mr.dr.
(Gijsbert) GK Fibbe

Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-002
Telephone
0104081647
Email
fibbe@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • G.K. Fibbe, A.J.A. Stevens & A.W.G. Lamers (2011). De Nederlandse fiscale behandeling van hybride entiteiten onder belastingverdragen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2011 (5), 207-223.
    • G.K. Fibbe & A.J.A. Stevens (2011). Taxation of hybrid entities under the Parent-Subsidiary Directive: the example of the Netherlands. EC Tax Review, 2012 (5), 242-254.
    • G.K. Fibbe (2010). Het begrip 'opbrengstgerechtigde' in de Wet DB 1965 met betrekking tot hybride entiteiten in inboundsituaties. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2010 (maart), 145-157.
    • G.K. Fibbe (2010). Enkele fiscaal- en civielrechtelijke aspecten van hybride entiteiten. Ondernemingsrecht, 2010 (3), 137-144.
    • G.K. Fibbe & R. Snoeij (2010). De fiscale kwalificatie van de overeenkomst van gevestigde of altijddurende rente ('Perpetual'). Weekblad Fiscaal Recht, 2010 (644), 644-654.
    • G.K. Fibbe (2010). Changes to the OECD Commentary on Collective Investment Vehicles Proposed by the OECD Committee on Fiscal Affairs. Bulletin for International Taxation, 2010 (maart), 138-151.
    • A.J.A. Stevens & G.K. Fibbe (2008). De toepassing van inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting bij personenvennootschappen in inbound situaties. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008, 453-466.
    • G.K. Fibbe & J.P. Ruiter (2007). The meaning of the association of the overseas countries and territories with the European Community for the fiscal relations between the Netherlands and Aruba. EC Tax Review, 2007 (4), 164-175.
    • G.K. Fibbe (2006). The (in)compatability of the German LLC Decree on the clas-sification of foreign entities with the German domestic legal framework and EC Law. European Taxation, 2006 (oktober), 487-495.
    • G.K. Fibbe (2006). The different translations of the term 'company' in the Merger Directive and the Parent-Subsidiary Directive: a Babylonian confusion of tongues? EC Tax Review, 2006 (juni), 95-102.
    • G.K. Fibbe (2005). Enkele aspecten van de nieuwe bepaling inzake hybride entiteiten in het verdrag met de Verenigde Staten. Weekblad Fiscaal Recht, 2005 (6617), 389-398.
    • G.K. Fibbe & M. Isenbaert (2004). The New Partnership Approach in the 2003 Belgium-Netherlands Tax Treaty. Intertax, 32 (3), 151-160.
    • G.K. Fibbe & R.A. Fibbe (2004). Het wetsvoorstel tot uitbreiding van niet-aftrekbaarheid kosten omkoping: wettelijke systematiek op gespannen voet met art. 6 EVRM en art. 14 IVBPR. Maandblad Belastingbeschouwingen, 73 (november), 346-354.
    • G.K. Fibbe & J.L. van de Streek (2003). Enkele kanttekeningen bij de protocolbepalingen van het nieuwe verdrag met België inzake hybride entiteiten. Weekblad Fiscaal Recht, 132 (6527), 695-705.
    • G.K. Fibbe, R. Snoeij & A. Brouwer (2010). Nieuwe standaard IFRS 3R - Verwerking van earn-out vergoedingen. Fusie en Overname (M & A Magazine), 2010 (8), 6-8.
    • G.K. Fibbe (2010). Voor een klein land als Nederland is het van groot belang dat er Nederlandse fiscalisten in de wereldwijde financiële topcentra werkzaam zijn. De Aanslag, 2010 (3), 10.
    • G.K. Fibbe & P.A.M. Josten (2009). Een toezichtsrechtelijk hek om Europa? Fusie en Overname (M & A Magazine), 2009 (9), 16-19.
    • G.K. Fibbe & O. Kinders (2008). Dutch Appeal. Private Equity International Manager, 2008 (juni), 30-31.
    • G.K. Fibbe & D. Docker (2008). An excessive response to excessive remunerations? Private Equity Manager, 2008 (November).
    • G.K. Fibbe & O. Kinders (2007). Belangrijkste belastingwijziging in dertig jaar - Nederland: brug naar Europa voor private equity. Fusie en Overname (M & A Magazine), 2007 (4), 26-28.
    • G.K. Fibbe & O. Kinders (2007). New dawn for the Dutch. Private Equity Manager, 2007 (januari), 27-28.
    • G.K. Fibbe (2006). Uitbreiding niet-aftrekbaarheid steekpenningen. Fiscaal Praktijkblad, 2006 (mei), 4-7.
    • G.K. Fibbe & J.W.E. Litjens (2005). Hoge Raad geeft uitgangspunten voor de 'redelijke termijn'. Fiscaal Praktijkblad, 2005 (17), 4-8.
    • G.K. Fibbe (2005). En wel daarom: De Gedragscode moet er komen. Weekblad Fiscaal Recht, 134 (6626), 796-796.
   • A.J.A. Stevens & G.K. Fibbe (2014). Hybrid Entities and the EU Direct Tax Directives (Eucotax). The Hague: Wolters Kluwer
   • G.K. Fibbe (2012). Het fiscale vestigingsklimaat en anti-misbruikbepalingen in verdragen: hybride overwegingen. In Weekblad Special ter gelegenheid van het afscheid van Sjaak Jansen als hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, 141e jaargang, 15 maart 2012, blz. 41-43. Kluwer
   • G.K. Fibbe & A.J.A. Stevens (2006). De toepassing van de Communautaire Richtlijnen op het gebied van de directe belastingen op personenvennootschappen. In D.A. Albregtse & P. Kavelaars (Eds.), Liber Amoricum Prof. Dr. L.G.M. Stevens, Maatschappelijk heffen (pp. 249-270). Deventer: Kluwer
   • G.K. Fibbe & A.C.G.A.C. de Graaf (2005). Is double taxation arising from autonomous tax classification of foreign entities incompatible with EC law? In Henk van Arendonk, Frank Engelen & Sjaak Jansen (Eds.), A Tax Globalist: The search for the borders of international taxation (pp. 237-266). Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation
    • G.K. Fibbe (2008, mei 26). Europeesrechtelijke aspecten van hybride entiteiten. Erasmus University Rotterdam, Lecture at the annual seminar of the European Fiscal Studies.
    • G.K. Fibbe (2008, december 18). Internationale fiscale aspecten van personenvennootschappen. University Amsterdam, Lecture at the annual Fiscal Winter Conference of the Dutch Tax Advisors Bar.
    • G.K. Fibbe (2008, mei 26). International tax aspects of joint ventures. Utrecht, The annual course ‘International tax aspects of joint ventures’ of the Dutch Tax Advisors Bar.
    • G.K. Fibbe (2008, juni 3). Recent developments in tax treaties. Utrecht, Postdoctoral Education in Tax Law.
    • G.K. Fibbe (2007, juni 2). Recent developments in tax treaties. Utrecht, Postdoctoral Education in Tax Law.
    • G.K. Fibbe (2012, januari 16). International Tax Law recent developments seminar. Wenen, Lezing op IBR actualiteiten seminar in Wenen georganiseerd door Prof. Michael Lang en PwC.
    • G.K. Fibbe (2012, november 2). The tax treatment of CIVs and REITs. University Amsterdam, Lezing op de fiscale conferentie `The tax treatment of CIVs and REITs¿ georganiseerd door de UvA.
    • G.K. Fibbe (2012, januari 28). Tax treaty application to hybrid entities and collective investment vehicles. University Amsterdam, Lecture at the annual Fiscal Winter Course on International Tax Law of the University of Amsterdam.
    • G.K. Fibbe (2011, mei 23). International tax aspects of joint ventures. Utrecht, The annual course 'International tax aspects of joint ventures' of the Dutch Tax Advisors Bar.
    • G.K. Fibbe (2011, juni 5). Recent developments in tax treaties. Utrecht, Postdoctoral Education in Tax Law.
    • G.K. Fibbe (2010, januari 23). Tax treaty application to collective investment vehicles. University Amsterdam, Lecturer at the annual Fiscal Winter Course on International Tax Law of the University of Amsterdam.
    • G.K. Fibbe (2010, november 19). Lecture at the Alumni Congress of the University of Antwerp: Taxation of hybrid entities within the relation between Belgium and the Netherlands. University of Antwerp, Alumni Congres.
    • G.K. Fibbe (2010, mei 24). International tax aspects of joint ventures. Utrecht, The annual course 'International tax aspects of joint ventures' of the Dutch Tax Advisors Bar.
    • G.K. Fibbe (2009, september 2). EC Law aspects of hybrid entities. Lecture at the IFA Congress in Vancouver on 2 September 2009, Annual IFA Congres.
    • G.K. Fibbe (2009, mei 25). International tax aspects of joint ventures. Utrecht, The annual course 'International tax aspects of joint ventures' of the Dutch Tax Advisors Bar.
   • R. Brandsma & G.K. Fibbe (2005, maart 17). Belastingverdrag met VS soepel toepassen. Financieele dagblad, pp. 11-11.
   • G.K. Fibbe (Ed.). (2010). EC Law Aspects of Hybrid Entities (Doctoral Series, 15). Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation
   • G.K. Fibbe (2012). Summary report of the responses received on the public consultation on factual examples and ways to tackle double non-taxation cases, European Commission, Brussels. Contribution to consultation paper issued by the European Commission: (2012, juli 5).
   • G.K. Fibbe (2009). The 2009 research award of the International Fiscal Association (The Mitchell B. Carrol Prize). Annual Congres: Vancouver, Canada (2009, augustus 28). Overig.
   • G.K. Fibbe (2009, april 2). EC Law Aspects of Hybrid Entities. Erasmus Universiteit Rotterdam (Amsterdam: IFBD) Prom./coprom.: Prof.Mr.Dr. J.J.M. Jansen.
 • University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081647

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam