Erasmus UPT wenst u een goed en gezond 2021!

Na een bewogen 2020 kijken wij uit naar een nieuw jaar. Waar de steden, havens en mobiliteit al met grote vragen leefden vanuit klimaat, digitalisering, geopolitiek en op sociaaleconomisch vlak, heeft de corona pandemie nieuwe, grote vragen met zich mee gebracht. En daarbij heeft de waarde van onze kennis en inzichten om tot de juiste beslissingen te komen zich bewezen.

In 2020 heeft Erasmus UPT zich direct en op verschillende vlakken beziggehouden met de effecten van de corona pandemie: download onze rapporten over wat de lange termijneffecten op de maritieme netwerken en de Rotterdamse haven zijn, maar ook hoe weerbaar is het herstel in de economie van (binnen)steden? Cruciale vraag is telkens: worden de grote maatschappelijke veranderingen versneld of juist afgeremd door de corona pandemie?  En wat betekent dat dan? Voor steden, voor havens, voor overheden, voor bedrijven, voor u?  In 2021 zullen wij dan onze bijdragen gaan leveren op het herstelvermogen: hoe kan de leefbaarheid maar ook concurrentiekracht van steden en havens versterkt worden, terwijl tegelijkertijd de nodige transities versneld worden? Welke investeringscapaciteit is daarvoor nodig en hoe organiseren we die met elkaar? Dit zijn een paar van de onderzoeken die al in de steigers zijn gezet.

Maar waar de wereld even stil leek te staan en volledig gefocust was op de corona pandemie – zie het record in aandeel corona-gerelateerd nieuws in de totale nieuwsgeving, gaan ook andere ontwikkelingen door en vragen aandacht en inzichten. Zo staan havens voor een grote verduurzamingsopgave, dwingt de wereldwijde concurrentie tot een constante noodzaak tot innovatie en is onderwijs aan studenten van alle tijden. Ook participeert UPT in 2021 en 2022 verder in het SMARTDEST project, dat gaat over sociale inclusiviteit en instroom van buitenlandse bezoekers. Samen met u werken wij graag aan het herstel en verdere transitie van onze steden, havens en vervoerstromen. Wij blijven graag de kennis en inzichten genereren die u helpen om betere beslissingen te nemen. Benieuwd naar de diensten die wij daartoe leveren? Bezoek verder de website en/of neem daarvoor contact op met een van onze experts.