dr. (Johannes) JLM Hakvoort

dr. (Johannes) JLM Hakvoort
(external) researcher Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T16-37
Telephone
0104082328
Email
hakvoort@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • H.L. Klaassen & J.L.M. Hakvoort (2014). Borgen van integritiet. TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control, 12 (6), 4-8.
    • H.L. Klaassen & J.L.M. Hakvoort (2013). Decentraliseren van rijkstaken naar gemeenten. TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control, 11 (6), 20-23.
    • H.L. Klaassen & J.L.M. Hakvoort (2012). Private uitvoering van publieke taken. Systeemfoutenm of fouten in het systeem? TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control, 10 (5):38.
    • H.L. Klaassen & J.L.M. Hakvoort (2011). Naïve beleidsbenaderingen in een complexe werkelijkheid? TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control, 9 (1), 15-21.
    • H.L. Klaassen & J.L.M. Hakvoort (2011). De verdiensten van lokale rekenkamers. TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control, 9 (5), 21-26.
    • H.L. Klaassen & J.L.M. Hakvoort (2009). Verantwoord verantwoorden. Over de verschuiving van verticaal toezicht naar horizontaal toezicht. B&G (Bank voor Ned. Gemeenten), 36 (2), 5-11.
    • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (2006). Beperk aantal onderzoekthema's decentrale rekenkamers! B&G (Bank voor Ned. Gemeenten), 33 (11), 14-17.
    • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (2006). Methodische en politiek-bestuurlijke aspecten van provinciaal en lokaal rekenkameronderzoek. TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control, 4 (1), 21-24.
    • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (2004). Treasurymanagement in de publieke sector. Tijdschrift voor Openbare Financiën, 36 (1), 21-31.
    • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (2003). Cyclische selectie van bedrijfsvoeringtechnieken. Public Controlling, 1 (1), 23-27.
    • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (2002). Publieke of private voorzieningen? Herwaardering van de publieke zaak. Overheidsmanagement, 15 (2), 31-36.
    • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (2001). Kwaliteit en bedrijfsvoering in non profit organisaties. Beleidsanalyse 2000, 4-14.
    • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (2001). Sequentiële investeringsanalyse. Openbare Uitgaven, 33 (3), 108-119.
    • J.L.M. Hakvoort & M.B. Veenswijk (1998). Trends in overheidscultuur. Weerbarstig is de cultuur van de rjksoverheid? Management & Bestuur (Ministerie van Binnenlandse Zaken), 2 (3), 5-8.
    • J.L.M. Hakvoort (1996). Rijnmond in europees perpectief, zelfstandige provincie? Europese Gemeente, 31 (4), 29-33.
    • H.L. Klaassen & J.L.M. Hakvoort (2010). Effectmeting: over gemeten effecten en gewenste gevolgen. TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control, 8 (1), 18-23.
    • H.L. Klaassen & J.L.M. Hakvoort (2009). Kosten-batenanalyse met aandacht voor procedurele rationaliteit. TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control, 7 (1), 2-8.
    • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (2008). Doorwerking van lokaal rekenkameronderzoek. TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control, 6 (5), 23-27.
    • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (2008). Marktwerking: transitiekosten, de vergeten kosten in de zorgsector? TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control, 6 (6), 2-7.
    • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (2004). Nut en noodzaak van kostprijzen in de publieke sector. Bestuurskunde, 13 (4), 191-200.
    • J.L.M. Hakvoort & M.B. Veenswijk (2004). Zbo's: Parels of paria's van het openbaar bestuur. Bestuurskunde.
    • J.L.M. Hakvoort & M. Veenswijk (2004). Parels of paria's van het openbaar bestuur? Zakelijkheid en zendingsdrang als nieuwe zingeving voor ZBO's. Bestuurskunde, 13 (3), 119-128.
    • J.L.M. Hakvoort & F.B.L. van der Meer (2003). Methodische benadering van actorinterpretaties. Bestuurswetenschappen, 57 (5), 365-383.
    • H.L. Klaassen & J.L.M. Hakvoort (2003). Hybriditeit door creativiteit. TSG, 6 (81), 364-365.
    • J.L.M. Hakvoort & M.B. Veenswijk (2002). Public-private transformations. Institutional shifts, cultural changes and altering identities: two case studies. Public Administration Quarterly, 80 (3), 543-556.
    • J.L.M. Hakvoort & M.B. Veenswijk (2002). Verzelfstandiging en identiteit. Voormalige overheidsorganisaties en hun speurtocht naar een nieuwe zingeving. M en O, 56 (4), 25-44.
    • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (2002). Doelstellingen in de publieke sector. Nut of noodzaak? M en O, 56 (6), 43-55.
    • J.L.M. Hakvoort (2000). Kwaliteit en bedrijfsvoering in non profit organisaties. Beleidsanalyse (Min. van Financiën), 2 (3), 1-20.
    • J.L.M. Hakvoort (1999). Culturen veranderen na verzelfstandigen. Tijdschrift Privatisering, 6 (8), 4-6.
    • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (1999). Benchmarking in non-profit organisaties. Beleidsanalyse (Min. van Financiën), 11-19.
    • J.L.M. Hakvoort (1999). Bestuurders en politici denken weinig genuanceerd over zbo's. Management & Bestuur (Ministerie van Binnenlandse Zaken), 18-19.
    • J.L.M. Hakvoort & M.B. Veenswijk (1997). De vorming van een ZBO: cultuurverandering in fasen. Privatisering. Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, 4 (9), 9-11.
    • J.L.M. Hakvoort & M.B. Veenswijk (1997). De dynamiek van cultuurverandering. Een diagnostisch cultuurinstrument voor overheidsorganisaties. Management Actueel. Nieuwsbrief behorende bij 'Management in Overheidsorganisaties', 24 (nov. 97), 1-18.
    • J.L.M. Hakvoort (1996). Bestuurskundigen in de bestuurspraktijk. Bestuurswetenschappen, 50 (4), 259-272.
    • H.L. Klaassen & J.L.M. Hakvoort (2013). Bedrijfsvoeringtechnieken voor overheid en non-profitorganisaties (Handboek public management). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (2008). Bedrijfsvoeringstechnieken voor overheid en non-profitorganisaties: Handboek Public Management, tweede gewijzigde druk. Den Haag: Sdu uitgevers
    • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (2004). Bedrijfsvoeringtechnieken voor overheid en non-profit organisaties. Den Haag: SDU
    • J.L.M. Hakvoort & M.B. Veenswijk (1998). Cultuurverandering na verzelfstandiging. Delft: Eburon
    • J.L.M. Hakvoort (1998). Cultuurverandering bij verzelfstandigde organisaties. Delft: Eburon
    • J.L.M. Hakvoort (1996). Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek. Delft: Eburon
    • H.L. Klaassen & J.L.M. Hakvoort (2013). Verantwoord verantwoorden. Over de verschuiving van verticaal naar horizontaal toezicht. In Prioriteer, profileer, prioriteer. Gedachten en handreikingen voor professionalisering van het archieftoezicht: inspectie (Stichting Archiefpublicaties, jaarboek 13) (pp. 107-116). Den Haag 978-90-71251-37-5: Stichting Archiefpublicaties S@p
    • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (2004). Benchmarking: resultaten vergelijken. In P. van der Knaap & A. Schilder (Eds.), Resultaatgericht sturen en evalueren. Nieuwe perspectieven op beleidsinstrumenten en beleidsevaluatie (pp. 205-215). Den Haag: Sdu
    • J.L.M. Hakvoort, H.L. Klaassen & M. Veenswijk (2003). The importance of user councils in engendering thrust in public organizations. In M. Veenswijk (Ed.), Public entrepreneurs-private adventures (pp. 75-88). Amsterdam/Indiana: Rosenberg Publishers
    • W.J.M. Kickert & J.L.M. Hakvoort (2000). .Public Governance in Europe: a historical-institutional tour d'horizon. In O. van Heffen, W.J.M. Kickert & J.A. Thomassen (Eds.), Governance in Modern Society. Effects, Change and Formation of Government Institutions (pp. 223-256). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers
    • J.L.M. Hakvoort (2000). Verzelfstandigen na 2000. In P.B. Lehning (Ed.), De beleidsagenda 2000. Strijdpunten op het breukvlak van twee eeuwen (pp. 146-160). Bussum: Coutinho
   • J.L.M. Hakvoort & M. Veenswijk (2004). Heroriëntatie op zingeving RDW. Van nationaal servicecentrum naar Europees voertuigcentrum? (Extern rapport). Rotterdam/Amsterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam en Vrije Universiteit Amsterd
   • J.L.M. Hakvoort & M.B. Veenswijk (2004). Rapport Cultuuronderzoek RDW 2003. (Extern rapport). Amsterdam/ Rotterdam: RDW
   • J.L.M. Hakvoort & M.B. Veenswijk (1998). Cultuurverandering bij twee voormalige rijksmusea. Een onderzoek naar de cultuur en de veranderende relatie tussen het Ministerie van OC&W, het Zuiderzee Museum en het Kroller Muller Museum. (Intern rapport). :
   • J.L.M. Hakvoort & M.B. Veenswijk (1997). De Coa in beweging. Van Uitvoeringsorganisatie naar Service Centrum. (Intern rapport). :
   • J.L.M. Hakvoort & M.B. Veenswijk (1997). De COA in beweging. Een onderzoek naar de veranderende cultuur van het centraal orgaan opvang asielzoekers. (Intern rapport). :
   • J.L.M. Hakvoort & M.B. Veenswijk (1997). De COA in beweging. Van uitvoeringsorganisatie naar Service Centrum. (Intern rapport). :
   • J.L.M. Hakvoort & M.B. Veenswijk (1997). Cultuur in beweging. Onderzoek cultuurverandering Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. (Intern rapport). :
   • J.L.M. Hakvoort & M.B. Veenswijk (1996). Cultuurverandering RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie. (Extern rapport). Rotterdam: Centrum voor Publiek Management, EUR
   • M.B. Veenswijk & J.L.M. Hakvoort (1996). Cultuurverandering RDW, centrum voor voertuigtechniek en informatie. (Intern rapport). onbekend: Orgaisatiedeel 43202200
   • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (2007). International benchmarking of public organizations: a critical approach. In C.P. Pollitt, S. van Thiel & V.M.F. Homburg (Eds.), The new public management in Western Europe (Adaptation and Alternatives). Basingstoke: Palgrave Macmillan
   • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (2007). Transparant, maar niet doorzichtig! NPM-congres: Amsterdam (2007, september 12).
   • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (2004). Horizontal and vertical accountability of implementing organizations. An analysis of a process of change. ARCA New Public Management Seminar: Amsterdam (2004, september 17).
   • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (2003). Performance indicators: a question of culture. Seminar New Public Management, Performance Management in the Public Sector, ARCA: Amsterdam (2003, september 4).
   • J.L.M. Hakvoort & M. Veenswijk (2002). Conventions and stability requirements in hybrid organizations. NOB congres: Rotterdam (2002, oktober 30).
   • J.L.M. Hakvoort & M.B. Veenswijk (2002). Uncertainty and trust. NIG conference 'conventions and stability requirements in hybrid organizations: Enschede (2002, oktober 30 - 2002, oktober 31).
   • J.L.M. Hakvoort & H.L. Klaassen (2002). Publieke performance in beeld. Seminar NPM 2002 Theory & Practice: Nijenrode (2002, juni 27).
   • J.L.M. Hakvoort (2000). Conventions and stability requirements in hybrid organizations. NIG conference: Enschede (2000, november 1).
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082328

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam