HR Analytics


Human Resource (HR) Management is een essentieel onderdeel van de management-agenda: organisaties zijn sterk afhankelijk van goed functionerende medewerkers. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor HR Analytics, waarbij gegevensanalyse wordt ingezet om het beste uit de medewerkers naar boven te halen. Wij nodigen u graag uit voor een bijeenkomst over dit thema aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij deze bijeenkomst zullen wetenschappers, praktijksprekers en adviseurs hun kennis omtrent de mogelijkheden en uitdagingen op het gebied van HR Analytics met u delen. Thema’s als analyse van de drivers van verzuim, redenen voor mobiliteit en het meten en verklaren van effectiviteit zullen onderwerp van gesprek zijn. Daarnaast spreken we over hoe data analytics op ethisch verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd, met respect voor privacy van het personeel.

Het programma op 28 januari ziet er als volgt uit:

15:00 – 15.15 uurOntvangst
15:15 – 15.30 uurOpening - prof.dr. Cees van Halem - Directeur Erasmus Q-Intelligence
15:30 – 16:15 uurdr. Sjoerd van den Heuvel - Senior Lecturer Hogeschool Utrecht
People Analytics
16:15 - 16:45 uurFrank Groenewold en Eef Bloemers - CHR HR Reporting APG
Impact van HR Analytics bij APG
16:45 - 17:15 uurdr. Koen Bel - Data Scientist Erasmus Q-Intelligence
HR Analytics in Practice
17:15 uurInformele afsluiting