dr.
(Dick) D van Lente

dr. (Dick) D van Lente
(external) researcher Erasmus School of History, Culture and Communication Department of History
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
M6-50
Telephone
0104188471
Email
vanlente@eshcc.eur.nl
Back to overview

Profile

Dick van Lente is Assistant Professor and lecturer in the cultural history of modern societies at the Erasmus School of History, Culture and Communication.

Current research:

 • An edited volume on the global cultural history of computers, ca 1945-2000. The goal of the project is to study how computers were received, appropriated, and resisted in different parts of the world, in order to understand the relative importance of local and transnational factors in this process. The authors will focus on expectations, in each country, of the impact of computers on business, education, politics and culture. The aim is to produce a collection of essays, some of which focus on one country, while others compare countries, or deal with flows of technologies and ideas between countries; and then, of course, try to draw conclusions, attempting to contribute to understanding the globalization of a particularly powerful technology and the patterns of expectations spun around it.
 • A book (in Dutch) on the cultural history of technological and scientific innovations in the Netherlands between 1945 and the end of the sixties.

 

    • L.J. Altena & D. van Lente (2011). Vrijheid en Rede. Geschiedenis van Westerse samenlevingen 1750-1989 (3e herziene druk). Hilversum: Verloren
    • D. van Lente & L.J. Altena (2009). Gesellschaftsgeschichte der Neuzeit 1750-1989 vertaling van Vrijheid en rede (2006 2d ed). Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht
    • L.J. Altena & D. van Lente (2006). Vrijheid en Rede. Geschiedenis van Westerse samenlevingen 1750-1989. Hilversum: Verloren
    • D. van Lente & L.J. Altena (2003). Vrijheid en Rede. Geschiedenis van westerse samenlevingen 1750-1989. Hilversum: Verloren
    • L.J. Altena & D. van Lente (2003). Vrijheid en Rede: Geschiedenis van Westerse samenlevingen 1750-1989. Hilversum: Verloren
    • D. van Lente & H. kempenaers (2011). Stop de persen. De geschiedenis van de krant. Turnhout: Historische drukkerij
    • D. van Lente (2018). Selling progress. The Philips Electronics Company’s Evoluon exhibition and the debate about technology, 1945-1970. In A. van Stipriaan, G. Oonk & S. Manickam (Eds.), History @ Erasmus. Histories of encounters (pp. 86-89). Rotterdam: Erasmus School of History, Culture, and Communication
    • D. van Lente (2012). Appendix: Picture essay: images of nuclear power in illustrated magazines. In D. van Lente (Ed.), The nuclear age in popular media (pp. 249-260). New York: Palgrave Macmillan
    • D. van Lente & D. Augustine (2012). Conclusion: one world? Two worlds? Many worlds? In D. van Lente (Ed.), The nuclear age in popular media (pp. 233-248). New York: Palgrave Macmillan
    • D. van Lente (2012). Introduction: a transnational history of popular images and narratives of nuclear technologies in the first two postwar decades. In D. van Lente (Ed.), The Nuclear Age in Popular Media (pp. 1-18). New York: Palgrave Macmillan
    • D. van Lente (2012). Nuclear power, world politics, and a small nation: narratives and counternarratives in the Netherlands. In D. van Lente (Ed.), The nuclear age in popular media (pp. 149-174). New York: Palgrave Macmillan
    • D. van Lente (2010). Ingenieurs en het culturele klimaat in Nederland 1945-1960. In H. Renders (Ed.), Onder ingenieurs. Biografie en techniek (pp. 98-122). Amsterdam: Boom
    • D. van Lente (2010). Peaceful atom: the brief career of a symbol of cooperation and prosperity. In A. Badenoch & A. Fickers (Eds.), Materializing Europe: Transnational Infrastructures and the Project of Europe (pp. 286-289). London: Palgrave MacMillen
    • D. van Lente (2010). A chance for Utopia: modern technology and the design of the IJsselmeerpolders. In M. Kemperink & L. Vermeer (Eds.), Utopianism and the sciences, 1880-1930 (pp. 107-124). Leuven: Peeters
    • D. van Lente & J. Schot (2009). Technology, industrialization, and the contested modernization of the Netherlands. In J. Schot, A. Rip & H. Lintsen (Eds.), Technology and the making of the Netherlands (pp. 485-541). Cambridge: Cambridge, Mass: MIT Press
    • D. van Lente & J. Schot (2009). Technology as politics: engineers and the design of Dutch society. In J. Schot, A. Rip & H. Lintsen (Eds.), Technology and the making of the Netherlands (pp. 365-431). Zutphen: Cambridge, Mass: MIT Press
    • D. van Lente (2008). A tamed shrew? Images of the atomic age in Dutch popular culture, 1945-1957. In M. Rüdiger (Ed.), The culture of energy (pp. 136-157). Newcastle: Cambridge Scholars Publishig
    • D. van Lente (2007). Een getemde feeks? Het atoom in Panorama, 1946-1960. In F.J. Meijman, S. Snelders & O. de Wit (Eds.), Leonardo voor het publiek. Een geschiedenis van de wetenschaps- en techniekcommunicatie (pp. 135-158). Amsterdam: VU University Press
    • D. van Lente (2003). Papier (incl. productie, watermerken, papierhandel) 1910-heden. In M. van Delft & C. de Wolf (Eds.), Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland (pp. 211-213). Zwolle: Waanders
    • D. van Lente (2003). Inleiding (op productie 1830-1910). In M. van Delft & C. de Wolf (Eds.), Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland (pp. 172-172). Zwolle: Waanders
    • D. van Lente (2003). Kopij, zetten, drukken (drukpersen, drukinkt) en correctie. In M van Delft & C. de Wolf (Eds.), Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland (pp. 225-228). Zwolle: Waanders
    • D. van Lente (2003). Papier (incl. productie, watermerken, papierhandel) 1830-1910. In M. van Delft & C. de Wolf (Eds.), Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland (pp. 161-163). Zwolle: Waanders
    • D. van Lente (2003). Techniek, industrialisatie en de betwiste modernisering van Nederland. In J.W. Schot (Ed.), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw deel VII (pp. 257-283). Zutphen: Walburg Pers
    • D. van Lente (2003). Techniek als politiek: ingenieurs en de vormgeving van de Nederlandse samenleving. In J.W. Schot (Ed.), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw (pp. 197-231). Zutphen: Walburg pers
    • D. van Lente (2003). Nederlandse uitgevers op de internationale markt, 1960-1990. In NEHA Vereniging (Ed.), NEHA-jaarboek (pp. 171-200). Amsterdam: NEHA
    • D. van Lente (2001). Mechanisering en modernisering. Het grafische bedrijf en de opkomst van de informatiesamenleving van circa 1850 tot 1910. In J. Hemels & H. Demoet (Eds.), Loodvrien digitaal. Visies op innovatie in grafische communicatie (pp. 117-138). Alphen aan de Rijn: Alfa Base 2001
    • D. van Lente (1998). Dutch conflicts: the intellectual and practical appropriation of a foreign technology. In M. Hard & A. Jamieson (Eds.), The intellectual appropriation of technology. Discourses on modernity, 1900-1939 (pp. 188-223). Cambridge, Mass.: MIT Press
    • D. van Lente (1996). Drukpersen, papiermachines en lezeerspubliek: de verhouding tussen technische en culturele ontwikkelingen in Nederland in de negentiende eeuw. In T. Bijvoet e.a. (Ed.), Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur (pp. 246-263). Nijmegen: SUN
    • D. van Lente & H. Lintsen E.A. (1995). Tussen droom en daad. In - - (Ed.), NEHA-Jaarboek (58) (pp. 89-113). -: -
    • D. van Lente (1995). Inleiding: de beeldrevolutie. In J. de Zoete (Ed.), De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de negentiende eeuw (pp. 9-16). Amstelveen: KvGO
    • D. van Lente (1995). De houtsnede en de houtgravure. In J. de Zoete e.a. (Ed.), De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de negentiende eeuw (pp. 17-26). Amstelveen: KvGO
    • D. van Lente (2003). Ambient technology and social progress: a critical view. In E. Aarts & S. Marzano (Eds.), The new everyday. Views on ambient intelligence (pp. 30-31). Rotterdam: 010 Publishers
   • D. van Lente (Ed.). (2012). The Nuclear Age in Popular Media: A Transnational History, 1945-1965. New York: Palgrave MacMillan
    • D. van Lente (2018). review of Martin Schmitt, Internet im Kalten Krieg [Bespreking van het boek Martin Schmitt, Internet im Kalten Krieg. Eine Vorgeschichte des globalen Kommunikationsnetzes (Bielefeld: Transcript 2016)]. Technik-Geschichte, 85, 13-14.
    • D. van Lente (2018). review of Joachim Radkau, Geschichte der Zukunft [Bespreking van het boek Geschichte der Zukunft. Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von 1945 bis heute]. Technik-Geschichte, 85, 1-2.
    • D. van Lente (2017). review of Peter Ester, Arne Maas, Silicon Valley: Planet Startup [Bespreking van het boek Silicon Valley: Planet Startup. Disruptive innovation, passionate entrepreneurship & high-tech start-ups]. ICON: Journal of the International Committee for the History of Technology, 23, 185-187.
    • D. van Lente (2009). Synthetisch denken. Natuurwetenschappers over hun rol in een moderne maatschappij, 1900-1940 [Bespreking van het boek Synthetisch denken. Natuurwetenschappers over hun rol in een moderne maatschappij, 1900-1940]. Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 122(2), 272-273.
    • D. van Lente (2006). Van Haarlem tot Manhattan. Veertig jaar VNU 1965-2005. een uitgeverij in de lage landen wordt international informatie- en mediaconcern [Bespreking van het boek Van Haarlem tot Manhattan. Veertig jaar VNU 1965-2005. een uitgeverij in de lage landen wordt international informatie- en mediaconcern]. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 3(1), 124-127.
    • D. van Lente (2006). Drie maal de geschiedenis van de techniek in één boek [Bespreking van de boeken Hubris and Hybrids. A cultural history of technology and science & Leonardo to the internet. Technology and culture from the renaissancde to the present & Made in Holland. Een techniekgeschiedenis van Nederland (1800-2000)]. Gewina. Tijdschrift voor Geschiedenis der Geneesk., Natuurw., Wisk. en Techn., 29(3), 169-176.
    • D. van Lente (2005). Op papier gesteld. De geschiedenis van de Nederlandse papier- en kartonindustrie in de twintigste eeuw [Bespreking van het boek Op papier gesteld. De geschiedenis van de Nederlandse papier- en kartonindustrie in de twintigste eeuw]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 120(4), 675-677.
    • D. van Lente (2004). Automobilisme in Nederland. Een geschiedenis van gebruik, misbruik en nut [Bespreking van het boek Automobilisme in Nederland. Een geschiedenis van gebruik, misbruik en nut]. .
    • D. van Lente (2002). Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Blussé en Zoon, 1745-1823 [Bespreking van het boek Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Blussé en Zoon, 1745-1823]. .
    • D. van Lente (2002). Making technologie masculine. Men, women and modern machines in America, 1870-1945 [Bespreking van het boek Making technology masculine. Men, women and modern machines in America, 1870-1945]. .
    • D. van Lente (2001). Pionierswerk: Jean Desmet en de vroege Nederlandse filmhandel en bioscoopexploitatie (1907-1916) [Bespreking van het boek Pionierswerk: Jean Desmet en de vroege Nederlandse filmhandel en bioscoopexploitatie (1907-1916)]. .
    • D. van Lente (2000). Das Zeitalter der Nervosität. Deutschland zwischen Bismarck und Hitler [Bespreking van het boek Das Zeitalter der Nervosität. Deutschland zwischen Bismarck und Hitler]. .
    • D. van Lente (1999). Expanding class. Power and everyday politics in industrial communities, the Netherlands, 1850-1950 [Bespreking van het boek Expanding class. Power and everyday politics in industrial communities, the Netherlands, 1850-1950]. .
    • D. van Lente (1998). Schoon genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 1898-1998 [Bespreking van het boek Schoon genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 1898-1998]. .
    • D. van Lente (1998). Scientific culture and the making of the industrial west [Bespreking van het boek Scientific culture and the making of the industrial west]. .
    • D. van Lente (2018). review of Stefan Poser, Glücksmaschinen und Maschinenglück [Bespreking van het boek Glücksmaschinen und Maschinenglück. Grundlagen einer Technik- und Kulturgeschichte des technisierten Spiels]. Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 131, 124-125.
    • D. van Lente (2015). review of Geoffrey Hosking, Trust. A history [Bespreking van het boek Trust. A history]. Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 128, 641-641.
    • D. van Lente (2010). Luchtspiegelingen. Cultuurgeschiedenis van de luchtvaart [Bespreking van het boek Luchtspiegelingen. Cultuurgeschiedenis van de luchtvaart]. Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 123(1).
    • D. van Lente (1995). Het ene boek in vele delen: de uitgave van literaire series in Nederland 1850-1900 [Bespreking van het boek Het ene boek in vele delen: de uitgave van literaire series in Nederland 1850-1900]. .
    • D. van Lente (1994). De lange weg naar de Technische Universiteit Delft [Bespreking van het boek De lange weg naar de Technische Universiteit Delft]. .
    • D. van Lente (2016, juli 19). Cultural history and technology: theory, concepts, and examples from the Netherlands. Lisbon, ICOHTEC Summerschool for PhD candidates.
    • D. van Lente (2008, november 8). Ontwikkeling, Duurzaamheid en de Westerse Cultuur. Rotterdam, Alumnicollege.
    • D. van Lente (2008, december 12). Kernenergie milieu. Rotterdam, College: Melanchtoncollege.
    • D. van Lente (2007, april 2). Infrastuctures and Europe. Eindhoven, Transportation in Europe , workshop TU Eindhoven.
    • D. van Lente (2005, oktober 29). De atoombom en de populaire verbeelding: Tom Poes, Blake en Mortimer (1945-1960). Amsterdam, Gewina-Conference.
    • D. van Lente (2004, juni 12). Comic Strips as a source for popular images of science and technology: the case of Marten Toonder's "Tom Poes", 1941-1986. Wenen, Tagung der Gesselschaft fur Technikgeschichte.
    • D. van Lente (2004, september 23). Kluwer: family,experts and managers 1920-1960. Family firms in media business. Stockholm, An explorative Symposium, Stockholm School of Economics.
    • D. van Lente (2002, februari 7). Het mandaat van de ingenieurs in Nederland in de afgelopen honderd jaar. Delft, Lezing, Studievereniging technische natuurkunde.
    • D. van Lente (2001, mei 16). geschiedenis van de techniek: waarom en hoe. Enschede, symposium.
    • D. van Lente (2001, juni 21). Small language, large trade. How Duch publishers re-entered the international book trade in the second half of the twentieth century. Prato, Italië, Congres.
    • D. van Lente (1999, november 1). Balans van de twintigste eeuw. Eindhoven, TU Eindhoven, Studiedag van het project 'Techniek in Nederland in de twintigste eeuw'.
    • D. van Lente (1998, mei 29). Nederland, de twee wereldoorlogen en de technische ontwikkeling: continuiteit en discontinuiteit. onbekend, Workshop Techniel in Nederland in de twintigste eeuw.
    • D. van Lente (2013, mei 3). Naar aanleiding van 4 mei: 'Herdenken', 'denken over' en 'bruikbaar verleden'. Rotterdam, Histartes, studievereniging geschiedenis ESHCC.
    • D. van Lente (2013, februari 6). De blijde boodschap van kernenergie: Nederlandse kernfysici en de introductie van kernenergie in de jaren 50. Studievereniging natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde, de Leidsche Fles, Universiteit Leiden.
    • D. van Lente (2012, juli 2). Van Descartes tot Deckard, of: zijn we toch machines? Mensen en machines in 'Blade Runner'. Rotterdam, Worm, Instituut voor Avantgardistische Recreatie.
    • D. van Lente (2013). Who believed in a second industrial revolution? 'The age of computers and automation' in popular media in NL and elsewhere. Conference: 24th International Congress of Science, Technology, and Medicine: Manchester (2013, juli 21 - 2013, juli 28).
    • D. van Lente (2012). Cultuurgeschiedenis van technische innovaties: Computers en robots in de populaire cultuur in Nederland 1945-1970. Utrechts Cultuurhistorisch Seminar: Universiteit Utrecht (2012, februari 6).
    • D. van Lente (2012). Huizinga and his children: Homo Ludens in theory and practice in the Netherlands, 1938-1965. Symposium International Committee on the History of Technology: Barcelona (2012, juli 14).
    • D. van Lente (2010). Computers en robots in de populaire verbeelding in Nederland, 1945-1970. Korteweg de Vries Instituut voor Wiskunde, Universiteit van Amsterdam: Amsterdam (2010, juni 15).
    • D. van Lente (2010). Entstehung und Zukunft des westlichen Gesellschaftsmodells. Ökonomie und Architektur. Vorstellung von Gesellschaftsgeschichte der Neuzeit , Bibliothek für Zeitgeschichte: Stuttgart.
    • D. van Lente (2010). The romance of technology in the Netherlands during the first phase of the Cold war, 1945 - 1965: Leonard de Vries 'Hobby Clubs'. Conference: International Committee for the History of Technology: Tampere (2010, augustus 10 - 2010, augustus 15).
    • D. van Lente (2009). Picturing radiation. Conference: Society for the History of Technology: Pittsburgh (2009, oktober 15 - 2009, oktober 18).
    • D. van Lente (2009). Stories of atomic power in Dutch popular media: government propaganda, public confusion and skepticism. Conference: American Historical Association: New York (2009, januari 1 - 2009, januari 5).
    • D. van Lente (2009). Ingenieurs en het culturele klimaat in Nederland 1945-1960. Conference: Onder ingenieurs, Biografie-instituut University Groningen: Groningen (2009, mei 15 - 2009, mei 15).
    • D. van Lente (2009). Teaching children confidence in the Cold War world, ca 1950-1963. Conference: International Committee for the History of Technology: Boedapest (2009, juli 28 - 2009, augustus 1).
    • D. van Lente (2008). The Atom and the Public Notes on the framework of the book. Workshop: The Atom and the Public: popular representations of the nuclear age in six countries, 1945-1962: New York (2008, januari 2 - 2008, januari 2).
    • D. van Lente (2008). The international strategy of two large (Anglo-) Dutch multinationals in academic and professional publishing, Reed Elsevier and Wolters Kluwer, since c. 1920. Conference on Globalization: Long term perspectives. Faculdade de economia, Universidade Nova de Lisboa: Lisabon (2008, november 16 - 2008, november 17).
    • D. van Lente (2007). A tamed shrew? Images of the nuclear age in Dutch popular culture 1945-1969. Conference Energy and Culture: (2007, februari 7 - 2007, februari 8).
    • D. van Lente (2007). A chance for Utopia: modern technology and the IJsselmeerpolders. Conference: Groningen (2007, mei 24 - 2007, mei 25).
    • D. van Lente (2007). The atom and the public: popular representations of the nuclear age in six countries, 1945-1962. Conference: Tensions of Europe: Rotterdam (2007, juni 7 - 2007, juni 8).
    • D. van Lente (2007). The international strategy of two large (Anglo-) Dutch multinationals in academic and professional publishing, Reed Elsevier and Wolters Kluwer, since c. 1920. Conference: Globalization Long term perspectives. Faculdade de economia: Lisabon (2007, november 16 - 2007, november 17).
    • D. van Lente (2005). Kluwer, family, experts and managers: 1920-1960. Conference: Stockholm (2004, september 24).
    • D. van Lente (2003). Hoe revolutionair was de industriële revolutie? Met de loep op de techniekontwikkeling. Lerarenconferentie: Rotterdam (2003, oktober 10).
    • D. van Lente (2002). 4 Lemmata voor het electronische overzichtswerk Bibliopolis van de Koninklijke Bibliotheek 'papier' 1830-1910, 'papier' (1910-heden, inleiding op productie 1830-1910, kopij, zetten, drukken (drukpersen, drukinkt) en correctie (1910-heden).
    • D. van Lente (2001). Techniekgeschiedenis en historisch besef in Nederland in de twintigste eeuw. congres: Tilburg (2001, november 24).
    • D. van Lente (2003). Visies op de bachelor geschiedenis aan de FHKW. Interne studiedag: Rotterdam (2003, mei 22).
   • D. van Lente & L.J. Altena (2009, augustus 22). Ontslag Ramadan tast de academische vrijheid aan. NRC Handelsblad, pp. Opiniepagina.
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of History, Culture and Communication
  Department
  Department of History
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104188471

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam