drs. (Wicher) W Schreuders

Lecturer Erasmus School of Law ESL Pool
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
J6-43
Telephone
0104081606
Email
schreuders@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • W. Schreuders (2006). Centralisatie versus decentralisatie door de eeuwen heen. Delf : cultuurhistorisch bulletin Delft, 2006 (3).
    • W. Schreuders (2006). Erasmus Mundus onder de Euromast. Europa Expresse, 2006 (5).
    • W. Schreuders (1993). Een dynamische studiekring. SPKE Nieuwsbrief, 2 (april), 4-5.
    • W. Schreuders (2006). EMLE Graduation 2005/2006. Geregeld (Facultair Magazine), 2006 (47).
    • W. Schreuders & T.J.G. Weijnen (1994). Een nuttige wetenschap. Fiat Justitia (EUR), 6 (4), 22-23.
    • W. Schreuders & R.K. de Ridder (1992). Transformatie in Midden- en Oost-Europa. Fiat Justitia (EUR), 4 (oktober), 19-22, 27.
    • W. Schreuders, J. Groenewegen & K. van Paridon (1992). Environment, growth and sustainability. Journal of Economic Issues, 26(3) (sep), 919-919. doi: 10.1080/00213624.1992.11505340
    • W. Schreuders, J. Groenewegen & K. van Paridon (1991). Changing economic order. Journal of Economic Issues, 25, 1169-1176. doi: 10.1080/00213624.1991.11505246
    • W. Schreuders, J. Groenewegen & K. van Paridon (1991). Post-Keynesian thought in perspective. Journal of Economic Issues, 25, 217-221. doi: 10.1080/00213624.1991.11505139
    • W. Schreuders (1990). Het Formatie Dilemma: nieuwe variant op het 'Prisoners Dilemma'. Namens. Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch bestuur, 13-17.
    • M.G. Faure, W. Schreuders & L.T. Visscher (2018). Introduction. In M.G. Faure, W. Schreuders & L.T. Visscher (Eds.), Don't Take it Seriously. Essays in Law and Economics in honour of Roger Van den Bergh (pp. 1-12). Cambridge: Intersentia
    • R.J. Van den Bergh & W. Schreuders (2013). Rechtseconomie in Rotterdam. In L.C. Winkel & L.J.J. Roger (Eds.), Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 163-184). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • H.O. Kerkmeester & W. Schreuders (2004). Hoofdstuk 8 Economische theorie van de publieke besluitvorming. In W.A. Kanning & H.O. Kerkmeester (Eds.), Economie en recht (pp. 235-260). Groningen: Stenfert Kroese
    • H.O. Kerkmeester & W. Schreuders (2004). Hoofdstuk 7 Collectieve goederen en individuele rechten. In W.A. Kanning & H.O. Kerkmeester (Eds.), Economie en recht (pp. 209-233). Groningen: Stenfert Kroese
    • W. Schreuders (1996). Een biografie van C.J. Rijnvos. In M.P. van der Hoek (Ed.), Opstellen aangeboden aan Prof.dr. C.J. Rijnvos (pp. 186-193). Groningen: Wolters Noordhoff
    • M.P. van der Hoek, R.K. de Ridder, W. Schreuders & L.M. Bakker (1996). Economie en recht: confrontatie of integratie? Hoofdstuk 6. In M.P. van Hoek (Ed.), Opstellen aangeboden aan Prof.dr. C.J. Rijnvos (pp. 102-111). Groningen: Wolters Noordhoff
    • W. Schreuders (1994). Globale grenzen. In EZ Ministerie van (Ed.), Nationaal Platform Globalisering (pp. 105-110). Den Haag: Ministerie van Economische Zaken
    • W. Schreuders (1990). Jacob van Gelderen. In P.J. Meertens (Ed.), Biografisch woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland (BWSA), deel 4 (pp. 60-62). Amsterdam: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
   • W. Schreuders (1997, juni 10). Uitstel, maar geen afstel van Ecnomische en Monetaire Unie. Trouw, pp. 11-11.
    • W. Schreuders (2008, december 2). Quality Assurance: A Never Ending Story. London, Bologna Seminar 'Quality Assurance in Transnational Education. From Words to Action. Georganiseerd bij ENQA/QAA.
    • W. Schreuders (2014, februari 4). Over EDLE. Een Erasmus Mundus Joint Doctoraatsprogramma in de praktijk. Utrecht, Nuffic Netwerkbijeenkomst EMJD's.
    • W. Schreuders (2014, mei 23). Joint Programmes in Practice: the EMLE Programme. Erasmus University Rotterdam, Interuv Joint Study Programmes. Study visit Erasmus University Rotterdam.
    • W. Schreuders (2013, september 17). Promotion and Development of Joint International Programmes. Utrecht, Nuffic Erasmus Mundus Netwerkbijeenkomst.
    • W. Schreuders (2012, februari 23). De EDLY story. Een verhaal uit de praktijk van een Erasmus Mundus programma. Utrecht, Nuffic Informatiedag Erasmus Mundus Call 2012.
    • W. Schreuders (2012, maart 14). Marketing education: EMLE as a good practice example. Tampere (Finland), Seminar 'How to attract international students to join higher education in Finland?'.
    • W. Schreuders (2012, april 20). Joint and Double Degree Programmes: an Intersting Challenge. Bucharest, Romania, Rotterdam Law Netwerk Annual Meeting.
    • W. Schreuders (2011, mei 20). Quality in Teaching and Learning. EMLE as a Good Practice Example, Mutual Learning Workshop on Quality and Recognition of Qualifications. Johannesburg, Republic of South Africa, Workshop organised by the European Commission DG Education and Culture, The European Delegation to South Africa and the Department of Higher Education of South Africa.
    • W. Schreuders (2010, maart 26). The Perspective of a Joint Programme. The EMLE Story. Warschau, Poland, ENIC-NARICs Workshop 'The Recognition of Qualifications awarded by Joint Programmes', organised by the European Consortium for Accreditation (ECA).
    • W. Schreuders (2010, november 25). Dilemma's van de partnerkeuze. Nuffic, Utrecht, Erasmus Mundus Netwerkbijeenkomst. Overleg Nederlandse Erasmus Mundus Programma's.
    • W. Schreuders (2010, januari 28). De Rotterdamse ervaringen met Erasmus Mundus. Rotterdam, 'Tempus en Erasmus Mundus Voorlichtingsdag', Nuffic.
    • W. Schreuders (2010, oktober 7). Good practice of an Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme. Jakarta, Indonesia, The EDLE Story Asemundus Seminar to Enhance Higher Education Cooperation between the EU and Asia, organised by the National Structures of the Netherlands (Nuffic), Germany (DAAD) and Poland (FRSE).
    • W. Schreuders (2010, oktober 8). Building Up a Joint Curriculum. The EMLE/EDLE Experience. Jakarta, Indonesia, Asemundus Seminar to Enhance Higher Education Cooperation between the EU and Asia, organised by the National Structures of the Netherlands (Nuffic), Germany (DAAD) and Poland (FRSE).
    • W. Schreuders (2011, januari 28). Course Quality Assurance and Evaluation. EMLE as a Good Practice Example. Warsaw, Poland, Erasmus Mundus Active Participation 2 (EMAP 2), Training Seminar for Future EMMC Consortia, organised by the National Structures of Poland (FRSE) and Czech Republic (NAEP).
    • W. Schreuders (2010, november 25). Erasmus Mundus en Visiting Scholars. Nuffic, Utrecht, Erasmus Mundus Netwerkbijeenkomst. Overleg Nederlandse Mundus Programma's.
    • W. Schreuders (2010, december 6). Joint Programmes: Construction and Challenges. Limassol, Cyprus, ASEM Conference 'Quality Assurance and Recognition in Higher Education: Challenges and Prospects', organised by the Cyprus Ministry of Education and Culture.
    • W. Schreuders (2010, december 6). The EMMC in Law and Economics (EMLE) as an Example of a Joint Programme. Limassol, Cyprus, ASEM Conference 'Quality Assurance and Recognition in Higher Education: Challenges and Prospects', organised by the Cyprus Ministry of Education and Culture.
    • W. Schreuders (2010, november 2). Erasmus Mundus in de praktijk. Enige ervaringen vanuit het RILE. De Doelen, Rotterdam, Internationalisering voor iedereen. Nationale conferentie over Europese onderwijsprogramma's, Nationaal Agentschap Leven Lang Leren, Nuffic, Rotterdam.
    • W. Schreuders (2010, januari 13). De Rotterdamse Master in Law & Economics. Amsterdam, Voordracht op 'Conferentie Masterschap is Meesterschap. The Master's degree', VSNU/UVA.
    • W. Schreuders (2009, oktober 8). Quality Assurance in Transnational Education: EMLE as a Case Study. Giessen (Germany), EUA Pre-conference Workshop 'Europe and Transnational Higher Education', organised by the EUA.
    • W. Schreuders (2008, september 25). Verleden, heden en toekomst van Erasmus Mundus. Enige waarnemingen vanuit het EMLE programma. Utrecht, Erasmus Mundus Overleg, Nuffic.
    • W. Schreuders (2007, maart 29). Erasmus Mundus in de praktijk. Enige ervaringen vanuit het EMLE programma. Utrecht, Erasmus Mundus Workshop, Nuffic.
    • W. Schreuders (2007, maart 30). International Joint Masters: from plan to reality? The EMLE programme as an example. Amsterdam, Conferentie 'The Traveling Student', 7e Frans-Nederlandse Ontmoetingsdagen, Het Frans-Nederlands Netwerk voor Hoger Onderwijs en Onderzoek (FNN-RFN).
    • W. Schreuders (2006, november 23). De toekomst van Erasmus Mundus. Een visie vanuit het EMLE programma. Utrecht, Erasmus Mundus Workshop, Nuffic.
    • W. Schreuders (2006, mei 10). Introduction EMLE. Rotterdam, "Law beyond borders", congres ELSA.
    • W. Schreuders (2006, juni 1). Het EMLE Programma: Erasmus Mundus op de Erasmus Universiteit. Rotterdam, Voordracht op een NIOP bijeenkomst.
    • W. Schreuders (2005, april 25). The EMLE Programme as an example of an Erasmus Mundus Programme. Gent, Voordracht "Erasmus Mundus/Tempus Infodag", Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs.
    • W. Schreuders (2005, april 26). Good practice transnationality in mobility. Utrecht, Voordracht "Erasmusdag", Nuffic.
    • W. Schreuders (2005, april 20). Samenwerking over de landsgrenzen. Rotterdam, Voordracht "Het Nederlandse Accreditatiecongres 2005", jaarcongres NVAO.
    • W. Schreuders (2004, november 12). From Berlin to Bergen or does Bologna and Lisbon has a future? The EMLE Programme as an example. University of Malta, Voordracht congres "The implications of the Bologna process and the Lisbon strategy ....".
    • R.J. Van den Bergh, L.A. Franzoni & W. Schreuders (2004, oktober 11). Quality Assurance and Joint Degress. Noordwijk, Voordracht congres "Dutch EU Presidency Conference: Designing policies for mobile students", Ministerie van Onderwijs.
    • W. Schreuders (2003, januari 24). Het plan van de arbeid. De basis van het Nederlandse poldermodel. Rotterdam, Lezing jaarlijkse Bijeenkomst van het Vlaams-Nederlands Genootschap voor de Geschiedenis van het economisch denken.
    • W. Schreuders (1998, oktober 29). De wisselwerking tussen economiche geschiedenis en staatsrecht. Rotterdam, Voordracht in de serie 'Recht in uitvoering' van het Sanders Instituut.
   • W. Schreuders (1998). Eenwording en transitie in Duitsland. De Oost-Duitse transitie is voltooid. Een evaluatie [Bespreking van het boek De rol van monetaire en bancaire herstructurering in de Oost-Duitse transitie. Een kroniek van revolutionaire evolutie]. .
   • M.G. Faure, W. Schreuders & L.T. Visscher (Ed.). (2018). Don't Take it Seriously. Essays in Law and Economics in honour of Roger Van den Bergh. Cambridge: Intersentia
   • W. Schreuders (2014). EMLE as an Erasmus Mundus Good Case Example. EU Programmes for Higher Education: their Role and Impact on the Western Balkans, conference organized by the EC's DG EAC: Belgrade (Serbia) (2014, oktober 30).
   • W. Schreuders (2001). De economie van Schouwen-Duiveland. Symposium Het duurzaam sociaal-economische beleid van Schouwen-Duiveland: Haamstede (2001, januari 18).
   • R.W. Holzhauer & W. Schreuders (1999). An economic analysis of unit pricing. Making sense of EC directive 98/6. 12th Maastricht Workshop in Law-and Economics: Maastricht (1999, april 1).
   • R.W. Holzhauer & W. Schreuders (1999). An economic analysis of unit pricing. Making sense of EC directive 98/6. 16th Annual Conference of the European Association of Law and Economics (EALE): Castellanza (Italy) (1999, september 16).
   • R.W. Holzhauer & W. Schreuders (1998). Advertising in Law and Economics: another school, another rule. The Mid Term Meeting of the Erasmus Programme in Law-and-Economics: Gent (1998, februari 13).
   • R.W. Holzhauer & W. Schreuders (1998). Advertising in Law and Economics: another school, another rule. 11th Maastricht Workshop in Law-and Economics: Maastricht (1998, april 9).
 • Lecturer

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  ESL Pool
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081606

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam