Juliette Plijnaar

De nadruk van deze master ligt op specialisatie in zeer interessante vakgebieden. Het vak werkcollege BTW heb ik als zeer waardevol ervaren, niet in de laatste plaats door de gastcolleges die door experts uit de praktijk werden verzorgd.
Juliette Plijnaar
Student master Fiscaal Recht (Indirecte Belastingen) 2018-2019