Seminars 2014

Seminar Urban Retail, 17 april 2014

Dalende winkelomzetten, groeiende leegstand en lager rendement op retail vastgoed: de laatste jaren heeft de ‘traditionele’ retail sector het moeilijk. De opkomst van e-commerce is slechts één van de aspecten die de ontwikkeling van stedelijke detailhandel beïnvloeden. Marktomstandigheden, beleidsvoering en veranderende preferenties van consumenten zijn factoren die ervoor zorgen dat urban retail een dynamische omgeving is en ook zo zou moeten functioneren. Op 17 april 2014 organiseerde RHV/Erasmus Universiteit Rotterdam een seminar over de dynamiek binnen stedelijke detailhandel.

Slechtere economische omstandigheden en webwinkels zijn niet de enige factoren waar urban retail mee te maken heeft. De vraag is hoe en waarom stedelijke winkelgebieden veranderen, maar vooral ook op welke manier er mee omgegaan moet worden. Wat zijn de achterliggende oorzaken voor de ontwikkeling en wat zijn de gevolgen voor zowel vraag als aanbod? Hoe is de consument veranderd? Hoe krijgen stedelijke winkelgebieden consumenten terug naar de stad? Hoe belangrijk is de bereikbaarheid van een winkelgebied? De dynamiek van de detailhandel biedt uitdagingen en kansen voor belanghebbenden als ondernemers, beleidsmakers en professionals.

Inhoud en Sprekers

  • De veranderende rol van retail in de binnenstad; nieuwe winkelomgevingen zetten de toon!
    Tony Wijntuin - Managing Director Wyne

  • Winkelen is meer dan boodschappen doen!
    Nel de Jager - Eigenaar de Jager Winkelstraatmanagement

  • Retail en mobiliteit
    Giuliano Mingardo - Transporteconoom en oprichter Mobility Management Academy, Erasmus Universiteit Rotterdam.