(Loe) LCJ Sprengers

(external) researcher Erasmus School of Law Labour Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
sprengers@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • L.C.J. Sprengers, P. Burger, T. Jaspers & R. van de Stege (2020). Stakingsjurisprudentie na Enerco/Amsta: oude wijn in nieuwe zakken? Tijdschrift Recht en Arbeid, 2020 (70), 3-9.
    • L.C.J. Sprengers (2020). Kroniek medezeggenschapsrecht juli 2019-juli 2020. Tijdschrift Recht en Arbeid, 2020 (72), 19-20.
    • L.C.J. Sprengers & P. Burger (2018). 'Zoals het heurt, is niet zoals het gebeurt’, over de rol ondernemingsraad bij verkoop van de onderneming. Ondernemingsrecht, 2018 (31), 184-190.
    • L.C.J. Sprengers (2018). Kroniek Medezeggenschapsrecht. Tijdschrift Recht en Arbeid, 2018 (2), 13-18.
    • L.C.J. Sprengers (2019). Cao-geschillencommissies: doekje voor het bloeden of volwaardige rechtsbescherming? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2019 (61), 13-18.
    • L.C.J. Sprengers (2019). Kroniek Medezeggenschapsrecht juli 2018 - juli 2019. Tijdschrift Recht en Arbeid, 2019 (109), 25-29.
    • L.C.J. Sprengers & P. Burger (2018). Naschrift n.a.v. reactie op artikel 'Zoals het heurt, is niet zoals het gebeurt’, over de rol ondernemingsraad bij verkoop van de onderneming (Ondernemingsrecht 2018-31, p 184-190). Ondernemingsrecht, 2018 (128), 730-731.
    • L.C.J. Sprengers, P. Burger & R. Hampsink (2018). Aandachtspunten voor rol ondernemingsraad bij fusie en overnames. OR Magazine, 2018 (juni), 26-28.
    • L.C.J. Sprengers, P. Burger & R. Hampsink (2018). OR bij privatisering en aanbesteding. OR Magazine, 2018 (juli/augustus), 30-31.
    • L.C.J. Sprengers, P. Burger & R. Hampsink (2018). Vormen van fusies en overnames. OR Magazine, 2018 (3), 28-30.
    • L.C.J. Sprengers, P. Burger & R. Hampsink (2018). Stappen in besluitvorming: de rol van de ondernemingsraad in diverse fasen van fusie – en overname besluiten. OR Magazine, 2018 (4), 28-29.
    • L.C.J. Sprengers, P. Burger & R. Hampsink (2018). Hoe om te gaan met personeel bij fusie en overname. OR Magazine, 2018-5, 28-29.
    • L.C.J. Sprengers (2020). Hoofdstuk 1 t/m 3. In L.C.J. Sprengers (Ed.), 25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht, nr. 48) (pp. 7-48). Den Haag: Boom Juridisch
    • L.C.J. Sprengers, P.A.M. Witteveen, S.F.H. Jellinghaus, R.J.M. Hampsink & E. Unger (2020). Hoofdstuk 7. In L.C.J. Sprengers (Ed.), 25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht, nr. 48) (pp. 85-88). Den Haag: Boom Juridisch
    • L.C.J. Sprengers (2020). Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden. In Tekst & Commentaar Arbeidsrecht (pp. 679-842). Deventer: Kluwer
    • L.C.J. Sprengers & P.A.M. Witteveen (2020). Hoofdstuk 6. In L.C.J. Sprengers (Ed.), 25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht, nr. 48) (pp. 75-85). Den Haag: Boom Juridisch
    • L.C.J. Sprengers & P.A.M. Witteveen (2019). De rechters die het adviesrecht toetsen. Interview met 3 (ex) Ok-voorzitters. In L.C.J. Sprengers & R.D. Poelstra (Eds.), 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht (Vereniging voor Arbeidsrechtreeks, nr. 46) (pp. 41-54). Den Haag: Boom Juridisch
    • L.C.J. Sprengers & R.D. Poelstra (2019). Inleiding: de Ondernemingskamer en het adviesrecht. In L.C.J. Sprengers & R.D. Poelstra (Eds.), 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht (Vereniging voor Arbeidsrechtreeks, nr. 46) (pp. 9-26). Den Haag: Boom Juridisch
    • L.C.J. Sprengers & M. Meijer (2019). 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht: de feiten en cijfers. In L.C.J. Sprengers & R.D. Poelstra (Eds.), 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht (Vereniging voor Arbeidsrechtreeks, nr. 46) (pp. 27-40). Den Haag: Boom Juridisch
    • L.C.J. Sprengers (2019). De voor -en achterkant van Sjef de Laat. In L. Holtus (Ed.), Deining, Liber amicorum mr. dr. J.J.M.(Sjef) de Laat (pp. 19-28). Den Haag: Sdu
    • L.C.J. Sprengers & F.J.L. Pennings (2018). De Wwz: de ervaringen na drie jaar. In L.C.J. Sprengers & F.J.L. Pennings (Eds.), De Wet werk en zekerheid (Serie Monografieën Sociaal recht, nr. 72) (pp. 219-229). Deventer: Wolters Kluwer
    • L.C.J. Sprengers (2018). Het arbeidsvoorwaardenoverleg na normalisering. In B. Barentsen, N. Hummel & S.F.H. Jellinghaus (Eds.), Van Ambtenaar naar ambtenaar. De wet normalisering rechtspositie ambtenaren (pp. 147-165). Den Haag: Vereniging Ambtenaar & Recht
    • L.C.J. Sprengers (2018). Wet melding collectief ontslag en curator. In E.J.R. Verwey, M.A. Broeders & Ph.W. Schreurs (Eds.), De curator en het personeel (pp. 81-99). Deventer: Vereniging Insolventierecht Advocaten, Insolad Wolters Kluwer
    • L.C.J. Sprengers (2018). Reorganiseren onder de Wwz. In L.C.J. Sprengers & F.J.L. Pennings (Eds.), De Wet werk en zekerheid (Serie Monografieën Sociaal recht, nr. 72) (pp. 7-38). Deventer: Wolters Kluwer
    • L.C.J. Sprengers (2018). Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden. In Test en Commentaar Arbeidsrecht, 10e druk (pp. 607-761). Deventer: Kluwer
    • L.C.J. Sprengers (2018). Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden. In Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht, 9e druk (pp. 1725-1883). Deventer: Kluwer
    • L.C.J. Sprengers (2018). De ondernemingsraad: een tegenkracht met potentieel. In M. Goslings & R. Klomp (Eds.), Tegenkrachten (pp. 265-271). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • L.C.J. Sprengers & F.J.L. Pennings (2020). Waardering van Wwz en WAB. In L.C.J. Sprengers & F.J.L. Pennings (Eds.), Monografieën Sociaal recht nr. 72 (2e druk) (pp. 275-285). Deventet: Wolters Kluwer
    • L.C.J. Sprengers & F.J.L. Pennings (2020). Inleiding. In L.C.J. Sprengers & F.J.L. Pennings (Eds.), Monografieën Sociaal recht nr. 72 (2e druk) (pp. 1-8). Deventer: Wolters Kluwer
    • L.C.J. Sprengers (2020). Ontslag om bedrijfseconomische redenen. In L.C.J. Sprengers & L.F.J. Pennings (Eds.), Monografieën Sociaal recht nr. 72 (2e druk) (32) (pp. 7-38). Deventer: Wolters Kluwer
    • L.C.J. Sprengers (2020). Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden. In Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (10e druk) (pp. 1815-1983). Deventer: Kluwer
    • L.C.J. Sprengers (2020). Faillissementswet, art. 5, 13a, 40,67,72 en 239. In Tekst & Commentaar Arbeidsrecht (11e druk) (pp. 541-549). Deventer: Kluwer
    • L.C.J. Sprengers (2020). De collectieve arbeidsovereenkomst. In A.R. Houweling (Ed.), Arbeidsrechtelijke themata II (7e druk) (pp. 563-656). Den Haag: Boom Juridisch
    • L.C.J. Sprengers (2020). Inspraak van werknemers. In A.R. Houweling (Ed.), Arbeidsrechtelijke themata II (7e druk) (pp. 657-728). Den Haag: Boom Juridisch
    • L.C.J. Sprengers (2020). Doorvoeren van bedrijfseconomische ontslagen Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie. In L.G. Verburg (Ed.), Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie, Monografieën Sociaal recht 31, vijfde druk (pp. 43-83). Deventer: Wolters Kluwer
    • L.C.J. Sprengers (2018). Inspraak van werknemers. In A.R. Houweling (Ed.), Arbeidsrechtelijke themata II (6e druk) (pp. 591-652). Den Haag: Boom Juridisch
    • L.C.J. Sprengers & F.J.L. Pennings (2018). Inleiding. In L.C.J. Sprengers & F.J.L. Pennings (Eds.), De Wet werk en zekerheid (Serie Monografieën Sociaal Recht, nr. 72) (pp. 1-5). Deventer: Wolters Kluwer
    • L.C.J. Sprengers & R.D. Poelstra (Ed.). (2019). 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht. (Vereniging voor Arbeidsrecht-reeks, nr. 46). Den Haag: Boom Juridisch
    • L.C.J. Sprengers & F.J.L. Pennings (Ed.). (2018). De Wet werk en zekerheid (Monografieën Sociaal Recht, nr. 72). Deventer: Wolters Kluwer
    • L.C.J. Sprengers & F.J.L. Pennings (Ed.). (2020). Ontslagrecht in hoofdlijnen, in serie Monografieën Sociaal recht nr. 72 (2e druk). Wolters Kluwer: Monografieën Sociaal recht nr. 72 (2e druk)
    • L.C.J. Sprengers (Ed.). (2020). 25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht, 48). Den Haag: Boom Juridisch
   • L.C.J. Sprengers, F.H.G. Brekelmans & P.W.A. Huisman (2020). Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs. Casus, knelpunten en oplossingen in de Wms. Utrecht: Expertisecentrum Onderwijsgeschillen
   • L.C.J. Sprengers (2020). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2020, februari 26), TRA 2020-47, (OR Uniport (Zaaknr. C/10/591182 / KG ZA 20-130)). p.25-27. ECLI:NL:RBROT:2020:1674
   • L.C.J. Sprengers (2020). Noot bij: Hof Amsterdam. (2019, oktober 31), TRA 2020-17, 200.260.014/01OK, (OK; WOR; niet-ontvankelijkheid; afwijzing verzoek). p.26-28. ECLI:NL:GHAMS:2019:3902
   • L.C.J. Sprengers (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, maart 17), TRA 2020-75, Zaaknr. 19/00358, (Medezeggenschapsrecht. Verzoek tot uitsluiting deelname lid OR (art. 13 WOR); beoordelingsmaatstaf; laatste waarschuwing vereist?). p.29-31. ECLI:NL:HR:2020: 532
   • L.C.J. Sprengers (2020). Noot bij: Hof Amsterdam. (2020, april 30), TRA 2020-66, 200.267.458/01 OK, (OK; art. 26 WOR; besluit tot reorganisatie niet kennelijk onredelijk). p.25-27. ECLI:NL:GHAMS:2020:1182
   • L.C.J. Sprengers (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, maart 27), AR Updates 2020-0350, Zaaknr. 19/00358, (AB Vakwerk Groep B.V. c.s./werknemer, (Uitsluiting OR-lid: met of zonder waarschuwing vooraf?). ECLI:NL:HR:2020:532
   • L.C.J. Sprengers (2019). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2018, november 27), TRA 2019-31, C/10/561635/KGZA18-1, (Kort geding. Europese medezeggenschap. Dient Europese ondernemingsraad eerst geïnformeerd en geconsulteerd te worden voordat raadpleging op nationaal niveau plaats vindt? Nee; kan tegelijkertijd). p.25-27. ECLI:NL:RBROT:2018:9722
   • L.C.J. Sprengers (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, maart 8), TRA 2019-61, Zaaknr. 18/01593, (Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht, medezeggenschap. Art. 27 WOR. Is aankondiging werkgever (gemeente) dat praktijk van afwijkende registratie van pauzetijden wordt beëindigd een besluit waarvoor instemming ondernemingsraad is vereist? Ontvankelijkheid ondernemingsraad; procesbevoegdheid; art. 36 lid 2 WOR. Vertegenwoordiging door voorzitter; art. 7 WOR.). p.35-37. ECLI:NL:HR:2019:314
   • L.C.J. Sprengers (2019). Noot bij: Gerechtshof Amsterdam. (2019, mei 21), TRA 2019-100, 200.254.685/01 OK, (OK; Enquete; niet ontvankelijk in deel van het verzoek; geen gegronde redenen; art. 2:345, 350 lid 1 BW). p.27-29. ECLI:NL:GHAMS:2019:1720
   • L.C.J. Sprengers (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, maart 22), AR Updates 2019-0328, Zaaknr. 18/00346, (Ondernemingsraad Gemeente Maastricht / Gemeente Maastricht). ECLI:NL:HR:2019:397
   • L.C.J. Sprengers (2018). Noot bij: Hof Amsterdam. (2018, mei 18), TRA 2018-80, 200.228.494/01 OK, (WOR; beroep gegrond; kennelijk onredelijk besluit; verklaring voor recht; afwijzing verzoek (voorlopige) voorzieningen; art. 25 lid 5, 26 WOR). p.39-40. ECLI:NL:GHAMS:2018:1616
   • L.C.J. Sprengers (2018). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2017, juli 20), ArA 2018-3, AR 2017-0929, ((Piscarreta Ricardo/Emarp; Portugal), Overgang van onderneming in de publieke sector en de positie van de 'geschorste' werknemer). p.83-95. ECLI:EU:C:2017:574
   • L.C.J. Sprengers (2018). Noot bij: Hof Den Bosch. (2017, november 2), TRA 2018-7, 200.204.456_01, (Kosten OR deskundige bij overgang concessie). ECLI:NL:GHSHE:2017:4714
   • L.C.J. Sprengers (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, mei 18), AR Updates 2018-13 juni, Zaak 17/02136, (Hoe marginaal is de toetsing door de Ondernemingskamer?). ECLI:NL:HR:2018:725
   • L.C.J. Sprengers (2018). Noot bij: Hof Amsterdam (OK). (2018, februari 8), TRA 2018-42, 200.229.697/01 OK, (Ondernemingskamer; adviesrecht van de ondernemingsraad; ondernemingsraad deels niet ontvankelijk in zijn verzoek; verzoek voor het overige afgewezen; (mede)ondernemer kon in redelijkheid komen tot het bestreden besluit; artikelen 25 en 26 WOR). p.32-35. ECLI:NL:GHAMS:2018:422
   • L.C.J. Sprengers (2018). Noot bij: Hof Amsterdam. (2017, oktober 10), AR Updates 2018-1233, Zaak 200.219.499/01, (De meest opvallende medezeggenschapsuitspraak van 2017; over de rol van de ondernemingsraad bij een verkoop van de onderneming). ECLI:NL:GHAMS:2017:4123
 • Research Lab Labor and Corporation

  Title
  Research Lab Labor and Corporation
  Year
  2020
  Year level
  master

  Thesis Master Labor and Employment Law

  Title
  Thesis Master Labor and Employment Law
  Year
  2020
  Year level
  master
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Labour Law
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam