prof.dr.
(Hans) JCM van Sonderen

Full Professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Telephone
0104081368
Email
vansonderen@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • J.C.M. van Sonderen & H. Beckman (2020). Fiscale coronareserve. Ondernemingsrecht, 2020 (17), 945-947.
    • J.C.M. van Sonderen (2020). Fiscale aspecten van het coronavirus. Ondernemingsrecht, 2020 (7), 353-357.
    • J.C.M. van Sonderen (2019). Enkele fiscale aantekeningen bij 'Een inkoop die geen inkoop is'. Ondernemingsrecht, 2019 (5), 284-286.
    • J.C.M. van Sonderen (2019). Fiscale aspecten van koopprijsmechanismes in overnamecontracten. Ondernemingsrecht, 2019 (3), 145-147.
    • J.C.M. van Sonderen (2018). Earnings-strippingregeling; beperking renteaftrek in de vennootschapsbelasting. Ondernemingsrecht, 2018 (1), 33-35.
    • J.C.M. van Sonderen (2017). Teruggaaf van dividendbelasting aan buitenlandse aandeelhouders. Ondernemingsrecht, 2017 (26), 173-174.
    • J.C.M. van Sonderen (2010). Este tratamentul fiscal roman al pierderilor transfrontaliere in concordanta cu reglementarile Uniunii Eurupene? Consultant Fiscal, 2010 (september/oktober), 29-33.
    • J.C.M. van Sonderen (2010). Is the Romanian tax treatment of losses in cross-border situations EU-proof? Consultant Fiscal, 2010 (december).
    • J.C.M. van Sonderen (2009). Kosten aandelenemissie. Ondernemingsrecht, 2009 (4), 223-225.
    • J.C.M. van Sonderen (2009). Fiscale liquiditeitsimpuls voor ondernemingen. Ondernemingsrecht, 2009 (16), 699.
    • J.C.M. van Sonderen (2009). Groepsrentebox. Ondernemingsrecht, 2009 (17), 724-728.
    • J.C.M. van Sonderen (2006). Verrekening van door buitenlandse dochtervennootschap geleden verliezen. Ondernemingsrecht, 2006 (2), 73-75.
    • J.C.M. van Sonderen (2003). Onroerende zaak opties. Vakblad Financiële Planning, 2003 (12), 6-9.
    • J.C.M. van Sonderen (2002). Fiscale aspecten van aan werknemers toegekende aandelenopties. Vakblad Financiële Planning, 7 (6), 18-22.
    • J.C.M. van Sonderen (2001). Opinie. De fiscale behandeling van werknemersopties bij de werkgever. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2001 (48), 1-3.
    • J.C.M. van Sonderen (1999). Obligaties met keuzerechten. Vakblad Financiële Planning, 12 (december), 20-23.
    • J.C.M. van Sonderen (1998). Financiële planning en het belastingplan 21e eeuw. Tijdschrift Personal Finance, 2 (1), 59-63.
    • J.C.M. van Sonderen (1998). Vermogensrendementsheffing. Vakblad Financiële Planning, 3 (12), 8-11.
    • J.C.M. van Sonderen (1997). Beleggingsadviseurs moeten zich aanpassen. Vakblad Financiële Planning, 2 (2), 3-5.
    • J.C.M. van Sonderen & R.T.E. van Dijk (1997). Fiscale aspecten van Klik-producten. Vakblad Financiële Planning, 2 (4), 5-9.
    • J.C.M. van Sonderen (1996). Nieuw aanmerkelijk-belangregime. Advies. Tijdschrift voor de Adviespraktijk, 5 (6), 5-11.
    • J.C.M. van Sonderen (1995). De invloed van hybride financiële instrumenten op de fiscale winst. Dossier, 6 (20), 100-105.
    • J.C.M. van Sonderen (1994). Fiscale winstbepaling van opties. MAB, 86 (6), 346-353.
    • J.C.M. van Sonderen (1994). Fiscus mag motief uitgaven ondernemer toetsen. Kamerkrant Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Delft e.o., 5.
    • J.C.M. van Sonderen (1994). Opties als arbeidsbeloning. Advies. Tijdschrift voor de Adviespraktijk, 3 (2), 5-13.
    • J.C.M. van Sonderen & R.T.E. van Dijk (1993). Bedrijfsopvolging en kasgeldbeleid. De Accountant, 701-704.
    • J.C.M. van Sonderen (1991). Management buy-outs. Bedrijfskunde, 63 (4), 440-448.
    • J.C.M. van Sonderen (1990). Verslaggevingsaspecten van aandelen-warrants. FMA-Kroniek.
    • J.C.M. van Sonderen (2016). Belastingarbitrage tussen box 3 en een eigen bv. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2016 (2), 51-59.
    • J.C.M. van Sonderen (2008). Hedge accounting bij aandelen en aandelenopties. Weekblad Fiscaal Recht, 2008 (6754), 225-230.
    • J.C.M. van Sonderen (2007). Wet werken aan winst. Ondernemingsrecht, 2007 (2), 47-53.
    • Q.W.J.C.H. Kok & J.C.M. van Sonderen (2006). Octrooibox, groepsrentebox en renteaftrekbeperkingen. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2006 (oktober), 155-167.
    • J.C.M. van Sonderen & Q.W.J.C.H. Kok (2006). Over verliesverrekening in de tijd, grensoverschrijdende fiscale eenheden, de liquidatieverliesregeling en een aftrekbeperking voor aandelen en opties. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (7-8), 293-300.
    • J.C.M. van Sonderen (2005). (Grensoverschrijdende) verliesverrekening. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2005 (juni/juli), 200-206.
    • J.C.M. van Sonderen & S. van den Berg (2004). Fiscale aspecten van tracking stock. Ondernemingsrecht, 2004 (6), 214-217.
    • S. van den Berg & J.C.M. van Sonderen (2003). Herziening regime fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Ondernemingsrecht, 2003 (1), 8-14.
    • J.C.M. van Sonderen (2002). Winstdrainage door renteaftrek. Maandblad Belastingbeschouwingen, 71 (12), 358-364.
    • J.C.M. van Sonderen (2000). Werknemersopties in de vennootschapsbelasting. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2000 (49), 119-130.
    • W. Brink & J.C.M. van Sonderen (1999). De aanmerkelijkbelanghouder onder de Wet IB 2001. Maandblad Belastingbeschouwingen, 68 (10/11), 374-381.
    • J.C.M. van Sonderen (1998). Belasting over (inkomsten uit) vermogen in de 21e eeuw. Maandblad Belastingbeschouwingen, 67 (2), 51-53.
    • J.C.M. van Sonderen (1996). Aandelenopties in het (voorgestelde) aanmerkelijk-belangregime. Maandblad Belastingbeschouwingen, 65 (9), 278-283.
    • J.C.M. van Sonderen (1994). Werknemersparticipatie. Hoofdstuk 14. Belastingpraktijkboek voor de Werkgever, 1-24.
    • J.C.M. van Sonderen & J.P. Vogelaar (1994). Het fiscale rendement van een verliesvennootschap. Maandblad Belastingbeschouwingen, 63 (1), 1-5.
    • J.C.M. van Sonderen (1993). Werknemersopties in de loonbelasting. Weekblad Fiscaal Recht, 97-105.
    • J.C.M. van Sonderen (1992). Enkele civielrechtelijke en fiscale aspecten van uitkeringen op (letter) aandelen. Weekblad Fiscaal Recht, 408-415.
    • J.C.M. van Sonderen (1991). Nieuw aanmerkelijk belangregime definitief. Fiscaal (Fiscaal Instituut te Leiden), 18 (4), 119-131.
    • J.C.M. van Sonderen (1991). Reparatie van het aanmerkelijk belangregime. De Accountant, 10.
    • J.C.M. van Sonderen (1991). Hoofdstuk 8 Obligaties. Belastingpraktijkboek voor de Belegger, 1-19.
    • J.C.M. van Sonderen (1991). Hoofdstuk 10 Opties. Belastingpraktijkboek voor de Belegger, 1-19.
    • W. Brink & J.C.M. van Sonderen (1991). Vordering/Schuldverhouding binnen fiscale eenheid. Weekblad Fiscaal Recht, 811-819.
    • J.C.M. van Sonderen (1990). Hoofdstuk Opties. Belastingpraktijkboek voor de Belegger, 1-15.
    • J.C.M. van Sonderen (1990). Hoofdstuk Werknemersparticipatie. Belastingpraktijkboek voor de Werkgever, 1-20.
    • J.C.M. van Sonderen (1990). Hoofdstuk Obligaties. Belastingpraktijkboek voor de Belegger, 1-20.
    • J.C.M. van Sonderen (2001). Handen af van de vennootschapsbelasting. Weekblad Fiscaal Recht, 130 (6416), 3-4.
    • J.C.M. van Sonderen (1997). Europese integratie laat Vpb niet onberoerd. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 6 (10), 28-31.
    • H.P.A.M. van Arendonk, J.C.K.W. Bartel, W. Brink, E.A. Brood, P. Fortuin, J.J.M. Jansen & J.C.M. van Sonderen (2000). Wegwijs in de Inkomstenbelasting. Den Haag: Koninklijke Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk, J.C.K.W. Bartel, W. Brink, E.A. Brood, P. Fortuin & J.C.M. van Sonderen (2000). Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen. Den Haag: Koninklijke Vermande
    • S.R.A. van Eijck, J.E. van den Berg, R.J. Meijer & J.C.M. van Sonderen (1996). VFP Vakblad financiële planning. Deventer: Kluwer/A.S. Stemons BBA
    • J.C.M. van Sonderen (1995). De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Deventer: Kluwer
    • J.C.M. van Sonderen (2019). Hoofdstuk 15, Belastingarbitrage. In W. Brink, A.C.G.A.C. de Graaf, E.W. Ros & J.C.M. van Sonderen (Eds.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 455-468). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • E.W. Ros, J.C.M. van Sonderen & A.C.G.A.C. de Graaf (2019). Hoofdstukken 1 t/m 7, 9 t/m 10 en 13. In Wegwijs in de Inkomstenbelasting (Wegwijsserie, 13e druk). Den Haag: Sdu
    • E.W. Ros, J.C.M. van Sonderen & A.C.G.A.C. de Graaf (2019). Hoofdstukken 1 t/m 4, 6, 10, 13, 14 (samen met drs. W. Brink) en 16. In Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen. Den Haag: Sdu
    • J.C.M. van Sonderen (2019). Hoofdstuk 5, Inkomen uit aanmerkelijk belang. In W. Brink, A.C.G.A.C. de Graaf, E.W. Ros & J.C.M. van Sonderen (Eds.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 137-157). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2019). Hoofdstuk 8, Inkomen uit aanmerkelijk belang. In A.J.M. Arends, A.C.G.A.C. de Graaf & J.C.M. van Sonderen (Eds.), Wegwijs in de Inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 261-281). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2019). Hoofdstuk 11, Belastingarbitrage. In A.J.M. Arends, A.C.G.A.C. de Graaf & J.C.M. van Sonderen (Eds.), Wegwijs in de Inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 329-342). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2017). Hoofdstuk 11, Belastingarbitrage. In Wegwijs in de Inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 313-324). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2017). Hoofdstuk 8, Inkomen uit aanmerkelijk belang. In Wegwijs in de Inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 249-266). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2017). Hoofdstuk 15, Belastingarbitrage. In Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 441-452). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2017). Hoofdstuk 5, Inkomen uit aanmerkelijk belang. In Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 133-150). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2015). Hoofdstuk 15, Belastingarbitrage. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 443-454). Den Haag: SDU Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2015). Hoofdstuk 8, Inkomen uit aanmerkelijk belang. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 247-265). Den Haag: SDU Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2015). Hoofdstuk 11, Belastingarbitrage. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 315-326). Den Haag: SDU Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2015). Hoofdstuk 5, Inkomen uit aanmerkelijk belang. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 131-150). Den Haag: SDU Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2015). Hoofdstuk 10, Estate planning met behulp van optiestructuren. In R.T.E. van Dijk, M.E. Gronovius, M. Hakker & J.H.W. van Hamersveld (Eds.), Estate planning (PKF Wallast Adviesreeks) (pp. 57-61). Rotterdam: PKF Wallast
    • J.C.M. van Sonderen (2013). Hoofdstuk 8, Inkomen uit aanmerkelijk belang. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 241-259). Den Haag: SDU Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2013). Hoofdstuk 11, Belastingarbitrage. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 311-322). Den Haag: SDU Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2013). Hoofdstuk 15, Belastingarbitrage. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 437-448). Den Haag: SDU Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2013). Hoofdstuk 9, Fiscale behandeling van derivaten. In M. Velthaak & L. van der Wielen (Eds.), Handboek Derivaten (pp. 147-163). Castricum: Financial Markets Books
    • J.C.M. van Sonderen (2013). Hoofdstuk 5, Inkomen uit aanmerkelijk belang. In Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 129-147). Den Haag: SDU Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2011). Hoofdstuk 15, Belastingarbitrage. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 421-433). Den Haag: SDU Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2011). Hoofdstuk 5, Inkomen uit aanmerkelijk belang. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 127-145). Den Haag: SDU Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2011). Hoofdstuk 11, Belastingarbitrage. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 307-319). Den Haag: SDU Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2011). Hoofdstuk 8, Inkomen uit aanmerkelijk belang. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 239-257). Den Haag: SDU Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2009). Hoofdstuk 5, Inkomen uit aanmerkelijk belang. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (negende druk) (pp. 127-145). Amersfoort: Sdu Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2009). Hoofdstuk 15, Belastingarbitrage. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (negende druk) (pp. 415-426). Amersfoort: Sdu Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2009). Hoofdstuk 8, Inkomen uit aanmerkelijk belang. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de Inkomstenbelasting (achtste geheel herziene druk) (pp. 231-249). Amersfoort: Sdu Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2009). Hoofdstuk 11, Belastingarbitrage. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de Inkomstenbelasting (achtste geheel herziene druk) (pp. 299-310). Amersfoort: Sdu Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2007). Hoofdstuk 8, Inkomen uit aanmerkelijk belang. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de Inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 237-255). Amersfoort: SDU Fiscale & Financiele Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2007). Hoofdstuk 15, Belastingarbitrage. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 417-428). Amersfoort: SDU Fiscale & Financiele Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2007). Hoofdstuk 5, Inkomen uit aanmerkelijk belang. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 137-154). Amersfoort: SDU Fiscale & Financiele Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2007). Hoofdstuk 11, Belastingarbitrage. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 305-316). Amersfoort: SDU Fiscale & Financiele Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2005). Hoofdstuk 15, Belastingarbitrage. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 427-438). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2005). Hoofdstuk 11, Belastingarbitrage. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 307-317). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2005). Hoofdstuk 8, Inkomen uit aanmerkelijk belang. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 241-260). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2005). Hoofdstuk 5, Inkomen uit aanmerkelijk belang. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 139-158). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2003). Belastingarbitrage (hoofdstuk 14). In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (pp. 355-364). Den Haag: Koninklijke Vermande
    • J.C.M. van Sonderen (2003). Belastingarbitrage (hoofdstuk 10). In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de Inkomstenbelasting (pp. 243-252). Den Haag: Koninklijke Vermande
    • J.C.M. van Sonderen (2001). Belastingarbitrage (Hoofdstuk 14). In H.P.A.M. van Arendonk, e.a. (Ed.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 415-426). Den Haag: Koninklijke Vermande
    • J.C.M. van Sonderen (2001). Belastingarbitrage (Hoofdstuk 10). In H.P.A.M. van Arendonk, e.a. (Ed.), Wegwijs in de Inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 291-303). Den Haag: Koninklijke Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (1998). Verkenning belastingen 21e eeuw. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (pp. 301-315). Lelystad: SDU/Koninklijke Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (1998). Commentaar Fiscaal. Teksten Fiscaal. In C.A. Boukema, e.a. (Ed.), Rechtspersonen. Aanverwante stukken (pp. 1-300). Deventer: Kluwer
    • J.C.M. van Sonderen (1996). Hoofdstuk 5 Inkomsten uit aandelen en winst uit aanmerkelijk belang. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (NUGI, 696) (pp. 83-126). Lelystad: Koninklijke Vermande bv
    • J.C.M. van Sonderen (1996). Hoofdstuk Werknemersopties. In C.W.M. van Ballegooijen (Ed.), Handboek Financiële participatie door werknemers (pp. 71-86). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (1996). Hoofdstuk 3. Naamloze en besloten vennootschap Fiscaal. In H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (Eds.), Rechtspersonen (pp. 1-100). Deventer: Kluwer
    • J.C.M. van Sonderen (1995). Hoofdstuk 5. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen (pp. 81-117). Lelystad: Vermande
    • J.C.M. van Sonderen (1995). Hoofdstuk 7. In P. Kavelaars (Ed.), Fiscaal Zakboek: Commentaar (pp. 120-125). Deventer: Kluwer
    • J.C.M. van Sonderen (1995). Hoofdstuk 6. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (pp. 131-167). Lelystad: Vermande
    • J.C.M. van Sonderen (1993). Fiscale aspecten bij overdracht van aandelen in het kader van opvolging en voortzetting van familie-B.V.'s. In N IVRA (Ed.), Actualiteiten in accountancy (VERA-MBK studiereeks, 4) (pp. 173-185). Alphen aan den Rijn: Samson Bedrijfsinformatie
    • J.C.M. van Sonderen (1992). Hoofdstuk "belastingen". In B. Samsons (Ed.), Samsons nieuwe informatiebron (SNIB) (pp. 1-250). Alphen a/d Rijn: Samson
    • J.C.M. van Sonderen (2014). Fiscale aspecten van opties. In A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels & J.C.M. van Sonderen (Eds.), 'k Moet eerlijk zeggen, vriendenbundel Henk van Arendonk (pp. 317-324). Den Haag: SdU
    • J.C.M. van Sonderen (2013). Fiscale aspecten: Par.40 hfdst 3 Kapitaalvennootschap (NV en BV) (pp.679-683); Par.87 hfdst 9 Recht van enquête (pp.1561-1565); Par.101 hfdst 11 Eenmanszaak en (personen)vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (pp.2050-2052); Par.117 hfdst 13 Samenwerking tussen (ondernemingen van) rechtsvormen (pp.2301-2305); Par. 127 hfdst 14 Herstructurering van (ondernemingen van) rechtsvormen (pp.2544-2551); Par.151 hfdst 16 Transnationale aspecten van het Nederlandse ondernemingsrecht (pp.2810-2812). In B.F. Assink & W.J. Slagter (Eds.), Compendium Ondernemingsrecht (Deel 1, 2). Deventer: Kluwer
    • J.C.M. van Sonderen (2010). Aandelen als arbeidsbeloning. In J.J.M. Jansen, H.P.A.M. van Arendonk & L.G.M. Stevens (Eds.), Wetgevingskunsten (pp. 223-230). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • J.C.M. van Sonderen (2006). Belastingdruk: leidt uitstel van belastingheffing tot afstel van belastingheffing? In Maatschappelijk heffen, Deel: 1: De wetenschap (pp. 525-540). Deventer: Kluwer Deventer
    • J.C.M. van Sonderen (2003). Aandelenopties in de Vennootschapsbelasting. In D.A. Albregtse (Ed.), In de Fiscale Vuurlinie (pp. 193-201). Deventer: Kluwer
    • J.C.M. van Sonderen (1999). De heffing van vennootschapsbelasting over converteerbare obligaties en exchangeables. In J. Verburg, N.H. de Vries & O.I.M. Ydema (Eds.), Liberale Gifte. Vriendenbundel Prof.F. Grapperhaus (pp. 319-325). Deventer: Kluwer
    • J.C.M. van Sonderen (1998). Belastingheffing over converteerbare obligaties bij particuliere beleggers. In A.I.M. van Mierlo & J.H. Wansink (Eds.), Zilver voor de Gouden Formule (pp. 369-376). Rotterdam: EUR, Opleidingscentrum voor Recht en Praktijk
    • J.C.M. van Sonderen (1991). Redacteur hoofdstukken Vennootschapsbelasting, Loonbelasting, Inkomstenbelasting. In J.C.M. van Sonderen (Ed.), Samsom Nieuwe Informatiebron (pp. 1600-1670). Alphen a/d Rijn: Samsom
    • J.C.M. van Sonderen (1991). De personeelsoptie bij management buy-out financiering. In M.P.B. Bonnet, J. Bruining & A.C.C. Herst (Eds.), Handboek Management Buy-Out, theorie en praktijk (pp. 157-167). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen
    • J.C.M. van Sonderen (1991). Hoofdstuk 14 Winstdelingsregelingen. In J.C.M. van Sonderen (Ed.), Belastingpraktijkboek voor de werkgever (pp. 1-22). Deventer: Kluwer
    • E.W. Ros, A.C.G.A.C. de Graaf & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2019). Wegwijs in de Inkomstenbelasting. Den Haag: Sdu
    • E.W. Ros, A.C.G.A.C. de Graaf & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2019). Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen. Den Haag: Sdu
    • H.P.A.M. van Arendonk, J.C.K.W. Bartel, W. Brink, E.A. Brood, P. Fortuin & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2001). Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijserie). Den Haag: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk, J.C.K.W. Bartel, E.A. Brood, P. Fortuin, J.J.M. Jansen, J.C.M. van Sonderen & W. Brink (Ed.). (2001). Wegwijs in de Inkomstenbelasting (Wegwijsserie). Den Haag: Vermande
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2001). Rechtspersonen. Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2000). Rechtspersonen. Fiscaal Commentaar. Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (1999). Rechtspersonen. Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (1996). Rechtspersonen. Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2017). Rechtspersonen (eindverantwoordelijken voor het fiscale gedeelte). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2016). Rechtspersonen (eindverantwoordelijken voor het fiscale gedeelte). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2015). Rechtspersonen (eindverantwoordelijke voor het fiscale gedeelte). Deventer: Kluwer
    • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2014). Redactielid losbladige 'Rechtspersonen' (eindverantwoordelijk voor fiscale gedeelte). Deventer: Kluwer
    • A. Bleederveld, R.T.E. van Dijk, J.C.M. van Sonderen & J.P. Vogelaar (Ed.). (1996). Adviesreeks. De meest gestelde vragen op het gebied van: fiscale en commerciële jaarrekening. Deflt: Wallast accountants & belastingadviseurs
    • R.T.E. van Dijk, J.C.M. van Sonderen, J.P. Vogelaar & A.T. Valkenburg (Ed.). (1996). Adviesreeks. De meest gestelde vragen en antwoorden op het gebied van pensioenen. Delft: Wallast accountants & belastingadviseurs
    • S.J.C. Hemels, A.C.G.A.C. de Graaf & J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2013). 'k Moet eerlijk zeggen. Vriendenbundel Henk van Arendonk. Den Haag: Sdu
    • J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2010-2010) Ondernemingsrecht.
    • J.C.M. van Sonderen (Ed.). (1999-1999) Vakblad Financiële Planning, 1999(alle).
    • J.C.M. van Sonderen (Ed.). (2002-2016) Ondernemingsrecht.
    • J.B. Wezeman, J.W. Winter, H. Beckman, J.C.M. van Sonderen & M.J. van Ginneken (Eds.). (2001-2001) Ondernemingsrecht, 1(12).
    • J.C.M. van Sonderen (1996, maart 1). Hybride financiële instrumenten en de fiscale winst. FutuRA, pp. 14-21.
    • J.C.M. van Sonderen (2002, februari 1). Accountant is geen verzekeraar tegen schade van derden. Het Financieele Dagblad, pp. 8-8.
   • J.C.M. van Sonderen (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, augustus 14), Ondernemingsrecht 2015-85, 14/00343, (Beperking renteaftrek). p.434-435. ECLI:NL:HR:2015:2167
   • J.C.M. van Sonderen (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, augustus 8), Ondernemingsrecht 2014-, 12/05618, (Ondernemingsrecht). p.721-722.
    • J.C.M. van Sonderen (2019, november 6). Studiedag Fiscale eenheid. Utrecht, PAOB.
    • J.C.M. van Sonderen (2019, juni 27). Dagvoorzitter Symposium 50 jaar vennootschapsbelasting. Erasmus Universiteit Rotterdam, Symposium 50 jaar vennootschapsbelasting.
    • J.C.M. van Sonderen (2017, oktober 5). Belastingafstel. Leiden, PKFW.
    • J.C.M. van Sonderen (2016, september 19). Managementparticipatie. Amsterdam, NPM Capital.
    • J.C.M. van Sonderen (2016, oktober 12). Bedrijfsovername. Amsterdam, Tropenmuseum, PKFW.
    • J.C.M. van Sonderen (2016, oktober 17). Fiscale structurering participaties. Amsterdam, NPM Capital.
    • J.C.M. van Sonderen (2014, april 22). Managementparticipatie. Schiedam, Finanza Rijnmond.
    • J.C.M. van Sonderen (2018, november 27). Studiedag Fiscale eenheid. Utrecht, PAOB.
    • J.C.M. van Sonderen (2017, november 7). Studiedag Private Equity. Utrecht, PAOB.
    • J.C.M. van Sonderen (2016, april 13). Studiedag Fiscale eenheid. Utrecht, PAOB.
    • J.C.M. van Sonderen (2015, november 9). Private equity - managementparticipatie. Utrecht, PAOB-studiedag Private equity.
    • J.C.M. van Sonderen (1991, september 1). De achterzijde van Eigen Beheer. Driebruggen, Voordracht Equity & Law.
    • J.C.M. van Sonderen (1991, november 1). Bedrijfsconcentraties I. Amsterdam, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
    • J.C.M. van Sonderen (1991, november 11). Fiscaal vriendelijk structuren voor de directeur/groot aandeelhouder. Amsterdam, Voordracht Kluwer.
    • J.C.M. van Sonderen (1991, november 13). Welke rechtsvorm adviseert u? Utrecht, Kluwer.
    • J.C.M. van Sonderen (1991, maart 1). vennootschapsbelasting. Den Haag, Voordracht PAO.
    • J.C.M. van Sonderen (1991, juni 10). Holdingstructuren. Rotterdam, Voordracht.
    • J.C.M. van Sonderen (1991, mei 2). Van ondernemer tot belegger. Delft, Voordracht Nederlandse Middenstandsbank.
    • J.C.M. van Sonderen (1991, maart 6). De fiscale positie van de directeur groot aandeelhouder in de jaren '90. Maasland, Voordracht Het Westland De Kring.
    • J.C.M. van Sonderen (1991, februari 21). Ondernemingen in het buitenland. Delft, Voordracht Kamer van Koophandel.
    • J.C.M. van Sonderen (1991, december 13). Bedrijfsconcentraties II. Amsterdam, Voordracht Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
   • J.C.M. van Sonderen (2015). We willen een plezierig ondernemersklimaat.
   • H.P.A.M. van Arendonk & J.C.M. van Sonderen (1996-2012). Redactielid (eindverantwoordelijken voor het fiscale gedeelte). losbladige Rechtspersonen (uitgever Kluwer Deventer).
   • J.C.M. van Sonderen (1993, september 30). Fiscale aspecten van opties. EUR (391 pag.) Prom./coprom.: J.C.K.W. Bartel.
 • PKF Wallast

  Start date approval
  Jan/2006
  End date approval
  Is current
  Place
  DELFT
  Description
  Belastingadviseur/voorzitter Raad v Best
 • Corporate Income Tax

  Title
  Corporate Income Tax
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Corporate Income Tax

  Title
  Corporate Income Tax
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Corporation Income Tax (Advanced)

  Title
  Corporation Income Tax (Advanced)
  Year
  2020
  Year level
  master
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081368
 • PKF Wallast

  Role
  Belastingsadviseur

  Erasmus School of Law

  Role
  Hoogleraar Belastingrecht, in het bijzonder Vennootschapsbelasting

  Gerechtshof Amsterdam

  Role
  Raadsheer-plaatsvervanger

  Stichting Europese Fiscale Studies (EFS)

  Role
  Bestuurder Docent

  Stichting Careyn

  Role
  1. Lid Raad van toezicht 2. Voorzitter Auditcommissie Finacien & Vastgoed

  Post Academisch Onderwijs Belastingwetenschap

  Role
  Bestuurder Docent

  Uitgeverij Kluwer BV

  Role
  1. Redacteur Rechtspersonen 2. Redacteur Ondernemeningsrecht 3. Docent

  SDU Uitgevers

  Role
  Auteur

  Stichting Fiscaal Recht Erasmus Universiteit Rotterdam (FREUR)

  Role
  Bestuurder

  Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam

  Role
  Bestuurder/vicevoorzitter

  Stichting Vidomes

  Role
  Lid en voorzitter Raad van Commissarissen

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam