mr. (Xander) A.J.M. Arends

Lecturer Erasmus School of Law Tax Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
L 3-006
Telephone
+31 10 4082678
Email
x.arends@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • A.J.M. Arends (2018). Draagplicht-overeenkomst, het ei van Columbus? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018 (51), 1-5.
    • A.J.M. Arends (2017). Oudedagsvoorziening of bancaire lijfrente: handreiking versus besluit. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017 (49), 1-4.
    • A.J.M. Arends (2016). Heeft nieuw huwelijksvermogensrecht geen effect op eigenwoningregeling? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016 (2818), 1-4.
    • A.J.M. Arends (2015). Wat ontbreekt bij versoepeling gevolgen aflossingsachterstand en superdividend? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015 (2609), 1-5.
    • A.J.M. Arends (2014). L'histoire se répète, of toch niet? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014 (2705), 1-3.
    • A.J.M. Arends (2013). Heeft de stofkam niet stof achtergelaten? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013 (2099), 1-4.
    • A.J.M. Arends (2012). Gooi niet het kind met het badwater weg. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012 (45), 1-4.
    • A.J.M. Arends (2012). Nieuw huwelijksvermogensrecht en eigenwoningregeling. NTFR Beschouwingen, 2012 (8/9), 1-6.
    • A.J.M. Arends (2012). Ontwikkelingen in de vermogensrendementsheffing. NTFR Beschouwingen, 2012 (1), 11-16.
    • A.J.M. Arends (2011). Hoe vitaal is de vitaliteitsregeling eigenlijk? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011 (2535), 1-3.
    • A.J.M. Arends & M. Tydeman-Yousef (2011). Hoe kunnen ouders de eigen woning van een kind (helpen) financieren? Fiscaal Praktijkblad, 2011 (7), 4-8.
    • A.J.M. Arends (2010). Winstrechtloze aandelen: hoe deze fiscaal te behandelen? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010 (2656), 1-5 (Opinie).
    • A.J.M. Arends (2010). Wijzigingen en aanvullingen op de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen. Fiscaal Praktijkblad, 2010 (16 november), 17-20.
    • A.J.M. Arends (2009). De bijleenregeling beperkt vereenvoudigd. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009 (10/46), 1-4.
    • A.J.M. Arends & M.H.H. Rutten (2009). Vrijgestelde bezittingen en schulden in box 3. Fiscaal Praktijkblad, 2009 (10), 12-16.
    • A.J.M. Arends (2009). Commissaris ondernemer of werknemer. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009 (3/10), 1-5.
    • A.J.M. Arends (2008). Lidmaatschap van Vereniging van Eigenaars: fiscale aspecten. Fiscaal Praktijkblad, 2008 (13), 4-7.
    • A.J.M. Arends (2008). De eigen woning en de fiscale gevolgen van echtscheiding. Fiscaal Praktijkblad, 2008 (14), 8-11.
    • A.J.M. Arends (2008). De maatschappelijke ongebruikelijke terbeschikkingstelling. Fiscaal Praktijkblad, 2008 (5), 14-17.
    • A.J.M. Arends (2008). Slopen en afbranden van eigen woning. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2008 (50), 7-11.
    • A.J.M. Arends (2007). Renteaftrek over meegefinancierde kosten van geldlening voor eigen woning. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2007 (5/6), 18-22.
    • A.J.M. Arends (2007). Het eigenwoningfortait, waarop stoelt het nog? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2007 (december), 1-3.
    • A.J.M. Arends (2007). Keuze voor fiscaal partnerschap in de IB-aangifte. Fiscaal Praktijkblad, 6 (4), 4-10.
    • A.J.M. Arends (2006). Onderhanden werk fiscaal onderhanden genomen. De Accountant-Adviseur, 2006, 36-38.
    • A.J.M. Arends (2006). Moeten de 'kleintjes' onder de 'groten' leiden? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2006, 1-4.
    • A.J.M. Arends (2005). Toerekening box 3-vermogen tussen partners in jaar van overlijden. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2005 (november), 1-6.
    • A.J.M. Arends (2004). De werkruimte vanaf 1 januari 2005. De Accountant-Adviseur, 2004 (december), 37-40.
    • A.J.M. Arends (2004). Gevolgen van het wetsvoorstel inzake VUT, prepensioen en levensloop voor het lijfrenteregime. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2004 (46), 1-3.
    • A.J.M. Arends (2003). Kroniek IB/Privé. Causaal verband lening en eigen woning en Prinsjesdag. Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2003 (12), 38-42.
    • A.J.M. Arends (2003). Eigen woning en scheiding. Fiscaal Praktijkblad, 2003 (11), 4-8.
    • A.J.M. Arends (2003). Generaal pardon voor spaargelden, een diabolisch dilemma? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2003 (10), 1-3.
    • A.J.M. Arends (2002). Hypotheekrentediscussie onzuiver. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2002 (12), 1-5.
    • A.J.M. Arends (2002). Wetsvoorstel wijziging enige belastingwetten (Veegwet 3). Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2002 (9), 26-29.
    • A.J.M. Arends (2001). Kroniekbijdrage Inkomstenbelasting/Privé. Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2001 (9), 30-33.
    • A.J.M. Arends (2000). Verkoop kapitaalpolissen met lijfrenteclausule. Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2000 (2), 29-30.
    • A.J.M. Arends (2000). Fiscale faciliteiten voor groen beleggen. Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2000 (5), 35-36.
    • A.J.M. Arends (2000). Autokostenforfait; direct aan de verzekeringsmaatschappij betaalde premies verminderen de bijtelling. Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2000 (3), 34-35.
    • A.J.M. Arends (1999). Aftrekbare kosten (werkkamer). Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 1999 (1), 27-27.
    • A.J.M. Arends (1999). Maatregelen in Belastingplan 2000. Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 1999 (1), 23-25.
    • A.J.M. Arends (1999). Vervangend beslissen voor wilsonbekwame patienten. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, juli (7/8), 146-154.
    • A.J.M. Arends (1997). Nieuw aanmerkelijk-belangregime in de overgang. Vermogende Particulieren Bulletin, 1997 (1/2), 40-46.
    • A.J.M. Arends (1997). Het nieuwe aanmerkelijk-belangregime uitgelicht. Vermogende Particulieren Bulletin, 1997 (1/2), 2-10.
    • A.J.M. Arends (1996). Herziening aanmerkelijk-belangregime. Vermogende Particulieren Bulletin, 1996 (7/8), 1-13.
    • A.J.M. Arends (2015). De vermogensrendementsheffing behoeft dringend een revisiebeurt. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2015 (7073), 726-732.
    • A.J.M. Arends & R.P. Bitter (2013). De eigenwoningrenteaftrek anno 2013 onder de loep. Weekblad Fiscaal Recht, 2013 (6987), 174-184.
    • A.J.M. Arends (2013). Wetgeving, regelgeving en aanbevelingen m.b.t. de eigen woning mede naar aanleiding van het rapport van de Commissie-Van Dijkhuizen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2013 (9), 267-274.
    • A.J.M. Arends & M.H.H. Rutten (2010). Overzicht van de wijzigingen in box 3 van de inkomstenbelasting in 2010 en 2011. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2010 (6832), 155-162.
    • A.J.M. Arends (2010). Terbeschikkingstellingsperikelen met de BV voor gehuwden opgelost? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2010 (6856), 689-694.
    • A.J.M. Arends (2008). Gefacilieerd sparen of beleggen ter aflossing van de eigenwoningschuld. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2008 (6768), 694-700.
    • A.J.M. Arends & I.J.F.A. van Vijfeijken (2007). Samenloop voljaarspartnerschap en toerekening rendementsgrondslag. Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (6713), 349-353.
    • A.J.M. Arends (2006). De onwenselijke effecten van art. 3.119a, zevende lid, Wet IB 2001 in vruchtgebruiksituaties. Weekblad Fiscaal Recht, 2006 (6672), 575-582.
    • A.J.M. Arends (2006). Heffingslek in vermogensrendementsheffing in jaar van overlijden. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2006, 843-848.
    • A.J.M. Arends & J.W.E. Litjens (2005). De werkruimte van de werknemer & aanmerkelijkbelanghouder per 2005. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2005 (februari), 49-58.
    • A.J.M. Arends (2004). De eigenwoningregeling vanaf 2004 rechtvaardiger? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 135 (6561), 25-37.
    • A.J.M. Arends & A.J. van Lint (2001). Belastingheffing van in Nederland actieve top- en beroepssporters vanaf 1 januari 2001. Maandblad Belastingbeschouwingen, 70 (6/7), 174-186.
    • A.J.M. Arends (2001). Enkele heffingsaspecten van box 3. Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2001 (6), 4-12.
    • A.J.M. Arends (2000). De structuur van de Wet IB 2001. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 131 (6400), 298-304.
    • A.J.M. Arends & R.A.M. Jorna (1997). Theorie en praktijk van de glijclausule. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 1997 (33), 149-172.
    • A.J.M. Arends (1996). Nekslag voor Turbo-beleid? Maandblad Belastingbeschouwingen, 65 (2), 69-78.
    • A.J.M. Arends (1995). De VUT-verplichting en VUT-egalisatieregime nader bezien. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 4 (juni), 110-126.
    • A.J.M. Arends (1993). Recente ontwikkelingen rond opbrengst van andere arbeid. Weekblad Fiscaal Recht, 121 (6083), 1891-1904.
   • A.J.M. Arends (1999). Fiscaal Commentaar Vermogensbelasting. Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2018). Cursus Belastingrecht Studenteneditie 2018-2019. In Inkomstenbelasting. Deventer: Wolters Kluwer
    • A.J.M. Arends (2017). Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (III). 2017: Wolters Kluwer
    • A.J.M. Arends (2017). Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (II). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.J.M. Arends (2016). Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (II). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.J.M. Arends (2016). Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (III). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.J.M. Arends (2015). Wegwijs in de Inkomstenbelasting. In Inkomstenbelasting (Wegwijsserie). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.J.M. Arends (2015). Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (II). Deventer: Wolters-Kluwer
    • A.J.M. Arends (2015). Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (III). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.J.M. Arends (2015). Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen. In Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.J.M. Arends (2014). Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (vervolg). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2014). Cursus Inkomstenbelasting. In Inkomstenbelasting (vervolg). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2013). Wegwijs in de Inkomstenbelasting (bewerking van hoofdstuk 5). In Inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 141-184). Den Haag: SDU
    • A.J.M. Arends (2013). Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (vervolg) (pp. 172). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2013). Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (vervolg) (pp. 139). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2013). Wegwijs in de Inkomstenbelasting (bewerking van hoofdstuk 10 Capita Selecta). In Inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 285-309). Den Haag: SDU
    • A.J.M. Arends (2013). Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (bewerking van hoofdstuk 6). In Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 149-192). Den Haag: SDU
    • A.J.M. Arends (2012). Bewerking hoofdstukken 3.6, 3.7. 5, 10, 10A en 10B. In Cursus Inkomstenbelasting. Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2011). Bewerking van hoofdstukken 5 en 10. In Wegwijs in de inkomstenbelasting 9e druk. Den Haag: SDU Uitgevers
    • A.J.M. Arends (2011). Bewerking van hoofdstukken 3.6, 3.8.1., 5, 10 en 10A. In Cursus Inkomstenbelasting. Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2010). Bewerking hoofdstukken 3.6 t/m 3.8 en 5. In Cursus Inkomstenbelasting. Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2007). Bewerking afdeling 3.6 van cursus belastingrecht inkomstenbelasting, belastbare inkomsten uit eigen woning. In L.W. Sillevis e.a. (Ed.), Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting (losbladige editie en studenteneditie)
    • A.J.M. Arends (2007). Bewerking hoofdstuk 10 capita. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (zevende druk) (Wegwijsserie) (pp. 283-303). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • A.J.M. Arends (2007). Bewerking hoofdstuk 6 Resultaat uit overige werkzaamheden. In H.P.A.M. van Arendonk, A.J.M. Arends & J.C.K.W. Bartel (Eds.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (achtste druk) (pp. 155-182). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • A.J.M. Arends (2007). Afdeling 10a van cursus belastingrecht inkomstenbelasting, overgangsrecht. In Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting (losbladige editie) (pp. 1-7). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2007). De oneffenheden in de eigenwoningregeling in geval van goedkoper wonen en verbouwen. In L.J.A. Pieterse (Ed.), Velerlei gestalten, Opstellen aangeboden aan Arnold Linnewiel (pp. 35-40). Amersfoort: SFFU
    • A.J.M. Arends (2007). Bewerking hoofdstuk 5 Resultaat uit overige werkzaamheden. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting, 7e druk (Wegwijsserie) (pp. 157-184). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • A.J.M. Arends (2006). Bewerking hoofdstuk 5 van de Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting (afdeling 5.1 t/m 5.4), Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen. In Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting (losbladige editie en studenteneditie) (pp. 1-30). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2006). Bewerking afdeling 3.7 en 3.8 van Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting, Uitgaven voor inkomensvoorzieningen (art. 3.124 t/m 3.131) en Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen (art. 3.132 t/m 3.138). In Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting (losbladige editie en studenteneditie) (pp. 1-16). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2006). Bewerking afdeling 3.5 van Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting, Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen. In Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting (losbladige editie en studenteneditie) (pp. 1-9). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2005). Artikelsgewijze behandeling van afdeling 3.7 Wet IB 2001 (art. 3.124 tot en met 3.131 en art. I, onderdelen Ra, S en Sa Invoeringswet wet IB 2001). In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (electronische uitgave SFFU Amersfoort). Rotterdam: Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR)
    • A.J.M. Arends (2005). Bewerking afdeling 3.6 van Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting (losbladig). In Belastbare inkomsten uit eigen woning
    • A.J.M. Arends (2006). Hoofdstuk 23 De eigen woning. In A.C. Rijkers & H. Vording (Eds.), Vijf jaar wet IB 2001 (Meijers-reeks, MI 114) (pp. 459-481). Deventer: Kluwer
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, november 16), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-47, 2664, (Betaalde hypotheekrente en levensverzekeringspremies van deel van ex-echtgenote vormt geen aftrekbare onderhoudsverplichting). p.8-10. ECLI:NL:HR:2018:2134
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, oktober 12), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-42, 2371, (Instemming ter zitting verdeling rendementsgrondslag betekent niet een ondubbelzinnige afstand van recht om verdeling nadien te wijzigen). p.33-34. ECLI:NL:HR:2018:1896
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2018, juli 6), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-37, 2056, (Tussenuitspraak: overname hypotheekschuld i.v.m. echtscheidingsconvenant ter behoud inkomen uit ab?). p.8-9. ECLI:NL:RBGEL:2018:2976
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2018, juni 8), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-43, 2415, (Inspecteur heeft na zes jaar het recht verwerkt om schriftelijke bescheiden op te vragen). p.10-11. ECLI:NL:GHSHE:2018:2463
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Rb. Zeeland-West-Brabant. (2018, februari 2), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-18, 1037, (Woning in aanbouw is eigen woning op grond van goedkeuring). p.21-22. ECLI:NL:HR:2018:628
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, september 21), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-40, 2246, (Doorschuiffaciliteit bij vererving van ab-aandelen van toepassing op bezittingen die verband houden met pensioenverplichting). p.18-20. ECLI:NL:HR:2018:1699
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Hof Amsterdam. (2018, april 26), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-28, 1589, (Twee naast elkaar gelegen appartementen vormen niet één eigen woning). p.11-12. 2-ECLI:NL:GHAMS:2018:1420
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2018, april 24), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-23, 1278, (Door gedoogd gebruik woning door vriendin is woning uitgezonden werkneemster geen 'eigen woning'meer). p.22-23. 24042018-ECLI:NL:GHARL:2018:3818
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2018, maart 15), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-24, 1338, (Vervreemdingsvoordeel ter zake van verkoop aanmerkelijkbelangaandelen is juist vastgesteld). p.8-9. ECLI:NL:GHSHE:2018:1138
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2017, juni 21), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-31, 1897, (Uitzendregeling niet van toepassing; waarde van de woning dient tot box 3-vermogen gerekend te worden). p.7-8. ECLI:NL:RBGEL:2017:3209
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Rechtbank Noord-Holland. (2017, augustus 25), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-44, 2679, (Terechte navorderingsaanslag erflaatster wegens fictieve vervreemding ab-aandelen). p.24-25. ECLI:NL:RBGEL:2017:7721
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, september 29), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-40, 2453, (Box 3-heffing voor gehuurde bovenwoning met huurbescherming is niety strijdig met art. 1 EP). p.17-20. ECLI:NL:HR:2017:2517
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2017, augustus 11), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-37, 2249, (Onroerend goed transacties bevatten uitdeling aan aandeelhouder I). p.12-13. ECLI:NL:RBGEL:2017:4224
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Conclusie A-G Wattel. (2017, mei 30), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-28, 1688, (Gesplitste aankoop blote eigendom en erfpachtrecht vormt ongebruikelijke terbeschikkingstelling). p.9-11. ECLI:NL:PHR:2017:531
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2017, maart 28), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-21, 1221, (Zakelijkheid van door directeur-grootaandeelhouder vestrekte lening aan zijn bv niet aannemelijk gemaakt). p.14-15. ECLI:NL:GHARL:2017:2588
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2016, april 13), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-9, 536, (Belanghebbende kan door hemzelf betaalde deel hypotheekrente van ex-partner niet aftrekken). p.9-9. ECLI:NL:RBZWB:2016:6624
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2016, december 29), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-8, 471, (Verlengde navorderingstermijn van toepassing op winst uit aanmerkelijk belang voortkomend uit Duits onroerend goed). p.8-9. ECLI:NL:RBGEL:2016:7087
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Rechtbank Noord-Holland. (2016, november 2), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-03, 143, (Dat Hillen-aftrek bovenop eerder genoten aftrek komt, is door wetgever onderkend). p.17-18. ECLI:NL:RBNHO:2016:9203
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2017, maart 14), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-17, 1030, (Eigenwoningreserve dient op individueel niveau te worden bepaald). p.10-11. ECLI:NL:GHARL:2017:2100
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2016, september 27), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-50, 2981, (Winstuitdeling doordat dga grond heeft verkocht die in eigendom was van vennootschap). p.18-19. ECLI:NL:RBGEL:2016:5215
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Conclusie A-G Niessen. (2016, juni 30), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-36, 2198, (Koersverlies op geldlening niet aftrekbaar als 'kosten van geldleningen'). p.11-12. ECLI:NL:PHR:2016:738
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Rechtbank Noord-Holland. (2016, oktober 14), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-49, 2912, (Door belanghebbende onder zachte voorwaarden verstrekte leningen zijn niet onzakelijk). ECLI:NL:RBNH:2016:8676
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Conclusie A-G Niessen. (2016, april 26), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-22, 1395, (Bij weigering aftrek erfpachtcanons heeft hof volgens A-G Niessen een onjuiste maatstaf aangelegd). ECLI:NL:PHR:2016:338
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, september 23), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-39, 2370, (Koersverlies op geldlening eigen woning niet aftrekbaar als kosten van geldlening). p.45-45. ECLI:NL:HR:2016:2136
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, juli 8), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-29, 1850, (Erfpachtcanon niet aftrekbaar als kosten eigen woning). p.11-12. ECLI:NL:HR:2016:1353
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West Brabant. (2016, april 26), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-31/32, 1960, (Woning is ten tijde van uitzending geen eigen woning omdat deze door neef werd gebruikt). p.21-22. ECLI:NL:RBZWB:2016:2615
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2016, juni 2), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-26, 1668, (Belastbare inkomsten uit eigen woning onvolkomen toebedeeld). p.8-9. ECLI:NL:RBGEL:2016:2859
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, juni 17), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-25, 1600, (Vrijstelling NSW-landgoed van toepassing op verhuurd golf-complex). p.14-14. ECLI:NL:HR:2016:120
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2016, maart 31), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-20, 1316, (Achterwaartse verliesverrekening in box 1 verlengt verrekeningstermijn uit box 2 afkomstige belastingkorting niet). p.11-11. ECLI:NL:RBGEL:2016:1772
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West Brabant. (2015, december 18), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-18, 1233, (Lening aan ab-vennootschap is verstrekt in hoedanigheid van aandeelhouder). p.16-17. ECLI:NL:RBZWB:2015:8097
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2014, december 16), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-835, 13/00828, (Van schoonouders gekochte kavel vormt geen eigen woning in aanbouw). ECLI:NL:GHARL:2014:9823
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2015, augustus 28), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-3125, 14/3734, (Erfpachtconstructie met kinderen kan door de beugel). ECLI:NL:RBZWB:2015:5951
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2015, september 8), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2826, 14/00212, (Overdracht converteerbare obligatielening tegen schuldigerkenning vormt geen verkapte uitdeling). ECLI:NL:GHARL:6853
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Hof Den Bosch. (2015, juli 23), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2567, 14/00496, (Geen aanmerkelijkbelangverlies in 2009 in verband met onzakelijk lening). ECLI:NL:GHSHE:2015:2790
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Hof Amsterdam. (2015, juli 14), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2377, 14/00408-14/00410, (Belanghebbende maakt hogere eigenwoningschuld niet aannemelijk). ECLI:NL:GHAMS:2015:3227
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Rechtbank Noord-Holland. (2015, mei 11), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2014, 14/3108, (Ook voor correctie op aangegeven inkomensbestanddeel kan onderlinge verhouding worden gekozen). ECLI:NL:RBNHO:2015:3808
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2015, februari 2), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-1596, 14/2952, (Aansluitbijdragen zijn geen aftrekbare kosten eigen woning). ECLI:NL:RBZWB:2015:2385
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Hof Amsterdam. (2015, februari 19), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-1235, 14/00380, (Geen bewijs geleverd voor aftrek hypotheekrente). ECLI:NL:GHAMS:2015:547
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, april 3), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-1159, 14/05071, (Rente is niet door ouders kwijtgescholden en aftrekbaar als eigenwoningrente).
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Conclusie A-G Niessen. (2015, februari 10), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-911, 14/05071, (Op lening van ouders bijgeboekt bedrag vormt aftrekbare hypotheekrente). ECLI:NL:PHR:2015:71
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, februari 20), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-834, 13/05641, (Woning vormt in uitzendperiode na beëindiging korte verhuur geen 'eigen woning' meer). ECLI:NL:HR:2015:355
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Hof Den Bosch. (2014, november 6), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-563, 13/00322, (Belanghebbende heeft niet gehandeld als onafhankelijke crediteur: verliezen niet aftrekbaar). ECLI:NL:GHSHE:2014:4609
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, september 5), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-1196, 12/00083-12/00087, (Tegoeden op beleggingsrekening dga behoren niet tot het vermogen van bv I).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, november 21), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-2813, 13/05105, (Vernietiging koopovereenkomst ab-pakket met terugwerkende kracht staat heffing ab-winst niet in de weg).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2014, juni 17), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-2666, 13/05335, (Met minderjarige kinderen afgesloten erfpachtconstructie wordt geherkwalificeerd).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: HR. (2014, oktober 3), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-2480, 13/00471 en 13/00711, (Woning is in aanbouw vanaf aanvang bouwkundige werkzaamheden).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2014, september 16), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-2419, 13/01165, (Op lening van ouders bijgeboekt bedrag vormt aftrekbare hypotheekrente).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2014, juni 24), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-2013, 12/00164 tm 12/00168, (Geen hypotheekrenteaftrek voor Franse woning in aanbouw).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: HR. (2014, september 19), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-2307, 13/02359, (Verkoopoptiepremie voor niet-uitgeoefende verkoopopties niet aftrekbaar).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: A-G Niessen. (2014, mei 22), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-1712, 13/03225, (Rentebestanddeel in erfpachtcanon is aftrekbaar als kosten eigen woning).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: A-G Niessen. (2014, mei 22), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-1711, 13/02758, (Rentebestanddeel in canon is volgens A-G Niessen aftrekbaar ondanks constructie).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2014, april 8), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-1476, 12/00691 en 12/00692, (Aangekochte boerderij vormt geen 'eigen woning').
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: Hof Amsterdam. (2014, maart 13), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-1382, 12/01115, (Inspecteur maakt hoger gebruikelijk loon dan de daadwerkelijk toegekende beloning niet aannemelijk).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2014, januari 30), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-972, 13/02282, (Vermomde winstuitdeling door facturering omzet bv vanuit Ltd). p.16-17.
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, september 27), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-2067, 12/00189, (Geen step down bij waardebepaling bij immigratie). p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Hof Den Haag. (2013, april 24), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-1941, 11/00862, (Louter administratieve voorbereidingen leiden niet tot woning in aanbouw).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, april 25), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-1940, 11/00884, (Gemeente maakt vastgestelde waarde woning met wateroverlast aannemelijk). p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2013, maart 7), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-1856, 12/04905, (Beperkte aftrek voor uitgaven wegens ziekenbezoek gerechtvaardigd). p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, mei 23), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-1662, 11/00026, (Van tafel en bed gescheiden echtgenote mag geen hypotheekrente in aftrek brengen).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Hof Deen Haag. (2013, mei 15), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-1452, 12/00603, (Kosten beleggingsverzekeringen niet aftrekbaar als kosten eigen woning). p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, mei 2), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-1327, 12/00421, (Canons niet aftrekbaar, omdat gecreëerde situatie als annuïteitenlening is te kwalificeren). p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Hof Den Bosch. (2013, maart 27), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-1123, 12/00143, (Woning staat belanghebbende niet als hoofdverblij ter beschikking). p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Rechtbank Noord-Nederland. (2013, februari 19), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-545, 11/03160, (Verzwege omzet kapsalon leidt tot winstuitdeling dga; hof kent immateriële schadevergoeding toe (art. 81 RO)). p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, december 21), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-265, 11/04685, (Eigen woning is ter beschikking gesteld aan derden door niet tot het huishouden behorende dochter erin te laten wonen). p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Rechtbank Breda. (2012, augustus 31), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-68, 12/01201, (Geen aftrek rentedeel ex-partner omdat deze kosten niet op belanghebbende drukken). p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Conclusie A-G Niessen. (2011, december 6), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-370, 11/00444, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Rechtbank Arnhem. (2011, november 10), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-420, 11/00964, p.(Commentaar.
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Hof Amsterdam. (2011, september 22), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-534, 10/00297, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Hof Amsterdam. (2011, oktober 13), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-843, 10/00295, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2012, februari 28), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-1008, 10/00298, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Hof Amsterdam. (2012, maart 29), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-1284, 10/00106/00107, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Hof Amsterdam. (2012, mei 8), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-1921, 10/00594
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (2012, februari 13), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-1693, 10/01949, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Rechtbank Leeuwarden. (2011, oktober 3), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-219, 10/01946/01947, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Hof Den Bosch. (2012, september 14), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-2383, 12/00035, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Conclusie A-G Niessen. (2012, augustus 30), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-2482, 11/04685, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, oktober 12), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-2485, 11/04693, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Rechtbank Breda. (2012, mei 4), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-2788, 11/00037, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Hof Den Bosch. (2012, juni 29), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-1993, 11/00594, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2011). Noot bij: Hof Den Bosch. (2010, december 30), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-1013, 09/00555, p.13-14 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2011). Noot bij: Hof den Bosch. (2010, november 26), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-782, 09/00238, p.15-16 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2011). Noot bij: Rechtbank Arnhem. (2011, februari 4), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-845, 10/02455, p.23-24 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2011). Noot bij: Hof Amsterdam. (2009, maart 23), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-55, 07/00877, p.7 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2011). Noot bij: Rechtbank Breda. (2010, november 3), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-166, 10/00883, p.18-19 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2011). Noot bij: Hof Amsterdam. (2011, oktober 13), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-2841, 09/00486, p.21-22.
   • A.J.M. Arends (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, november 26), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2010-2748, 10/01679, p.20.
   • A.J.M. Arends (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, augustus 13), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2010-1905, 09/00181, p.19 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2010). Noot bij: Hof Den Bosch. (2009, december 18), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2010-1233, 08/00487, p.12-13 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2010). Noot bij: Rechtbank Leeuwarden. (2010, oktober 29), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2010-2920, 10/00467, p.47 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, november 26), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2010-2748, 10/01679, p.21-Commentaar.
   • A.J.M. Arends (2010). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (2010, september 28), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2010-2665, p.17-(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2010). Noot bij: Hof Amsterdam. (2010, september 30), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2010-2608, 08/00097, p.20 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2010). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2009, december 11), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2010-143, 08/00114, p.30 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2010). Noot bij: Hof Amsterdam. (2005, februari 4), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2010-2010, p.13-14 (Commentaar).
   • P.H.J. Essers, A.J.M. Arends, J.A.G. van der Geld & A.J. van Ling (1999). Topsport en fiscaliteit, een onderzoek naar de fiscale positie van topsport vanuit nationaal en Europees perspectief. (Extern rapport, no 1). Rotterdam/Amersfoort: Stichting Fiscaal Wetenschappelijk College i.s.m. SDU
   • A.J.M. Arends (2012, december 8). Tien tips om de belastingdienst voor te zijn. Financieel Dagblad bijlage FD Weekend, pp. 40-41.
   • A.J.M. Arends (2011, november 27). Wees de fiscus te snel af. Financieel dagblad, pp. 40-41.
 • Cazis BV

  Start Date
  May/2015
  End Date
  Is current
  Place
  LEUSDEN

  Rechtbank Den Haag

  Start Date
  Jan/2011
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  rechter-plaatsvervanger
 • Inkomstenbelasting

  Title
  Inkomstenbelasting
  Year
  2018
  Period
  B 1.3
  Year level
  bachelor 2 (Bachelor Fiscaal recht)

  Winst

  Title
  Winst
  Year
  2018
  Period
  B 1.3
  Year level
  bachelor 3 (Bachelor Fiscaal recht)

  Capita selecta fiscaal recht

  Title
  Capita selecta fiscaal recht
  Year
  2018
  Period
  BLOK 2
  Year level
  master (Fiscaal recht / Directe belastingen)

  Verdieping Inkomstenbelasting

  Title
  Verdieping Inkomstenbelasting
  Year
  2018
  Period
  BLOK 1
  Year level
  master (Fiscaal recht / Directe belastingen)

  Winst

  Title
  Winst
  Year
  2018
  Period
  B 1.3
  Year level
  bachelor 3 (Bachelor Fiscaal recht / Vrijdagmiddagonderwijs)
 • Lecturer

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4082678
 • FBN Juristen

  Role
  fiscaal adviseur
  Obtained Wage
  yes
  Start Date
  Jun/2015
  End Date
  Dec/2016

  Cazis BV

  Role
  fiscaal adviseur
  Obtained Wage
  yes
  Start Date
  May/2015

  SDU

  Role
  fiscaal auteur
  Obtained Wage
  yes
  Start Date
  Jan/2009

  Wolter Kluwer

  Role
  fiscaal auteur
  Obtained Wage
  yes
  Start Date
  Jan/2003

  Rechtbank Den Haag

  Role
  rechter-plaatsvervanger
  Obtained Wage
  yes
  Start Date
  Jul/2006

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam