisering van de politie. Een verkennende studie als basis voor gezag, positie en prestaties. (Extern rapport). Apeldoorn: Politieacademie
    • A.B. Ringeling & A. van Sluis (2011). Verkenning naar het thema 'gezag' . Een verkennende studie voor de strategische onderzoeksagenda politie. (Extern rapport). Apeldoorn: Politieacademie
    • A.B. Ringeling & A. van Sluis (2011). Verkenning naar het thema gezag voor de strategische onderzoeksagenda van de Politieacademie. (Extern rapport). Den Haag: De Roooij en partner
    • A. Cachet, A. van Sluis, T. Jochoms, A. Sey & A.B. Ringeling (2008). Het Betwiste Politiebestel. De organisatie van de politie in Nederland, België, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vergeleken. (Extern rapport). Driebergen: Politie en Wetenschap
    • A.B. Ringeling, J.M. Hebly, G. Westerveld & F.B.L. van der Meer (2007). Vermetel vertrouwen: Rapport van de externe onderzoekscommissie over de nieuw-bouw van de hoog-rendement-afvalver¬wer¬kings¬¬installatie van het Afvalenergiebedrijf van de gemeente Amsterdam. (Extern rapport). Amsterdam: B&W gemeente Amsterdam
    • L. Schaap & A.B. Ringeling (2006). Grenzen overschrijden met dualisering: een vergelijking tussen Nederland, Duitsland, Engeland en Italië. (Extern rapport). Den Haag: SDU Uitgevers
    • F.B.L. van der Meer & A.B. Ringeling (2005). The looking glass itself: review van een drietal rapporten van de Algemene Rekenkamer. (Extern rapport). Den Haag: Algemene Rekenkamer
    • A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, R.M. Noppe, A.B. Ringeling & L. Schaap (2002). Buitenlandse Burgemeesters Bekeken. (Extern rapport). Rotterdam: EUR/FSW/Centre for Local Democracy
    • V.J.J.M. Bekkers, V.M.F. Homburg & A.B. Ringeling (2002). Eindbeeld contouren toezichtsconceptie en informatierelaties Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • V.J.J.M. Bekkers, H.J.M. Fenger, V.M.F. Homburg & A.B. Ringeling (2002). Integrale handhaving. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Centre for Public Governace
    • M.A. ter Mors, A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling & L. Schaap (2002). Binnengemeentelijk gedecentraliseerd: een kleinere raad? (Extern rapport, Centre for Local Democracy, no 6). Rotterdam: EUR/FSW/Centre for Local Decmocracy
    • A. Cachet, R.M. Noppe, A.B. Ringeling, L. Schaap & A. van Sluis (2002). Buitenlandse Burgemeester Bekeken-II: openbare orde, veiligheid en politie. (Extern rapport). Rotterdam: EUR/FSW/Centre for Local Democracy
    • A.B. Ringeling, B. Romijn & M. Kriesch (2001). Oude paden en nieuwe wegen; evaluatie van de overeenkomst tussen het Directoraat-Genaraal Internationale Samenwerking en de Commissie voor de milieueffectrapportage. (Extern rapport). Amsterdam/Rotterdam: [s.n.]
    • A.B. Ringeling, E.F. ten Heuvelhof, A. van Sluis & S. van Thiel (2001). Zelfreinigend vermogen? Bestuurlijke rapportage over het stelsel van'niet-reinigbaar' verklaringen en de daarbij betrokken actoren. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling & L. Schaap (2001). Het derde klaphek voorbij? Een analyse van de Volendamse bestuurscultuur. (Intern rapport). onbekend: BESTUURSKUNDE
    • V.J.J.M. Bekkers, V.M.F. Homburg, D. Kallenbach, J. Keeken, G. Putman & A.B. Ringeling (2001). Toezicht, bestuurlijke risico's en Informatierelaties. (Extern rapport). Rotterdam: Centrum voor Publiek Management/CMG Public Sector BV
    • L. Schaap, P.L. Hupe, A.B. Ringeling & G.J.D. de Vries (1999). Trends in het besturen van overheidsorganisaties: Bundel ter gelegenheid van het afscheid van George Brouwer als gedeputeerde financiën van de Provincie Zuid-Holland. (Extern rapport). S.I. (Den Haag): Provincie Zuid-Holland
    • L. Schaap, P.L. Hupe, A.B. Ringeling & G.J.D. de Vries (1999). Enkele effecten van gebiedsgericht werken Rotterdamse regio. (Extern rapport). Den Haag: Provincie Zuid-Holland
    • P.L. Hupe, A.B. Ringeling, L. Schaap & G.J.D. de Vries (1998). Effecten van gebiedsgericht werken: een evaluatie-onderzoek in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. (Extern rapport). :
    • P.L. Hupe, A.B. Ringeling, L. Schaap & G.J.D. de Vries (1998). Effecten van Gebiedgericht werken, Rotterdamse Regio. (Intern rapport). :
    • U. Rosenthal & A.B. Ringeling (1996). Om de files heen; beleidsvorming over fileproblemen, advies aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. (Extern rapport). onbekend: onbekend
    • A.B. Ringeling (2014, februari 10). De participatiemaatschappij: excuus of innovatie. Rotterdam, Afscheidssymposium van dr. Harry Daemen, Erasmus Universiteit Rotterdam.
    • A.B. Ringeling (2014, november 7). On Normativity in Public Administration. German Research Institute for Public Administration, Speyer, Symposium ‘Walking the Border between Theory and Practice’ in honor of Eberhard Bohne.
    • A.B. Ringeling (2014, oktober 2). Values in Public Administration. Houjarray (France), European School of Administration.
    • A.B. Ringeling (2000, december 20). Vernieuwing van de Raad/. Zeist, Bijeenkomst 'Dualisme: facelift of een nieuw gezicht?' van het Studium Generale Het lokaal bestuur van morgen van de Vereniging van Nedrelandse Gemeenten.
    • A.B. Ringeling (2000, september 12). Good Governance. Rotterdam, Workshop Good Urban Governance, IFHP World Congress on Urban Networks.
    • A.B. Ringeling (2000, juni 16). Over juridische kwaliteitszorg. Amsterdam, Themadag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
    • A.B. Ringeling (2000, mei 18). Het dubbele gezicht van John Doe. Rotterdam, Symposium "Everything bigger, better, faster: Amerikanisering van de Nederlandse samenleving", georganiseerd dorr studentenvereniging Cedo Nulli.
    • A.B. Ringeling (2000, februari 24). Gesprek met de delegatie van de Slowaakse overheid over bestuurlijke vernieuwing. Rotterdam, Gesprek met de delegatie van de Slowaakse overheid.
    • A.B. Ringeling (1998, oktober 28). Instruments in four. Atlanta, Ga, Conference of the Southern Political Science Association.
    • A.B. Ringeling (1998, maart 13). Wetenschap en praktijk. Rotterdam, Inleiding op de Landelijke Onderzoeksdag. Kennis: verwerven en gebruiken.
    • A.B. Ringeling (1998, mei 13). Beleidsevaluatie en beleidsorganisatie. Utrecht, inleiding voor het 2-jaarlijkse programma Beleidsgericht onderzoek voor het Hoger Onderwijs 1998-1999.
    • A.B. Ringeling (1998, mei 25). De evaluatie van de Politiewet 1993. Rotterdam, Inleiding voor het Universitair Profileringspunt Grootstedelijke Veiligheid.
    • A.B. Ringeling (1998, juni 25). Samenwerking en sturing in de handhaving? Provinciehuis van Overijssel, Zwolle, Inleiding op de bestuurlijke conferentie ''Samenwerking in de milieuhandhaving".
    • A.B. Ringeling (1998, september 4). De uitvoering van het milieubeleid: vijf jaar Wet Milieubeheer in uitvoering. Utrecht, mini-symposium van de redactieraad van het tijdschrift Beleidswetenschap.
    • A.B. Ringeling (1998, november 27). Recreatie als agendaprobleem. Rotterdam, Inleiding op het minicongres "Recreatie 2000+" van de provincie Zuid-Holland.
    • A.B. Ringeling (1998, december 21). Het imago van de overheid. Vrije Universiteit, Amsterdam, Gastcollege in het seminar Politicologie en Bestuurskunde.
    • W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (1998, september 30). The effectiveness of instruments for environmental policies in the field of industry: Regulating Packaging waste. Indiana University, Bloomington, IN, USA, Conferentie "Globalization and the environment: Opportunities and Challenges for the New Transatlantic Agenda".
    • A.B. Ringeling (1996, februari 22). De milieu-effectrapportage: de inzet van de ECW. Rotterdam, Erasmus Forum, Congres Evaluatie en toekosmt van de MER.
    • A.B. Ringeling (1996, april 20). Het bestuur van de stad Rotterdam. Rotterdam, Inleiding voor de Ouderdag van Cedo Nulli en de Propadeuse Jaarraad.
    • A.B. Ringeling (1996, mei 12). De toekomst van de milieu-effectrapportage. Den Haag, Symposium `Tien jaar en hoe nu verder?'.
    • A.B. Ringeling (1996, september 26). Bestuurskunde tussen theorie en praktijk. Faculteit der Beleidswetenschappen, Nijmegen, congres `Beleidswetenshcap en praktijk'.
    • A.B. Ringeling (1996, april 2). Kwaliteit van bestuur en beleid. Rotterdam, Management Studiecentrum HES.
    • A.B. Ringeling (1996, november 9). De overheid is een abstractie. onbekend, Laudatio ter gelegenheid van de toekenning van een ere-doctoraat aan mr. H.D. Tjeenk Willink.
    • A.B. Ringeling (1996, december 6). Overheid en Kwaliteitszorg. Utrecht, inleiding voor de Raad van Toezicht van de raad voor Accreditatie.
    • A.B. Ringeling (1996, oktober 8). Imago, prestaties en legitimiteit. onbekend, inleiding voor het bestuur van de provincie Zuid-Holland.
    • A.B. Ringeling (2014). A Framework of Public Values. EGPA conference: Speyer (2014, september 10 - 2014, september 12).
    • A.B. Ringeling (2013). Is Public Administration about Good Governance? And if so, what are the consequences? TPC Meeting: The Hague (2013, mei 31 - 2013, juni 1).
    • A. van Sluis & A.B. Ringeling (2013). Analysing and comparing changes in the police systems in five Western European countries. Workshop GERN-Comparative research into Policing: Parijs (2013, oktober 3 - 2013, oktober 4).
    • A.B. Ringeling (2013). Public administration as government studies. Trans-European Dialogue: Potsdam (2013, februari 6 - 2013, februari 8).
    • A.B. Ringeling (2013). How Public is Public Administration? An constitutional approach. EGPA conference: Edinburgh (2013, september 11 - 2013, september 13).
    • A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling & L. Schaap (2001). Responsibility in flames: a case study of the New years eve catastrophe in Volendam. EGPA: Vaasa (2001, september 5).
    • A.B. Ringeling & L. Schaap (1999). Hoezo leiderschap? Leiderschap en de Nederlandse politiek-bestuurlijke cultuur. Lokaal Forum Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: Zeist (1999, november 12).
    • W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (1998). The Effectiveness of Instruments for Environmental Policies in the Field of Industry: Regulating Packaging Waste. Conferece "Globalization and the Environment: Opportunities and Challenges for the New Transatlantic Agenda", Indiana University, Bloomington, IN, USA: Bloomington (1998, september 29).
    • A.B. Ringeling (1996). Beleid mogelijk maken, of hoe een discussie over instrumenten een reflectie over sturingsopvattingen wordt. t.b.v. project `Instrumenten NW4': Arnhem (1996, januari 1).
    • F.B.L. van der Meer & A.B. Ringeling (2007). Study and work experience: delinking and relinking. Colloquium of the Transatlantic Policy Consortium: Bloomington In., USA (2007, september 10 - 2007, september 12).
    • A.B. Ringeling & F.B.L. van der Meer (2007). Study and Work Experience: Delinking and Relinking. EGPA: Madrid (2007, september 1).
    • F.B.L. van der Meer & A.B. Ringeling (2007). Education strategies in post-experience Public Administration master programs. EGPA-conference: Madrid (2007, september 19 - 2007, september 22).
    • A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling & L. Schaap (2004). 't Blijft een prachtbaan! de toekomst van het burgemeestersambt in Nederland. Nederlands Genootschap van Burgemeesters: Rotterdam (2004, april 1).
    • A.B. Ringeling (2004). Conference on Sovereignty: The End of the Nation State? Transatlantic Policy Consortium: Austin Texas (2004, september 9).
    • F.K.M. van Nispen Tot Pannerden & A.B. Ringeling (2004). The Concept of Subsidiarity in a European Context: The End of Sovereignty? the annual conference of the Transatlantic Policy Consortium: Austin (2004, november 9).
    • F.B.L. van der Meer & A.B. Ringeling (2004). Study and work experience: delinking and relinking. the International MPA/MBA for Public Sector Managers Workshop: Rotterdam (2004, november 17).
    • L. Schaap & A.B. Ringeling (2003). Mayors as actors improving municipal governance. EGPA Conference, Study Group on Local Governance. Improving Governance in Urban and Rural Areas: Oeiras, Portugal (2003, september 3).
    • H.H.F.M. Daemen & A.B. Ringeling (2003). Academia and Workshop: an exercise in balancing. Pedagogical Workshop: Kopenhagen (2003, november 19).
    • A.B. Ringeling (2002). An Instrument is not a tool: Tools of government from an European Perspective. Conference of the Policy Research Initiative of Canada: Montreal (2002, september 26).
    • V.J.J.M. Bekkers, V.M.F. Homburg & A.B. Ringeling (2002). Adminstrative surveillance and information relationships. International Research Symposium on Public Management: Edinburgh (2002, april 8).
    • A.B. Ringeling (2001). The Primacy of Politics? Conference "Ethics, Accountability, and Social Responsibility?, of the Transatlantic Consortium fpr Public Analysis and Education: Pittsburgh PA (2001, september 1).
    • A.B. Ringeling (1999). To govern or to control. The Seventh Winelands Conference: Stellenbosch (1999, september 15).
   • A.B. Ringeling (2006). Boekbespreking [Bespreking van het boek Revolution or Renovation; Reforming local politics in Europe]. Civis Mundi, 45(4), 171-173.
   • A.B. Ringeling (2006). Boekbespreking [Bespreking van het boek Openbaar bestuur: visie, kennis en kunde]. Burger, Bestuur en Beleid, 3(1), 88-89.
   • A.B. Ringeling (2005). Boekbespreking [Bespreking van het boek De regisserende gemeente: spiegel van de samenleving]. Lokaal Bestuur, 29(12), 21.
   • A.B. Ringeling (2003). Boekbespreking A. Peper [Bespreking van het boek Een dolend land: over de politieke architectuur van Nederland]. .
   • L. Schaap & A.B. Ringeling (2004, juni 1). De stadhouder: een tweegesprek in: De secretaris en de gekozen burgemeester; wat te doen onder de gekozen burgemeester. Vereniging van Gemeentesecretarissen, pp. 16-20.
   • L. Schaap, P.L. Hupe, A.B. Ringeling & G.J.D. de Vries Enkele effecten van gebiedsgericht werken Rotterdamse regio. Trends in het besturen van overheidsorganisaties. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van George Brouwer als gedeputeerde financiën van de provincie Zuid-Holland, pp. 11-28.
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082146

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam