ERGO Xtra 4 oktober 2017

ERGO Xtra is een inspirerende dag met lezingen en dialoog waarin de verbinding wordt gelegd tussen

1. economie, bestuur en organisatie;

2. levensbeschouwing, filosofie en geluk.

Op de ERGO Xtra dag 2017 wordt vanuit verschillende perspectieven gekeken naar de onderwerpen vertrouwen en leiderschap, de circulaire economie en duurzame winst, en de morele aspecten van marktwerking.

Voor informatie en aanmelding kunt u gebruik maken van onderstaande link:

http://ergonetwerk.nl/ergo-xtra-dag-2017/


Publication date: 6 September 2017