HR Analytics

Human Resource is een essentieel onderdeel van elke organisatie: welke organisatie kan zonder goed functionerende medewerkers? Aangezien er veel data beschikbaar is over de medewerker - van eenvoudige karakteristieken tot resultaten uit surveys -, wordt van oudsher al veel aan HR-reporting gedaan. Is eenvoudige reporting voldoende, of moeten er verdere stappen worden gezet op het gebied van data analytics? Vragen over loopbaanbegeleiding, gelijke beloning, effectiviteit en efficiëntie kunnen vanuit dataperspectief worden beantwoord.

 Uit internationaal onderzoek blijkt dat executives inzien dat de inzet van data analyse cruciaal is bij het nemen van workforce-gerelateerde beslissingen. Erasmus Q-Intelligence, gelieerd aan Erasmus Universiteit Rotterdam, werkt samen met verschillende bedrijven op het gebied van HR of People Analytics. Wij zijn in staat om inzichten uit data te vergaren die een aantal stappen verder gaan dan eenvoudige reporting. Drivers van verzuim, beweging, leiderschap of de relatie tussen loon en geslacht kunnen zo worden onderzocht en gevonden.

EQI nodigt u graag uit voor een bijeenkomst op 29 januari 2019 op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij deze bijeenkomst willen we u, samen met een select gezelschap, over de mogelijkheden en het gebruik van data analytics voor HR-vraagstukken informeren. Thema’s als analyse van de drivers van verzuim, redenen voor mobiliteit en het meten en verklaren van (leiderschaps-)effectiviteit, zijn onder andere onderwerp van gesprek.


Tijdens de bijeenkomst delen vertegenwoordigers van APG hun ervaringen met HR Analytics en Erasmus Q-Intelligence delen.


Het programma op 29 januari ziet er als volgt uit:

15:00 – 15.15 uur      -   Ontvangst

15:15 – 15.30 uur      -   Opening - prof.dr. Cees van Halem - Directeur Erasmus Q-Intelligence

 15:30 – 16:15 uur      -   dr. Paul van der Laken - Innogy

People Analytics: Evidence based HRM
16:15 – 16.45 uur      -   Frank Groenewold - CHR HR Reporting APG

                
Impact van HR Analytics bij APG
16:45 – 17.15 uur      -   dr. Koen Bel -  Data Scientist Erasmus Q-Intelligence

                                      

HR Analytics in Practice
17:15 uur                    -   Informele afsluiting