(Jitske) J van Popering - Verkerk MSc

Academic Researcher Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T17-23
Telephone
0104082052
Email
vanpopering@erbs.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • M.W. van Buuren, H. Vreugdenhil, J. Verkerk, G.J. Ellen, C.W.G.J. van der Leeuwen & B. Breman (2019). The pilot paradox: Exploring tensions between internal and external success factors in Dutch climate adaptation projects. In B. Turnheim, P. Kivimaa & F. Berkhout (Eds.), Innovating climate governance: Moving beyond experiment (pp. 148-165). Cambridge: Cambridge University Press
    • M.W. van Buuren & J. van Popering - Verkerk (2016). Collaborative governance: does it work for climate change adaptation? Insights from the Dutch Delta Programme. In The challenges of collaboration in environmental governance: barriers and responses (pp. 152-174). Cheltenham: Edward Elgar
    • J. Verkerk & M.W. van Buuren (2012). Space for the River, a condensed state of the art. In J. Warner, M.W. van Buuren & J. Edelenbos (Eds.), Making space for the river. Governance experiences with multifunctional river flood management in the US and Europe (pp. 15-32). London: IWA Publishing
    • J. van Popering - Verkerk (2017). Governance in de Zuidwestelijke Delta: besluitvorming vanuit meervoudigheid, zekerheid en flexibiliteit. In B. de Vlieger (Ed.), De nieuwe delta: de Rijn-Maas-Schelde delta in verandering (pp. 142-147). Heijningen: Jap Sam Books
    • M.W. van Buuren, M. Duijn, J. Edelenbos, L.A. Hagen, M.M.J. Hermus, M. Igalla, I.F. van Meerkerk, A. Molenveld, M.J. Nederhand, J. van Popering - Verkerk, S.M. Ruijsink & W.H. Voorberg (2018). Successful collaboration between bottom-up initiatives and local governments. Development of a comprehensive framework. (Preprints). : IRSPM Conference Edinburgh
    • M.W. van Buuren, G.J. Ellen, J. van Popering-Verkerk & C.W.G.J. van Leeuwen (2015). Wie het water deert die het water keert. Overstromingsrisicobeheer als maatschappelijke gebiedsopgave. Opbrengsten en lessen uit de pilots meerlaagsveiligheid. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit / Deltares
    • S. van Broekhoven, M.W. van Buuren, D. Huitema, B. McFadgen, S. Meijerink, G.R. Teisman & J. Verkerk (2011). Climate adaptation and the challenge of realizing connectivity within fragmented governance systems. (Extern rapport). Wageningen: National Research Programme Knowledge for Climate
    • S.K. van Broekhoven, M.W. van Buuren, D. Huitema, B. McFadgen, S. Meijerink, G.R. Teisman & J. Verkerk (2011). Climate adaptation and the challenge of realizing connectivity within fragmented governance systems. (Preprints). Wageningen: National Research Programme Knowledge for Climate
    • V. Visser, J. van Popering-Verkerk & M.W. van Buuren (2019). Onderbouwd ontwerpen aan participatieprocessen. Kennisbasis participatie in de fysieke leefomgeving. (Extern rapport). : Erasmus Universiteit Rotterdam
    • V. Visser & J. van Popering-Verkerk (2019). Naar een uitnodigende overheid in het landelijk gebied van Schouwen-Duiveland. Reflectienotitie Omgevingsvisie Schouwen-Duiveland. (Extern rapport). : Erasmus University Rotterdam
    • J. Verkerk, G.R. Teisman & M.W. van Buuren (2019). Eb en vloed van het Deltaprogramma: De Deltacommunity anno 2019 in beeld gebracht. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam
    • M. Duijn, J. van Popering-Verkerk & M.W. van Buuren (2018). Meerwaarde uit Waterwerken - Eindrapport WP3.10 DMEC. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • J. Verkerk (2012). Besluitvormingsgeschiedenis Zuidwestelijke Delta. (Extern rapport). Middelburg: Programmabureau Zuidwestelijke Delta
    • M.W. van Buuren, J. Verkerk, G. Zweegman & L. Becker (2010). Behouden of ontwikkelen? Institutionele versnippering en de uitdagingen voor kustzone ontwikkeling. (Extern rapport). Zoetermeer: APPM
    • S. Verweij, J. Verkerk & S.K. van Broekhoven (2012). Designing case studies in complexity-informed Public Administration research: A comparison of three strategies. International Conference in Interpretive Analysis: Tilburg, The Netherlands (2012, juli 5 - 2012, juli 7).
    • J. Verkerk, I.F. van Meerkerk & M.W. van Buuren (2011). Multilevel water governance from a complexity perspective. ESF Conference "Water Governance: Meeting the Challenges of Global Change": Obergurgl (2011, juni 5 - 2011, juni 10).
    • J. Verkerk & M.W. van Buuren (2011). Climate adaptation processes in a multi-level governance setting. Principles for effective system synchronization in the Dutch Delta. IGS - SENSE Conference: Resilient Societies - Governing Risk and Vulnerability: for Water, Energy and Climate Change: Enschede (2011, oktober 19 - 2011, oktober 21).
    • G.J. Custers, M. Kooistra, J. van Popering - Verkerk, S.N. Blok & M.J. Nederhand (2018). Initiatief (editors).
    • J. Verkerk (2013). Decision-making by networks and procedrues: realizing effective decision-making in complex multi-level governance processes. IRSPM conference: Prague (2013, april 10 - 2013, april 12).
    • B. Pel, J. Verkerk, M.W. van Buuren & J. Edelenbos (2013). Intersections in delta development: analyzing actors for complexity-sensitive spatial concepts. Challenges of Making Public Administration and Complexity Theory Work: La Verne (2013, juni 5 - 2013, juni 8).
 • Academic Researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Public Administration
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082052

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam