dr.
(Mathilde) MA Beukenholdt - ter Mors

dr. (Mathilde) MA Beukenholdt - ter Mors
(external) researcher Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T15-35
Telephone
0104082328
Email
beukenholdt@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • M.A. ter Mors (1995). Eindeloze discussies en snelle besluitvorming: de eerste mulo's voor meisjes in Den Haag en Rotterdam. Historica. Vrouwengeschiedenisblad, 1, 6-8.
    • M.A. Beukenholdt - ter Mors (1995). Eindeloze discussies en snelle besluitvorming: de eerste mulo's voor meisjes in Den Haag en Rotterdam. Historica. Vrouwengeschiedenisblad, 1, 6-8.
   • A.R. Edwards, M.A. Beukenholdt - ter Mors, D. de Kool & R. Stotijn (2008). Evaluatieonderzoek Ouderenproof. (Extern rapport). Rotterdam: Center for Public Innovation en Berenschot
   • M.A. ter Mors (2003). Wie betaalt wat? Onderzoek naar de financiering van het onderwijs in het buitenland door acht landen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Bestuurskunde
   • M.A. ter Mors, H.H.F.M. Daemen & L. Schaap (2002). Participatiebevordering in het Nederlands Openbaar Bestuur 1975 - 2000. (Extern rapport, Centre for Local Democracy, no 4). Rotterdam: EUR/FSW/Centre for Local Democracy
   • M.A. ter Mors, A. Cachet, H.H.F.M. Daemen, A.B. Ringeling & L. Schaap (2002). Binnengemeentelijk gedecentraliseerd: een kleinere raad? (Extern rapport, Centre for Local Democracy, no 6). Rotterdam: EUR/FSW/Centre for Local Decmocracy
   • M.A. ter Mors, H.H.F.M. Daemen & H.J.M. Fenger (2001). Bestuurskracht Noordwijkerhout. (Extern rapport, Centre for Local Democracy (CLD), no 3). Rotterdam: EUR Faculteit der Sociale Wetenschappen
   • M.A. ter Mors (2003). Integraal jeugdbeleid: een steun voor het onderwijs? In V. Bekkers & A. Ringeling (Eds.), Vragen over Beleid, Perspectieven op waardering (pp. 239-258). Utrecht: Lemma
   • M.A. ter Mors (2000). De spelers van het spel. In P.L. Hupe, M.A. Beukenholdt-ter Mors & H.L. Klaassen (Eds.), Publiek onderhandelen. Een vorm van eigentijds besturen (pp. 217-238). Alphen aan de Rijn: Samsom
   • M.A. ter Mors & R.M. Noppe (2000). Sweden: deepening democracies. In H. Daemen & L. Schaap (Eds.), Citizen and City, Developments in fifteen local democracies in Europe (pp. 37-54). Delft: Eburon
   • M.A. ter Mors & L. Schaap (2000). Spain: empowering communities. In H. Daemen & L. Schaap (Eds.), Citizen and City, Developments in fifteen local democracies in Europe (pp. 145-165). Delft: Eburon
   • M.A. ter Mors (2000). De casus nader bekeken. In P.L. Hupe, M.A. Beukenholdt-ter Mors & H.L. Klaassen (Eds.), Publiek onderhandelen. Een vorm van eigentijds besturen (pp. 203-216). Alphen aan de Rijn: Samsom
   • M.A. ter Mors (2000). Onderhandelen in een publieke context: techniek, ethiek en belangen. In P.L. Hupe, M.A. Beukenholdt-ter Mors & H.L. Klaassen (Eds.), Publiek onderhandelen. Een vorm van eigentijds besturen (pp. 239-256). Alphen aan den Rijn: Samsom
   • M.A. ter Mors (2000). Publiek onderhandelen. In P.L. Hupe, M.A. Beukenholdt-ter Mors & H.L. Klaassen (Eds.), Publiek onderhandelen. Een vorm van eigentijds onderhandelen (pp. 257-300). Alphen aan den Rijn: Samsom
   • M.A. ter Mors (2000). Onderhandelen. In A. Edwards & L. Schaap (Eds.), Vaardigheden voor de publieke sector (pp. 235-251). Bussum: Coutinho
   • M.A. ter Mors (2000). Vergaderen. In A. Edwards & L. Schaap (Eds.), Vaardigheden voor de publieke sector (pp. 235-251). Bussum: Coutinho
   • P.L. Hupe, M.A. ter Mors & H.L. Klaassen (Ed.). (2000). Publiek onderhandelen: Een vorm van eigentijds besturen. Alphen aan den Rijn: Samsom
   • M.A. ter Mors (2001, november 1). Interactief beleid: alleen een modegril? Gemeentebelang Niewsbrief, pp. 1-2.
   • M.A. Beukenholdt - ter Mors (1996, maart 16). Dutch women at the univerity in historical perspective. Preston, Conferentie Women's perspectives on higher education.
    • M.A. ter Mors (2003). (integraal) Jeugdbeleid. Congres van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland: (2003, november 5).
    • M.A. Beukenholdt - ter Mors (1996). Dutch women at the university in historical perspective. conferentie `Women's perspectives on higher education': Preston, univ. Lancashire (1996, maart 16).
   • M.A. Beukenholdt - ter Mors (1998, mei 8). Barrières voor Meisjesonderwijs: Besluitvorming ten aanzien van voortgezet onderwijs aan meisjes in Den Haag en Rotterdam van 1850 tot 1920. Universiteit Utrecht (227 pag.) (Delft: Eburon) Prom./coprom.: prof.dr. N.L. Dodde & dr. J.L.M. Hakvoort.
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082328

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam