prof.dr. (Han) HA Kogels

Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Telephone
+31104081647
Email
kogels@law.eur.nl
Back to overview

Profile

    • H.A. Kogels (2011). Verdeelde eenheid. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011 (41), 1-2.
    • H.A. Kogels (2011). Some Remarks on the Future of VAT. EC Tax Review, 2011 (6), 260-262.
    • H.A. Kogels (2010). Fiscaal paradijs voor de FIFA? Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2010 (september), 13.
    • H.A. Kogels (2010). VAT Fraud with Emission Allowances Trading. EC Tax Review, 2010 (5), 186-187.
    • H.A. Kogels (2009). Europese ontwikkelingen. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 2009 (oktober), 16-21.
    • H.A. Kogels (2008). Vergroeningsmaatregelen in het Belastingplan 2009. Fiscaal Praktijkblad, 7 (17), 8-21.
    • H.A. Kogels (2008). Proposed new EU rules on reduced VAT rates. EC Tax Review, 2008 (5), 194-196.
    • H.A. Kogels (2007). Europese ontwikkelingen. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 2007 (december), 6-10.
    • H.A. Kogels (2007). De Bos en Lommer Story. Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (6743), 1283-1284.
    • H.A. Kogels (2007). VAT Fraud: It takes to to tackle it. International Vat Monitor. A Global Guide to Sales Taxation, 2007 (May-June), 156-157.
    • H.A. Kogels (2007). Peepshows belast met 6% btw? Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 33-34.
    • H.A. Kogels (2004). De agenda van Bolkestein. Weekblad Fiscaal Recht, 2004 (6576), 713-713.
    • H.A. Kogels (2004). Gerommel in de marge. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 2004 (april), 27-27.
    • H.A. Kogels (2003). BTW-heffing op diensten onder het mes. Vakstudie Nieuws, 58 (2003), 1-1.
    • H.A. Kogels (2000). Fin de siècle. Maandblad Belastingbeschouwingen, 69 (1), 8-11.
    • H.A. Kogels (2000). VAT and employment. International Vat Monitor. A Global Guide to Sales Taxation, 2000 (4), 87-87.
    • H.A. Kogels (2000). Brussels bites the bullet. International Vat Monitor. A Global Guide to Sales Taxation, 2000 (2), 1-1.
    • H.A. Kogels (1999). Kortsluiting. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 27 (5), 11-11.
    • H.A. Kogels (1999). Gezonde belastingconcurrentie. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 27 (3), 11-11.
    • H.A. Kogels (1999). Verder surfen. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 27 (1), 21-21.
    • H.A. Kogels (1999). Towards a modern VAT? International Vat Monitor. A Global Guide to Sales Taxation, 10 (4), 143-143.
    • H.A. Kogels (1999). De groene bon. Maandblad Belastingbeschouwingen, 68 (10/11), 388-391.
    • H.A. Kogels (1999). VAT @ e-commerce. EC Tax Review, 1999 (2), 117-122.
    • H.A. Kogels & R.A. Sommerhalder (1999). EG Berichten. Maandblad Belastingbeschouwingen, 68 (5, 7/8), 240-242.
    • H.A. Kogels (1998). Een Europese testcase voor vereenvoudiging. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 27 (5), 19-19.
    • H.A. Kogels & R.A. Sommerhalder (1998). Vrijheid van vestiging. Maandblad Belastingbeschouwingen, 67 (9), 327-327.
    • H.A. Kogels & R.A. Sommerhalder (1998). Belastingharmonisatie in de E.G./E.G.-berichten. Maandblad Belastingbeschouwingen, 67 (2), 81-84.
    • H.A. Kogels & R.A. Sommerhalder (1998). Europese Commissie accoord met Ierse belastinghervormingen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 67 (10), 360-362.
    • H.A. Kogels & R.A. Sommerhalder (1998). Belastingharmonisatie in de E.G. - E.G.-berichten. Maandblad Belastingbeschouwingen, 67 (7), 285-287.
    • H.A. Kogels & R.A. Sommerhalder (1998). Voorstel rente en royalty richtlijn. Maandblad Belastingbeschouwingen, 67 (4), 165-167.
    • H.A. Kogels & R.A. Sommerhalder (1998). Vrij verkeer van personen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 67 (12), 425-426.
    • H.A. Kogels (1998). De euro is er al vanaf 1 januari 1999. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 26 (6), 26-29.
    • H.A. Kogels (1998). http:www.vermeend.nl. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 26 (3), 29-29.
    • H.A. Kogels (1998). Een nieuwe weg naar Rome? Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 26 (1), 21-21.
    • H.A. Kogels (1998). Waar ligt de grens voor de BPM? Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 29 (4), 23-23.
    • H.A. Kogels (1997). Op de markt is je Euro een Euro waard. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 25 (2), 26-26.
    • H.A. Kogels & R.A. Sommerhalder (1997). EG-berichten. Vrij verrichten van diensten - gerechtelijke inning van schuldvorderingen - vergunning - Art.59 EG-Verdrag. Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (5), 188-190.
    • H.A. Kogels & R.A. Sommerhalder (1997). EG-berichten. Leur-Bloem - bevoegdheid van EG Hof - begrip aandelenfusie - belastingfraude of - ontwijking. Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (12), 1-3.
    • H.A. Kogels & R.A. Sommerhalder (1997). EG-berichten. Vrije verkeer van werknemers - de fiscale status van Frans-Duitse grensarbeiders. Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (2), 79-82.
    • H.A. Kogels & R.A. Sommerhalder (1997). EG-berichten. Europees Hof voor mensenrechten bevestigt recht om zichzelf niet te beschuldigen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (3), 112-114.
    • H.A. Kogels (1997). De fisci over de grens. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 26 (4), 9-9.
    • H.A. Kogels (1997). Een kwestie van afdronk. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 25 (1), 30-30.
    • H.A. Kogels & R.A. Sommerhalder (1997). EG-berichten. Directe belastingen - Ontwerp-gedragscode van de Europese Commissie. Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (11), 1-3.
    • H.A. Kogels & R.A. Sommerhalder (1997). EG-berichten. Inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen - Asscher - Art.52 EG-Verdrag. Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (1), 35-38.
    • H.A. Kogels & R.A. Sommerhalder (1997). EG-berichten. Futura-arrest - art. 52 EG-Verdrag - belasting op inkomsten van filiaal. Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (9), 290-292.
    • H.A. Kogels & R.A. Sommerhalder (1996). EG-Berichten Sociale zekerheid - gelijke behandeling van mannen en vrouwen - uitsluiting van personen met een beperkt dienstverband van de verplichte arbeidsongeschiktheids- en ouderdomsverzekering. Maandblad Belastingbeschouwingen, 65 (5), 192-194.
    • H.A. Kogels (1996). Monti's nieuwe BTW-plan. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 24 (4), 31-32.
    • H.A. Kogels (1996). USA VAT: Value Added Trash. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 24 (2), 3-3.
    • H.A. Kogels (1996). De Europese dimensie. Weekblad Fiscaal Recht, 125 (6187), 237-241.
    • H.A. Kogels (2011). De Nederlandse omzetbelasting in vier episoden. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2011 (december), 518-525.
    • H.A. Kogels (2010). The Application of the Zero VAT Rate on Children's Footwear. British Tax Review, 2010 (6), 688-698.
    • H.A. Kogels (2010). Fiscale vergroening: meer continuïteit dan vernieuwing. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2010 (augustus), 289-299.
    • H.A. Kogels (2009). Meerjarige vergroening. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2009 (januari), 28-34.
    • H.A. Kogels (2008). Modernisering van de btw. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008 (maart), 99-102.
    • H.A. Kogels (2008). Een nieuwe vergroeningsgolf. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008 (januari), 3-8.
    • H.A. Kogels (2008). Nieuwe ontwikkelingen rondom het nultarief voor de BTW. Weekblad Fiscaal Recht, 2008 (6779), 977-980.
    • H.A. Kogels (2006). De omzetbelasting - van tijdelijke crisismaatregel tot structurele topscoorder. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (5), 207-218.
    • H.A. Kogels (2001). Levend over de drempel. Weekblad Fiscaal Recht, 130 (6454), 1487-1488.
    • H.A. Kogels (2001). Boeken en schijfjes en bitjes. Weekblad Fiscaal Recht, 130 (6433), 593-594.
    • H.A. Kogels (2001). De fabel van de Bosuil en de Kerstkalkoen. Weekblad Fiscaal Recht, 130 (6462), 1843-1843.
    • H.A. Kogels (2000). Kijken of het werkt. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 28 (6), 15-21.
    • H.A. Kogels (2000). EU dossier. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 28 (12), 21-21.
    • H.A. Kogels (2000). Kunst en vliegwerk. Weekblad Fiscaal Recht, 129 (6364), 1581-1582.
    • H.A. Kogels (2000). Opa vertelt. Weekblad Fiscaal Recht, 129 (6389), 837-838.
    • H.A. Kogels (2000). Fin de siècle. Maandblad Belastingbeschouwingen, 69 (1), 8-11.
    • H.A. Kogels (2000). All animals are equal, but some are smaller than others. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 28 (2), 15-15.
    • H.A. Kogels (1999). Kunst en vliegwerk. Weekblad Fiscaal Recht, 128 (6364), 1581-1582.
    • H.A. Kogels (1999). De groene bron. Maandblad Belastingbeschouwingen, 68 (10/11), 388-391.
    • H.A. Kogels (1999). VAT @ Electronic Trade. EC Tax Review, 8 (2), 117-121.
    • H.A. Kogels (1998). Neutraliteit en fiscale arbitrage. Weekblad Fiscaal Recht, 127 (6283), 379-380.
    • H.A. Kogels (1998). Van draagkracht naar vraagkracht. Maandblad Belastingbeschouwingen, 67 (2), 68-75.
    • H.A. Kogels (1996). De Europese Vennootschap. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 24 (5), 26-27.
    • H.A. Kogels (1995). Operatie prikkelschuif. Weekblad Fiscaal Recht, 124 (6163), 1207-1208.
    • H.A. Kogels (1994). Discussiebijdrage 2: Hoe europees wordt ons belastingrecht? Fiscaal Weekblad FED, 55-69.
    • H.A. Kogels (1994). De eerste BTW-match krijgt een dikke voldoende. Weekblad Fiscaal Recht, 1825-1827.
    • H.A. Kogels (1994). De eerste BTW-match krijgt een dikke onvoldoende. Weekblad Fiscaal Recht, 6131 (123), 1825-1826.
    • H.A. Kogels (2003). Mismatches in the VAT. International Vat Monitor. A Global Guide to Sales Taxation, 2003 (mei/juni), 1-1.
    • H.A. Kogels (2003). De BTW-heffing op diensten toe aan een herziening. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 2003 (juni), 29-29.
    • H.A. Kogels (2003). De Bosal-knal. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 2003 (november), 1-1.
    • H.A. Kogels (2003). Een zwaluw boven Brussel. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 2003 (april), 25-25.
    • H.A. Kogels (2000). Opa vertelt. Weekblad Fiscaal Recht, 129 (6389), 837-838.
    • H.A. Kogels (2000). EU-dossier. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 2000 (december), 21-21.
    • H.A. Kogels (2000). Kijken of het werkt. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 2000 (juni), 15-15.
    • H.A. Kogels (2000). All animals are equal, but some are smaller than others. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 2000 (februari), 15-15.
    • H.A. Kogels (1999). Kunst en vliegwerk. Weekblad Fiscaal Recht, 128 (6364), 1581-1582.
    • H.A. Kogels (2003). Consumption Taxes and Financial Services (general report congress). The Hague: Kluwer Law International
    • H.A. Kogels & W.A. Vermeend (1999). Compendium Europeees Belastingrecht. Deventer: Kluwer
    • H.A. Kogels (2011). Verdeelde eenheid. Den Haag: Sdu
    • H.A. Kogels (2000). Veranderende aangrijpingspunten voor de belastingheffing (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, 213). Deventer: Kluwer
    • H.A. Kogels (1996). Europese BTW-heffing (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, 202). Deventer: Kluwer
    • H.A. Kogels (1994). De nieuwe grenzen van Europa. Oratie. Deventer: Kluwer
    • H.A. Kogels (1994). Compendium Europees Belastingrecht. Deventer: Kluwer
    • H.A. Kogels (2011). CCCTB or not to be - that is the question. In P. Kavelaars (Ed.), Maatschappelijk ingesteld, Liber Amicorum Dr. D.A. Albregtse (pp. 71-75). Rotterdam: Fiscaal Economisch Instituut EUR
    • H.A. Kogels (2004). BTW-aspecten van de handel in CO2-emissierechten. In R.P. van den Dool & P. Kavelaars (Eds.), Buitengewone verdiensten. Opstellen aangeboden aan dr. D.A. Albregtse t.g.v. zijn 25 jarig jubileum aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 164-177). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • H.A. Kogels (1996). Naar een moderne eindverbruiksheffing. In H.A. Kogels & P.C.J. Oerlemans (Eds.), Het verloren paradijs van de eenvoud (pp. 149-155). Deventer: Kluwer
    • H.A. Kogels (2011). The Application of the Zero VAT Rate on Children's Footwear. In C. Bobbett (Ed.), Essays in Honour of John F. Avery Jones (pp. 156-166). London: Thomson Reuters /Sweet & Maxwell UK
    • H.A. Kogels (2010). Ontwikkelingen in de tariefstructuur van de btw. In H.P.A.M. van Arendonk, J.J.M. Jansen & L.G.M. Stevens (Eds.), Wetgevingskunsten (pp. 139-153). Den Haag: Sdu
    • H.A. Kogels (2009). Het energielabel en de vergroening van de OZB. In Henk.PA.M. van Arendonk & Dennis.J. Vecht (Eds.), 'Lofzang' op lokale heffingen, vriendenbundel voor Jan Monsma (pp. 111-120). Amersfoort: Sdu
    • H.A. Kogels (2008). Past and Future of the 40-Year old VAT. In A Vision of Taxes within and outside European Borders. Festschrift in honour of prof.dr. Frans Vanistendael (pp. 587-596). Deventer: Kluwer Law International 2008
    • H.A. Kogels (2006). Op weg naar "OECD-Guidelines" voor de BTW. In Liber Amicorum prof.dr. L.G.M. Stevens. Maatschappelijk heffen, deel 1 De Wetenschap (pp. 433-439). Deventer: Kluwer
    • H.A. Kogels (2004). Verlegging van BTW - verarming of verrijking? In E. Aardema, A.M.A. Bijvoet, H.A. Kogels, A.C. Rijkers & W.A.F.G. vermeend (Eds.), triBuut aan Europa (pp. 272-289). Amersfoort: Sdu
    • H.A. Kogels (1995). Naar een moderne eindverbruiksbelasting? De Moor-bundel. In H.A. Kogels & P.J.C. Oerlemans (Eds.), Het verloren paradijs van de eenvoud (pp. 149-155). Deventer: Kluwer
    • H.A. Kogels, W.A. Vermeend & H. Mees (Ed.). (2003). Compendium Europees Belastingrecht. Deventer: Kluwer
    • D.A. Albregtse & H.A. Kogels (Ed.). (1999). Selected issues in European tax law: The legal character of VAT and the application of general principles of justice. London: Kluwer Law International
   • H.A. Kogels Internet en BTW. Staatscourant, pp. 1-1.
   • H.A. Kogels (2000). Veranderende aangrijpingspunten voor de belastingheffing. (Extern rapport, no 213). Deventer: Kluwer
   • H.A. Kogels. De Wet investeringsrekening. Erasmus Universiteit Rotterdam (316 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: promotor onbekend.
   • H.A. Kogels (2011, november 16). Vergroening van het belastingstelsel. Tilburg, Congres Smeetskring - Universiteit Tilburg.
   • H.A. Kogels (2003, mei 20). BTW harmonisatie diensten. Delden, Dagvoorzitter en inleiding voor Belastingadviseursdag.
   • H.A. Kogels (2003, januari 31). Europese actualiteiten. Amersfoort, Gastcollege beroepsvaardigheidsfase Federatie Belastingacademie.
   • H.A. Kogels (2003, januari 30). Tax Harmonisation in the EU. Leiden, Lezing Exchange Programma Leiden-Cambridge.
   • H.A. Kogels (2003, september 30). Consumption Tax and Financial Services. Sydney, Voordracht IFA congres.
   • H.A. Kogels (2003, november 16). Lokale belastingen vanuit Europees perspectief. Rotterdam, Lezing ESBL Studiemiddag.
   • H.A. Kogels (2003, mei 15). Tax Competition. Tilburg, Lezing seminar Hugh Ault.
   • A.P. Monsma, A.W. Schep & H.A. Kogels (2014). Workshop Formula WOZ. Workshop Formula WOZ: Erasmus Universiteit Rotterdam (2014, mei 27 - 2014, mei 27).
 • Openbare financiën

  Title
  Openbare financiën
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 2)

  Openbare financiën

  Title
  Openbare financiën
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 2)
 • University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104081647
 • International Fiscal Association

  Role
  Secretary General
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Sep/2008
  End date approval
  Sep/2016

  International Bureau of Fiscal Documentation

  Role
  Chair Editorial Board International VAT Monitor
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Jan/1999

  Kluwer International

  Role
  Member Editorial Board EC Tax Review
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Jan/2006

  Staatsdrukkerij en Uitgeverij SdU

  Role
  Member Editorial Board Maandblad Belasting Beschouwingen
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Jan/1990

  International Bureau of Fiscal Documentation

  Additional Information
  Ex officio membership on behalf of IFA.
  Role
  Member Board of Trustees
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Sep/2008
  End date approval
  Sep/2016

  International Chamber of Commerce

  Additional Information
  Ex office membership on behalf of IFA.
  Role
  Member of the Commission on Taxation
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Sep/2008
  End date approval
  Sep/2016

  Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance

  Additional Information
  Ex officio membership on behalf of IFA.
  Role
  Member Board of Trustees (Kuratorium)
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Jan/2009

  Stichting Buitenkliniek voor Kinderen

  Additional Information
  The purposes of this "Stichting" (foundation) is maintaining a child-friendly clinical environment for children with chronic diseases.
  Role
  Chair of the Board
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Dec/1983

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam