prof.dr.
(Henk) HT van der Molen

prof.dr. (Henk) HT van der Molen
Full Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Psychology, Education & Child Studies
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
vandermolen@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

*Henk van der Molen (1954) is Professor of Psychology at Erasmus University Rotterdam and has been the Dean of the Faculty of Social Sciences from 2009 until 2018.

​​​​​​​*Professor Van der Molen has been associated with the Institute of Psychology EUR since 2001. Together with founding dean prof. dr. Henk Schmidt he has been responsible for the formation of the Bachelor and Master programmes in Psychology. Both programmes have been rated by students as the best psychology programmes in the Netherlands for more than 10 years.

Since 2005, Professor Van der Molen was chairman and programme director of the EUR Institute of Psychology. Previously, he was professor at the Open University of the Netherlands and the University of Groningen.

Van der Molen has extensive managerial experience in a wide variety of functions. Prior to his appointment at EUR, he was Dean of the Faculty of Psychology at the Open University of the Netherlands. He was also chairman of the General and Executive Board of the Nederlands Instituut van Psychologen (Dutch Association of Psychologists), the Chamber of Psychology of the VSNU (Dutch Association of Universities) and various accreditation committees.

He studied clinical psychology at the University of Groningen and graduated cum laude in 1985 with his thesis 'Hulp als onderwijs. Effecten van cursussen voor verlegen mensen' (transl. Treatment as Education. Effects of courses for shy people). In collaboration with others, Professor Van der Molen has published over thirty books. All together around 450.000 copies of these books have been sold. He has also (co-)authored over 180 national and international publications.

Moreover, he has been involved in the development of more than twenty audiovisual programs on communication skills and twenty interactive computer programs for the acquisition of professional skills, such as communication, psychodiagnostic and academic writing skills. He has been (co-) promoter of twenty PhD dissertations.

    • H.T. van der Molen & Y.H. Gramsbergen-Hoogland (2019). Communication in Organizations. Basic Skills and Conversation Models. London: Routledge
    • E. Simon, E. de Hullu, A.A.C.M. Smeets & H.T. van der Molen (2018). Klinische psychologie: Diagnostiek en behandeling. Groningen: Noordhoff Uitgevers
    • H.T. van der Molen, M.A. Hommes & F. Kluijtmans (2016). Gespreksvoering. Basisvaardigheden en gespreksmodellen (vierde druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers
    • H.T. van der Molen, H.G. Schmidt, M.A. Jong, E.M. Osseweijer, J.K. Oostrom & B.J. de Boer (2014). Skills in Psychodiagnostics. Den Haag: Eleven International Publishing
    • H.T. van der Molen, G. Lang, P. Trower & R. Look (2014). Psychological Communication. Theories, Roles and Skills for Counsellors. Den Haag: Eleven International Publishing
    • Y.H. Gramsbergen-Hoogland & H.T. van der Molen (2013). Gesprekken in Organisaties ((5e herziene druk)). Groningen: Noordhoff
    • Y.H. Gramsbergen-Hoogland, H.M. Blom & H.T. van der Molen (2011). Conflicten in organisaties. Theorie en praktijk van conflictbeheersing en mediation (2e herziene druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers
    • H.T. van der Molen, F. Kluijtmans & M.A. Hommes (2011). Gespreksvoering: Basisvaardigheden en Gespreksmodellen (3e herziene druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers
    • G. Smeets, A.E.R. Bos, H.T. van der Molen & P. Muris (2009). Klinische Psychologie: Diagnostiek en therapie. Groningen: Wolters Noordhoff
    • H.T. van der Molen, H.G. Schmidt, M.L. de Jong & E. Osseweijer (2008). Vaardigheden in Psychodiagnostiek. Amsterdam: Boom
    • Y.H. Gramsbergen-Hoogland & H.T. van der Molen (2008). Gesprekken in organisaties.4e herziene druk. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • H.T. van der Molen, S. Perreijn & M.A. van der Hout (2007). Klinische psychologie. Theorieën en psychopathologie. Groningen/Heerlen: Wolters-Noordhoff/Open Universiteit Nederland
    • C. van der Heiden, J. Methorst, H.T. van der Molen & P. Muris (2007). Behandelprotocol voor de gegeneraliseerde angststoornis. Nijmegen: Cure and care publishers
    • H.T. van der Molen & Y.H. Gramsbergen-Hoogland (2005). Communication in Organizations: basic skills and conversation models. Londen: Psychology Press
    • Y.H. Gramsbergen-Hoogland, H.M. Blom & H.T. van der Molen (2005). Conflicten in organisaties. Groningen: Wolters Noordhoff
    • B. Mayer & H.T. van der Molen (1999). Klinische Psychologie. Diagnostiek en Therapie. Werkboek. Heerlen: Open Universiteit Nederland
    • G. Smeets, S.M. Bögels, H.T. van der Molen & A. Arntz (1999). Klinische Psychologie. Diagnostiek en Therapie. Groningen; Heerlen: Wolters-Noordhoff; Open Universiteit Nederland
    • Y.H. Gramsbergen-Hoogland, H.T. van der Molen & H.M. Blom (1999). Kommunikationstraining für Studium und Praxis. Köln: Fortis verlag
    • W. Tomic & H.T. van der Molen (1997). Intelligentie en sociale competentie. Groningen; Heerlen: Wolters-Noordhoff; Open universiteit
    • A.C. Perreyn & H.T. van der Molen (1997). Inleiding in de klinische psychologie: theorieën en psychopathologie: Werkboek. Heerlen: Open universiteit
    • W. Tomic & H.T. van der Molen (1997). Intelligentie en Sociale competentie: Werkboek. Heerlen: Open universiteit
    • G. Smeets & H.T. van der Molen (1997). Intelligentie en sociale competentie: Practicumhandleiding. Heerlen: Open universiteit
    • M.A. Hommes, W. van Dolen, G. Oosterveld, F. Kluytmans & H.T. van der Molen (1995). Zelfinstructieprogramma bij de Cursus Gespreksvoering. Heerlen: Open universiteit
    • A.E. Ivey & H.T. van der Molen (1995). Verbeteren van de interpersoonlijke communicatie. Den Haag: Bratt Benelux
    • H.T. van der Molen, F. Kluytmans & M. Kramer (1995). Gespreksvoering. Vaardigheden en modellen. Groningen; Heerlen: Wolters-Noordhof; Open universiteit
    • F. Loth, M. Moors-Mommers & H.T. van der Molen (1994). Werkboek bij de Cursus Inleiding Seksuologie. Heerlen: Open universiteit
    • M. Edens & H.T. van der Molen (1993). Vaardigheden voor Groepsleiders. Amersfoort: Academische Uitgeverij / NIZW
    • G. Lang & H.T. van der Molen (1992). Methodiek van Gesprekstraining. Soest: Nelissen
    • G. Lang & H.T. van der Molen (1992). Methodiek van Gesprekstraining. Baarn: Nelissen
    • Y.H. Gramsbergen-Hoogland & H.T. van der Molen (1992). Gesprekken in Organisaties. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • G. Lang, H.T. van der Molen, P. Trower & R. Look (1990). Personal Conversations. Roles and Skills for Counsellors. London: Routledge
    • S.A.M. van der Zee, H.T. van der Molen & D.T. van der Beek (1989). Sociale Vaardigheden voor Zwakbegaafde Jongeren. Praktijkboek Goldsteintraining. Deventer: Van Loghum Slaterus
    • G. Lang & H.T. van der Molen (1984). Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening. Baarn: H. Nelissen
    • H.T. van der Molen (1984). Aan verlegenheid valt iets te doen. Een cursus in plaats van therapie. Deventer: Van Loghum Slaterus
    • H.T. van der Molen, H.G. Schmidt, M. De Jong & E.M. Osseweijer (2019). Vaardigheden in psychodiagnostiek. Amsterdam: Boom [go to publisher's site]
    • H.T. van der Molen, H.G. Schmidt, M. de Jong, E.M. Osseweijer, J.K. Oostrom & B.J. de Boer (2019). Skills in Psychodiagnostics, Interactive course on www.diskitpsy.com. Amsterdam: Boom [go to publisher's site]
    • H.T. van der Molen, M. Ackermann, E.M. Osseweijer, H.G. Schmidt, E. van der Wal, B.B. de Boer & M.G. Polak (2018). Academic Writing Skills. Digital skills training in academic writing for psychology, pedagogy and education, and social sciences (2nd Edition). Amsterdam: Boom
    • M. Ackermann, E.M. Osseweijer, H.G. Schmidt, H.T. van der Molen, E. van der Wal & M.G. Polak (2018). Zelf leren schrijven. Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. 4e druk. Amsterdam: Boom
    • B. Karreman, G. Werner, H.T. van der Molen, E.M. Osseweijer, M. Ackermann, H.G. Schmidt & E. van der Wal (2018). Academic Writing Skills for Economics and Business Administration. Amsterdam: Boom [go to publisher's site]
    • Y.H. Gramsbergen-Hoogland & H.T. van der Molen (2017). Gesprekken in Organisaties (zesde druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers
    • B. Karreman, G. Werner, H.T. van der Molen, E.M. Osseweijer, M. Ackermann, H. Schmidt & E. van der Wal (2016). Zelf leren schrijven voor economie en bedrijfskunde. Amsterdam: BoomLemma
    • G. Lang & H.T. van der Molen (2012). Psychologische gespreksvoering (met Educatief materiaal online) (16e herdruk). Amsterdam: Boom/Nelissen
    • Y.H. Gramsbergen-Hoogland & H.T. van der Molen (2012). Gesprekken in organisaties (5e herziene druk). Groningen: Noordhoff
    • M. Ackermann, E. Osseweijer, H.G. Schmidt, H.T. van der Molen & E. van der Wal (2012). Zelf leren schrijven. Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen (3e geheel herziene druk). Den Haag: Boom/Lemma Uitgevers
    • M. Ackermann, E. Osseweijer, H.G. Schmidt & H.T. van der Molen (2006). Zelf leren schrijven. Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. Amsterdam: Boom
    • H.M. Blom, Y.H. Gramsbergen & H.T. van der Molen (2006). Docentenhandleiding bij Conflicten in Organisaties. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • H.T. van der Molen & F. Kluytmans (2005). Gespreksvoering. Basisvaardigheden en gespreksmodellen. Heerlen: Open Universiteit Nederland, Wolters Noordhoff
    • H.T. van der Molen & A.E. Ivey (2004). Effectieve Communicatie voor Managers en Leidinggevenden. Soest: H. Nelissen
    • Y.H. Gramsbergen & H.T. van der Molen (2003). Docentenhandleiding bij Gesprekken in Organisaties. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • Y.H. Gramsbergen-Hoogland & H.T. van der Molen (1992). Gesprekken in Organisaties. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • G. Camp, A. van het Kaar, H.T. van der Molen & H.G. Schmidt (2002). Probleemgestuurd onderwijs: Stap voor stap. Rotterdam: EUR/Instituut voor Pychologie
    • J.K. Oostrom, M.Ph. Born & H.T. van der Molen (2013). Webcam tests in personnel selection. In D.A.J.A. Derks & A.B. Bakker (Eds.), The psychology of digital media at work (pp. 166-180). Sussex, UK: Psychology Press
    • H.T. van der Molen & A. Al Zahem (2012). Stress and stress management. In I. Al Alwan, M.E. Magzoub & M. Elzubeir (Eds.), International Handbook of Medical Education: A Guide for students (pp. 298-310). London: Sage
    • H.T. van der Molen (2010). Psychology in Netherlands. In I.B. Weiner & W.E. Craighead (Eds.), The Corsini Encyclopedia of Psychology. Fourth edition, Volume 3 M-Q (pp. 1072-1074). New York: John Wiley & Sons, Inc
    • H.T. van der Molen (2009). Psychosociale problemen. Inleiding. In V.H.C. Soyez, D.M.C.B. Zeben-Van der Aa, R. Vecht-Van den Bergh, J. Dewisphelaere, M. van der Meulen-Van Dijk & G.A. Bakker (Eds.), Kinderen en adolescenten. Problemen en risicosituaties. Deel I Psychiatrische problemen (pp. 7-9). Bohn Stafleu Van Loghum
    • H.T. van der Molen (2009). Verlegenheid. In V.H.C. Soyez, D.M.C.B. Zeben-Van der Aa, R. Vecht-Van den Bergh, J. Dewisphelaere, M. van der Meulen-Van Dijk & G.A. Bakker (Eds.), Kinderen en adolescenten. Problemen en risicosituaties. Deel I Psychiatrische problemen (pp. 20-36). Bohn Stafleu Van Loghum
    • S. Matkoski, G.A.C. Vervaeke & H.T. van der Molen (2009). Indicatiestelling. In G. Smeets, A. Bos, H.T. Van der Molen & P. Muris (Eds.), Klinische psychologie. Diagnostiek en therapie. Groningen/Heerlen: Wolters-Noordhoff/Open Universiteit Nederland
    • G. Smeets, A.E.R. Bos, H.T. van der Molen & P. Muris (2009). Algemene inleiding. In G. Smeets, A. Bos, H.T. Van der Molen & P. Muris (Eds.), Klinische Psychologie: Diagnostiek en Therapie. Groningen/Heerlen: Wolters-Noordhoff/Open Universiteit Nederland
    • P. Muris, E.G.C. Rassin & H.T. van der Molen (2009). Therapie-evaluatie onderzoek. In G. Smeets, A. Bos, H.T. Van der Molen & P. Muris (Eds.), Klinische psychologie: Diagnostiek en therapie (pp. 681-705). Groningen/Heerlen: Wolters Noordhoff/Open Universiteit Nederland
    • H.T. van der Molen & K. Visser (2008). Accountability of psychology in The Netherlands. In J. Hall & B. Altmaier (Eds.), Global Promise: Quality Assurance and Accountability in Professional Psychology (pp. 148-163). Oxford, England: Oxford University Press
    • B. Mayer, H.T. van der Molen & M.L. de Jong (2008). ViP Differentiaal-diagnostiek van psychopathologie. In H.T. van der Molen, H.G. Schmidt, M.L. de Jong & E.M. Osseweijer (Eds.), Vaardigheden in Psychodiagnostiek (pp. H 6). Amsterdam: Boom
    • H.T. van der Molen, H.G. Schmidt, M.L. de Jong & E. Osseweijer (2008). Inleiding: De ViPs-projecten. In H.T. van der Molen, H.G. Schmidt, M.L. de Jong & E.M. Osseweijer (Eds.), Vaardigheden in Psychodiagnostiek (pp. H 1). Amsterdam: Boom
    • M.A. Hommes, A.J. Kuntze & H.T. van der Molen (2008). Het hypothesetoetsend model. In H.T. van der Molen, H.G. Schmidt, M.L. de Jong & E.M. Osseweijer (Eds.), Vaardigheden in Psychodiagnostiek (pp. H 2). Amsterdam: Boom
    • A.J. Kuntze, H.T. van der Molen, M.A. Hommes & E. Osseweijer (2008). ViP Kennismaking met psychodiagnostisch testgebruik. In H.T. van der Molen, H.G. Schmidt, M.L. de Jong & E.M. Osseweijer (Eds.), Vaardigheden in Psychodiagnostiek (pp. H 3). Amsterdam: Boom
    • J. Pieters, B.P. Veldkamp, C. Hulshof, J. Oosterhuis & H.T. van der Molen (2008). ViP Observatie. In H.T. van der Molen, H.G. Schmidt, M.L. de Jong & E.M. Osseweijer (Eds.), Vaardigheden in Psychodiagnostiek (pp. H 4). Amsterdam: Boom
    • M.M. Soppe, H.T. van der Molen & E. Osseweijer (2008). ViP Beroepsethiek. In H.T. van der Molen, H.G. Schmidt, M.L. de Jong & E.M. Osseweijer (Eds.), Vaardigheden in Psychodiagnostiek (pp. H 5). Amsterdam: Boom
    • A. te Lindert, H.T. van der Molen & E. Osseweijer (2008). ViP Testgebruik bij kinder- en jeugdpsychopathologie. In H.T. van der Molen, H.G. Schmidt, M.L. de Jong & E.M. Osseweijer (Eds.), Vaardigheden in Psychodiagnostiek (pp. H 9). Amsterdam: Boom
    • L.R.R. Vogel, M.L. de Jong, E. Osseweijer & H.T. van der Molen (2008). ViP Testgebruik in de klinische psychologie. In H.T. van der Molen, H.G. Schmidt, M.L. de Jong & E.M. Osseweijer (Eds.), Vaardigheden in Psychodiagnostiek (pp. H 7). Amsterdam: Boom
    • A. te Lindert, H.T. van der Molen & E. Osseweijer (2008). Differentiaal-diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen. In H.T. van der Molen, H.G. Schmidt, M.L. de Jong & E.M. Osseweijer (Eds.), Vaardigheden in Psychodiagnostiek (pp. H 8). Amsterdam: Boom
    • H.T. van der Molen & S. Perreijn (2007). Algemene inleiding. In H.T. van der Molen, S. Perreijn & M.A. van den Hout (Eds.), Klinische psychologie. Theorieën en psychopathologie (pp. 11-18). Groningen/Heerlen: Wolters-Noordhoff/Open Universiteit Nederland
    • H.T. van der Molen & G. Lang (2007). Habilidades da escuta na consulta medica. (Basic listening skills for medical consultation). In A.J. Madeiro Leite, A. Caprara & J.M. Coelho Filho (Eds.), Habilidades de comunicação com pacientes e famílias (pp. 46-66). São Paulo: SARVIER Editor de Livros Médicos Ltd
    • H.T. van der Molen (2007). Habilidades de aconselhamento. (Skills for Giving Advice). In A.J. Madeiro Leite, A. Caprara & J.M. Coelho Filho (Eds.), Habilidades de comunicação com pacientes e famílias (pp. 67-76). São Paulo: SARVIER Editor de Livros Médicos Ltd
    • H.T. van der Molen (2007). Habilidades de transmissao de mas noticias. (Breaking bad news). In A.J. Madeiro Leite, A. Caprara & J.M. Coelho Filho (Eds.), Habilidades de comunicação com pacientes e famílias (pp. 77-87). São Paulo: SARVIER Editor de Livros Médicos Ltd
    • H.T. van der Molen & S. Perreijn (2007). Hoofdstuk 1. Over klinische psychologie en `abnormaal¿ gedrag. In H.T. van der Molen, S. Perreijn & M.A. van den Hout (Eds.), Klinische psychologie. Theorieën en psychopathologie (pp. 21-53). Groningen/Heerlen: Wolters-Noordhoff/Open Universiteit Nederland
    • H.T. van der Molen, M.A. Hommes, C.C.M. Hulshof, M.L. de Jong, A.J. Kuntze, B.N. Mayer, E. Osseweijer, J. Pieters, H.G. Schmidt & M.M. Soppe (2007). Zelfinstructieprogramma¿s voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek. In P.W.J. Schramade (Ed.), Handboek Effectief Opleiden, aanvulling 43. Den Haag: Reed Business Information
    • H.T. van der Molen (2007). The Avoidant Personality and Shyness: An Integrated Examination of the Application of the Microskills Approach for Treatment. In T. Daniels & A.E. Ivey (Eds.), Microcounseling. Making Skills Training Work in a Multicultural World. Springfield: Charles C. Thomas
    • J. Sch¿nrock-Adema & H.T. van der Molen (2007). Zelfinstructie versus begeleide training in gespreksvaardigheden: een onderzoek naar de effectiviteit. In P.W.J. Schradema (Ed.), Handboek Effectief Opleiden, aanvulling 43. Den Haag: Reed Business Information
    • H.T. van der Molen (2002). Psychodiagnostiek bij etnische minderheden. In . NIP (Ed.), NIP/Landelijk Bureau Racismebestrijding: Psychologische Tests en Diagnostiek bij Allochtonen (pp. 1-1). Amsterdam: NIP
    • H.T. van der Molen & G. Smeets (1999). Inleiding. In A.A.C.M. Smeets, S.M. Bögels, H.T. van der Molen & A. Arntz (Eds.), Klinische Psychologie: Diagnostiek en Therapie. Groningen; Heerlen: Wolters-Noordhoff; Open Universiteit Nederland
    • H.T. van der Molen (1999). Verlegenheid. In Handboek Kinderen & Adolescenten. Bohn Stafleu van Loghum
    • H.T. van der Molen, J. te Nijenhuis & G. Keen (1998). Effectiveness of Intelligence Test Preparation. In W. Tomic & J. Kingma (Eds.), Advances in Cognition and Educational Practice (pp. 307-320)
    • H.T. van der Molen & F. Kluytmans (1998). Het functioneringsgesprek. In W.J.J.C. Vercouteren, N. van der Hoek, T.A.M. Lohman & N. Vermeulen (Eds.), Handboek Herontwerp van Bedrijfsprocessen. Strategie, Informatie, Implementatie, 10. Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie
    • H.T. van der Molen (1997). Gebrek aan Sociale Competentie. In W. Tomic & H.T. van der Molen (Eds.), Intelligentie en Sociale Competentie. Lisse; Heerlen: Swets & Zeitlinger; Open universiteit
    • H.T. van der Molen (1997). Verbetering van Sociale Competentie. In W. Tomic & H.T. van der Molen (Eds.), Intelligentie en Sociale Competentie. Lisse; Heerlen: Swets & Zeitlinger; Open universiteit
    • H.T. van der Molen & F. Kluytmans (1996). The appraisal interview and the performance evaluation interview. In O. Hargie (Ed.), The International Handbook of Communication Skills Training (pp. 430-450). London: Routledge
    • H.T. van der Molen, C. Korbee & H.A.L. Kiers (1995). Selectie en management-ontwikkeling van schoolleiders: het assessment-center onderwijsmanagement. In F.J.R.C. Dochy & T.R. de Rijke (Eds.), Assessment Centers. Nieuwe toepassingen in opleiding, onderwijs en HRM (pp. 239-254). Utrecht: Lemma
    • P. Trower & H.T. van der Molen (1995). Social skills and Work. In P. Collett & A. Furnham (Eds.), Social Psychology at Work. Essays in Honour of Michael Argyle (pp. 206-224). London: Routledge
    • H.T. van der Molen & C. Korbee (1993). De assessment-center-methode bij selectie- en management-ontwikkeling van schoolleiders. In W. VanderMeeren & J.T.G. Gerrichhauzen (Eds.), Selectie en assessment. Theorie en praktijk (pp. 267-282). Utrecht: Lemma
    • H.T. van der Molen, J.K. Bleeker & D.T. van der Beek (1992). A Social Skills Programme for Slow-learning Adolescents. In H. Nakken, G.H. van Gemert & T. Zandberg (Eds.), Research on Intervention in Special Education (pp. 307-316). Lewiston, Queenston, Lampeter: The Edmin Mellen Press
    • H.T. van der Molen (1990). Het individueel begeleidingsgesprek. In Handboek Studie- en Beroepskeuze (pp. 1-18). Alphen a/d Rijn: Samsom
    • H.T. van der Molen (1990). A Definition of Shyness and its Implications for Clinical Practice. In R. Crozier (Ed.), Shyness and Embarrassment. Social Psychological Perspectives (pp. 255-285). Cambridge University Press
    • M.A. Hommes & H.T. van der Molen (2006). Zelfinstructie bij gespreksvoering. Ervaringen uit het hoger onderwijs. In P.W.J. Schramade (Ed.), Handboek Effectief Opleiden, aanvulling 42. Den Haag: Reed Business Information
    • J. Schönrock-Adema & H.T. van der Molen (2006). De ontwikkeling van een zelfinstructieprogramma voor een training in basisgespreksvaardigheden. In P.W.J. Schramade (Ed.), Handboek Effectief Opleiden, aanvulling 42. Den Haag: Reed Business Information
    • J. van Londen, H.T. van der Molen & C.E.J. Pontier (2002). Ten geleide. In A. Resing & al Et (Eds.), Indicatiestelling: Condities en Instrumentarium. In het kader van leerlinggebonden financiering (pp. 1-1). Amsterdam: NDC-Boom
    • H.T. van der Molen (2001). Voorwoord. In ITC ITC (Ed.), Internationale richtlijnen voor het gebruik van tests (pp. 1-1). Brussel/Amsterdam: ITC, Belgische Federatie van Psychologen, Nederl. insti.v.Ps
    • G.A. Holsbrink-Engels & H.T. van der Molen (2001). Het ontwerpen van rollenspellen. In P.W.J. Schramade (Ed.), Handboek effectief Opleiden (pp. 1-28). Den Haag: Delwel
    • H.T. van der Molen, H.G. Schmidt, M.L. de Jong, E.M. Osseweijer & J.K. Oostrom (Ed.). (2011). Vaardigheden in Psychodiagnostiek. Amsterdam: Boom Lemma
    • G. Smeets, S.M. Bögels, H.T. van der Molen & A. Arntz (Ed.). (1999). Klinische Psychologie: Diagnostiek en Therapie. Groningen; Heerlen: Wolters-Noordhoff; Open Universiteit Nederland
    • W. Tomic & H.T. van der Molen (Ed.). (1997). Intelligentie en Sociale Competentie. Lisse; Heerlen: Swets & Zeitlinger; Open universiteit
    • H.T. van der Molen, S. Perreyn & M. van den Hout (Ed.). (1997). Klinische Psychologie. Theorieën en Psychopathologie. Groningen; Heerlen: Wolters-Noordhoff; Open universiteit
    • V. Damoiseaux, H.T. van der Molen & G. Kok (Ed.). (1993). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Assen: Van Gorcum
    • J. Brug, H. Schaalma, G. Kok, R.M. Meertens & H.T. van der Molen (Ed.). (2000). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Een planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum
   • H.T. van der Molen, P. van Drunen & D. de Ridder (Eds.). (1992-1992) De Psycholoog, 27.
   • M.P. Born, L.A.L. de Meijer, H. van Loon & H.T. van der Molen (2005). Through the eyes of the assessor: Assessor-related factors and score differences between ethnically diverse applicants at the Dutch police. In I. Nikolaou, I.T. Robertson & J.F. Salgado (Eds.), Organizational convicence: The role of employee selection and assessment-equal opportunities and diversity. Istanbul
   • S.T. Mol, M.P. Born, M.E. Willemsen & H.T. van der Molen (2005). Psychometric Properties of an Instrument to Predict Expatriate Job Performance. In R.H. Herzfeldt (Ed.), Radical Perspectives in Intercultural Management. Oxford
   • H.T. van der Molen (2000). Traditioneel en innovatief. Verbetering van het onderwijs in de toegepaste psychologie. Baarn: Nelissen
   • H.T. van der Molen (1994). De Mededeelzame Detective. Pleidooi voor een transparante toegepaste psychologie. Groningen; Heerlen: Wolters-Noordhoff; Open universiteit
    • L.A.L. de Meijer, M.Ph. Born, J. van Zielst & H.T. van der Molen (2015, mei 28). Through the eyes of the assessor: Demographic and perceived similarity with regard to score differences between ethnically diverse applicants. Oslo, Norway, European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP).
    • H.T. van der Molen (2011, februari 3). Rein of On-Rein: Vernieuwing van het onderwijs in de psychologie. Nederlands Instituut voor Psychologen, Amsterdam, Symposium: De brug tussen theorie en praktijk.
    • J.K. Oostrom, L. Bos-Broekema, A.W. Serlie, M.Ph. Born & H.T. van der Molen (2011). Pretest and posttest reactions to an in-basket exercise. 26th annual conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP): Chicago, Illinois (2011, april 14 - 2011, april 16).
    • J.K. Oostrom, M.Ph. Born, A.W. Serlie & H.T. van der Molen (2011). Implicit trait policies in multimedia situational judgment tests for leadership skills: Can they predict leadership behavior? EAWOP small group meeting on selection and assessment in Europe: Athens, Greece (2011, juni 21 - 2011, juni 23).
    • J.K. Oostrom, L. Bos-Broekema, A.W. Serlie, M.Ph. Born & H.T. van der Molen (2011). How do applicants perceive a computerized in-basket? 15th Conference of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP): Maastricht, The Netherlands (2011, mei 25 - 2011, mei 28).
    • J.K. Oostrom, M.Ph. Born, A.W. Serlie & H.T. van der Molen (2011). Effects of individual differences on the perceived job relatedness of a multimedia SJT and a webcam test. 15th Conference of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP): Maastricht, The Netherlands (2011, mei 25 - 2011, mei 28).
    • J.K. Oostrom, M.P. Born, A.W. Serlie & H.T. van der Molen (2010). The predictive validity of implicit policies in situational judgment tests. The 25th annual conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP): Atlanta, Georgia (2010, april 8 - 2010, april 10).
    • J.K. Oostrom, M.P. Born, A.W. Serlie & H.T. van der Molen (2009). Webcam Testing: Validation of an Innovative Open-Ended Multimedia Test. The 24th annual conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP): New Orleans (2009, april 2 - 2009, april 4).
    • A.J. Kuntze, H.T. van der Molen & M.P. Born (2009). Separate counseling communication skills after basic and advanced microskills training. 29th International Congress of Psychology: Berlin.
    • L.A.L. de Meijer, M.Ph. Born, J. van Zielst & H.T. van der Molen (2009). The construct-driven development of a video-based situational judgment test: A study in a multi-ethnic setting. 11th European Congress of Psychology (ECP): Oslo, Norway (2009, juli 1 - 2009, juli 3).
    • J.K. Oostrom, M.P. Born, A.W. Serlie & H.T. van der Molen (2008). Multimedia Testing: A Study on the Predictive Validity and Test-Taker Reactions to Technological Advanced Situational Tests. WAOP-conferentie: Heerlen (2008, november 1 - 2008, november 1).
    • J.K. Oostrom, M.P. Born, A.W. Serlie & H.T. van der Molen (2008). Webcam testing: Validation of an innovative open-ended multimedia test. Dutch-Flemish meeting on Personnel Selection and Recruitment: Groningen, The Netherlands (2008, oktober 17 - 2008, oktober 17).
    • J.K. Oostrom, M.P. Born, A.W. Serlie & H.T. van der Molen (2008). Situational Judgment Testing Versus Webcam Testing: A Comparison in Terms of Predictive Validity. 6th Conference of the International Test Commission: Liverpool (2008, juni 1 - 2008, juni 1).
    • L.A.L. de Meijer, M.P. Born, H. van Loon & H.T. van der Molen (2007). Assessor-related factors and score differences between ethnically diverse Dutch police applicants. 22nd annual conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP): New York (2007, april 1).
    • L.A.L. de Meijer, M.P. Born, J. van Zielst & H.T. van der Molen (2006). Analyzing judgments of ethnically diverse applicants: Dutch police selection findings. 21st annual conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP): Dallas, TX (2006, mei 1).
    • M.P. Born, L.A.L. de Meijer, H. van Loon & H.T. van der Molen (2006). Through the eyes of the assessor: Assessor-related factors and score differences between ethnically diverse applicants at the Dutch Police. Annual Conference of the Division of Occupational Psychology of the British Psychological Society: Leicester, UK (2006, januari 11 - 2006, januari 13).
    • L.A.L. de Meijer, M.P. Born, H. van Loon & H.T. van der Molen (2006). Assessor-related factors and score differences between ethnically diverse police applicants. Annual conference of the Dutch Association of Researchers in the field of Industrial and Organizational Psychology (WAOP): Nijmegen (2006, november 1).
    • M.P. Born, N. Cem-Ersoy, E. Derous & H.T. van der Molen (2006). Antecedents of other-oriented and self-oriented organizational citizenship behavior in Turkey and The Netherlands. 26 th International Congress of Applied Psychology: Athens, Greece (2006, juli 1).
    • L.A.L. de Meijer, M.P. Born, G. Terlouw & H.T. van der Molen (2006). Criterion-related validity of Dutch police officer selection and ethnic differences. 21st annual conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP): Dallas, TX (2006, mei 1).
    • S.T. Mol, M.P. Born, H.T. van der Molen & E. Derous (2006). Predicting the Expatriation Willingness of Prospective Domestic Entry-Level Job Applicants. 66 th Annual Meeting of the Academy of Management: Atlanta, GA (2006, augustus 1).
    • N. Cem-Ersoy, M.P. Born & H.T. van der Molen (2006). Effects of norm violations on feelings of shame and guilt: Findings from Turkey and The Netherlands. 18th congress of international association for cross-cultural psychology: Island of Spetses, Greece.
    • J.B. Cisne Tomaz & H.T. van der Molen (2005). Understanding family health professionals as prospective students in distance education. International Conference in Distance Education: Florianopolis, Brazilië (2005, september 17 - 2005, september 17).
    • A.J. Kuntze, E. Osseweijer & H.T. van der Molen (2005). Development and Evaluation of an Interactive Program for an Introduction to Psychological Assessment. Computerized and Self-Instruction programs for Skills Training in Psychological Assessment: Granada, Spanje (2005, juli 7 - 2005, juli 7).
    • B.N. Mayer, M.J. de Jong & H.T. van der Molen (2005). Development and Evaluation of an Interactive Program for Diagnosing Psychopathology. Computerized and Self-Instruction programs for Skills Training in Psychological Assessment: Granada, Spanje (2005, juli 7 - 2005, juli 7).
    • S.T. Mol, M.P. Born, M.E. Willemsen & H.T. van der Molen (2005). Personnel Selection in Multinational Organizations : the necessity of (pre)selecting upcoming expatriates during domestic organizational entry. Assocation of Researchers in the Field of Work and Organizational Psychology (WAOP): Groningen (2005, november 1 - 2005, november 1).
    • M.M. Soppe, E. Osseweijer & H.T. van der Molen (2005). Development and Evaluation of an Interactive Program for Advanced Communication Skills. 9th European Congress of Psychology: Granada, Spanje (2005, juli 7 - 2005, juli 7).
    • N. Cem-Ersoy, M.P. Born & H.T. van der Molen (2005). Conceptualizing OCB in Turkey. 12th European Congress on Work and Organizational Psychology: Istanbul, Turkey (2005, mei 12 - 2005, mei 15).
    • H.T. van der Molen & M. de Jong (2005). Computerized and Self-Instruction programs for Skills Training in Psychological Assessment. 9th European Congress of Psychology: Granada (2005, juli 7 - 2005, juli 7).
    • L.A.L. de Meijer, M.P. Born, G. Terlouw & H.T. van der Molen (2005). Criterion-related validity of Dutch police officer selection and ethnic differences. The annual conference of the Dutch Association of Researchers in the field of Industrial and Organizational Psychology (WAOP): Rotterdam, The Netherlands.
    • L.A.L. de Meijer, M.P. Born, G. Terlouw & H.T. van der Molen (2005). Ethnic score differences on cognitive ability and personality: Dutch findings. The 20th annual conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP): Los Angeles, CA.
    • L.A.L. de Meijer, M.P. Born, G. Terlouw & H.T. van der Molen (2005). Assessors' perceptions explaining ethnic score differences in selection: Dutch findings. The 20th annual conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP): Los Angeles, CA.
    • M.A. Hommes & H.T. van der Molen (2005). Effectiveness of a Self Instruction Program for Basic communication Skills Training. Computerized ans Self-Instruction programs for Skills Training in Psychological Assessment: Granada, Spanje (2005, juli 7 - 2005, juli 7).
    • L.A.L. de Meijer, M.P. Born, G. Terlouw & H.T. van der Molen (2004). Score differences between ethnic groups during selection: A study at the Dutch police. 12th European Conference on Psychology: Groningen (2004, juli 19).
    • S.T. Mol, M.P. Born, M.E. Willemsen & H.T. van der Molen (2004). Predicting Expatriate Job Performance for Selection Purposes: A Quantitative Review. First-Ever Global Mobility Benchmarking Conference for HR Professionals: Chicago (2004, april 1).
    • L.A.L. de Meijer, M.P. Born, G. Terlouw & H.T. van der Molen (2004). Subjective selection measures and ethnic score differences in Dutch police officer selection. 4th International Conference of the International Test Commission: Williamsburg (2004, oktober 7).
    • M.P. Born, L.A.L. de Meijer, H. van Loon & H.T. van der Molen (2004). Applicant, assessor, and selection method factors related to ethnic score differences in police officer selection. 28th International Congress of Psychology: Beijng (2004, augustus 8).
    • S.T. Mol, M.P. Born, M.E. Willemsen & H.T. van der Molen (2004). Het voorspellen van expatriate werkprestaties voor selectiedoeleinden: een meta-analyse. De Tweede Landelijke Expatdag [Second Nationwide Expatday]: Hilversum (2004, januari 1).
    • A.J. Kuntze, H.T. van der Molen & M.P. Born (2004). The relationship between the big five factors and interpersonal behaviour. 12th European Conference on Personality: Groningen (2004, juli 18).
    • H.T. van der Molen (2004). Wat vraagt de toekomstige maatschappij van de psycholoog? De Rol van Mededeelzame Detective. Keynote lezing bij het 25-jarig bestaan van de Belgische Federatie van Psychologen: Brussel (2004, december 1).
    • S.T. Mol, M.P. Born, M.E. Willemsen & H.T. van der Molen (2004). Expatriate training. 28th International Congress of Psychology: Beijing, China (2004, augustus 1).
    • S.T. Mol, M.E. Willemsen, M.P. Born & H.T. van der Molen (2004). Validation of an intercultural effectiveness training. 28th International Congress of Psychology: Beijing (2004, augustus 8).
    • S.T. Mol, M.P. Born & H.T. van der Molen (2003). On expatriate effectiveness and goofy criteria. 18th annual conference of the Society of Industrial and Organizational Psychology: Orlando (2003, april 1).
    • S.T. Mol, M.P. Born, M.E. Willemsen & H.T. van der Molen (2003). Het voorspellen van expatriate werkprestaties voor selectiedoeleinden: een meta-analyse. Meeting of the GITP Research department, GITP International BV: Rotterdam.
    • S.T. Mol, M.P. Born, M.E. Willemsen & H.T. van der Molen (2003). Het voorspellen van expatriate werkprestates voor selectiedoeleinden: een meta-analyse. De Tweede Landelijke Expatdag: Hilversum.
    • S.T. Mol, M.P. Born & H.T. van der Molen (2003). Het meten van Werkprestaties van Internationale Managers: Vraagstellingen en Proposities rond de Ontwikkeling van Criteria voor Selectie en Training. Annual meeting of the Association of Researchers in the Field of Work and Orgnisational Psychology (WAOP): Groningen.
    • H.T. van der Molen (2002). Curso Básico de Habilidades de Communicaçao Profissional-Paciente. Escola de Sauda Publica do Ceara: Fortaleza (2002, augustus 7).
    • S.T. Mol, M.P. Born & H.T. van der Molen (2002). Het meten van werkprestaties van internationale managers: vraagstellingen en proposities rond de ontwikkeling van criteria voor selectie en training. AIO/OIO conferentie van de werkgemeenschap arbeids- en Organisatiepsychologie: Groningen (2002, november 8).
    • G. Camp, H.T. van der Molen & A. van het Kaar (2002). Video-opname voor Probleemgestuurd onderwijs. Stap voor stap.
   • H.T. van der Molen (2002). Boekbespreking [Bespreking van het boek Sociaal vaardigheidstherapie: een cognitief gedragstherapeutische groepsbehandeling. Deel II uit Praktijkreeks Gedragstherapie]. .
   • H.T. van der Molen & H.G. Schmidt (2003). Persoonlijkheid, Interpersoonlijk Gedrag en Waarden van de Pipeliner. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
   • H.T. van der Molen. Hulp als onderwijs. Effecten van cursussen voor verlegen mensen. University of Groningen (Groningen: Wolters-Noordhoff) Prom./coprom.: G. Lang & A.D. de Groot.
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Psychology, Education & Child Studies
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam