mr. (Xander) AJM Arends

Lecturer Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-006
Telephone
0104082678
Email
x.arends@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • A.J.M. Arends (2019). Fiscaal ongemak bij het na scheiding betalen van hypotheekrente. NTFR Beschouwingen, 2019 (1), 1-5.
    • A.J.M. Arends (2019). Opnieuw de draagplichtovereenkomst. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019 (49), 1-5.
    • A.J.M. Arends (2019). Dwingt excessief lenen bij de BV tot excessieve wetgeving? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2019 (7249), 568-573.
    • A.J.M. Arends (2018). Draagplicht-overeenkomst, het ei van Columbus? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018 (51), 1-5.
    • A.J.M. Arends (2017). Oudedagsvoorziening of bancaire lijfrente: handreiking versus besluit. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017 (49), 1-4.
    • A.J.M. Arends (2016). Heeft nieuw huwelijksvermogensrecht geen effect op eigenwoningregeling? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016 (2818), 1-4.
    • A.J.M. Arends (2015). Wat ontbreekt bij versoepeling gevolgen aflossingsachterstand en superdividend? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015 (2609), 1-5.
    • A.J.M. Arends (2014). L'histoire se répète, of toch niet? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014 (2705), 1-3.
    • A.J.M. Arends (2013). Heeft de stofkam niet stof achtergelaten? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013 (2099), 1-4.
    • A.J.M. Arends (2012). Gooi niet het kind met het badwater weg. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012 (45), 1-4.
    • A.J.M. Arends (2012). Nieuw huwelijksvermogensrecht en eigenwoningregeling. NTFR Beschouwingen, 2012 (8/9), 1-6.
    • A.J.M. Arends (2012). Ontwikkelingen in de vermogensrendementsheffing. NTFR Beschouwingen, 2012 (1), 11-16.
    • A.J.M. Arends (2011). Hoe vitaal is de vitaliteitsregeling eigenlijk? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011 (2535), 1-3.
    • A.J.M. Arends & M. Tydeman-Yousef (2011). Hoe kunnen ouders de eigen woning van een kind (helpen) financieren? Fiscaal Praktijkblad, 2011 (7), 4-8.
    • A.J.M. Arends (2010). Winstrechtloze aandelen: hoe deze fiscaal te behandelen? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010 (2656), 1-5 (Opinie).
    • A.J.M. Arends (2010). Wijzigingen en aanvullingen op de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen. Fiscaal Praktijkblad, 2010 (16 november), 17-20.
    • A.J.M. Arends (2009). De bijleenregeling beperkt vereenvoudigd. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009 (10/46), 1-4.
    • A.J.M. Arends & M.H.H. Rutten (2009). Vrijgestelde bezittingen en schulden in box 3. Fiscaal Praktijkblad, 2009 (10), 12-16.
    • A.J.M. Arends (2009). Commissaris ondernemer of werknemer. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009 (3/10), 1-5.
    • A.J.M. Arends (2008). De eigen woning en de fiscale gevolgen van echtscheiding. Fiscaal Praktijkblad, 2008 (14), 8-11.
    • A.J.M. Arends (2008). Lidmaatschap van Vereniging van Eigenaars: fiscale aspecten. Fiscaal Praktijkblad, 2008 (13), 4-7.
    • A.J.M. Arends (2008). De maatschappelijke ongebruikelijke terbeschikkingstelling. Fiscaal Praktijkblad, 2008 (5), 14-17.
    • A.J.M. Arends (2008). Slopen en afbranden van eigen woning. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2008 (50), 7-11.
    • A.J.M. Arends (2007). Het eigenwoningfortait, waarop stoelt het nog? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2007 (december), 1-3.
    • A.J.M. Arends (2007). Renteaftrek over meegefinancierde kosten van geldlening voor eigen woning. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2007 (5/6), 18-22.
    • A.J.M. Arends (2007). Keuze voor fiscaal partnerschap in de IB-aangifte. Fiscaal Praktijkblad, 6 (4), 4-10.
    • A.J.M. Arends (2006). Onderhanden werk fiscaal onderhanden genomen. De Accountant-Adviseur, 2006, 36-38.
    • A.J.M. Arends (2006). Moeten de 'kleintjes' onder de 'groten' leiden? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2006, 1-4.
    • A.J.M. Arends (2005). Toerekening box 3-vermogen tussen partners in jaar van overlijden. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2005 (november), 1-6.
    • A.J.M. Arends (2004). De werkruimte vanaf 1 januari 2005. De Accountant-Adviseur, 2004 (december), 37-40.
    • A.J.M. Arends (2004). Gevolgen van het wetsvoorstel inzake VUT, prepensioen en levensloop voor het lijfrenteregime. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2004 (46), 1-3.
    • A.J.M. Arends (2003). Eigen woning en scheiding. Fiscaal Praktijkblad, 2003 (11), 4-8.
    • A.J.M. Arends (2003). Kroniek IB/Privé. Causaal verband lening en eigen woning en Prinsjesdag. Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2003 (12), 38-42.
    • A.J.M. Arends (2003). Generaal pardon voor spaargelden, een diabolisch dilemma? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2003 (10), 1-3.
    • A.J.M. Arends (2002). Hypotheekrentediscussie onzuiver. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2002 (12), 1-5.
    • A.J.M. Arends (2002). Wetsvoorstel wijziging enige belastingwetten (Veegwet 3). Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2002 (9), 26-29.
    • A.J.M. Arends (2001). Kroniekbijdrage Inkomstenbelasting/Privé. Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2001 (9), 30-33.
    • A.J.M. Arends (2000). Verkoop kapitaalpolissen met lijfrenteclausule. Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2000 (2), 29-30.
    • A.J.M. Arends (2000). Fiscale faciliteiten voor groen beleggen. Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2000 (5), 35-36.
    • A.J.M. Arends (2000). Autokostenforfait; direct aan de verzekeringsmaatschappij betaalde premies verminderen de bijtelling. Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2000 (3), 34-35.
    • A.J.M. Arends (1999). Aftrekbare kosten (werkkamer). Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 1999 (1), 27-27.
    • A.J.M. Arends (1999). Maatregelen in Belastingplan 2000. Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 1999 (1), 23-25.
    • A.J.M. Arends (1999). Vervangend beslissen voor wilsonbekwame patienten. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, juli (7/8), 146-154.
    • A.J.M. Arends (1997). Nieuw aanmerkelijk-belangregime in de overgang. Vermogende Particulieren Bulletin, 1997 (1/2), 40-46.
    • A.J.M. Arends (1997). Het nieuwe aanmerkelijk-belangregime uitgelicht. Vermogende Particulieren Bulletin, 1997 (1/2), 2-10.
    • A.J.M. Arends (1996). Herziening aanmerkelijk-belangregime. Vermogende Particulieren Bulletin, 1996 (7/8), 1-13.
    • A.J.M. Arends (2015). De vermogensrendementsheffing behoeft dringend een revisiebeurt. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2015 (7073), 726-732.
    • A.J.M. Arends & R.P. Bitter (2013). De eigenwoningrenteaftrek anno 2013 onder de loep. Weekblad Fiscaal Recht, 2013 (6987), 174-184.
    • A.J.M. Arends (2013). Wetgeving, regelgeving en aanbevelingen m.b.t. de eigen woning mede naar aanleiding van het rapport van de Commissie-Van Dijkhuizen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2013 (9), 267-274.
    • A.J.M. Arends & M.H.H. Rutten (2010). Overzicht van de wijzigingen in box 3 van de inkomstenbelasting in 2010 en 2011. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2010 (6832), 155-162.
    • A.J.M. Arends (2010). Terbeschikkingstellingsperikelen met de BV voor gehuwden opgelost? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2010 (6856), 689-694.
    • A.J.M. Arends (2008). Gefacilieerd sparen of beleggen ter aflossing van de eigenwoningschuld. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2008 (6768), 694-700.
    • A.J.M. Arends & I.J.F.A. van Vijfeijken (2007). Samenloop voljaarspartnerschap en toerekening rendementsgrondslag. Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (6713), 349-353.
    • A.J.M. Arends (2006). De onwenselijke effecten van art. 3.119a, zevende lid, Wet IB 2001 in vruchtgebruiksituaties. Weekblad Fiscaal Recht, 2006 (6672), 575-582.
    • A.J.M. Arends (2006). Heffingslek in vermogensrendementsheffing in jaar van overlijden. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2006, 843-848.
    • A.J.M. Arends & J.W.E. Litjens (2005). De werkruimte van de werknemer & aanmerkelijkbelanghouder per 2005. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2005 (februari), 49-58.
    • A.J.M. Arends (2004). De eigenwoningregeling vanaf 2004 rechtvaardiger? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 135 (6561), 25-37.
    • A.J.M. Arends & A.J. van Lint (2001). Belastingheffing van in Nederland actieve top- en beroepssporters vanaf 1 januari 2001. Maandblad Belastingbeschouwingen, 70 (6/7), 174-186.
    • A.J.M. Arends (2001). Enkele heffingsaspecten van box 3. Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2001 (6), 4-12.
    • A.J.M. Arends (2000). De structuur van de Wet IB 2001. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 131 (6400), 298-304.
    • A.J.M. Arends & R.A.M. Jorna (1997). Theorie en praktijk van de glijclausule. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 1997 (33), 149-172.
    • A.J.M. Arends (1996). Nekslag voor Turbo-beleid? Maandblad Belastingbeschouwingen, 65 (2), 69-78.
    • A.J.M. Arends (1995). De VUT-verplichting en VUT-egalisatieregime nader bezien. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 4 (juni), 110-126.
    • A.J.M. Arends (1993). Recente ontwikkelingen rond opbrengst van andere arbeid. Weekblad Fiscaal Recht, 121 (6083), 1891-1904.
   • A.J.M. Arends (1999). Fiscaal Commentaar Vermogensbelasting. Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2019). Cursus (bewerking van hoofdstuk 3, paragrafen 3.5 t/m 3.8, hoofdstuk 5, 10, 10bis, 10A, 10B en 11). In Cursus Belastingrecht Studenteneditie 2019-2020. Deventer: Wolters Kluwer
    • A.J.M. Arends (2018). Cursus Belastingrecht Studenteneditie 2018-2019. In Inkomstenbelasting. Deventer: Wolters Kluwer
    • A.J.M. Arends (2017). Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (III). 2017: Wolters Kluwer
    • A.J.M. Arends (2017). Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (II). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.J.M. Arends (2016). Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (II). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.J.M. Arends (2016). Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (III). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.J.M. Arends (2015). Wegwijs in de Inkomstenbelasting. In Inkomstenbelasting (Wegwijsserie). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.J.M. Arends (2015). Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (II). Deventer: Wolters-Kluwer
    • A.J.M. Arends (2015). Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (III). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.J.M. Arends (2015). Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen. In Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.J.M. Arends (2014). Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (vervolg). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2014). Cursus Inkomstenbelasting. In Inkomstenbelasting (vervolg). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2013). Wegwijs in de Inkomstenbelasting (bewerking van hoofdstuk 10 Capita Selecta). In Inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 285-309). Den Haag: SDU
    • A.J.M. Arends (2013). Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (bewerking van hoofdstuk 6). In Belastingheffing van ondernemingen (Wegwijsserie) (pp. 149-192). Den Haag: SDU
    • A.J.M. Arends (2013). Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (vervolg) (pp. 139). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2013). Cursus Belastingrecht. In Inkomstenbelasting (vervolg) (pp. 172). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2013). Wegwijs in de Inkomstenbelasting (bewerking van hoofdstuk 5). In Inkomstenbelasting (Wegwijsserie) (pp. 141-184). Den Haag: SDU
    • A.J.M. Arends (2012). Bewerking hoofdstukken 3.6, 3.7. 5, 10, 10A en 10B. In Cursus Inkomstenbelasting. Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2011). Bewerking van hoofdstukken 5 en 10. In Wegwijs in de inkomstenbelasting 9e druk. Den Haag: SDU Uitgevers
    • A.J.M. Arends (2011). Bewerking van hoofdstukken 3.6, 3.8.1., 5, 10 en 10A. In Cursus Inkomstenbelasting. Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2010). Bewerking hoofdstukken 3.6 t/m 3.8 en 5. In Cursus Inkomstenbelasting. Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2007). Bewerking hoofdstuk 5 Resultaat uit overige werkzaamheden. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting, 7e druk (Wegwijsserie) (pp. 157-184). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • A.J.M. Arends (2007). De oneffenheden in de eigenwoningregeling in geval van goedkoper wonen en verbouwen. In L.J.A. Pieterse (Ed.), Velerlei gestalten, Opstellen aangeboden aan Arnold Linnewiel (pp. 35-40). Amersfoort: SFFU
    • A.J.M. Arends (2007). Bewerking hoofdstuk 6 Resultaat uit overige werkzaamheden. In H.P.A.M. van Arendonk, A.J.M. Arends & J.C.K.W. Bartel (Eds.), Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen (achtste druk) (pp. 155-182). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • A.J.M. Arends (2007). Afdeling 10a van cursus belastingrecht inkomstenbelasting, overgangsrecht. In Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting (losbladige editie) (pp. 1-7). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2007). Bewerking hoofdstuk 10 capita. In H.P.A.M. van Arendonk (Ed.), Wegwijs in de inkomstenbelasting (zevende druk) (Wegwijsserie) (pp. 283-303). Amersfoort: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers
    • A.J.M. Arends (2007). Bewerking afdeling 3.6 van cursus belastingrecht inkomstenbelasting, belastbare inkomsten uit eigen woning. In L.W. Sillevis e.a. (Ed.), Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting (losbladige editie en studenteneditie)
    • A.J.M. Arends (2006). Bewerking hoofdstuk 5 van de Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting (afdeling 5.1 t/m 5.4), Heffingsgrondslag bij sparen en beleggen. In Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting (losbladige editie en studenteneditie) (pp. 1-30). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2006). Bewerking afdeling 3.7 en 3.8 van Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting, Uitgaven voor inkomensvoorzieningen (art. 3.124 t/m 3.131) en Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen (art. 3.132 t/m 3.138). In Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting (losbladige editie en studenteneditie) (pp. 1-16). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2006). Bewerking afdeling 3.5 van Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting, Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen. In Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting (losbladige editie en studenteneditie) (pp. 1-9). Deventer: Kluwer
    • A.J.M. Arends (2005). Artikelsgewijze behandeling van afdeling 3.7 Wet IB 2001 (art. 3.124 tot en met 3.131 en art. I, onderdelen Ra, S en Sa Invoeringswet wet IB 2001). In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (electronische uitgave SFFU Amersfoort). Rotterdam: Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR)
    • A.J.M. Arends (2005). Bewerking afdeling 3.6 van Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting (losbladig). In Belastbare inkomsten uit eigen woning
    • A.J.M. Arends (2006). Hoofdstuk 23 De eigen woning. In A.C. Rijkers & H. Vording (Eds.), Vijf jaar wet IB 2001 (Meijers-reeks, MI 114) (pp. 459-481). Deventer: Kluwer
   • A.J.M. Arends (2019). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2018, december 10), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2019-471, Zaaknr. AWB-17_2178, (Heffingsvermindering (vanwege investeringen) dient in mindering te worden gebracht op de verhuurderheffing). p.10-10. ECLI:NL:RBGEL:2018:5266
   • A.J.M. Arends (2019). Noot bij: Conclusie A-G Wattel. (2019, juni 27), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2019-2184, Zaaknr. 18/04508, (A-G Wattel adviseert zak over aftrek rente oude lening voor leegstaande en te koop staande oude woning te verwijzen voor onderzoek naar herallocatie lening). p.6-8. ECLI:NL:PHR:2019:713
   • A.J.M. Arends (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, april 19), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2019-1027, Zaaknr. 18/03134, (Bewijs dat hypotheekverhoging is aangegaan voor verbetering of onderhoud eigen woning mag door inspecteur ook na zes jaren nog worden gevraagd). p.14-15. ECLI:NL:HR:2019:629
   • A.J.M. Arends (2019). Noot bij: Conclusie A-G Niessen. (2019, januari 17), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2019-474, Zaaknr. 18/02051, (Woning dient niet tot hoofdverblijf). p.8-10. ECLI:NL:PHR:2019:53
   • A.J.M. Arends (2019). Noot bij: Hof Amsterdam. (2019, september 24), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2019-2875, 18/00354 & 18/00355, (Na echtscheiding is slechts de helft van de hypotheekrente aftrekbaar). p.13-15. ECLI:NL:GHAMS:2019:3716
   • A.J.M. Arends (2019). Noot bij: Rechtbank Noord-Holland. (2019, augustus 7), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2019-2308, Zaaknr. AWB-19_868, (Tijdelijke verhuur va een gedeelte van de eigen woning is niet belast in box 1, noch in box 3). p.9-10. ECLI:NL:RBNHO:2019:6711
   • A.J.M. Arends (2019). Noot bij: Hof Amsterdam. (2019, juli 11), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2019-2307, Zaaknr. 18/00398, (Huuropbrengsten tuinhuis via Airbnb zijn geen inkomsten uit eigen woning). p.8-9. ECLI:NL:GHAMS:2019:2424
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, september 21), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-2246, Zaaknr. 17/05350, (Doorschuiffaciliteit bij vererving van ab-aandelen van toepassing op bezittingen die verband houden met pensioenverplichting). p.18-20. ECLI:NL:HR:2018:1699
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2018, juni 8), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-2415, 16/03859 tm 16/03863, (Inspecteur heeft na zes jaar het recht verwerkt om schriftelijke bescheiden op te vragen). p.10-11. ECLI:NL:GHSHE:2018:2463
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, oktober 12), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-2371, Zaaknr. 17/06153, (Instemming ter zitting verdeling rendementsgrondslag betekent niet een ondubbelzinnige afstand van recht om verdeling nadien te wijzigen). p.33-34. ECLI:NL:HR:2018:1896
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2018, juli 6), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-2056, AWB-17_3635tu, (Tussenuitspraak: overname hypotheekschuld i.v.m. echtscheidingsconvenant ter behoud inkomen uit ab?). p.8-9. ECLI:NL:RBGEL:2018:2976
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Hof Amsterdam. (2018, april 26), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-1589, Zaaknr. 17/00022, (Twee naast elkaar gelegen appartementen vormen niet één eigen woning). p.11-12. 2-ECLI:NL:GHAMS:2018:1420
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2018, april 24), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-1278, Zaaknr. 17/00702, (Door gedoogd gebruik woning door vriendin is woning uitgezonden werkneemster geen 'eigen woning'meer). p.22-23. ECLI:NL:GHARL:2018:3818
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2018, maart 15), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-1338, Zaaknr. 16/03828, (Vervreemdingsvoordeel ter zake van verkoop aanmerkelijkbelangaandelen is juist vastgesteld). p.8-9. ECLI:NL:GHSHE:2018:1138
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2018, februari 2), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-1037, Zaaknr. 17/03370, (Woning in aanbouw is eigen woning op grond van goedkeuring). p.21-22. ECLI:NL:HR:2018:628
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, november 16), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-2664, Zaaknr. 17/02368, (Betaalde hypotheekrente en levensverzekeringspremies van deel van ex-echtgenote vormt geen aftrekbare onderhoudsverplichting). p.8-10. ECLI:NL:HR:2018:2134
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2017, juni 21), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-31, 1897, (Uitzendregeling niet van toepassing; waarde van de woning dient tot box 3-vermogen gerekend te worden). p.7-8. ECLI:NL:RBGEL:2017:3209
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Rechtbank Noord-Holland. (2017, augustus 25), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-44, 2679, (Terechte navorderingsaanslag erflaatster wegens fictieve vervreemding ab-aandelen). p.24-25. ECLI:NL:RBGEL:2017:7721
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, september 29), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-40, 2453, (Box 3-heffing voor gehuurde bovenwoning met huurbescherming is niety strijdig met art. 1 EP). p.17-20. ECLI:NL:HR:2017:2517
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2017, augustus 11), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-37, 2249, (Onroerend goed transacties bevatten uitdeling aan aandeelhouder I). p.12-13. ECLI:NL:RBGEL:2017:4224
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Conclusie A-G Wattel. (2017, mei 30), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-28, 1688, (Gesplitste aankoop blote eigendom en erfpachtrecht vormt ongebruikelijke terbeschikkingstelling). p.9-11. ECLI:NL:PHR:2017:531
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2017, maart 28), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-21, 1221, (Zakelijkheid van door directeur-grootaandeelhouder vestrekte lening aan zijn bv niet aannemelijk gemaakt). p.14-15. ECLI:NL:GHARL:2017:2588
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2017, maart 14), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-17, 1030, (Eigenwoningreserve dient op individueel niveau te worden bepaald). p.10-11. ECLI:NL:GHARL:2017:2100
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2016, april 13), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-9, 536, (Belanghebbende kan door hemzelf betaalde deel hypotheekrente van ex-partner niet aftrekken). p.9-9. ECLI:NL:RBZWB:2016:6624
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2016, december 29), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-8, 471, (Verlengde navorderingstermijn van toepassing op winst uit aanmerkelijk belang voortkomend uit Duits onroerend goed). p.8-9. ECLI:NL:RBGEL:2016:7087
   • A.J.M. Arends (2017). Noot bij: Rechtbank Noord-Holland. (2016, november 2), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-03, 143, (Dat Hillen-aftrek bovenop eerder genoten aftrek komt, is door wetgever onderkend). p.17-18. ECLI:NL:RBNHO:2016:9203
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2016, september 27), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-50, 2981, (Winstuitdeling doordat dga grond heeft verkocht die in eigendom was van vennootschap). p.18-19. ECLI:NL:RBGEL:2016:5215
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Conclusie A-G Niessen. (2016, juni 30), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-36, 2198, (Koersverlies op geldlening niet aftrekbaar als 'kosten van geldleningen'). p.11-12. ECLI:NL:PHR:2016:738
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Rechtbank Noord-Holland. (2016, oktober 14), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-49, 2912, (Door belanghebbende onder zachte voorwaarden verstrekte leningen zijn niet onzakelijk). ECLI:NL:RBNH:2016:8676
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Conclusie A-G Niessen. (2016, april 26), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-22, 1395, (Bij weigering aftrek erfpachtcanons heeft hof volgens A-G Niessen een onjuiste maatstaf aangelegd). ECLI:NL:PHR:2016:338
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, september 23), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-39, 2370, (Koersverlies op geldlening eigen woning niet aftrekbaar als kosten van geldlening). p.45-45. ECLI:NL:HR:2016:2136
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2016, maart 31), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-20, 1316, (Achterwaartse verliesverrekening in box 1 verlengt verrekeningstermijn uit box 2 afkomstige belastingkorting niet). p.11-11. ECLI:NL:RBGEL:2016:1772
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West Brabant. (2016, april 26), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-31/32, 1960, (Woning is ten tijde van uitzending geen eigen woning omdat deze door neef werd gebruikt). p.21-22. ECLI:NL:RBZWB:2016:2615
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, juli 8), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-29, 1850, (Erfpachtcanon niet aftrekbaar als kosten eigen woning). p.11-12. ECLI:NL:HR:2016:1353
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2016, juni 2), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-26, 1668, (Belastbare inkomsten uit eigen woning onvolkomen toebedeeld). p.8-9. ECLI:NL:RBGEL:2016:2859
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, juni 17), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-25, 1600, (Vrijstelling NSW-landgoed van toepassing op verhuurd golf-complex). p.14-14. ECLI:NL:HR:2016:120
   • A.J.M. Arends (2016). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West Brabant. (2015, december 18), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-18, 1233, (Lening aan ab-vennootschap is verstrekt in hoedanigheid van aandeelhouder). p.16-17. ECLI:NL:RBZWB:2015:8097
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2014, december 16), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-835, 13/00828, (Van schoonouders gekochte kavel vormt geen eigen woning in aanbouw). ECLI:NL:GHARL:2014:9823
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2015, augustus 28), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-3125, 14/3734, (Erfpachtconstructie met kinderen kan door de beugel). ECLI:NL:RBZWB:2015:5951
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2015, september 8), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2826, 14/00212, (Overdracht converteerbare obligatielening tegen schuldigerkenning vormt geen verkapte uitdeling). ECLI:NL:GHARL:6853
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Hof Den Bosch. (2015, juli 23), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2567, 14/00496, (Geen aanmerkelijkbelangverlies in 2009 in verband met onzakelijk lening). ECLI:NL:GHSHE:2015:2790
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Hof Amsterdam. (2015, juli 14), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2377, 14/00408-14/00410, (Belanghebbende maakt hogere eigenwoningschuld niet aannemelijk). ECLI:NL:GHAMS:2015:3227
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Rechtbank Noord-Holland. (2015, mei 11), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-2014, 14/3108, (Ook voor correctie op aangegeven inkomensbestanddeel kan onderlinge verhouding worden gekozen). ECLI:NL:RBNHO:2015:3808
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2015, februari 2), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-1596, 14/2952, (Aansluitbijdragen zijn geen aftrekbare kosten eigen woning). ECLI:NL:RBZWB:2015:2385
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Hof Amsterdam. (2015, februari 19), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-1235, 14/00380, (Geen bewijs geleverd voor aftrek hypotheekrente). ECLI:NL:GHAMS:2015:547
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, april 3), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-1159, 14/05071, (Rente is niet door ouders kwijtgescholden en aftrekbaar als eigenwoningrente).
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Conclusie A-G Niessen. (2015, februari 10), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-911, 14/05071, (Op lening van ouders bijgeboekt bedrag vormt aftrekbare hypotheekrente). ECLI:NL:PHR:2015:71
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, februari 20), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-834, 13/05641, (Woning vormt in uitzendperiode na beëindiging korte verhuur geen 'eigen woning' meer). ECLI:NL:HR:2015:355
   • A.J.M. Arends (2015). Noot bij: Hof Den Bosch. (2014, november 6), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-563, 13/00322, (Belanghebbende heeft niet gehandeld als onafhankelijke crediteur: verliezen niet aftrekbaar). ECLI:NL:GHSHE:2014:4609
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, september 5), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-1196, 12/00083-12/00087, (Tegoeden op beleggingsrekening dga behoren niet tot het vermogen van bv I).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2014, september 16), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-2419, 13/01165, (Op lening van ouders bijgeboekt bedrag vormt aftrekbare hypotheekrente).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, november 21), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-2813, 13/05105, (Vernietiging koopovereenkomst ab-pakket met terugwerkende kracht staat heffing ab-winst niet in de weg).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2014, juni 17), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-2666, 13/05335, (Met minderjarige kinderen afgesloten erfpachtconstructie wordt geherkwalificeerd).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: HR. (2014, oktober 3), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-2480, 13/00471 en 13/00711, (Woning is in aanbouw vanaf aanvang bouwkundige werkzaamheden).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: Hof Amsterdam. (2014, maart 13), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-1382, 12/01115, (Inspecteur maakt hoger gebruikelijk loon dan de daadwerkelijk toegekende beloning niet aannemelijk).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: HR. (2014, september 19), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-2307, 13/02359, (Verkoopoptiepremie voor niet-uitgeoefende verkoopopties niet aftrekbaar).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2014, juni 24), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-2013, 12/00164 tm 12/00168, (Geen hypotheekrenteaftrek voor Franse woning in aanbouw).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: A-G Niessen. (2014, mei 22), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-1712, 13/03225, (Rentebestanddeel in erfpachtcanon is aftrekbaar als kosten eigen woning).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: A-G Niessen. (2014, mei 22), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-1711, 13/02758, (Rentebestanddeel in canon is volgens A-G Niessen aftrekbaar ondanks constructie).
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2014, april 8), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-1476, 12/00691 en 12/00692, (Aangekochte boerderij vormt geen 'eigen woning').
   • A.J.M. Arends (2014). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2014, januari 30), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-972, 13/02282, (Vermomde winstuitdeling door facturering omzet bv vanuit Ltd). p.16-17.
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, september 27), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-2067, 12/00189, (Geen step down bij waardebepaling bij immigratie). p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Hof Den Haag. (2013, april 24), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-1941, 11/00862, (Louter administratieve voorbereidingen leiden niet tot woning in aanbouw).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, april 25), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-1940, 11/00884, (Gemeente maakt vastgestelde waarde woning met wateroverlast aannemelijk). p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2013, maart 7), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-1856, 12/04905, (Beperkte aftrek voor uitgaven wegens ziekenbezoek gerechtvaardigd). p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, mei 23), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-1662, 11/00026, (Van tafel en bed gescheiden echtgenote mag geen hypotheekrente in aftrek brengen).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Hof Deen Haag. (2013, mei 15), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-1452, 12/00603, (Kosten beleggingsverzekeringen niet aftrekbaar als kosten eigen woning). p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (2013, mei 2), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-1327, 12/00421, (Canons niet aftrekbaar, omdat gecreëerde situatie als annuïteitenlening is te kwalificeren). p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Hof Den Bosch. (2013, maart 27), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-1123, 12/00143, (Woning staat belanghebbende niet als hoofdverblij ter beschikking). p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Rechtbank Noord-Nederland. (2013, februari 19), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-545, 11/03160, (Verzwege omzet kapsalon leidt tot winstuitdeling dga; hof kent immateriële schadevergoeding toe (art. 81 RO)). p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, december 21), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-265, 11/04685, (Eigen woning is ter beschikking gesteld aan derden door niet tot het huishouden behorende dochter erin te laten wonen). p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2013). Noot bij: Rechtbank Breda. (2012, augustus 31), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-68, 12/01201, (Geen aftrek rentedeel ex-partner omdat deze kosten niet op belanghebbende drukken). p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Conclusie A-G Niessen. (2011, december 6), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-370, 11/00444, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Rechtbank Arnhem. (2011, november 10), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-420, 11/00964, p.(Commentaar.
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Hof Amsterdam. (2011, september 22), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-534, 10/00297, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Hof Amsterdam. (2011, oktober 13), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-843, 10/00295, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2012, februari 28), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-1008, 10/00298, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Hof Amsterdam. (2012, maart 29), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-1284, 10/00106/00107, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Hof Amsterdam. (2012, mei 8), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-1921, 10/00594
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (2012, februari 13), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-1693, 10/01949, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Rechtbank Leeuwarden. (2011, oktober 3), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-219, 10/01946/01947, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Hof Den Bosch. (2012, september 14), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-2383, 12/00035, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Conclusie A-G Niessen. (2012, augustus 30), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-2482, 11/04685, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, oktober 12), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-2485, 11/04693, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Rechtbank Breda. (2012, mei 4), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-2788, 11/00037, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2012). Noot bij: Hof Den Bosch. (2012, juni 29), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-1993, 11/00594, p.(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2011). Noot bij: Hof Den Bosch. (2010, december 30), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-1013, 09/00555, p.13-14 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2011). Noot bij: Hof den Bosch. (2010, november 26), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-782, 09/00238, p.15-16 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2011). Noot bij: Rechtbank Arnhem. (2011, februari 4), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-845, 10/02455, p.23-24 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2011). Noot bij: Hof Amsterdam. (2009, maart 23), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-55, 07/00877, p.7 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2011). Noot bij: Rechtbank Breda. (2010, november 3), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-166, 10/00883, p.18-19 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2011). Noot bij: Hof Amsterdam. (2011, oktober 13), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-2841, 09/00486, p.21-22.
   • A.J.M. Arends (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, november 26), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2010-2748, 10/01679, p.20.
   • A.J.M. Arends (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, augustus 13), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2010-1905, 09/00181, p.19 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2010). Noot bij: Hof Den Bosch. (2009, december 18), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2010-1233, 08/00487, p.12-13 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2010). Noot bij: Rechtbank Leeuwarden. (2010, oktober 29), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2010-2920, 10/00467, p.47 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, november 26), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2010-2748, 10/01679, p.21-Commentaar.
   • A.J.M. Arends (2010). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (2010, september 28), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2010-2665, p.17-(Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2010). Noot bij: Hof Amsterdam. (2010, september 30), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2010-2608, 08/00097, p.20 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2010). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2009, december 11), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2010-143, 08/00114, p.30 (Commentaar).
   • A.J.M. Arends (2010). Noot bij: Hof Amsterdam. (2005, februari 4), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2010-2010, p.13-14 (Commentaar).
   • P.H.J. Essers, A.J.M. Arends, J.A.G. van der Geld & A.J. van Ling (1999). Topsport en fiscaliteit, een onderzoek naar de fiscale positie van topsport vanuit nationaal en Europees perspectief. (Extern rapport, no 1). Rotterdam/Amersfoort: Stichting Fiscaal Wetenschappelijk College i.s.m. SDU
   • A.J.M. Arends (2012, december 8). Tien tips om de belastingdienst voor te zijn. Financieel Dagblad bijlage FD Weekend, pp. 40-41.
   • A.J.M. Arends (2011, november 27). Wees de fiscus te snel af. Financieel dagblad, pp. 40-41.
 • Rechtbank Den Haag

  Start date approval
  Jan/2011
  End date approval
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  rechter-plaatsvervanger

  Cazis BV

  Start date approval
  May/2015
  End date approval
  Is current
  Place
  LEUSDEN
 • Winst

  Title
  Winst
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 3)

  Juridisch-Academische Vaardigheden III

  Title
  Juridisch-Academische Vaardigheden III
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 3)

  Capita selecta fiscaal recht

  Title
  Capita selecta fiscaal recht
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Verdieping Inkomstenbelasting

  Title
  Verdieping Inkomstenbelasting
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Winst

  Title
  Winst
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 3)

  Juridisch-Academische Vaardigheden III

  Title
  Juridisch-Academische Vaardigheden III
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 3)
 • Lecturer

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082678
 • FBN Juristen

  Role
  fiscaal adviseur
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jun/2015
  End date approval
  Dec/2016

  Cazis BV

  Role
  fiscaal adviseur
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  May/2015

  SDU

  Role
  fiscaal auteur
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2009

  Wolter Kluwer

  Role
  fiscaal auteur
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2003

  Rechtbank Den Haag

  Role
  rechter-plaatsvervanger
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jul/2006

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam