Marketing Analytics

Erasmus Quantitative Intelligence is specialist in het leveren van innovatieve oplossingen en inzichten voor kwantitatieve vraagstukken. Wij maken gebruik van meer dan 50 jaar aan ‘analytics’ kennis opgebouwd bij het Econometrisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit stelt ons in staat industrie-leidende diensten te bieden die bijdragen aan het verbeteren en ontwikkelen van proces-, beleids- en organisatiestrategieën. Erasmus Q-Intelligence richt zich binnen het brede onderzoeksspectrum van Econometrie en Management Science in het bijzonder op de volgende kernthema’s:

Processimulatie en -optimalisatie

Het toepassen van wiskundige technieken en modellen om complexe processen binnen en tussen organisaties te verbeteren en beleidsmaatregelen te adviseren.

Prognosemodellen

Het ontwikkelen en toepassen van econometrische modellen om scenario’s te analyseren en om effecten van ontwikkelingen en beleidswijzigingen te kunnen voorspellen.

Data Science

Het analyseren van grote datasets om patronen te detecteren en verbanden te extraheren en visualiseren.  

Marketing Analytics:

  • Voorspellen van markt- en consumentengedrag
  • Prognosticeren klantenstromen
  • Social media analyse
  • Optimaliseren advertentiestrategieën
  • Ontwerpen van recommender systemen

Dragende hoogleraren:

  • Prof. dr. Philip Hans Franses
  • Prof. dr. Richard Paap
  • Prof. dr. Dennis Fok

Erasmus Q-Intelligence zet haar expertise onder meer in op de volgende terreinen: