Enkele belangrijke publicaties

Een sociologische benadering van het organisatieverschijnsel