dr. (Lex) A Cachet

(external) researcher Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T15-35
Telephone
0104082051
Email
cachet@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • A. Cachet & A. van Sluis (2018). Evaluatie Nationale Politie als leerproces. Cahiers Politiestudies, 48 (3), 17-43.
    • A. Cachet & A. van Sluis (2014). Nationale Politie en lokale democratie: nationaal versterkt, maar ook lokaal verankerd? Cahiers Politiestudies, 32 (3), 83-105.
    • A. van Sluis & A. Cachet (2013). Op zoek naar een optimale schaal. De moeizame zoektocht naar balans tussen centraal en decentraal. Cahiers Politiestudies, 2013 (26), 13-33.
    • R.S. Prins, A. Cachet, P. Ponsaers & G. Hughes (2012). Fragmentatie en samenhang in de aanpak van veiligheid. Orde van de Dag. Criminaliteit en Samenleving, 12 (57), 11-30.
    • A. Cachet, N. Karsten & L. Schaap (2010). Van 'sterk merk' naar 'krachtig bestuur'? De toekomst van het burgemeesterschap verkend. Bestuurswetenschappen, 6 (december 2010), 3-27.
    • A. Cachet & P.K. Marks (2010). Police reform in the Netherlands. A dance between steering and local performing. German Policy Studies, 5 (2), 91-115. [go to publisher's site]
    • A. van Sluis, A. Cachet & A.B. Ringeling (2008). Results-based agreements for the police in the Netherlands. Policing, 31 (3), 415-434. doi: 10.1108/13639510810895786
    • A. van Sluis, A. Cachet & A.B. Ringeling (2007). Prestatieafspraken met de politie en de gevolgen voor de justitiële, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke inbedding van de politie. Tijdschrift voor veiligheid, 6 (1).
    • A. Cachet (2005). Politie onder druk. Ontwikkelingen in Belgie en Nederland. Tijdschrift voor Criminologie, 47 (4), 406-413.
    • L. Schaap, A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, R.M. Noppe & A.B. Ringeling (2004). Leren van buitenlandse burgemeesters. Positie en functioneren van burgemeesters in zes Europese landen. Bestuurskunde, 13 (2), 46-54.
    • A. Cachet (2000). Rekenkamer: institutionaliseren, depolitiseren en meer leren. KWALON. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland, 5 (2), 9-11.
    • A. Cachet (1998). Politiewetenschap in Nederland. Openbaar Bestuur, 8 (9), 30-31.
    • A. van Sluis & A. Cachet (1997). Gezag, controle en de 'crisis van de politie'. Delikt en Delinkwent, 27 (februari), 95-110.
    • A. Cachet (1996). Opsporing: niet bij effectiviteit alleen. Bestuurskunde, 2, 88-90.
    • A. Cachet (2010). Gemeentepolitie, terug van weggeweest? Openbaar Bestuur, 20 (9), 2-6.
    • A. Cachet (2010). Regeerakkoord: slordig omgaan met schaarse middelen. Het Tijdschrift voor de Politie, 72 (10 december 2010), 6-10.
    • C. Verhagen & A. Cachet (2010). Politie hoeft gezag niet te verdienen. Het Tijdschrift voor de Politie, 72 (3), 12-15.
    • A. Cachet (2010). Spanned. Redactioneel. Het Tijdschrift voor de Politie, 72 (8), 3-3.
    • A. Cachet (2009). Van ambt naar functie: recente veranderingen in het Nederlandse burgemeesterschap. Recht, Bestuur en Organisatie van Hulpdiensten, 2009 (4).
    • A. Cachet, A. van Sluis, T. Jochoms, A. Sey & A.B. Ringeling (2009). Het politiebestel betwist. De ontwikkeling van het politiebestel en het debat hierover in vijf West-Europese landen beschreven en vergeleken. Deel drie: lessen voor het huidige besteldebat. Het Tijdschrift voor de Politie, 71 (10), 6-10.
    • T. Jochoms, A. Cachet & A. van Sluis (2009). Het politiebestel betwist. De ontwikkeling van het politiebestel en het debat hierover in vijf West-Europese landen beschreven en vergeleken. Deel twee: ontstaansgeschiedenis. Het Tijdschrift voor de Politie, 71 (9), 24-28.
    • T. Jochoms, A. Cachet & A. van Sluis (2009). Het politiebestel betwist. De ontwikkeling van het politiebestel en het debat hierover in vijf West-Europese landen beschreven en vergeleken. Deel een: het huidige bestel. Het Tijdschrift voor de Politie, 71 (8), 6-10.
    • A. Cachet (2009). Hoe we de veiligheid in Nederland organiseren is bijzonder complex ; Peter Holla en Lex Cachet spraken met Harry Borghouts. Het Tijdschrift voor de Politie, 71 (8), 12-15.
    • A. Cachet (2009). Politiebestel. Nieuwe ronde! Nieuwe kansen? Het Tijdschrift voor de Politie, 71 (2), 3-3.
    • A. Cachet & M. Rozeboom (2008). Veiligheidsregio's: noodzakelijk kwaad of meer dan dat? Het Tijdschrift voor de Politie, 70, 4-7.
    • A. Cachet (2007). Spagaat zonder dualisme. Over burgemeesters en hun verantwoordelijkheden, in een tijd van regionalisering. Het Tijdschrift voor de Politie, 69.
    • A. van Sluis, A. Cachet, C.A. Nieuwenhuyzen & A.B. Ringeling (2006). Cijfers en stakeholders. Prestatiesturing en de gevolgen voor de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke relaties van de politie. Het Tijdschrift voor de Politie, 68, 4-8.
    • A. Cachet (2006). Veiligheidsregio als bestuurlijke opgave. Einde aan de onoverzichtelijkheid? Openbaar Bestuur, 12, 12-16.
    • A. Cachet (2006). Eerste stappen op nog lange weg van lokaal dualisme. Openbaar Bestuur, 16 (3), 2-5.
    • A. Cachet (2005). Politiebestel onderzocht. De rapportage van de Stuurgroep Evaluatie Politieorganisatie geanalyseerd. Openbaar Bestuur, 9, 2-6.
    • A. Cachet (2005). Daadkracht of domheid. Het kabinetsplan voor een nationale politie. Lokaal Bestuur, 29 (11), 4-7.
    • A. Cachet, C.L. Derickx & A. Vos (2005). Sturing van veiligheid? Sturingsmogelijkheden van de overheid verkend. Het Tijdschrift voor de Politie, 67, 10-14.
    • A. Cachet (2005). Bestel in beweging? Beweging in het bestel? Het Tijdschrift voor de Politie, 67 (3), 25-29.
    • A. Cachet (2005). Leemhuis voorbij? Het Tijdschrift voor de Politie, 67 (10), 4-8.
    • A. Cachet (2004). Een nieuwe reorganisatie van de politie. Het Tijdschrift voor de Politie, 65 (6), 4-10.
    • A. Cachet (2004). Zorg of hoop? Een analyse van de paragrafen politie en veiligheid in de begrotingen Buitenlandse Zaken en Justitie 2005. Het Tijdschrift voor de Politie, 66 (11), 4-10.
    • A. Cachet, M.A. ter Mors, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling & L. Schaap (2003). Binnengemeentelijk gedecentraliseerd: een kleinere raad? Openbaar Bestuur, 13 (11), 16-20.
    • A. van Sluis, A. Cachet, R.M. Noppe, L. Schaap & A.B. Ringeling (2003). Burgemeesters vergeleken. Direct gekozen burgemeesters in relatie tot openbare orde, veiligheid en politie. Het Tijdschrift voor de Politie, 65 (12), 4-8.
    • A. Cachet (2003). Veiligheidsbeleid. Meedeinen op de tijdgeest. Het Tijdschrift voor de Politie, 65 (11), 11-16.
    • L. Schaap, A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, R.M. Noppe & A.B. Ringeling (2003). Positie en functioneren van burgemeesters. Europese Gemeente, 38 (1), 7-8.
    • A. Cachet (2002). Veiligheid, een issue van formaat. Politieke partijen over (on)veiligheid. Het Tijdschrift voor de Politie, 64 (4), 4-8.
    • A. Cachet (2002). Het veiligheidsprogramma 2002: Naar een veiliger samenleving. Over ambities van een demissionair kabinet, de uitvoerbaarheid van voornemens en het niet leren van ervaring. Het Tijdschrift voor de Politie, 64 (12), 22-27.
    • A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling & L. Schaap (2001). Bestuurscultuur in Volendam. Openbaar Bestuur, 11 (9), 2-7.
    • A. Cachet (2001). Bespreking van mr. J.M.H. Drayer en mr. J.J.H. Suyver, Politie in de rechtsorde. Het Tijdschrift voor de Politie, 63 (9), 20-21.
    • A. Cachet, M. Oskam & J. van Deursen (2001). Capaciteitsmanagement bij de politie Rotterdam-Rijnmond: knelpunten en verbetermogelijkheden. Het Tijdschrift voor de Politie, 63 (12), 17-22.
    • A. Cachet (2001). Paars II en de maatschappelijke veiligheid. Het Tijdschrift voor de Politie, 63 (10), 4-8.
    • H. Drayer & A. Cachet (2001). Publieke en private veiligheids zorg. Het Tijdschrift voor de Politie, 63 (4), 1-33.
    • A. Cachet (2001). Is politiewetenschap sociologie? Politiestudies tussen wetenschap en kunde. Het Tijdschrift voor de Politie, 63 (1/2), 9-13.
    • A. Cachet, M. Barendse & G.J.A.H. van Gestel (2000). EK 2000, een kwestie van perspectief. Het Tijdschrift voor de Politie, 62 (5), 4-11.
    • A. Cachet (2000). We doen het ons zelf aan! Het Tijdschrift voor de Politie, 62 (5), 1-1.
    • A. Cachet (1999). Stap voor stap op weg naar een veiliger Nederland? Het integraal veiligheidsprogramma. Het Tijdschrift voor de Politie, 61 (7/8), 4-9.
    • A. Cachet (1999). Nieuwe perspectieven voor de politie? Over opgeloste en onopgeloste problemen. Het Tijdschrift voor de Politie, 61 (4), 4-10.
    • A. Cachet & A. Peper (1999). Openbare orde is niet te koop. Het Tijdschrift voor de Politie, 61 (11), 4-8.
    • A. Cachet (1998). Vragen staat vrij. Regeerakkooord en regeringsverklaring van het tweede kabinet Kok over politie, justitie en veiligheidsbeleid. Het Tijdschrift voor de Politie, 60 (11), 4-8.
    • A. Cachet (1998). Drugsbeleid in Nederland: lastige problemen, beperkte speelruimte en de noodzaak van bescheiden pretenties. Het Tijdschrift voor de Politie, 60 (3), 4-10.
    • A. Cachet (1998). De Kwetsbaarheid van driehoeken in de praktijk. Het Tijdschrift voor de Politie, 60 (4), 4-8.
    • A. Cachet (1997). Ooit zal het lukken! Bestuurskunde, 6 (5), 211-212.
    • A. Cachet & A. van Sluis (1997). Hoog ambitieniveau, stimulerend of frustrerend? Reorganisatie van de politie in Hollands Midden geëvalueerd,. Het Tijdschrift voor de Politie, 59 (1/2), 4-9.
    • A. Cachet & M.J. Meiboom (1997). BIBOB: Verkeerde partners beter mijden. Openbaar bestuur krijgt betere instrumenten om criminele facilitering tegen te gaan. Het Tijdschrift voor de Politie, 59 (7/8), 26-30.
    • A. Cachet (1997). Veiligheidsbeleid vergt meer kennis en uithoudingsvermogen. Binnenlands Bestuur, 26-27.
    • A. Cachet & R.R.K. Hiemstra (1997). Visie voor de Nederlandse politie: een korte blik in een lang veranderingsproces. Het Tijdschrift voor de Politie, 23-26.
    • A. Cachet (1997). De affaire Brinkman nu de stofwolken opgetrokken zijn. Binnenlands Bestuur, 30-31.
    • A. Cachet (1997). De zaak Brinkman. "Een crisis aan de bovenkant". Het Tijdschrift voor de Politie, 59 (7/8), 4-12.
    • U. Rosenthal, E.J. van der Torre & A. Cachet (1996). Perron Nul: besluitvorming over een open drugsscene. Bestuurskunde, 1, 22-30.
    • A. Cachet & A. van Sluis (1994). Beter werken door samenwerken. Intensievere samenwerking tussen openbaar ministerie, bestuur en politie in Zeeland. Het Tijdschrift voor de Politie, 56 (12), 8-12.
    • A. Cachet, A. van Sluis, E.R. Muller & U. Rosenthal (1993). Ontwikkelingen in de relaties tussen burgemeeester, gemeenteraad en politie. Justitiele Verkenningen.
    • A. van Sluis, A. Cachet & H.P. Wilschut (1992). Van klachtenafhandeling naar klachtenmanagement. Omgaan met klach¬ten in het regiokorps. Het Tijdschrift voor de Politie, 54, 295-302.
    • A. Cachet (2009). Hijgerigheid leidt tot slordigheid, Marjan Hanrath en Lex Cachet spraken met Ronald Bandell, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van het NGB. Het Tijdschrift voor de Politie, 71 (10), 13-15.
    • A. van Sluis, A. Cachet, A.B. Ringeling, A. Sey & T. Jochoms (2013). Contested Police Systems. The Hague: Eleven
    • A. van Sluis, A. Cachet, E.T. de Jong, C.A. Nieuwenhuyzen & A.B. Ringeling (2006). Cijfers en stakeholders. Prestatiesturing en de gevolgen voor de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke relaties van de politie (Politiewetenschap, 32a). Den Haag: Elsevier Overheid
    • W.J.M. Kickert, A. Cachet & F.B.L. van der Meer (2007). Liefde voor het Openbaar Bestuur en Liefde voor de Bestuurskunde. Delft: Eburon
    • A. Cachet, C.L. Derickx & A. Vos (2005). Sturing van veiligheid? Sturingsmogelijkheden van de overheid verkend. Leusden: BMC
    • A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling & L. Schaap (2005). 't Blijft een prachtbaan. De toekomst van het burgemeestersambt in Nederland. Den Haag: Nederlands Genootschap van Burgemeesters
    • A. Cachet, A. van Sluis, M. Wolberink, P. Jansonius, M. Bezuyen & U. Rosenthal (1996). Ambities en prestaties in Hollands Midden: de reorganisatie in beeld gebracht. Rotterdam/Leidenm: Crisis Onderzoeks Team
    • A. Cachet & R.S. Prins (2012). Ontwikkeling van het lokaal veiligheidsbeleid. In E. Muller (Ed.), Veiligheid en veiligheidsbeleid in Nederland (pp. 477-495). Deventer: Kluwer
    • R.S. Prins, A. Cachet, P. Ponsaers & G. Hughes (2012). Fragmentation and Interconnection in Public Safety Governance in the Netherlands, Belgium and England. In M. Fenger & V. Bekkers (Eds.), Beyond Fragmentation and Interconnectivity (pp. 19-43). Amsterdam: IOS Press
    • A. van Sluis, A. Cachet, P. van Os, R.S. Prins & P.K. Marks (2012). Dutch Cop: A Continuously Changing Constant. In A. Verna, D. Das & M. Abraham (Eds.), Global Community Policing: Problems and Challenges (pp. 229-249). Boca Raton, Florida: CRC Press, Taylor & Francis Group
    • A. van Sluis, A. Cachet, R.S. Prins & P.K. Marks (2012). Living apart together. The Dutch community officer and his laborious relation with local government. In B. Frevel & A. Kohl (Eds.), Recent European Trends in Policing in Europse: Reports from Denmark, The Netherlands and the UK (Kooperative Sicherheitspolitik in der Stadt, 11) (pp. 37-52). Munster: European Center for Crime Prevention
    • A. Cachet (2010). Het belang van het bestel. In Brice de Ruyver, Paul Ponsaers, Gert Vermeulen & Tom Vander Beken (Eds.), Strafrechtshandhaving in Belgie en Nederland (pp. 57-75). Antwerpen / Apeldoorn: Maklu
    • A. Cachet & A. Sey (2009). Nationaal verankerd, lokaal versterkt? Nederland: de ontwikkelingen sinds eind jaren tachtig. In A. Cachet, A. van Sluis, Th. Jochoms, A. Sey & A. Ringeling (Eds.), Het Betwiste Politiebestel. Een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van het politiebestel in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Engeland en Wales (pp. 49-114). Amsterdam/Apeldoorn: Reed Business / Politie en Wetenschap
    • W. Bruggeman & A. Cachet (2009). Naar één politie? Het politiebestel in België. In A. Cachet, A. van Sluis, Th. Jochoms, A. Sey & A. Ringeling (Eds.), Het Betwiste Politiebestel. Een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van het politiebestel in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Engeland en Wales (pp. 193-235). Amsterdam/Apeldoorn: Reed Business / Politie en Wetenschap
    • A. Cachet, L. Schaap & N. Karsten (2009). Zorg dat het een prachtbaan blijft. De toekomst van het burgemeesterschap verkend. In Nederlands Genootschap van Burgemeesters (Ed.), Tussen trends en toekomst. Verkenning naar de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie (pp. 16-97). Den Haag: Nederlands Genootschap van Burgemeesters
    • S. de Kimpe & A. Cachet (2008). Police and local safety policy. In A. Cachet, S. de Kimpe, P. Ponsaers & A.B. Ringeling (Eds.), Governance of Security in the Netherlands and Belgium (pp. 209-237). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • A. Cachet, S. de Kimpe, P. Ponsaers & A.B. Ringeling (2008). On governance of security: conclusive notes. In A. Cachet, S. de Kimpe, P. Ponsaers & A.B. Ringeling (Eds.), Governance of Security in the Netherlands and Belgium (pp. 335-351). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • A. Cachet, S. de Kimpe, P. Ponsaers & A.B. Ringeling (2008). Introductory notes. In A. Cachet, S. de Kimpe, P. Ponsaers & A.B. Ringeling (Eds.), Governance of Security in the Netherlands and Belgium (pp. 3-9). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A. Cachet & P. Ponsaers (2008). Security policy questions. In A. Cachet, S. de Kimpe, P. Ponsaers & A.B. Ringeling (Eds.), Governance of Security in the Netherlands and Belgium (pp. 9-39). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A. Cachet (2008). Public security in the Netherlands: the evolution of problems and policy. In A. Cachet, S. de Kimpe, P. Ponsaers & A.B. Ringeling (Eds.), Governance of Security in the Netherlands and Belgium (pp. 39-59). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • A. van Sluis & A. Cachet (2007). Policing in The Netherlands and in the United Kingdom. In V. Bekkers, G. Dijkstra, A. Edwards & M. Fenger (Eds.), Governance and the Democratic Deficit. Assessing the Democratic Legitimacy of Governance Practices. Aldershot: Ashgate
    • A. Cachet & P. Versteegh (2007). Politie en Samenleving. In C. Fijnaut, E. Muller, U. Rosenthal & E.J. van der Torre (Eds.), Politie. Studies over haar werking en organisatie. 2e Dr (pp. 1043-1079). Deventer: Kluwer
    • A. Cachet & L. Schaap (2006). Burgemeesters, over veranderingen en stilstand. In K. Becking & G. Rensen (Eds.), Meesterlijk besturen (pp. 19-28). Den Haag: SDU
    • H.J.M. Fenger & A. Cachet (2004). Slotbeschouwing. In A. Cachet & H.J.M. Fenger (Eds.), BZK in strategisch perspectief. Reflecties op de rol van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de 21e eeuw (pp. 169-183). Amsterdam: Rozenberg
    • A. Cachet & A.B. Ringeling (2004). Integraal Veiligheidsbeleid. Goede bedoelingen en wat er van terecht kwam. In E.R. Muller (Ed.), Veiligheid. Studies over inhoud, organisatie en maatregelen (pp. 635-663). Alphen: Kluwer
    • A. Cachet & H.J.M. Fenger (2004). De BZK Academie in perspectief. In L. Cachet & M. Fenger (Eds.), BZK in strategisch perspectief. Reflecties op de rol van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de 21e eeuw (pp. 9-26). Amsterdam: Rozenberg
    • L. Schaap, A. van Sluis & A. Cachet (2004). Buitenlandse burgemeester bekeken- III, Direct gekozen burgemeester in collegiale verhoudingen in Hessen. In Ministerie Binnenlandse zaken (Ed.), Buitenlandse burgemeester bekeken- Op weg naar een gekozen burgemeester (pp. 1-44). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties
    • A. Cachet, R.M. Noppe, A.B. Ringeling, L. Schaap & A. van Sluis (2004). Buitenlandse burgemeester bekeken-II, Openbare orde, veiligheid en politie. In Ministerie Binnenlandse zaken (Ed.), Buitenlandse burgemeester gekozen- Op weg naar een gekozen burgemeester (pp. 1-56). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
    • A. Cachet & A. van Sluis (2003). Perspectieven op Veiligheid. In V. Bekkers & A. Ringeling (Eds.), Vragen over beleid. Perspectieven op waardering (pp. 259-272). Utrecht: Lemma
    • A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling & L. Schaap (2003). Responsibility in flames, a case study of the New Years eve catastrophe in Volendam. In A. Salminen (Ed.), Governing Networks, EGPA Yearbook (pp. 387-403). Amsterdam: IOS Press
    • A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling & L. Schaap (2002). Voorbij het derde klaphek: de bestuurscultuur in Volendam onderzocht. In J. Evers & H. Kleijer (Eds.), Rampenonderzoek (pp. 15-22). Amsterdam: Siswo Cahiers Sociale Wetenschappen en Beleid
    • A. Cachet & A. van Sluis (2000). Van geprogrammeerde naar anticiperende veiligheidszorg. In Percy.B. Lehning (Ed.), De beleidsagenda 2000. Strijdpunten op het breukvlak van twee eeuwen (pp. 160-178). Bussum: Coutinho
    • A. Cachet & P. Versteegh (1999). Politievakbonden; een onzichtbare machtsfactor. In C.J.C.F. Fijnaut, E.R. Muller & U. Rosenthal (Eds.), Politie, Studies over haar werking en organisatie (pp. 239-263). Den Haag: Samson
    • A. Cachet & P. Versteegh (1999). Politie en Samenleving. In C.J.C.F. Fijnaut, E.R. Muller & U. Rosenthal (Eds.), Politie, studies over haar werking en organisatie (pp. 487-513). Den Haag: Samsom
    • A. Cachet (1998). Maatschappelijke integratie van de politie. In A. Cachet, E.J. van der Torre & W. van Natijne (Eds.), De blijvende betekenis van 'Politie in Verandering' (pp. 43-55). Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie
    • A. Cachet (1998). Orde en veiligheid op lokaal niveau: bevoegdheden, actoren en relaties. In A.F.A. Korsten & P. Tops (Eds.), Lokaal Bestuur in Nederland (pp. 390-404). Alphen aan den Rijn: Samsom
    • A. Cachet, E.H. Klijn & A. van Sluis (1998). Conclusies over besluitvorming en veiligheid bij lokale ruimtelijke planvorming. In A. Cachet & J.F.M. Koppenjan (Eds.), Veiligheid en besluitvorming: een studie naar de aandacht voor veiligheid in besluitvorming over lokale ruimtelijke plannen en (pp. 61-64). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken
    • A. Cachet, E.J. van der Torre & W. van Natijne (1998). De blijvende betekenis van 'Politie in Verandering'. In A. Cachet, E.J. van der Torre & W. van Natijne (Eds.), De blijvende betekenis van 'Politie in Verandering' (pp. 7-19). Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie
    • A. Cachet & A. van Sluis (1998). Lokale democratie en regionale politie: kansen en bedreigingen. In A.J.G.M. Bekke (Ed.), Management in overheidsorganisaties (pp. 1-29). Alphen: Samsom
    • A. Cachet, E.J. van der Torre & W. van Natijne (1998). Heeft 'Politie in Verandering' na twintig jaar nog toekomst? In A. Cachet, E.J. van der Torre & W. van Natijne (Eds.), De blijvende betekenis van 'Politie in Verandering' (pp. 197-211). Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie
    • A. Cachet (1997). Verandering van het politiebestel: synamiek, dynamiet en stabiliteit. In P. de Jong, A.F.A. Korsten & I.M.A.M. Proepper (Eds.), Permanente herstructurering in maatschappelijke sectoren. Dynamiek of dynamiet? (pp. 30-50) Den Haag: VUGA
    • A. Cachet & J.F.M. Koppenjan (1996). De vorming van de stadsprovincie Rotterdam: een onmogelijke opgave? In M. van Dam (Ed.), Het onzichtbare bestuur. Over provincies, stadsprovincies en regionale vraagstukken (pp. 91-117). Delft: Eburon
    • A. Cachet & A. van Sluis (1994). Het OM en de sturing van de politie; pretenties, prestaties en ambities. In H. den Doelder (Ed.), Taak en functioneren van het OM (pp. 131-151). Arnhem: Gouda Quint
    • W.J.M. Kickert, A. Cachet, F.B.L. van der Meer & L. Schaap (2007). Inleiding. Ringeling als Bestuurskundige. In W. Kickert, A. Cachet, F.B.L. van der Meer & L. Schaap (Eds.), Liefde voor het Openbaar Bestuur en Liefde voor de Bestuurskunde. Delft: Eburon
    • A. Cachet & A. van Sluis (2007). De Politie als Gewone Publieke Organisatie. In W. Kickert, A. Cachet, F.B.L. van der Meer & L. Schaap (Eds.), Liefde voor het Openbaar Bestuur en Liefde voor de Bestuurskunde. Delft: Eburon
    • A. Cachet (2003). De veranderende positie van de burgemeester: over de kloof tussen formeel en feitelijk. In D. Houtman, B. Steijn & J. van Male (Eds.), Soiologische opstellen voor Leo d'Anjou (pp. 135-155). Maastricht: Shaker Publishing
    • A. Cachet (1996). Gemeenteraad en politie: distantie, betrokkenheid en ambivalentie. In H. van Gangelen (Ed.), Handboek Politiemanagement (pp. B1145-1-B1145-20). onbekend: onbekend
    • A. Cachet, A. van Sluis, T. Jochoms, A. Sey & A.B. Ringeling (Ed.). (2009). Het betwiste politiebestel. Een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van het politiebestel in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Engeland en Wales. Amsterdam/apeldoorn: Reed Business/Politie en Wetenschap
    • A. Cachet, S. de Kimpe, P. Ponsaers & A.B. Ringeling (Ed.). (2008). Governance of Security in the Netherlands and Belgium. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A. Cachet, E.J. van der Torre & W. van Natijne (Ed.). (1998). De blijvende betekenis van 'Politie in Verandering'. Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie
    • A. Cachet & H.J.M. Fenger (Ed.). (2004). BZK in strategisch perspectief. Reflecties op de rol van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de 21e eeuw. Amsterdam. Amsterdam: Rozenberg
    • A. Cachet (Ed.). (2002). Praktijkboek Openbare Orde en Veiligheid. Deventer: Kluwer
    • A. Cachet (1996). Van misdaad tot straf. Een economische benadering van de strafrechtelijke keten [Bespreking van het boek Van misdaad tot straf. Een economische benadering van de strafrechtelijke keten]. .
    • A. Cachet (2010). Burgers tegen beleid [Bespreking van het boek Burgers tegen beleid. Een analyse van dynamiek in politieke betrokkenheid]. Openbaar Bestuur, 20(8), 27-28.
    • A. Cachet (2010). Doorzettingsmacht voor de gemeentelijke regisseur? [Bespreking van het boek Regie op veiligheid effectief?]. Het Tijdschrift voor de Politie, 72(8), 16-17.
    • A. Cachet (2010). Goed idee [Bespreking van het boek Lokale Politiek over Politie]. Het Tijdschrift voor de Politie, 72(6), 16-17.
    • A. Cachet (2009). Bespreking van Sociale onveiligheid ontsleuteld [Bespreking van het boek Sociale onveiligheid ontsleuteld. Veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid]. Het Tijdschrift voor de Politie, 71(2), 16-16.
    • A. Cachet (2009). Bespreking van Veilige Evenementen [Bespreking van het boek Veilige Evenementen. Ontwikkelingen, risico's en maatregelen.]. Het Tijdschrift voor de Politie, 71(7), 16-16.
    • A. Cachet (2009). Bespreking van Bij de tijd: wijkagenten in Hollands Midden [Bespreking van het boek Bij de tijd: wijkagenten in Hollands Midden. Beschrijving en analyse van dagelijkse praktijken]. Het Tijdschrift voor de Politie, 71(9), 17-17.
    • A. Cachet (2009). Bespreking van Integraal veiligheidsbeleid regionaliseert! [Bespreking van het boek Integraal veiligheidsbeleid regionaliseert!]. Het Tijdschrift voor de Politie, 71(9), 16-17.
    • A. Cachet (2008). Politie in oorlog [Bespreking van het boek Handhaven onder de nieuwe orde. de politieke geschiedenis van de Rotterdamse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog]. Openbaar Bestuur, 9, 35-36.
    • A. Cachet (2007). Boekbespreking [Bespreking van het boek Basisboek Integrale Veiligheid]. Openbaar Bestuur, 10, 32.
    • A. Cachet (2007). Boekbespreking [Bespreking van het boek Ongeschreven wetten. Roman van een Haagse insider over ambtenaren en ministers]. Openbaar Bestuur, 9, 31-32.
    • A. Cachet (2006). Leve de lokale autonomie! [Bespreking van het boek Autonoom of automaat? : advies over gemeentelijke autonomie]. Openbaar Bestuur, 16(10), 30-31.
    • A. Cachet (2004). boekbespreking [Bespreking van het boek Structurele samenwerking tussen politie en krijgsmacht]. .
    • A. Cachet (2004). boekbespreking [Bespreking van het boek Publiek Geweld]. .
    • A. Cachet (2003). Boekbespreking [Bespreking van het boek De toekomst van de nationale rechtsstaat]. .
    • A. Cachet (1997). Afscheid van criminologie? [Bespreking van het boek Beelden van criminaliteit]. .
    • V.J.J.M. Bekkers, A. van Sluis, E. Devroe, R.S. Prins, A. Cachet, W. Nuij & M. Akerboom (2017). Politiebestel in balans? Politiek-bestuurlijke sturing, democratische verantwoordin, samenwerking en maatschappeljke inbedding in een nationaal politiebestel. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • A. Cachet & A. van Sluis (1998). Eindrapportage Diepte-onderzoek Evaluatie Politiewet 1993. (Extern rapport). Den Haag: VUGA
    • A. Cachet, E.H. Klijn & A. van Sluis (1997). Eindrapportage deelonderzoek Planvorming Ruimtelijke Ordening, 1e fase. (Intern rapport, Planvorming Ruimtelijke Ordening). :
    • A. Cachet, A. van Sluis, T. Jochoms, A. Sey & A.B. Ringeling (2008). Het Betwiste Politiebestel. De organisatie van de politie in Nederland, België, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vergeleken. (Extern rapport). Driebergen: Politie en Wetenschap
    • G.H. den Boogert, A. Cachet, F.B.L. van der Meer, R.M. Noppe & L. Schaap (2005). Regional governments in France, Germany, Poland and the Netherlands. (Extern rapport). Lelystad/ Rotterdam: Provincie Flevoland/ CLD
    • A. Cachet (2004). Sturing van veiligheid (essay). (Extern rapport). Leusden: BMC
    • L. Schaap, A. van Sluis & A. Cachet (2003). Buitenlandse Burgemeesters Bekeken-III. Direct gekozen burgemeesters in collegiale verhoudingen in Hessen. (Extern rapport). Rotterdam: Center for Local Democracy/ BZK
    • A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, R.M. Noppe, A.B. Ringeling & L. Schaap (2002). Buitenlandse Burgemeesters Bekeken. (Extern rapport). Rotterdam: EUR/FSW/Centre for Local Democracy
    • A. Cachet, R.M. Noppe, A.B. Ringeling, L. Schaap & A. van Sluis (2002). Buitenlandse Burgemeester Bekeken-II: openbare orde, veiligheid en politie. (Extern rapport). Rotterdam: EUR/FSW/Centre for Local Democracy
    • M.A. ter Mors, A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling & L. Schaap (2002). Binnengemeentelijk gedecentraliseerd: een kleinere raad? (Extern rapport, Centre for Local Democracy, no 6). Rotterdam: EUR/FSW/Centre for Local Decmocracy
    • A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling & L. Schaap (2001). Het derde klaphek voorbij? Een analyse van de Volendamse bestuurscultuur. (Intern rapport). onbekend: BESTUURSKUNDE
    • A. Cachet, M.R.A. Oskam, L.S. Peereboom, S.L. van de Velde & A. van Sluis (2000). Tussen beleid en uitvoering. Operationele inzetplanning bij de politie Rotterdam-Rijnmond. (Extern rapport). Rotterdam: EBSC
    • A. Cachet, M.R. Oskam & L.S. Peereboom (2000). Tussen Beleid en Uitvoering. Operationele Inzetplanning bij de politie Rotterdam-Rijnmond. (Extern rapport). Rotterdam: EBSC
    • A. Cachet & A. van Sluis (1998). Naar een steunpunt Veiligheid. Kenniscentrum, voorlichting en communicatie. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Bestuurskunde
    • A. Cachet, J.F.K.M. Kopppenjan & M.L. Muijen (1998). Veiligheid en besluitvorming. Een studie naar de aandacht voor veiligheid in besluitvorming over lokale ruimtelijke plannen en grote infrastructurele projecten. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken
    • A. Cachet, E.H. Klijn & A. van Sluis (1998). Veiligheid en besluitvorming: Conclusie: besluitvorming en veiligheid bij lokale ruimtelijke planvorming. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken
    • A. Cachet, E.H. Klijn & A. van Sluis (1998). Eindrapportage Deelonderzoek Planvorming Ruimtelijke Ordening, 1e fase. (Extern rapport). Erasmus Universiteit Rotterdam:
    • A. Cachet & A. van Sluis (1996). Ambities en prestaties in Hollands Midden: de reorganisatie in beeld gebracht. (Extern rapport). Rotterdam: Crisis Onderzoek Team
    • J.F.M. Koppenjan, G. Brummelkamp, A. Cachet & M.L. Muijen (1996). Tussenrapportage Veiligheid en Winkeltijden. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • E.H. Klijn, A. Cachet & A. van Sluis (1997). Spoorboekjes veiligheidseffecten (Deelproject planvorming Ruimtelijke Ordening). (Intern rapport). :
    • A. Cachet, J.F.M. Koppenjan & M.L. Muijen (1997). Eindrapportage Pilot "Veiligheid en Winkeltijden". (Intern rapport). :
    • A. Cachet, J.F.M. Koppenjan & M. van Muijen (1996). Tussenrapportage Veiligheid en Winkelsluitingstijden. (Extern rapport). Rotterdam: EUR
    • R.S. Prins & A. Cachet (2010). Integrale Veiligheidszorg en de Burgemeester. NIG Conference: Maastricht (2010, november 25 - 2010, november 26).
    • A. van Sluis, A. Cachet, P. van Os, R.S. Prins & P.K. Marks (2010). Community policing in the Netherlands: A continuously changing constant. Community Policing: Theoretical Problems and Operational Issues: Kochi City (Cochin), Kerala, India (2010, november 2 - 2010, november 6).
    • A. Cachet & R.S. Prins (2009). The multi-level challenge in local governance of public safety. An exploratory study of comtemporary local governance of public safety in the Dutch region of Utrecht. NIG congres 2009, Panel 4: Citizens and the governance of local safety.: Leiden (2009, november 12).
    • N. Karsten, A. Cachet & L. Schaap (2009). Zorg dat het een prachtbaan blijft. Naar een herijking van het burgemeestersambt. Politicologenetmaal: Nijmegen (2009, mei 28 - 2009, mei 29).
    • A. van Sluis, P.K. Marks & A. Cachet (2008). Innovations in local public safety: Local public safety policies in a comparative perspective. EGPA: Rotterdam (2008, september 3 - 2008, september 5).
    • A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling & L. Schaap (2001). Responsibility in flames: a case study of the New years eve catastrophe in Volendam. EGPA: Vaasa (2001, september 5).
    • R.S. Prins, A. Cachet, P.K. Marks & A. van Sluis (2010). Sturing van lokale veiligheid. Kennismarkt BZK: Den Haag.
    • A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling & L. Schaap (2004). 't Blijft een prachtbaan! de toekomst van het burgemeestersambt in Nederland. Nederlands Genootschap van Burgemeesters: Rotterdam (2004, april 1).
    • A. Cachet (2000). Het politiële middenkader: (gebiedsgebonden politiechefs) het onderbelichte middenpunt van ontwikkelingen in maatschappij, politieorganisatie en veiligheidsbeleid.
    • A. Cachet (2000). Sturing en toetsing van regiokorpsen.
    • A. Cachet (Ed.). (2002-2002) Veiligheid en Veiligheidskunde.
    • L. Hubert, A. Cachet & M. Rozenboom (Eds.). (2001-2001) Het Tijdschrift voor de Politie, 63(1/2).
    • A. Cachet, E.J. van der Torre & W. van Hoogstraten (Eds.). (1998-1998) Het Tijdschrift voor de Politie, 60(3).
    • A. Cachet & H. Drayer (Eds.). (2004-2004) Het Tijdschrift voor de Politie, 65(6).
    • A. Cachet & H. Drayer (Eds.). (2004-2004) Het Tijdschrift voor de Politie, 65(6).
    • A. Cachet (Ed.). (2002-2002) Het Tijdschrift voor de Politie.
    • A. Cachet, M. Duin & C. Vos (Eds.). (2002-2002) Het Tijdschrift voor de Politie, 64(12).
    • A. Cachet, M. Barendse & G.J.A.H. van Gestel (Eds.). (2000-2000) Het Tijdschrift voor de Politie, 62(5).
    • A. Cachet Een ramp op zich. Gastcolumn. De Veiligheidsregio, pp. 2-2.
    • L. Schaap, A. Cachet & N. Karsten (2009, oktober 28). Gekozen burgemeester tegen volksmennerij. De Volkskrant, pp. 11-11.
   • A. Cachet (2000, november 29). Integraal Veiligheidsbeleid: de noodzaak van een kritische analyse. Amsterdam, Werklunch van de afdelingen Strafrecht, Criminologie en Politiewetenschap VU Amsterdam.
   • A. Cachet (2000, november 27). Coreferent bij een discussie over het proefschrift van Hans Nelen: Gelet op de wet. De evaluatie van de strafwetgeving onder de loep. VU Amsterdam, Discussie in het kader van OMV.
   • A. Cachet (2000, juni 14). Inleiding Crisismanagement. Ypenburg, Voordracht in het kader van COT werkzaamheden.
   • A. Cachet (2000, oktober 18). Is politiewetenschap sociologie? Centrum voor Politiewetenschappen, VU Amsterdam, Inleiding op het symposium Politiestudies. Tussen wetenschap en kunde.
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082051

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam