Exploring leadership

Students on campus Erasmus University Rotterdam

In this training for experienced managers, we focus on a number of important themes such as change management and cooperation across our own disciplinary boundaries. Moreover, we will reflect on important policy themes including leadership, increasing mobility and making work pressure negotiable. Sharing experiences and sharing dilemmas form a recurring theme in this training. Questions also arise such as: how do I get my team moving towards a desired change and how do I get myself to act more strategically and less operationally.

Practical information

Dates:Please indicate your interest in this program. With sufficient applications, we will plan a new date.
Time: 
Duration:5 days and 4 half-days of intervision
Location:EUR Woudestein
Costs:€3200
Other:You will receive a certificate after a participation of at least 80%.

In de ochtend worden kort basisvaardigheden van leidinggevenden herhaald zodat iedereen dezelfde leiderschaps taal spreekt. In de middag staat het thema Sturen op mobiliteit op de agenda. De deelnemers oefenen gesprekken over mobiliteit afgestemd op verschillende typen medewerkers en verdiepen hun coachende en feedback vaardigheden. 

De intervisievraagstukken van de deelnemers zijn gekoppeld aan de actuele vraagstukken die de deelnemers hebben in het dagelijkse
leidinggeven. Door intervisie in te zetten stimuleren we het strategisch denken van de deelnemers en verbreden we hun perspectief op vraagstukken. De  intervisiegroepen bestaan uit maximaal 6 personen.  Ieder volgt 1 dagdeel intervisie. 

Deze dag staat in het teken van het leidinggeven vanuit diepere waarden en leidinggeven aan je innerlijk systeem.Een leider is authentiek als deze werkt vanuit zijn of haar diepere waarden. We starten met het onderzoeken van deze waarden en laten de deelnemers ontdekken hoe zij deze waarden kunnen vormgeven in de dagelijkse praktijk. Doel hiervan is om minder automatisch in de operationele rol te vervallen en meer vanuit eigen inspiratie en energie de verbinding met anderen aan te gaan. Deze aanpak helpt ook om een eigen kleur als leider te ontwikkelen en niet onderhevig te zijn aan de ongewenste krachten van de heersende cultuur. In de praktijk staan vaak belemmerende overtuigingen in de weg om daadwerkelijk de waarden vorm te geven. Het tweede deel van deze dag staat daarom in het teken van het bewust worden en het ombuigen van belemmerende overtuigingen. Op deze manier word je niet geleid door je reactieve automatismen maar neem je leiding over jezelf en kan je op elk moment een vrije keus maken. Leidinggeven aan anderen start met leidinggeven aan jezelf. We sluiten af met een huiswerkopdracht voor de volgende module. We vragen de deelnemers om met hun team aan de hand van een model de effectiviteit van het team in kaart te brengen

De intervisievraagstukken van de deelnemers zijn gekoppeld aan de actuele vraagstukken die de deelnemers hebben in het dagelijkse
leidinggeven. Door intervisie in te zetten stimuleren we het strategisch denken van de deelnemers en verbreden we hun perspectief op vraagstukken. De  intervisiegroepen bestaan uit maximaal 6 personen.  Ieder volgt 1 dagdeel intervisie. 

Een van de belangrijkste opgaven van een leider is om mensen te inspireren en mee te nemen in een verandering. Het gaat dan om het ontwikkelen van een (strategische) visie en deze zodanig uitdragen dat medewerkers maar ook andere stakeholders graag willen bijdragen aan het vormgeven van deze visie. In deze module geven we de leidinggevende een tool mee om tot een coherente visie te komen. We laten de deelnemers hun visie presenteren en zij krijgen feedback op de mate waarin ze anderen daadwerkelijk inspireren. We dagen hen uit om een helder appel op hun medewerkers te doen en daarmee het eigenaarschap zo laag mogelijk neer te leggen. We werken tijdens de visiepresentatie met twee trainers zodat deelnemers voldoende feedback krijgen op hun presentaties. Het laatste deel van deze dag besteden we aan verandermanagement. Hier in leren we de
deelnemers om om te gaan met emoties, weerstand bij stakeholders in een veranderproces. Een groot deel van effectief veranderen staat of valt met het kunnen hanteren van de onderstroom.

De intervisievraagstukken van de deelnemers zijn gekoppeld aan de actuele vraagstukken die de deelnemers hebben in het dagelijkse
leidinggeven. Door intervisie in te zetten stimuleren we het strategisch denken van de deelnemers en verbreden we hun perspectief op vraagstukken. De  intervisiegroepen bestaan uit maximaal 6 personen.  Ieder volgt 1 dagdeel intervisie. 

In deze module staat effectief teamwork centraal. We starten met het bespreken van de teamanalyse uit de gesprekken in het eigen team. Elke deelnemer stelt een ontwikkelvraag voor het eigen team vast en de deelnemers ondersteunen elkaar in adviesteams om een antwoord te geven op deze vraag. Een belangrijk aspect van dieper teamwork is inclusief leiderschap: vanuit veiligheid en vertrouwen waarderen van verschillen (diversiteit), gebruik maken van de wijsheid van de groep, tot besluiten komen waar iedereen commitment op geeft en het lager neerleggen van eigenaarschap. Deze manier van leiderschap legt ook de juiste fundamenten om in gesprek te gaan over werkdruk. We introduceren een methodiek vanuit Deep Democracy die in elke teamsetting praktisch kan worden toegepast om bovenstaande doelen te verwezenlijken. Deze methode werkt zowel met de bovenstroom als met de onderstroom (emoties) in het team. Als laatste bieden we de deelnemers verschillende methoden aan om een feedbackcultuur te creëren in het eigen team. Daarmee bestendigen zij het continue leren en verbeteren in het team. We maken hier tevens gebruik van de wijsheid van de groep. We sluiten af met een huiswerkopdracht waarin de deelnemers een visie voor de toekomst ontwerpen aan de hand van een visiemodel. 

De intervisievraagstukken van de deelnemers zijn gekoppeld aan de actuele vraagstukken die de deelnemers hebben in het dagelijkse
leidinggeven. Door intervisie in te zetten stimuleren we het strategisch denken van de deelnemers en verbreden we hun perspectief op vraagstukken. De  intervisiegroepen bestaan uit maximaal 6 personen.  Ieder volgt 1 dagdeel intervisie. 

Een van de grote vraagstukken bij de EUR is hoe de samenwerking tussen teams (binnen of tussen organisatieonderdelen) versterkt kan worden. Hier hebben leidinggevenden een
belangrijke rol in te spelen. Uit de operationele bezigheden stappen en actief met anderen buiten het team verbinding zoeken is niet makkelijk. In deze module laten we de deelnemers via een cultuurgame ervaren hoe (vaak negatieve) beelden over en weer vaak onbewust worden versterkt. We geven tips mee hoe zij een brug kunnen slaan om een constructieve samenwerking te creëren. We nodigen een interne hoogleraar uit die een interactief mini -college geeft over de bureaupolitiek binnen de EUR. Vervolgens willen een directeur (of als het mogelijk is een lid van het CvB) uitnodigen om met de leidinggevenden in gesprek te gaan over de organisatiedynamiek binnen de EUR en hoe deze te hanteren.

Voor beginnend leidinggevenden organiseren we de training Leidinggeven aan professionals, voorafgegaan door een Introductiedag voor nieuwe leidinggevenden op de EUR. 

De Leergang Academisch leiderschap is bestemd voor beginnende UHD's. 

De training wordt gegeven door Vincent Hendriks (Ardis). 

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes