dr. (Sibout) SG Nooteboom

dr. (Sibout) SG Nooteboom
(external) researcher Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T16-10
Telephone
0652596838
Email
s.g.nooteboom@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Dr. Sibout Nooteboom currently has a hospitality agreement with the Department of Public Administration at Erasmus University Rotterdam. 

After his study biology (Leiden, 1985), Dr. Nooteboom worked as consultant, management consultant in the national government and as advisor of complex decision-making in African countries. After his PhD (EUR, 2006) with the title "Adaptive Networks. The governance for sustainable development", he has been associated with varying intensity to the public administration department of the EUR. His focus in research and teaching is on leadership and organization in complex governance processes. 

Dr. Sibout Nooteboom currently has a hospitality agreement with the Department of Public Administration at Erasmus University Rotterdam. 

After his study biology (Leiden, 1985), Dr. Nooteboom worked as consultant, management consultant in the national government and as advisor of complex decision-making in African countries. After his PhD (EUR, 2006) with the title "Adaptive Networks. The governance for sustainable development", he has been associated with varying intensity to the public administration department of the EUR. His focus in research and teaching is on leadership and organization in complex governance processes. 

   • S.G. Nooteboom, J. van den Berg, Y. Deelstra & W. Kesseler (2012). Meesterschap in complexe ontwikkelingen. De mastercirclemethode. Deventer: Mastercircle BV
   • S.G. Nooteboom (2006). Bestuurlijk vermogen. Co-evolutie als overlevingsstrategie. Amersfoort: DHV/ Erasmus Universiteit
   • Y. Deelsta, S.G. Nooteboom & G.R. Teisman (2006). Tussen zelf doen en overlaten; aanzetten tot sturingsfilosofie DG Water. Amersfoort: DHV
   • S.G. Nooteboom (2006). Bestuurlijk vermogen. Co-evolutionair denken als overlevingsstrategie (Reeks Consultancy DHV). Amersfoort: DHV ism Erasmus Universiteit
    • D. Berlo, van & S.G. Nooteboom (2011). Overheid 2.0. In S.G Nooteboom, Y. Deelstra, J. van den Berg & W. Kesseler (Eds.), Kwartiermakers van de toekomst (pp. 249-250). Deventer: Mastercircle
    • S.G. Nooteboom (2011). Niet vrijblijvend op televisie. Interview met Hans de Boer. In Kwartiermakers van de toekomst. Deventer: Mastercircle
    • S.G. Nooteboom, Y. Deelstra, G.R. Teisman, W. Kesseler & A. Kahane (2011). Principes van het kwartier maken. In S.G. Nooteboom, Y. Deelstra, J. van den Berg & W. Kesseler (Eds.), Kwartiermakers van de toekomst. Deventer: Mastercircle
    • S.G. Nooteboom (2011). Complexe problemen kunnen alleen worden opgelost met onconventionele methoden. Interview met Adam Kahane en Job van den Berg. In Kwartiermakers van de toekomst. Deventer: mastercircle
    • S.G. Nooteboom (1998). Economic Developments. In R. Uhel (Ed.), Europe's Environment. The second Assessment. Copenhagen / Luxembourg: European Environment Agency / Office for Official Publications of the European Communities / Elsevier
    • J. van den Berg & S.G. Nooteboom (1996). Strategische Umweltprüfung (SVP) Vorhandene Methodiek. In C. Jacoby (Ed.), Strategische Umweltvorsorge in Flachennutzungsplane. Berlin: Analytica Verlag
    • S.G. Nooteboom & G.R. Teisman (2019). Leadership and complexity: Can individuals make differences in complex systems. In V. Galaz (Ed.), Global Challenges, Governance, and Complexity: Applications and Frontiers (pp. 239-273). Cheltenham: Edgar Elgar
    • C.J.A.M. Termeer & S.G. Nooteboom (2014). Innovative leadership through networks. In C. Ansell & J. Torfing (Eds.), Public Innovation through collaboration and design (Routledge Critical Studies in Public Management) (pp. 1-25). London: Routledge
    • C.J.A.M. Termeer & S.G. Nooteboom (2012). Complexity leadership for sustainable regional innovations. In M Sotarauto, I Horlings & J Little (Eds.), Leadership and Change in Sustainable Regional Development (Regions and cities) (pp. 234-251). Routledge
    • M.W. van Buuren, S.G. Nooteboom & G.R. Teisman (2012). Climate adaptation in complex governance systems. Governance systems between inertia and adaptability. In G. de Roo, J. Hillier & J. van Wezemael (Eds.), Complexity and Planning: Systems, Assemblages and Simulations (New directions in planning theory.) (pp. 221-242). London: Ashgate Publishing
    • G.R. Teisman, S.G. Nooteboom & Y. Deelstra (2012). Balance between order and chaos as emerging value in complexity leadership. In L. Gerrits & P. Marks (Eds.), Compact I: Public Adminstration in Complexity (pp. 289-305). Litchfield Park, USA: Emergent Publications
    • S.G. Nooteboom, P. Huntjens & R. Slootweg (2010). Strategic Environmental Assessment of Water Management. In B. Sadler, R. Aschemann, J. Dusik, T. Fisher, M. Partidario & R. Verheem (Eds.), Handbook of Strategic Environmental Assessment (pp. 190-207). London: Earthscan
    • J. van der Heijden & S.G. Nooteboom (2009). Transitie als benchmark. In M. van Gils & B. de Jong (Eds.), De Nederlandse Mainports onder druk. Spectrum
    • S.G. Nooteboom, P. Huntjens & R. Slootweg (2008). Strategic Environmental Assessment of Water Management. In B. Sadler, R. Achemann, J. Dusik, T. Fisher, M. Partidario & R. Verheem (Eds.), Handbook of Strategic Environmental Assessment. London: Earthscan
    • G.R. Teisman & S.G. Nooteboom (2008). Een gunstig klimaat voor hoogwaardige gebiedsontwikkeling. Hoofdstuk 6. In F. de Pater, J. Spit & P. Driessen (Eds.), Klimaatverandering en ruimtelijke ordening, Nationaal Onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte (pp. 39-45). Nationaal Onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte
    • S.G. Nooteboom & D. de Jong (2004). Beleidstoetsen: verplichte interacties met een inhoudelijke drijfveer. In P. van der Knaap & A. Schilder (Eds.), : Resultaatgericht sturen en evalueren. Nieuwe perspectieven op beleidsinstrumenten en beleidsevaluatie. Den Haag: Sdu
    • E.J.M.M. Arts & S.G. Nooteboom (1999). Environmental Impact Assessment Monitoring and Auditing. In J. Petts (Ed.), Handbook of Environmental Impact Assessment (pp. 229-272). Oxford: Blackwell Science
   • S.G. Nooteboom, Y. Deelstra, J. van den Berg & W. Kesseler (Ed.). (2011). Kwartiermakers van de toekomst. Deventer: Mastercircle
   • S.G. Nooteboom (2017). Samenwerken met de tegenpartij [Bespreking van het boek Collaborating with the enemy. How to work with people you don't agree with or like or trust.]. Milieu. Tijdschrift voor Milieukunde, 2017(5), 32-33.
    • Y. Deelstra, S.G. Nooteboom & G.R. Teisman (2011). Tussen zelf doen en overlaten. Aanzet tot een sturingsfilosofie voor het waterbeleid. (Extern rapport). Den Haag: DHV / Ministry of Transport and Waterways
    • J. van der Heijden, L. van Hilten, S.G. Nooteboom, L. Gerrits & J. Schroeders (2009). Projecteindrapportage Transitie als Benchmark. (Extern rapport). Utrecht: AT Osborne
    • R.J. in 't Veld, G.R. Teisman, M. Ligthart, M.W. van Buuren, L. Gerrits, S.G. Nooteboom & W. Moes (2009). Loslaten, maar niet overlaten. Succesvol regionaal water governance en de rol van rijkspartijen. Den Haag: RMNO
    • M.W. van Buuren, L. Gerrits, S.G. Nooteboom, G.R. Teisman & W. Moes (2008). Overlaten, maar niet loslaten. Succesvol water Succesvol regionaal water governance en de rol van Rijkspartijen. (Extern rapport). Rotterdam: RMNO
    • J.K. van Dijk, P. Huntjens, S.G. Nooteboom & A. Vlaanderen (2008). Het team als krachtig instrument van gebiedsontwikkeling. (Extern rapport). Gouda: Habiforum
    • S.G. Nooteboom & J. Broumels (2008). Nature and Environment as assets. Evaluation of the nature and environment program for the Netherlands Antilles 2004-2007. (Extern rapport). Amersfoort: USONA / DHV / Ministry of Internal Affairs
    • K. Broekhuizen, Y. Deelstra, E. de Bruin, S.G. Nooteboom & R. Holahan (2008). In search of good water governance. An exploration of watergovernance arrangements abroad. (Extern rapport). Den Haag: Ministry of Transportation and Water Works / DHV
    • G.R. Teisman, F.A.A. Boons, M.W. van Buuren, P.K. Marks, S.G. Nooteboom & W. Moes (2008). Decibel-debat of duurzaamheidsdialoog. (Extern rapport, Pre-advies Verkeer en Waterstaat). Den Haag: Ministerie Verkeer en Waterstaat
    • S.G. Nooteboom, C.F. Weijnen & J. van den Berg (2007). Masterclass Strategisch Vernieuwen; de weerslag (vertrouwelijk raport). (Extern rapport). Den Haag: Ministerie VenW (directie kennis & Innovatie)
    • M.W. van Buuren & S.G. Nooteboom (2006). Evaluatie Strategische Milieubeoordeling Zuiderzeelijn. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van V&W
    • G.R. Teisman, J. Edelenbos, F.G.J. Soeterbroek & S.G. Nooteboom (2003). Positionering Ruimtelijke Kwaliteitstoets. Effectief bijdragen aan het vergroten van ruimtelijke kwaliteit in complexe afwegingsprocessen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • S.G. Nooteboom (2003). . Handreiking Duurzame Ontwikkeling in Beleid. Naar een gemeenschappelijke taal over duurzame ontwikkeling. VROM Experimenten Duurzame Ontwikkeling. (Extern rapport). Den Haag: Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment
    • S.G. Nooteboom, G.R. Teisman, F.B. Meer, J. Edelenbos, E.H. Klijn, H.L. Klaassen & M.A. Reudink (2002). Evalueren om te leren. Naaar een evaluatiearrangement voor de vijfde nota RO. (Extern rapport). Den Haag: Ministry of Housing Spatial Planning and the Environment
    • K. Molendijk, G. Draaijers, H.B. Diepenmaat, W. Groen, S.G. Nooteboom, J.A.J. op den Kamp & R. Weterings (2002). Transitiemonitoring. Naar een nieuwe vorm van monitoring ter ondersteuning van transitiebeleid. (Extern rapport). Den Haag: Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment
    • S.G. Nooteboom (1999). Environmental assessments of strategic decisnions and project decisions: links and benefits. (Extern rapport). Den Haag: Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment
    • N. Broodbakker, S.G. Nooteboom, B. Lemkecher & M.. de Haan (1995). Etude d'Impact du secteur de l'assainissement sur l'environnement. IVeme projet d'assainissement urbain. (Extern rapport). Washington: Office National de l'Assainissement de Tunisie / World Bank
    • S.G. Nooteboom (2011, februari 1). Professionele ruimte om te helen. Virtueel Bestuur
    • S.G. Nooteboom (2011, april 1). het EPD: over rationele en irrationele angst. Virtueel Bestuur
    • S.G. Nooteboom (2011, april 29). Het nieuwe werken als versneller van transities. Plein Overheid
    • S.G. Nooteboom & D. de Smit Hoe halen we de planning voor de Kaderrichtlijn Water? Toets!
    • S.G. Nooteboom (2010, september 1). Bedrijfsvoering binnen de overheid: Sociale media en de overheid. Virtueel Bestuur
    • S.G. Nooteboom (2010, november 1). Realistisch populisme? Waarom volgens Ha-Joon Chang de overheid juist groter moet worden. Virtueel Bestuur
    • S.G. Nooteboom (2010, juli 1). Bedrijfsvoering binnen de overheid: een droom over belonen van verbindend leiderschap. Virtueel Bestuur
    • S.G. Nooteboom (2010, januari 1). De enquete voor de kilometerheffing. Virtueel Bestuur
    • S.G. Nooteboom (2010, april 1). Programmamanagement en de ambtenaren. Vitueel Bestuur
   • S.G. Nooteboom (2011, september 13). Kwartiermakers van de toekomst. Den Haag, Reuring Cafe.
    • S.G. Nooteboom & J. Eshuis (2009). Transitions through reflexive interventions in governance networks. RMNO Conference Towards Knowledge Democracy: Leiden, The Netherlands (2009, augustus 25 - 2009, augustus 27).
    • J.E.M. Klostermann, J. Gupta, C. Termeer, S. Meijerink, M. van den Brink, S.G. Nooteboom, P. Jong, E. Bergsma & R. Biesbroek (2009). How to assess the adaptive capacity of legislation and policies. Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change 'Earth System Governance. People. Places and the Planet': Amsterdam (2009, december 3 - 2009, december 4).
    • S.G. Nooteboom & G.R. Teisman (2007). Linking Sustainability Knowledge To Energy Development. 4th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems: Dubrovnik.
    • S.G. Nooteboom (2007). Lessons from SEA for linear transport infrastructure. Paper presented an an international of Partners for Roads, congress , Sept 2007.: Prague.
    • S.G. Nooteboom (1996). Strategic Environmental Assessment of Slovene transport policy. Paper presented at the annual meeting of the International Association for Impact Assessment: Estoril.
    • D. Bitondo, A.G. Dijkstra & S.G. Nooteboom (2013). Improving governance of economic development through environmental impact assessment. African Forum of the International Institute of Administrative Sciences (IIAS): Yaounde, Cameroon (2013, november 28).
    • S.G. Nooteboom & G.R. Teisman (2007). Linking Sustainability Knowledge To Energy Development. 4th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems: (2007, april 1).
    • S.G. Nooteboom & P.K. Marks (2007). 2nd order governance systems. Aesop bijeenkomst Stuttgart van de werkgroep Complexity and space: (2007, maart 10).
    • S.G. Nooteboom (2007). Infrastructure development between process, procedure and content. th Conference Partners for Roads on Roads and spatial development: Prague (2007, september 3).
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0652596838
 • Ministry of Internal Affairs

  Additional Information
  DG Organization National Government (austerity measures, organization of inter-ministerial cooperation)
  Role
  Consultant
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Sep/2009
  End date approval
  Nov/2012

  Netherlands Commission for Environmental Assessment

  Additional Information
  Assistance of governments on public decision-making about spatial investments; organizing the use of knowledge in decision-making
  Role
  International Secretary
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Dec/2012

  DHV Consultants

  Additional Information
  Focus on the organization of cooperation to address complex problems in spatial development.
  Role
  Environmental, Management Consultant
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Feb/1990
  End date approval
  Dec/2008

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam