dr. (Wendy) W Tieman

dr. (Wendy) W Tieman
Assistant professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Clinical Child and Family Studies
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T13-25
Email
w.tieman@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Wendy Tieman, Jan Ende & Frank Verhulst (2008) - Zoeken naar biologische ouders: Nederlands onderzoek bij volwassen geadopteerden - Adoptietijdschrift, 11 (2)
 • Wendy Tieman, R H Gast & F Juffer (2007) - Leids onderzoek: Hoe verging het de kinderen uit India? - Wereldkinderen, 33 (6), 20-21
 • F Juffer & Wendy Tieman (2007) - Adoptieouders investeren in de culturele achtergrond van hun kind. Eerste Nederlands onderzoek naar adoptiekinderen uit China - Adoptietijdschrift, 10 (4)
 • Wendy Tieman, Jan Ende & Frank Verhulst (2005) - Geadopteerden in de volwassenheid: onderzoek naar het psychisch functioneren - Adoptietijdschrift, 8 (3), 16-17

 • Wendy Tieman (2014) - Adoptees' Longterm Outcomes: The Rotterdam Longitudinal Adoption Study in the Netherlands - Vita e Pensiero
 • F Juffer & Wendy Tieman (2013) - Buitenlandse adoptiekinderen - Koninklijke Van Gorcum BV
 • F Juffer & Wendy Tieman (2012) - Families with intercountry adopted children: Talking about adoption and birth culture. - Asgate
 • F Juffer & Wendy Tieman (2012) - Verbonden door adoptie: opvoeding in adoptiegezinnen - Uitgeverij Garant

 • F Juffer, J Palacios, L LeMare, E Sonuga-Barke, Wendy Tieman, MJ Bakermans-Kranenburg, P Vorria, Marinus IJzendoorn & Frank Verhulst (2011) - Development of Adopted Children with Histories of Early Adversity

 • LJM Jooren, Wendy Tieman & F Juffer (2010) - Adopted Children with Special Needs from China: Cognitive and Behavioral Functioning.

 • Wendy Tieman (28 February 2015) - De Nieuwsshow - De Bie, P. & Van der Weij, M.

 • Wendy Tieman (2013) - Adoptees' search for origins from childhood into adulthood - Fourth International Conference on Adoption Research (ICAR-4)
 • Wendy Tieman (2011) - Adoptiekind wordt ouder - AdoptieVereniging Gereformeerde Gemeente

 • Wendy Tieman (2015) - Internationaal geadopteerden: ontwikkelingsuitkomsten en adoptiebeleving - Groot Adoptieoverleg, Vlaams Centrum voor Adoptie

2.3C Coordination Development & Educat.

Year
2021
Course Code
FSWE2-032-A

Year
2021
Course Code
FSWE2-062-A

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes