mr. (Leo) LEC Neve

mr. (Leo) LEC Neve
Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
-
Email
neve@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • L.E.C. Neve (2016). Commentaar artikel 4a-4l WIBB, artikel 6b WIBB. In Nederlandse Documentatie Fiscaal recht, deel Formeel Belastingrecht (online naslagwerk)
   • L.E.C. Neve (2017). Noot bij: RVS. (2017, mei 3), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-1257, (Uitwisseling inlichtingen met Macedonië). NL:RVS:2017:1200 [go to publisher's site]
   • L.E.C. Neve (2017). Noot bij: HvJ EU. (2017, mei 16), AB 2017-256, 2017/256, (De rechterlijke instanties van een lidstaat mogen de wettigheid toetsen van fiscale inlichtingenverzoeken die door andere lidstaten zijn toegezonden.). ECLI:EU:C:2017:373
   • L.E.C. Neve (2016). Noot bij: Raad van State. (2016, april 20), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-1485, nr. 201503931/1/A3, (Informatieverzoek is procedure op grond van WIBB; uitzondering op geheimhoudingsplicht niet van toepassing.). p.17-17. ECLI:NL:RVS:2016:1076
   • L.E.C. Neve (2016). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2015, april 28), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-1335, nr. 14/4873, (Inlichtingenuitwisseling met India. Staatssecretaris mag afgaan op verklaringen van verzoekende Staat dat geheimhouding verzekerd is.). p.26-27. ECLI:NL:RBAMS:2015:9795
   • L.E.C. Neve (2016). Noot bij: ECtHR. (2015, december 22), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-360, 28601/11, (GSB vs Zwitserland. inlichtingenuitwisseling met VS getoetst aan art. 8 EVRM.).
   • L.E.C. Neve (2016). Noot bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. (2015, december 15), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-347, nr. 14/01251, (Voor WOZ-waardevaststelling bestaat niet de verplichting om de BAG-oppervlakte te hanteren.). ECLI:NL:GHARL:2015:9566
   • L.E.C. Neve (2015). Noot bij: GHAMS. (2014, november 27), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-3, 392, (Van Duitsland verkregen informatie van gestolen cd-rom is rechtmatig). NL:GHAMS:2014:5074
   • L.E.C. Neve (2015). Noot bij: RBNHO. (2014, november 19), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-, 517, (Geheimhoding van stukken vanuit interstatelijk oogpunt weegt zwaarder dan belang van belanghebbende.). NL:RBNHO:2014:10847
   • L.E.C. Neve (2015). Noot bij: ESTV. (2015, september 22), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-, 2842, (Inlichtingenuitwisseling Zwitserland; Nederland doet groepsverzoek betreffende cliënten van UBS bank Zwitserland).
   • L.E.C. Neve (2014). Noot bij: RBMNE. (2013, september 10), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-35, 2115, (Belastingdienst/Toeslagen herziet zorgtoeslag ondanks dat verzamelinkomen niet onherroepelijk vaststaat.). NL:RBMNE:2013:7931
   • L.E.C. Neve (2014). Noot bij: RBMNE. (2013, september 10), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-, 2115, (Belastingdienst/Toeslagen herziet zorgtoeslag ondanks dat verzaleinkomen niet onherroepelijk vaststaat.). NL:RBMNE:2013:7931
   • L.E.C. Neve (2014). Noot bij: Raad vas State. (2014, oktober 22), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-46, 2685, (Stopzetting toeslagen is disproportioneel; koppelingsbeginsel in bijzondere omstandigheden strijdig met verdragen.). ECLI:NL:RVS:2014:3788
   • L.E.C. Neve (2014). Noot bij: RBNNE. (2014, juli 22), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-35, 2637, (Ondanks andersluidende belaing ist pleegkind gelijk aan eigen kind.). NL:RBNNE:2014:3639
   • L.E.C. Neve (2016, april 12). Kwaad zit niet alleen in Panama, ook in grote landen die hun plicht verzaken. Financieel dagblad
 • University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam