Reduceer verzuim en personeelsverloop

Pak verzuim en verloop nu écht aan met een wetenschappelijk onderbouwde methode
hoofden van diverse mensen

De krapte op de arbeidsmarkt is ongekend hoog, er is een hoog personeelsverzuim en ook het personeelsverloop is vaak groot. Dit vormt voor veel organisaties een grote uitdaging. Hoe kun je de continuïteit van jouw organisatie in deze tijd borgen?  Wil jij het verzuim en verloop in jouw organisatie duurzaam omlaag brengen? Volg dan de masterclass ‘Reduceer verzuim en personeelsverloop’.

Een duurzame aanpak van verzuim en verloop

In deze masterclass behandelen we een wetenschappelijk onderbouwde én in de praktijk bewezen methode om verzuim en personeelsverloop aan te pakken. Deze methode combineert de mogelijkheden van datawetenschap en effectieve gedragsverandering. Zo kom je door te meten tot ‘actionable insights’ voor jouw organisatie: je leert de bepalende factoren van verloop en verzuim in jouw organisatie vast te stellen, zodat je daarover gericht kunt adviseren. Vanuit de theorie van de organisatiepsychologie leer je hoe je effectieve interventies (zowel werk- als mensgericht) kunt treffen. Hiermee ben je in staat verzuim en verloop daadwerkelijk duurzaam aan te pakken.

Weten is meer dan meten

Om te weten hoe je verzuim en verloop voor jouw organisatie kunt aanpakken, is het niet alleen van belang de relevante kengetallen van verzuim en verloop te meten, maar ook om vast te stellen door welke factoren het verzuim en verloop binnen jouw organisatie primair veroorzaakt worden. In deze masterclass leer je hoe aan de hand van data deze drijvende factoren bepaald kunnen worden. Je leert welke data hiervoor nodig zijn, en hoe je de uitkomsten van een verzuim- en verloopanalyse kunt interpreteren. Een analyse van verzuimdata kan ook helpen om te voorspellen hoe het verzuim en verloop zich (bij ongewijzigd beleid) zullen gaan ontwikkelen. Deze inzichten helpen om tijdig de juiste acties te nemen, en vooral ook om daar voldoende draagvlak voor te vinden. Gedragsveranderingstechnieken helpen vervolgens bij een implementatie van interventies met een duurzaam effect.

Een framework voor gedragsverandering

Aan de hand van een framework uit de organisatiepsychologie leren we je hoe je interventies kunt treffen die aansluiten bij de factoren die verzuim en verloop in jouw organisatie bepalen. Hierbij maken we onderscheid tussen werkgerichte en persoonsgerichte interventies. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden brengen we in kaart wat wanneer kan werken, en hoe je dit implementeert rekening houdend met de werkomgeving, competenties en drivers van alle belanghebbenden. Je leert na te gaan aan welke randvoorwaarden er moet worden voldaan en je leert vast te stellen in hoeverre dit in jouw organisatie het geval is.

Het selecteren van de juiste interventies

Het komt regelmatig voor dat een op zichzelf logisch lijkende interventie in de praktijk een averechts effect heeft. Om te zorgen dat je interventies selecteert die daadwerkelijk bijdragen aan een duurzame verlaging van verzuim en verloop voor jouw organisatie, is het van belang het effect van de interventie vooraf te kunnen nagaan. We laten je zien welke mogelijkheden hiertoe zijn vanuit de wetenschappelijke literatuur en vanuit voorbeelden uit de praktijk via het werken met ‘pilot’ groups en gecontroleerde experimenten. Dit alles stelt je in staat een persoonlijk plan te maken voor de reductie van verzuim en verloop in jouw organisatie.

Leerdoelen

Na het volgen van deze Masterclass:

 1. Ken je een wetenschappelijk onderbouwde methode voor verzuimpreventie, verzuim reductie en het voorkomen van ongewenst verloop;
 2. Weet je hoe de drivers van verzuim en verloop gemeten kunnen worden in organisaties, zodat je anderen ook beter kunt overtuigen en adviseren;
 3. Weet je hoe je met behulp van data individueel verzuim en verloop tijdig kan voorspellen zodat er ook tijdig kan worden ingegrepen;
 4. Ken je een (gedrags)veranderingsframework waarmee je een duurzame verlaging van verzuim en verloop kan bewerkstelligen;
 5. Weet je wat er nodig is om interventies te selecteren die bijdragen aan een daadwerkelijke reductie en preventie van verzuim en verloop

Doelgroep

Deze Masterclass is gericht op (HR) managers, HR functionarissen en organisatie-adviseurs die zich bezig houden, of willen gaan houden, met de reductie en preventie van verzuim en verloop in organisaties.

  Handig om te weten

  Data 

  Vrijdag 21 oktober en dinsdag 1 november 2022

  Collegegeld € 999,- vrij van BTW
  STAP-budget

  Vraag jouw STAP-budget aan op 1 september en volg deze Masterclass helemaal kosteloos!

  Indien je je aanmeldt met een STAP-budget, wordt je inschrijving behandeld als een voorlopige inschrijving. Wanneer je STAP-aanvraag is goedgekeurd, wordt de inschrijving definitief gemaakt. Erasmus Q-Intelligence ontvangt bericht van het UWV als je aanvraag is goedgekeurd.

  Locatie

  Campus Woudestein, Erasmus Universiteit Rotterdam

  Programma

  09:00 – 09:45 uur
  • Introductie en kennismaking
  • Verzuimpreventie en -reductie op een wetenschappelijk onderbouwde manier
  09:45 – 10:30 uur
  • Vijf succesfactoren voor verzuimreductie en personeelsbehoud
  • Verzuim en verloop: een zelfanalyse
  10:30 - 10:45 uurKoffie en Thee
  10:45 – 12:00 uur
  • Het meten en analyseren van verzuim en verloop in organisaties (actionable insights),
   • Het bepalen van de (onbekende) onderliggende oorzaken van verzuim en verloop
   • Voorspellende modellen op  groepsniveau
   • Voorspellende modellen op het niveau vd medewerker
   • AVG en toepassing van deze methodes
  12:00 - 13:00 uurLunch
  13:00 – 15:00 uur
  • Programma voor een (gedrags)verandering
   • op basis vd analyse (actionable insights)
   • De verschillende actoren in dit proces en de gewenste verandering
   • Interventies gericht op de omgeving, competenties en drivers
  15:00 - 15:15 uurKoffie en Thee
  15:15 – 16:30 uurVoorbeeld casus en game
  16:30 – 16:45 uur
  • Take-home assignment
   • inventariseren of in eigen organisatie aan randvoorwaarden voor onze methode is voldaan (oa nagaan of benodigde data aanwezig is en van voldoende kwaliteit)
   • interview met beslissingsnemers om potentieel van verzuimreductie en ongewenst verloop in kaart te brengen
  16:45 – 17:00 uurSamenvatting en afsluiting dag 1

  09:00 - 09:15 uurOpening
  09:15 – 10:00 uurBespreking en evaluatie uitkomsten take home assignment dag 1
  10:00 – 10:30 uur
  • Actionable insights (voorbeelden van analyses uit de praktijk)
  • Werkgerichte interventies voor verzuimreductie en terugdringen van het verloop
  10:30 - 10:45 uurKoffie en Thee
  10:45 - 12:00 uur
  • Actionable insights (voorbeelden van analyses uit de praktijk)
  • Persoonsgerichte interventies voor verzuimreductie en het reduceren van verloop
  12:00 - 13:00 uurLunch
  13:00 - 14:45 uur
  • Meten van het effect van interventies op verzuim en verloop in de praktijk (prof. dr. Robert Dur)
  • Het selecteren van effectieve interventies
  14:45 - 15:00 uurKoffie en Thee
  15:00 - 16:30 uur
  • Lessen uit de praktijk
  • Zelf oefenen met data
  16:30 - 17:00 uurSamenvatting, evaluatie en afsluiting

  Docenten

  • Drs. Mark Boitelle

   Mark Boitelle is directeur van een opleidingsinstituut dat zich toelegt op het oplossen van verzuim, verloop en de rol van het management hierin. Hij heeft een academische achtergrond in de psychologie, gedragsverandering en datascience/kunstmatige intelligentie. Mark adviseert (senior) management over de gecombineerde toepassing van advanced HR analytics en gedragsverandering, maar heeft ook zelf gewerkt als interim HR directeur. Ècht impact maak je door strategische problemen te koppelen aan de juiste datatechnieken en er vervolgens ook voor te zorgen dat deze oplossingen echt worden gebruikt (=gedragsverandering). Hij geeft les binnen enkele post-academische opleidingen en werkt samen met een aantal gerenommeerde adviesbureaus.

   foto van Mark Boitelle
  • Dr. Kristiaan Glorie

   Kristiaan Glorie is directeur van Erasmus Q-Intelligence, een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat zich toelegt op data science en kunstmatige intelligentie. Hij heeft een achtergrond in de econometrie en is gepromoveerd in Operations Research. Kristiaan adviseert bedrijven over het realiseren van positieve impact op diverse gebieden zoals HR analytics, demand forecasting en procesoptimalisatie. Hij geeft les binnen diverse post-academische opleidingen en heeft gewerkt met een variëteit aan cliënten in de publieke en private sector, waaronder gerenommeerde partijen als het Erasmus Medisch Centrum, de Belastingdienst en Knab bank.

   Kristiaan Glorie
  • Prof. dr. Robert Dur

   Robert Dur is hoogleraar economie aan de Erasmus School of Economics. Hij doet veldexperimenten op het gebied van personeelsbeleid. Het doel is om samen met bedrijven en overheidsorganisaties te leren wat de effecten van concrete interventies zijn. Hiertoe worden vernieuwingen eerst op kleine schaal uitgeprobeerd, zodat betrouwbare conclusies getrokken kunnen worden over de effectiviteit ervan. Naast zijn veldexperimentele werk ontwikkelt hij ook theorieën over het gedrag van mensen in organisaties en brengt hij in kaart wat mensen drijft op hun werk.

   Foto Robert Dur

  Kijk ook eens naar deze programma's:

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen