dr. (Chris) CD Knoops

dr. (Chris) CD Knoops
(external) researcher Erasmus School of Economics Business Economics
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
knoops@ese.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Chris Knoops is assistant professor Financial Accounting theory, department Accounting, Auditing & Control. He is managing editor of a Dutch journal on accountancy and business economics: "Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie".

Chris Knoops is assistant professor Financial Accounting theory, department Accounting, Auditing & Control. He is managing editor of a Dutch journal on accountancy and business economics: "Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie".

    • C.D. Knoops, J.M.F.G. Bouwens, O.P.G. Bik & P. Wallage (2016). What do we know about auditing? MAB, 90 (09 (september)), 337-376.
    • C.D. Knoops (2016). Framing. MAB, 90 (10), 382-384.
    • C.D. Knoops, J. Hofmeester & J. Bouwer (2011). Is een meer consistente winstbepaling mogelijk? Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 110 (1), 20-23.
    • C.D. Knoops (2010). Financiele verslaggeving als social and institutional practice. Het 'favoriete' boek van Chris Knoops. De Accountant, 118 (11), 56-56.
    • C.D. Knoops (1997). Top-selections/5. Tijdschrift Financieel Management, 5 (sep/okt), 88-90.
    • H. de Boer & C.D. Knoops (1997). TFM Journaal/6. Tijdschrift Financieel Management, nov/dec (6), 6-10.
    • C.D. Knoops (1997). Recente ontwikkelingen (36). Recente ontwikkelingen in financial accounting, management accounting en auditing. Pacioli Journaal, 11 (1), 29-33.
    • C.D. Knoops (1997). Financial accounting: tussentijdse berichtgeving; corporate governance. Management Control en Accounting, 1/5 (oktober), 41-41.
    • C.D. Knoops & H. de Boer (1997). TFM Journaal/5. Tijdschrift Financieel Management, 5 (sep/okt), 6-9.
    • C.D. Knoops (1997). Top-selections/4. Tijdschrift Financieel Management, 4 (juli/aug.), 85-90.
    • C.D. Knoops & H. de Boer (1997). TFM Journaal /4. Tijdschrift Financieel Management, 4 (juli/aug), 6-10.
    • C.D. Knoops (1997). Top-selections/3. Tijdschrift Financieel Management, 3 (mei/juni), 86-90.
    • C.D. Knoops (1997). Recente ontwikkelingen (31). Recente ontwikkelingen in financial accounting, management accounting en auditing. Pacioli Journaal, 10, 32-37.
    • C.D. Knoops (1997). Recente ontwikkelingen (32). Recente ontwikkelingen in financial accounting, mangement accounting en auditing. Pacioli Journaal, 10, 32-35, 37-39.
    • C.D. Knoops (1997). Financial accounting: nieuwe IASC-standaard winst per aandeel: Publikatieplicht stichtingen en verenigingen. Management Control en Accounting, 1/2 (april), 43-43.
    • C.D. Knoops (1997). Recente ontwikkelingen (35). Recente ontwikkelingen in financial accounting, management accounting en auditing. Pacioli Journaal, 36-40.
    • C.D. Knoops (1997). Financial accounting: Euro in de financiële verslaggeving. Management Control en Accounting, 1/4 (augustus), 25-25.
    • C.D. Knoops (1997). Financial accounting: derivaten en andere financiële instrumenten. Management Control en Accounting, 1/3 (juni), 35-35.
    • C.D. Knoops & H. de Boer (1997). TFM Journaal. Tijdschrift Financieel Management, 3 (mei/juni), 6-12.
    • C.D. Knoops (1997). Top-selections/6. Tijdschrift Financieel Management, 6 (nov/dec), 86-89.
    • C.D. Knoops (1997). Recente ontwikkelingen (34). Recente ontwikkelingen in financial accounting, management accounting en auditing. Pacioli Journaal, 54-58.
    • C.D. Knoops (1997). Financial accounting: strenge eisen aan immateriële activa en voorzieningen. Management Control en Accounting, 1/6 (december), 39-39.
    • C.D. Knoops (1997). Recente ontwikkelingen (33). In financial accounting, management accounting en auditing. Pacioli Journaal, mei, 31-36.
    • C.D. Knoops (1996). Recente ontwikkelingen (30) in financial accounting, management accounting en auditing. Pacioli Journaal, 10, 25-31, 33.
    • C.D. Knoops (1996). Recente ontwikkelingen (29) in financial accounting, management accounting en auditing. Pacioli Journaal, 9, 24-33.
    • C.D. Knoops (1996). Recente ontwikkelingen (27) in financial accounting en management accounting. Pacioli Journaal, 30-39.
    • C.D. Knoops (1996). Recente ontwikkelingen (28) in financial accounting en management accounting. Pacioli Journaal, 28-37.
    • L.G. van der Tas, R. van der Wal & C.D. Knoops (1995). Boeksignalering (Review of Jaar in - Jaar uit 8. Pacioli Journaal, 8 (3), 26-29.
    • J.C.W. Burggraaf, J.G. Groeneveld, C.D. Knoops & J.P. Kostense (1995). Bedrijfseconomie - back to the future. De Accountant, 335-338.
    • C.D. Knoops, C. Camfferman, A. Smeding, R.G.A. Vergoossen & H.W. Verhoek (2016). Het jaar 2015 verslagen. Onderzoek jaarverslagen. MAB, 90 (12 (December 2016)), 505-609.
    • C.D. Knoops & A.J. Brouwer (2015). Gesegmenteerde informatie en alternatieve winstbegrippen. MAB, 89 (11), 426-445.
    • C.D. Knoops, C. Camfferman, R.G.A. Vergoossen & H.W. Verhoek (2015). Het jaar 2014 verslagen. Onderzoek jaarverslagen. MAB, 89 (12), 458-459.
    • C.D. Knoops & F. Van Beest (2014). Behavioral accounting research op het gebied van financiele verslaggeving. MAB, 88 (6), 223-237. [go to publisher's site]
    • C.D. Knoops, H.P.A.J. Langendijk, H.W. Verhoek & F. van der Wel (2013). Het jaar 2012 verslagen. Onderzoek jaarverslagen. MAB, 87 (12).
    • C.D. Knoops (2013). Wijzigingen in de accountantswetgeving nationaal en internationaal. Verslag van het MAB-symposium. MAB, 87 (1/2), 58-63.
    • C.D. Knoops (2012). Dilemma's in de wetenschap: onafhankelijkheid en objectiviteit. MAB, 86 (7/8 (juli/augustus)), 258-262.
    • C.D. Knoops, H.P.A.J. Langendijk, H.W. Verhoek & F. van der Wel (2012). Het jaar 2011 verslagen. Onderzoek jaarverslaggeving. MAB, 86 (12 (december)).
    • C.D. Knoops, R.L. ter Hoeven, H.P.A.J. Langendijk & H. Verhoek (2011). Het jaar 2010 verslagen. Onderzoek jaarverslaggeving. MAB, 85 (12).
    • C.D. Knoops, R.L. ter Hoeven & H.P.A.J. Langendijk (2011). Het jaar 2009 verslagen. Onderzoek jaarverslaggeving. MAB, 85 (1/2).
    • C.D. Knoops & F. van Beest (2011). Verslaggevingsstandaarden en resultaatsturing. MAB, 85 (10), 489-500.
    • C.D. Knoops & J.B. Backhuijs (2011). Keuzes en alternatieven in de presentaties van de primaire overzichten onder IFRS. MAB, 85 (12), 589-609.
    • C.D. Knoops (2010). Transparantie ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen wondermiddel. MAB, 84 (11), 530-534.
    • C.D. Knoops, R.G. Bosman, R.L. ter Hoeven & R.G.A. Vergoossen (2010). Het jaar 2008 verslagen. Onderzoek jaarverslageving. MAB, 84 (1/2), 4-98.
    • C.D. Knoops (2008). Transparantie in de beloningen van topbestuurders. MAB, 82 (7/8), 314-316.
    • C.D. Knoops (2007). Column. Waar zijn de gebruikers? Een conceptual framework gebaseerd op ' decision usefulness' ? MAB, 81 (4), 118-120.
    • C.D. Knoops (2004). Bijzondere waardeverminderingen: mogelijkheden tot resultaatsturing ? MAB, 78 (1/2), 2-4.
    • C.D. Knoops & J.H.A. Huij (2004). Bijzondere waardevermindering van vaste activa: verslag van een empirisch onderzoek van jaarverslagen 2001 en 2002. MAB, 78 (6), 282-292.
    • C.D. Knoops (2003). Milieuverslaggeving en maatschappelijke verslaggeving. Enkele signaleringen. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 17 (1), 23-24.
    • C.D. Knoops & T. Hau (2003). De verwerking van goodwill in de jaarrekening - Hoe gaan ondernemingen en accountantskantoren om met verschillen tussen wet en RJ-Richtlijnen? MAB, 77 (6), 261-269.
    • C.D. Knoops (2002). Milieuverslaggevingen en milieu-auditing - Enkele signaleringen, TMA. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 16 (2), 55-58.
    • C.D. Knoops (2002). Het getrouwe beeld in de financiële verslaggeving: immateriële vaste activa. MAB, 76 (1/2), 6-8.
    • C.D. Knoops (2001). Het meten van de kwaliteit van de financiële verslaggeving. MAB, 75 (10), 431-443.
    • C.D. Knoops (2001). Milieuverslaggeving en milieu-auditing, TMA. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht.
    • C.D. Knoops (2000). Recente ontwikkelingen in financial accounting en management accounting (49). Pacioli Journaal, 4, 42-44.
    • C.D. Knoops & C.E. de Bruijn (2000). Goodwill bij acquisities; percepties van het management van Nederlandse ondernemingen. MAB, 74 (7/8), 308-323.
    • C.D. Knoops (2000). De verwerking van fusies en overnames in de jaarrekening van ondernemingen. Pacioli Journaal, 4, 30-33.
    • C.D. Knoops (2000). Recente ontwikkelingen in financial accounting & management accounting (47). Pacioli Journaal, 2, 47-51.
    • C.D. Knoops (2000). Recente ontwikkelingen in financial accounting, auditing en management accounting (48). Pacioli Journaal, 3, 48-62.
    • C.D. Knoops (2000). Recente ontwikkelingen in financial accounting & management accounting (50). Pacioli Journaal, 5, 65-67.
    • C.D. Knoops (1997). Onderzoek in fianciële verslaglegging. MAB, maart, 81-95.
    • J.L. Bank, R.R. Happee & C.D. Knoops (1997). Gesegmenteerde gegevensverstrekking in de jaarrekening. MAB, 71/10 (oktober), 517-530.
    • C.D. Knoops (1997). Economische waarde van gekochte goodwill. MAB, 71 (9), 473-478.
    • C.D. Knoops (1995). Immateriële vaste activa: de verwerking en waardering van immateriële vaste activa (exclusief goodwill) en de relatie met het conceptual framework: IASC en RJ. Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie, 99, 271-282.
    • C.D. Knoops & M.N. Hoogendoorn (1994). Conceptual frameworks voor de financiële verslaggeving (2). De Accountant-Adviseur, 58 (september), 22-29.
    • C.D. Knoops & M.N. Hoogendoorn (1994). Conceptual frameworks voor de financiële verslaggeving. De Accountant-Adviseur, juli/ (augustus), 26-31.
    • C.D. Knoops (1994). Naschrift. Een aanzet voor een normatief raamwerk van OZW's. Stichting & Vereniging, 4, 119-121.
    • C.D. Knoops (1994). Verslaggeving van organisaties zonder winstoogmerk; een aanzet voor een normatief raamwerk? Stichting & Vereniging, maart/ (april), 38-44.
    • C.D. Knoops (1995). Recente ontwikkelingen in financial accounting, management accounting en auditing (24). Pacioli Journaal, 8 (3), 30-37.
    • C.D. Knoops (1995). Recente ontwikkelingen in financial accounting en management accounting (26). Pacioli Journaal, 8 (6), 22-25.
    • C.D. Knoops (1995). Recente ontwikkelingen in financial accounting en management accounting (25). Pacioli Journaal, 8 (4), 28-32.
    • J.H.N. Kapteijn & C.D. Knoops (1995). Verslaggeving van ondernemingen over ondernemingspensioenfondsen. In H.L. Brink & L. van der Tas (Eds.), Accounting Digest and Data, nr. 10. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen
    • C.D. Knoops (1995). Het jaarverslag, overige gegevens, kengetallen en meerjarenoverzichten. In M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen & F. Krens (Eds.), Externe verslaggeving in theorie en praktijk (pp. 807-830). 's-Gravenhage: Delwel
    • A.H. van der Boom & C.D. Knoops (2010). Economische gevolgen van nieuwe verslaggevingsregels. In A.H. van der Boom, M.N. Hoogendoorn, R. van der Wal & L.L. Scholte (Eds.), Toezicht op inzicht. Liber amicorum aangeboden aan prof. dr. M.A. van Hoepen RA (pp. 171-186). Rotterdam: Erasmus School of Economics; Erasmus School of Accounting & Assurance
    • C.D. Knoops & R.L. ter Hoeven (2007). Bijzondere waardeverminderingen en terugnemingen daarvan. In R. Bosman, C. Camfferman & R.G.A. Vergoossen (Eds.), Het jaar 2006 verslagen. Onderzoek jaarverslagen ondernemingen (pp. 87-125). Deventer/Amsterdam: Kluwer/NIVRA
    • C.D. Knoops & R.G.A. Vergoossen (2006). IFRS: cijfermatige invloed en economische gevolgen. In R.G. Bosman, C. Camfferman & R.G.A. Vergoossen (Eds.), Het jaar 2005 verslagen (pp. 13-46). Deventer: Kluwer
    • C.D. Knoops (2004). Het jaarverslag en de overige gegevens. In M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen & F. Krens (Eds.), Externe verslaggeving in theorie en praktijk (pp. 1196-1256). 's-Gravenhage: Elsevier Bedrijfsinformatie
    • J.B. Backhuijs, R.G. Bosman & C.D. Knoops (2003). Inleiding. In J.B. Backhuijs, R.G. Bosman & C.D. Knoops (Eds.), Het jaar 2002 verslagen. Onderzoek jaarverslagen Nederlandse ondernemingen (NIVRA-geschriften, 72) (pp. 11-14). Amsterdam / Deventer: Kluwer
    • M. Hartman & C.D. Knoops (2003). Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling: verwerking, waardering en gegevensverstrekking. In J.B. Bakhuijs, R.G. Bosman & C.D. Knoops (Eds.), Het jaar 2002 verslagen. Onderzoek jaarverslagen Nederlandse ondernemingen (NIVRA-geschriften, 72) (pp. 39-71). Amsterdam / Deventer: Kluwer
    • E. Eeftink & C.D. Knoops (2000). Goodwill bij acquisities van ondernemingen. In J. Dijksma, J.A.G.M. Koevoets & R.G.A. Vergoossen (Eds.), Het jaar 1999 verslagen. Onderzoek jaarverslaggeving Nederlandse ondernemingen (pp. 15-48). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen
    • C.D. Knoops & J. Dijksma (1997). Tussentijdse berichtgeving. In J.A.G.M. Koevoets, L.G. van der Tas & R.G.A. Vergoossen (Eds.), Het jaar 1996 verslagen. Onderzoek jaarverslaggeving Nederlandse ondernemingen (NIVRA Geschriften, 67) (pp. 99-124). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen
    • C.D. Knoops (1997). Reactie op 'Content analyse voor accounting research in a changing world'. In M.P.B. Bonnet, A. de Bos Ra & J. Maat (Eds.), FMA-kroniek 1997 (pp. 438-440). Alphen a/d Rijn: Samsom
    • C.D. Knoops (1997). Het jaarverslag en de overige gegevens (2). In M.N. Hoogendoorn RA, J. Klaassen RA & F. Krens (Eds.), Externe verslaggeving in theorie en praktijk (pp. 856-886). 's-Gravenhage: Delwel Uitgeverij B.V.
    • C.D. Knoops & J. Dijksma (1996). Gesegmenteerde gegevensverstrekking. In M.N. Hoogendoorn RA, J.A.G.M. Koevoets & J.A.G.M. Vergoossen (Eds.), Het jaar verslagen. Onderzoek jaarverslaggeving 1995 (NIVRA geschriften, 66) (pp. 35-65). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen
    • C.D. Knoops, A. de Bos & S.J. Poelman (1996). Uitgaverechten 'waardevol' voor uitgevers: ongeregeld maakt onbemind. In C.M.T. Boneco RA, A. de Bos RA & C.D. Knoops (Eds.), FMA-kroniek 1996 (pp. 141-163). Alphen aan den Rijn: Samsom
    • C.D. Knoops (1996). Dynamics in accounting research: verschillende denkrichtingen in accounting. In C.M.T. Boneco Ra, A. de Bos Ra & C.D. Knoops (Eds.), FMA-kroniek 1996 (pp. 21-43). Alphen a/d Rijn: Samsom
    • C.D. Knoops, J.L. Bank & R.R. Happee (1996). Gesegmenteerde gegevensverstrekking; wet- en regelgeving, empirisch onderzoek van financiële verslagen en percepties van analisten en het management van ondernemingen. In C.M.T. Boneco Ra, A. de Bos Ra & C.D. Knoops (Eds.), FMA-kroniek (pp. 241-264). Alphen a/d Rijn: Samsom
    • C.D. Knoops (1995). Reactie op: Marktgeoriënteerd verslaggevingsonderzoek in Nederland van D.W. Feenstra en C.A. Huijgen. In C.M.T. Boneco, R.L. ter Hoeven, R.F. Speklé & R. van der Wal (Eds.), FMA-kroniek 1995 (pp. 294-297). Alphen a/d Rijn: Samsom
    • C.D. Knoops & A.L. Cnossen (1995). Gevoelige informatie in het jaarverslag: de andere kant van de medaille. In C.M.T. Boneco, R.L. ter Hoeven, R.F. Speklé & R. van der Wal (Eds.), FMA-Kroniek 1995 (pp. 209-226). Alphen a/d Rijn: Samsom
    • C.D. Knoops (1994). De verwerking en waardering van immateriële vaste activa (exclusief goodwill) en de relatie met het conceptual framework: IASC en RJ. In C.M.T. Boneco, R.L. ter Hoeven, R.F. Speklé & R. van der Wal (Eds.), FMA-Kroniek 1994 (pp. 203-220). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.D. Knoops (1994). Jaarverslaglegging, Artikelgewijs commentaar op art. 365. In E..e.a. Bos (Ed.), Jaarverslaglegging: Fiscale encyclopedie De Vakstudie (losbladig), deel 11, supplement 6. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen
    • C.D. Knoops & D.H. van Offeren (1994). Gesegmenteerde informatie. In H.L. Brink & L.G. van der Tas (Eds.), Jaar in - jaar uit 9. Financiële verslagen 1994 (pp. 131-163). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen
    • C.D. Knoops (Ed.). (1998-1998) Kosten & Winst Abstracts, 3(11x).
    • C.D. Knoops (Ed.). (1997-1997) Kosten & Winst Abstracts, 2((11x)).
    • C.D. Knoops (Ed.). (1996-1996) Kosten & Winst Abstracts, 1((11x)).
    • C.D. Knoops (Ed.). (2012-2012) MAB, 86.
    • C.D. Knoops (Ed.). (2011-2011) MAB, 85.
    • C.D. Knoops (Ed.). (2016-) MAB, 90.
    • C.D. Knoops, R.G.A. Vergoossen, H. Verhoek & F. van der Wel (Eds.). (2014-2014) MAB, 88(12).
    • C.D. Knoops (Ed.). (2013-2013) MAB, 87.
    • C.D. Knoops (Ed.). (2010-2010) MAB.
   • E. Bos, R.P. van den Dool, M.N. Hoogendoorn, C.D. Knoops, R.P.B. van der Laan Bouma, P.C.J. Oerlemans, C.M.R. Prive, M.H.M. Smeets, R.F. Speklé, L.G.M. Stevens & L.G. van der Tas (1994). Fiscale encyclopedie De Vakstudie, deel II, jaarverslaglegging (supplement 6, maart 1994). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen
   • A. de Bos, C.M. Taia Boneco & C.D. Knoops (Ed.). (1996). FMA-kroniek 1996. Alphen aan den Rijn: Samsom
   • C.D. Knoops (1995). From a taxonomy of accounting theories towards a strategy for accounting research. (Extern rapport). Birmingham: European Accounting Association
   • C.D. Knoops & D.J.C. van Dijk (2006). Characteristics of firms restating financial statements. Evidence from non-US firms. In 29th Annual Congres of the European Accounting Association
   • C.D. Knoops (2000). Management's perceptions on goodwill. Evidence from the Netherlands. EAA-conference: Munchen (2000, april 30).
 • Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie

  Start date approval
  Jan/2018
  End date approval
  Dec/2020
  Place
  GRONINGEN
  Description
  Redactie lidmaatschap

  MAB

  Start date approval
  Feb/2019
  End date approval
  Feb/2022
  Place
  GRONINGEN
  Description
  hoofdredacteur

  MAB

  Start date approval
  Mar/2019
  End date approval
  Mar/2022
  Place
  GRONINGEN
  Description
  hoofdredacteur
 • Seminar Financial Accounting Research

  Title
  Seminar Financial Accounting Research
  Year
  2019
  Year level
  (master)
 • MAB

  Role
  Referee
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Economics
  Department
  Business Economics
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam