prof.mr. (Pieter) PWA Huisman

prof.mr. (Pieter) PWA Huisman
External researcher Erasmus School of Law Constitutional and Administrative Law 
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
p.huisman@law.eur.nl
Back to overview

Profile

Education Law

 • Marlies Blesgraaf & Pieter Huisman (2020) - Uit de wind van de regeldruk; over het experiment Regelluwe scholen - Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 32 (1), 5-14
 • Pieter Huisman (2019) - Leerrechten, recht op onderwijs nieuwe stijl - Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 2019 (2)
 • Pieter Huisman (2018) - Kroniek: Goed bestuur en governance, verder na Versterking bestuurskracht - School en Wet, 2018 (1), 24-28
 • Pieter Huisman (2016) - Naar heteronoom onderwijsbestuur en diffuse governancewetgeving; over netwerken, matroesjka’s en de moraal - Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 2016 (2), 79-89
 • Pieter Huisman (2016) - Kroniek goed bestuur en governance: in de slagschaduw van Meavita - School en Wet, 2016 (3), 18-24
 • Paul Mevis & Pieter Huisman (2015) - Toepassing en interpretatie van de Leerplichtwet door de strafrechter - Delikt en Delinkwent, 2015 (63), 646-672
 • Pieter Huisman (2015) - Na het maagdenhuis:vormgeving van medezeggenschap in het universitair onderwijs - Ars Aequi, 2015 (12), 1020-1024
 • Pieter Huisman (2015) - Zorgplicht voor onderwijs aan nieuwkomers - School en Wet, 2015 (6), 12-18
 • Pieter Huisman & Joke Wit (2013) - Hoe ver reikt het recht op onderwijs voor illegalen? - NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 38 (1), 19-32
 • LJJ Rogier & Pieter Huisman (2013) - Toezicht op verzelfstandigd openbaar onderwijs - De gemeentestem, 2013 (64), 350-358
 • Pieter Huisman & CW Noorlander (2011) - Goed onderwijsbestuur: stand van zaken en vooruitblik - Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), (jaarboek onderwijsrecht 2006-2010), 69-94
 • Pieter Huisman (2010) - Van wie is de Nederlandse onderwijsvrijheid? Een grensverkenning in een tijd van botsende (grond)rechten - Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2010 (5), 401-424

 • Pieter Huisman (2017) - Redactioneel: inleiding op themanummer openbaar onderwijs NTOR - Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 2017 (1), 3-5
 • Pieter Huisman (2014) - Kroniek goed bestuur en governance:de uitwerking van versterking bestuurskracht - School en Wet, 5, 5-11
 • Pieter Huisman (2013) - Interventie instrumenten bij falend onderwijsbestuur - School en Wet, 2013 (6), 5-12
 • Pieter Huisman & FJ de Vijlder (2012) - De sleutelrol van professionals governance - TH en MA, 2012 (3), 26-31
 • Pieter Huisman (2012) - Onderwijs voor driejarigen, een eerste verkenning naar integrale kindcentra - School en Wet, 3, 5-10
 • Pieter Huisman (2012) - De positie van de gemeenteraad bij een Raad van Toezicht - School en Wet, 6, 5-9
 • Pieter Huisman (2008) - Juridisch risicomanagement als onderdeel van goed onderwijsbestuur - School en Wet, 6, 5-10

 • Pieter Huisman, FHJB Brekelmans, BM Paijmans, M Van Es, JPLC Dijkgraaf & R Sarneel (2014) - Basisboek Onderwijsrecht - Sdu Uitgevers
 • Pieter Huisman (2011) - Onderwijsrecht in meervoud, over de afweging van individuele en collectieve rechten op onderwijs in een pluriforme samenleving - Boom Juridische Uitgevers

 • Pieter Huisman, FHJG Brekelmans, BM Paijmans, JPLC Dijkgraaf, R Sarneel & B Vorstermans (2017) - Basisboek onderwijsrecht - Sdu Uitgevers
 • Pieter Huisman (2016) - Leerplicht in het kader van het leerrecht - Ingrado

 • Nick Efthymiou, Pieter Huisman & Lianne Kalken (2020) - De vele facetten van het staatsrecht. Opstellen aangeboden aan prof. dr. R. de Lange - Wolf Legal Publishers

 • Pieter Huisman (2013) - Boekbespreking 'Het Nederlands hoger onderwijsrecht: een thematisch commentaar op de wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek' - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 3, 125-129

 • Pieter Huisman & Stefan Philipsen (2019) - Wunderlich t. Duitsland - EHRC : European Human Rights Cases, 2019 (74)
 • Pieter Huisman (2017) - Aanvraag bekostiging nieuwe school voor voortgezet onderwijs - De gemeentestem, 2017 (85)
 • Pieter Huisman (2016) - Aanvraag huisvestingsvoorziening nieuwe islamitische school - De gemeentestem, 2016 (17)
 • Pieter Huisman & Stefan Philipsen (2014) - Noot - De gemeentestem, 2014 (7408)
 • Pieter Huisman (2013) - Noot - De gemeentestem, 2013 (11), 63-72
 • Pieter Huisman & Stefan Philipsen (2013) - Noot - Administratiefrechtelijke Beslissingen, 2013 (110), 640-643
 • Pieter Huisman & Stefan Philipsen (2013) - Noot - Administratiefrechtelijke Beslissingen, 2013 (344), 1999-2004
 • Pieter Huisman (2012) - Toetsing vermogenspositie scholen bij toepassing verordening materiele gelijksteling geoorloofd - De gemeentestem, 2012 (12), 361-363
 • Pieter Huisman (2009) - Afrekening in verband met bestuursoverdracht aan verzelfstandigde stichting voor openbaar primair onderwijs - De gemeentestem, 2009
 • Pieter Huisman (2009) - Geen samenwerkingsbestuur, maar een (bijzondere) samenwerkingsschool en dus geen Awb-besluit - School en Wet, 2009 (3), 19-20

 • Pieter W. Huisman & Stefan Philipsen (2021) - Law, education, and the place of religion in Dutch public schools - Taylor and Francis Inc.
 • Nick Efthymiou, Pieter Huisman & Lianne Kalken (2020) - Voorwoord van de redactie - Wolf Legal Publishers
 • Pieter Huisman & Stefan Philipsen (2018) - The Netherlands - Rowman & Littlefield Publishers
 • Pieter Huisman, Stefan Philipsen & BP Vermeulen (2018) - Juridische aspecten van toetsing, beoordeling en examinering - [link] - Sdu Uitgevers
 • Pieter Huisman (2017) - De vrijheden van het openbaar onderwijs - Sdu Uitgevers
 • Pieter Huisman (2014) - Education Law in the Netherlands - Education Law Association
 • Pieter Huisman & FAM Hendriks (2013) - The Law of Higher Education in the Netherlands - Rowman & Littlefield Education
 • Pieter Huisman (2013) - Verwezenlijking en doorwerking van het (internationale) grondrecht op onderwijs - Kluwer
 • Pieter Huisman & A de Wolff (2012) - The place of religion in education in the Netherlands, - European Association for Education Law and Policy
 • Pieter Huisman (2012) - Over de ongeregelde en geregelde ruimte van de docent; naar een wet op het leraarschap - Aob
 • Pieter Huisman (2010) - Toezicht en kwaliteit - Lemma
 • Pieter Huisman & MF Nolen (2010) - Het wetsvoorstel goed onderwijs, goed bestuur - Boom
 • Pieter Huisman & CW Noorlander (2009) - Preventing dropouts and discrimination in education in the Netherlands - Wolf Legal Publishers
 • Pieter Huisman (2008) - Een genoegzaam aantal openbare scholen. De alomtegenwoordigheid van het Openbaar Onderwijs in verleden en heden - Boom Juridische Uitgevers

 • Pieter Huisman (2015) - Artikel 26 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens - internationale school voor wijsbegeerte

 • Pieter Huisman & Stefan Philipsen (2017) - Providing a Safe EducationalEnvironment Protected by law
 • Pieter Huisman (2015) - Ontwikkelingen in het hoger onderwijsstelsel
 • Pieter Huisman (2012) - Panelmember
 • Pieter Huisman (2011) - Juridische (on)mogelijkheden voor versterking van de positie van onderwijsgevend personeel

 • Pieter Huisman (2018) - Dilemmas and Challenges in the Regulation of Higher Education - Department of Administrative Law, Law School, CUPL (China)

 • Pieter Huisman (2002) - De samenwerkingsschool: conflicterende convergentie - RUN

 • Loe Sprengers, FHG Brekelmans & Pieter Huisman (2020) - Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs. Casus, knelpunten en oplossingen in de Wms - Expertisecentrum Onderwijsgeschillen
 • Pieter Huisman & R Schoonhoven (2019) - Een nadere duiding van de schriftelijke onderwijsovereenkomst en de rechtspositie van de mbo-student - Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht
 • Pieter Huisman & B Reijken (2017) - Juridisch perspectief op de governance van samenwerkingsverbanden - Kohnstamm instituut
 • Pieter Huisman, R van Brakel, J Kleingeld & S Stellingwerf (2016) - Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs - Ecorys
 • Pieter Huisman & PJJ Zoontjens (2016) - Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Pieter Huisman, FJ de Vijlder, W van Casteren, E van den Berg & N Rosenboom (2015) - Evalatie Wet fusietoets - Researchned
 • Pieter Huisman, s van Geel & R van der Aa (2015) - Onderwijs op een andere locatie dan de school - Ecorys
 • Pieter Huisman & CHC Overes (2014) - De juridische adressant van de aanwijzingsbevoegdheid - Ministerie van OCW
 • Pieter Huisman, MTAB Laemers, PJJ Zoontjens & CHC Overes (2014) - Coöperatie van kleine scholen - Ministerie van OCW

 • Pieter Huisman (1 January 2017) - Overal voor aansprakelijk? Dan maar geen schooluitjes - Overal voor aansprakelijk? Dan maar geen schooluitjes
 • Pieter Huisman (13 June 2013) - Sluiting Ibn Ghaldoun moeilijk - interview
 • Pieter Huisman (12 June 2013) - Sluiting Ibn Ghaldoun - interview
 • Pieter Huisman (14 May 2013) - Pestbeleid - interview

 • Pieter Huisman (2015) - Dutch Education Council (Onderwijsraad) (External organisation)
 • Pieter Huisman (2015) - Onderwijsraad (External organisation)
 • Pieter Huisman (2014) - Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (External organisation)
 • Pieter Huisman (2013) - Stichting Onderwijsgeschillen (External organisation)

 • Pieter Huisman & Stefan Philipsen (2019) - The Changing Role Of Religioun In School Choice - ISCRC conference
 • Pieter Huisman (2018) - Trends and developments in higher education in Europe, effects on (Dutch) higher education institutions - Sino-Dutch Public Law Forum
 • Pieter Huisman (2013) - The legal status of teachers in the Netherlands - Building schools for children with rights
 • Pieter Huisman (2012) - Legal perspectives on creating a safe educational environment in the Netherlands - Worldconference European Assocation for Education Law and Policy
 • Pieter Huisman (2012) - Van status naar statuut, naar een wet op het leraarschap - AOB/jaarconferentie
 • Pieter Huisman (2012) - The potential of legal risk management as an answer to juridification in education - Yearconference South African Education Law Association
 • Pieter Huisman (2012) - Wet en werkelijkheid bij toezicht op goed onderwijs(bestuur) - Onderwijsresearchdagen
 • Pieter Huisman (2011) - A European dimension in national Education law and policy; proposals for future research - Conference of the Jean Monnet Centre of Excellence

 • Pieter Huisman (2019) - Openbaar onderwijs, het openbare karakter en de wet - AOB-studiedag openbaar onderwijs
 • Pieter Huisman (2019) - Juridische impact van veranderingen in het hoger onderwijs(stelsel) - Medilex-dag Wet en regelgeving hoger onderwijs
 • Pieter Huisman (2017) - Ontwikkelingen in het hoger onderwijsstelsel - Medilex studiedag Wet- en regelgeving in het hoger onderwijs
 • Pieter Huisman (2016) - Leerplicht in het kader van het leerrecht - Schimmelpenninck lezing
 • Pieter Huisman (2015) - De examencommissie in het brandpunt van beleid en wetgeving - Medilex studiedag examencommissies onder de loep

 • Pieter Huisman (2017) - Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR) (Journal)
 • Pieter Huisman (2012) - Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR) (Journal)

 • Pieter Huisman, MTAB Laemers, S Waslander & PJJ Zoontjens (2014) - Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR) (Journal)

nederlands centrum onderwijsrecht

Start date approval
January 2014
End date approval
December 9999
Place
DEN HAAG
Description
secretaris

hobeon

Start date approval
September 2014
End date approval
December 9999
Place
DEN HAAG
Description
senior adviseur (Hoofdfunctie)

onderwijsraad

Start date approval
January 2015
End date approval
December 9999
Place
DEN HAAG
Description
lid

Thesis Master Constitutional and Adminis

Year
2020
Course Code
RS113

Education Law

Level
master
Year
2020
Year Level
master
Course Code
RL20

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes