mr. (Ben) B.F. Beljaars

Assistant Professor Erasmus School of Law Sociology, Theory and Methodology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L 6-121
Telephone
+31 10 4081573
Email
beljaars@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • B.F. Beljaars & E.R. Winter (2012). The University Library: a driving force for reform in legal education? International Journal of Legal Information, 40 (Spring-Summer), 1-14.
    • B.F. Beljaars & E.R. Winter (2010). Studying Law in the Netherlands: the Role of the Library. Legal Information Management, 10 (3), 241-246.
    • B.F. Beljaars (2009). Implementing Legal Information Literacy: A Challenge for the Curriculum. International Journal of Legal Information, 37 (3 / winter 2009), 320-332.
    • B.F. Beljaars (2007). Juridische informatievaardigheden implementeren: een curriculumuitdaging. Ars Aequi, 2007 (56), 816-822.
    • B.F. Beljaars (2007). Recht en muziek. Het panopticon van de stilte. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2007 (10), 432-434.
    • B.F. Beljaars (2007). Uitwisseling met Hofstra Law School: de praktijk (interview). Geregeld (Facultair Magazine), 2007 (2), 9-11.
    • B.F. Beljaars (2007). Erasmus Lecture aan Hofstra Law School, New York. Geregeld (Facultair Magazine), 2007 (2), 6-8.
    • B.F. Beljaars & J.L.M. Gribnau (2003). De rechtsstaat: als ideaal onomstreden, als praktijk steeds in beweging. Nederlands Juristenblad (NJB), 2003 (25), 1290-1291.
    • B.F. Beljaars (1999). Verslag promotie J.L.M. Gribnau. Weekblad Fiscaal Recht, 128 (6324), 99-106.
    • B.F. Beljaars (1999). Verslag promotie J.L.M. Gribnau. Weekblad Fiscaal Recht, 128 (6324), 99-105.
    • B.F. Beljaars (1995). Boekaankondiging van H.D. Stout, De betekenissen van de wet: theoretisch-kritische beschouwingen over het principe van wetmatigheid van bestuur. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 24 (2), 157-158.
    • B.F. Beljaars (1995). Boekaankondiging van H.D. Stout, De betekenissen van de wet: theoretisch-kritische beschouwingen over het principe van wetmatigheid van bestuur. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 24 (2), 157-158.
    • B.F. Beljaars (2002). The Stars en Stripes van de juridische studie: een korte verkenning. In A.M.P. Gaakeer & M.A. Loth (Eds.), Eenheid en verscheidenheid in recht en rechtswetenschap (SI-EUR, 28) (pp. 269-298). Deventer/Rotterdam: Kluwer/Sanders Instituut
    • B.F. Beljaars (2002). The Stars en Stripes van de juridische studie: een korte verkenning. In A.M.P. Gaakeer & M.A. Loth (Eds.), Eenheid en verscheidenheid in recht en rechtswetenschap (SI-EUR, 28) (pp. 269-298). Deventer/Rotterdam: Kluwer/Sanders Instituut
    • B.F. Beljaars (2000). Milieurecht: een functioneel rechtsgebied. In R. Foqué & S.L. Gurwirth (Eds.), Vraagstukken van milieurechtelijke begripsvorming (SI-EUR, 24) (pp. 167-192). Deventer: Gouda Quint
    • B.F. Beljaars (2000). Verslag werkgroep bestuursrecht. In C.J. Bax, J.L.M. Gribnau & P.A.M. Mevis (Eds.), Procesvertegenwoordiging (SI-EUR, 25) (pp. 75-90). Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Gouda Quint
    • B.F. Beljaars (2007). 'Information literacy' en het belang van juridische informatievaardigheden. In F.P.C.M. de Jong, N.M.M. van Benthem & A. Buijze (Eds.), Studievaardigheden en de nieuwe generatie (pp. 73-80). 's-Hertogenbosch
    • B.F. Beljaars & E. Bos (2002). Voorwoord. In B.F. Beljaars & E. Bos (Eds.), Juridische Samenwerking aan de Maas (SI-EUR, 29) (pp. 5-7). Deventer/Rotterdam: Kluwer/Sanders Instituut
   • M. Hildebrandt, A.M.P. Gaakeer & B.F. Beljaars (2008). Afweging in rechte. Case-studies bij Meesterlijk recht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • A.M.P. Gaakeer, M. Hildebrandt & B.F. Beljaars (2007). Bewijs in rechte : case-studies bij Meesterlijk recht (Boom juridische studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • B.F. Beljaars & E. Bos (Ed.). (2002). Juridische samenwerking aan de Maas (SI-EUR, 29). Deventer/Rotterdam: Kluwer/Sanders Instituut
    • A.M.P. Gaakeer, M. Hildebrandt & B.F. Beljaars (Ed.). (2007). Bewijs in rechte : case-studies bij Meesterlijk recht (Boom juridische studieboeken). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • B.F. Beljaars (2004). Boekbespreking [Bespreking van het boek Gemeenschappelijk Recht]. .
    • B.F. Beljaars (2004). Boebespreking [Bespreking van het boek De Hoge Raad binnenstebuiten]. .
    • B.F. Beljaars (2003). Boekbespreking [Bespreking van het boek The Empty Throne]. .
    • B.F. Beljaars (2003). Boekbespreking [Bespreking van het boek De levende rechtstaat]. .
    • B.F. Beljaars (2002). Besprekingen en aankondigingen [Bespreking van het boek Globalisation & Theory]. .
    • B.F. Beljaars (2001). Boekbespreking [Bespreking van het boek Verbeeldingskracht. Wat juristen moeten lezen]. .
    • B.F. Beljaars (2000). Besprekingen en aankondigingen [Bespreking van het boek Law in Context. Enlarging A Discipline]. .
    • B.F. Beljaars (2000). Boekbespreking Bowen [Bespreking van het boek Universities and Their Leadership]. .
    • B.F. Beljaars (2000). Boekbespreking Shapiro [Bespreking van het boek Integrity and Conscience]. .
    • B.F. Beljaars (2000). Boekbespreking [Bespreking van het boek Over idealen. Het belang van idealen in recht, moraal en politiek]. .
    • B.F. Beljaars (2000). Boekbespreking Nussbaum [Bespreking van het boek Cultivating Humanity, A Classical Defense of Reform in Liberal Education]. .
    • B.F. Beljaars (1994). Boekbespreking [Bespreking van het boek De menselijke factor. Psychologie voor juristen]. .
    • B.F. Beljaars (1993). Boekaankondiging [Bespreking van het boek De rechterlijke macht in Nederland: samenstelling en denkbeelden van de zittende en staande magistratuur]. .
    • B.F. Beljaars (2004). [Bespreking van het boek De Hoge Raad binnenstebuiten]. .
    • B.F. Beljaars (2003). [Bespreking van het boek The Empty Throne]. .
    • B.F. Beljaars (2003). [Bespreking van het boek De levende rechtstaat]. .
    • B.F. Beljaars (2002). Besprekingen en aankondigingen [Bespreking van het boek Globalisation & Theory]. .
    • B.F. Beljaars (2001). [Bespreking van het boek Verbeeldingskracht. Wat juristen moeten lezen]. .
    • B.F. Beljaars (2000). [Bespreking van het boek Cultivating Humanity, A Classical Defense of Reform in Liberal Education]. .
    • B.F. Beljaars (2000). [Bespreking van het boek Law in Context. Enlarging A Discipline]. .
    • B.F. Beljaars (2000). [Bespreking van het boek Over idealen. Het belang van idealen in recht, moraal en politiek]. .
    • B.F. Beljaars (2000). [Bespreking van het boek Universities and Their Leadership]. .
    • B.F. Beljaars (1999). Het private en publieke domein: een politiek-filosofische studie [Bespreking van het boek Filosofische aspecten van het privé-publiek debat]. .
    • B.F. Beljaars (1994). [Bespreking van het boek De menselijke factor. Psychologie voor juristen]. .
    • B.F. Beljaars (1993). Boekbespreking [Bespreking van het boek De rechterlijke macht in Nederland: samenstelling en denkbeelden van de zittende en staande magistratuur]. .
   • B.F. Beljaars (2005). Is juridisch kennismanagement in een professionele organisatie: ‘core business’? Lezing gegeven voor De Nederlandse Vereninging voor Beroepsbeoefenaren in biblioteek-, informatie- en kennissector (NVB), omvang 12 pp: (2005, november 24).
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Sociology, Theory and Methodology
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4081573

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam