Joost de Kleine

Uiteindelijk zorg je ervoor dat mooie voorstellingen een publiek vinden.

Joost de Kleine

Alumnus ACW en directieassistent bij Theater aan het Spui in Den Haag

Joost de Kleine: "Uiteindelijk zorg je ervoor dat mooie voorstellingen een publiek vinden."

"Ik was bijna klaar met de master Kunst- en Cultuurwetenschappen, na Algemene Cultuurwetenschappen (ACW) te hebben gestudeerd, toen ik naar de directeur van het theater stapte om te vertellen wat ik allemaal had geleerd en hoe zijn theater daar iets aan zou kunnen hebben. Ik gaf een presentatie over hoe de sociale waarde van het theater en de voorstellingen vergroot zou kunnen worden, wat de beste manier is om financieringsbronnen te vinden en wat de functie van het theater voor deze stad zou kunnen zijn. We hebben toen meteen afgesproken dat ik het jaarverslag zou schrijven."

De sociale waarde van het theater

"Je kunt het theater zien als een podium waar toneelvoorstellingen worden vertoond, maar ook als een plek die sociale waarde genereert. Het gaat niet alleen om het laten zien van kunst, maar ook om het bieden van een ontmoetingsplek en om mensen de kans te geven een transformatie te ondergaan, anders over dingen na te gaan denken. Hoe je die sociale functie optimaal vervult, bevindt zich op het kruisvlak van economie en sociologie, zoals je dat leert bij ACW. Zeker nu het belangrijker wordt om als culturele instelling minder afhankelijk te worden van subsidiegelden, is economie erg waardevol. Tegelijkertijd is het niet de functie van een theater om optimaal economisch te functioneren, maar om mensen naar goede voorstellingen te krijgen en daarbij ook een gemeenschapszin te creëren."

Beleid is niet stoffig

"Tijdens je studie schrijf je veel essays; je leest stukken van anderen en past dit toe op jouw ideeën en de opdracht. En eigenlijk is een meerjarenbeleidsplan schrijven hetzelfde: ik lees de richtlijn van de gemeente en relateer dat aan wat we al hebben gedaan en aan de visie van onze directeur. Het vak Kunst- en Cultuurbeleid vond ik superboeiend. Beleid is niet stoffig. Het is een punt aan de horizon zetten en vragen: hoe gaan we hier in de komende vier jaar naartoe? Uiteindelijk zorg je ervoor dat mooie voorstellingen een publiek vinden. Ik herinner me een vak waarin we films relateerden aan filosofisch gedachtegoed. Dat gebruik ik niet in mijn dagelijkse praktijk als directieassistent, maar dat soort vakken dragen er wel aan bij dat ik op mijn plek ben in deze sector. Ik ben niet verloren tijdens een gesprek over de filosofische drijfveren van een theatermaker - en dat is heel prettig en belangrijk.

Brede blik

"Ik zou niet weten welke opleiding me beter had voorbereid op de beroepspraktijk dan ACW. Door de combinatie economie, sociologie en een beetje filosofie kijk je met een brede blik en dat komt echt heel vaak van pas. De culturele sector is hard voor weinig, maar ik ga iedere dag met bijzonder veel plezier naar mijn werk. Ik mag elke dag weer nieuwe dingen doen, meer dingen doen, leukere dingen doen. En dat vind ik super uitdagend." - Joost de Kleine, alumnus ACW en directieassistent bij Theater aan het Spui in Den Haag.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes