mr. (Timo) TD Peeters

mr. (Timo) TD Peeters
External PhD candidate Erasmus School of Law Criminology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
peeters@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Promotor: Prof.Dr. R. van Swaaningen

Timo Peeters, MA verplaatst zich voor zijn onderzoek naar Guatemala City. Deze Latijns-Amerikaanse stad gaat al tijden gebukt onder grote sociale ongelijkheid, ernstige en vaak gewelddadige criminaliteit en een relatief zwakke overheid. In deze context zijn allerlei nieuwe vormen van policing en zelfregulering door burgers (denk aan gated communities, maar ook eigenrichting) opgekomen waarvan onduidelijk is of en hoe ze op elkaar inwerken en wat de gevolgen daarvan zijn. Op basis van veldwerk (observaties en interviews) in twee wijken in Guatemala City probeert Timo deze vormen van policing in kaart te brengen en de relaties en interacties tussen de verschillende actoren te ontrafelen.

  • TD (Timo) Peeters (2021) - The Unseen - Erasmus University

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes