Inhoud Strategische Kijk op Data Analytics

Current facets (Pre-Master)

 


Inleiding

Executive Program ‘Strategische Kijk op Data Analytics’ biedt inzicht in de mogelijkheden van Data Analytics voor de strategische roadmap van uw organisatie.

Wie zich oriënteert op de concurrentiepositie en strategische ontwikkeling van de organisatie kan niet om Data Analytics heen. Businessmodellen veranderen, operationele processen worden opnieuw ontworpen en de besluitvorming wordt meer datagedreven. De ontwikkelingen gaan zo snel dat het noodzakelijk is om goed geïnformeerd te blijven over de kansen en bedreigingen. Tijdens dit programma kijken we door een strategische bril naar de mogelijkheden om met behulp van Data Analytics de huidige manier van werken te optimaliseren én nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Ook is er aandacht voor de risico’s en onbedoelde consequenties, zoals cyber crime en privacy issues.

Dit Executive Program biedt de deelnemers een framework om op een systematische manier aan hun strategische roadmap te werken. U ontwikkelt een concreet beeld van de toekomst van uw organisatie in de digitale tijd en u bent na afloop in staat om verschillende strategische opties te identificeren. Tevens krijgt u inzicht in de kritische succesfactoren bij de implementatie van Data Analytics in uw organisatie.

We vinden het belangrijk om deelnemers goed te begeleiden. Daarom geldt er een groepsgrootte van maximaal 25 deelnemers.

Naar boven 

Doelgroep & Instapniveau

Dit programma is bedoeld voor bestuurders, directieleden, (senior) managers, strategen en adviseurs, zowel uit de private als de publieke sector. Het programma richt zich primair op degenen die verantwoordelijk zijn voor de strategische oriëntatie van de organisatie en voor innovatie.


Toelatingseisen

Van de deelnemers wordt een universitaire of HBO achtergrond verwacht, in combinatie met minimaal 5 jaar werkervaring in strategische besluitvorming of advisering. Kennis op het gebied van statistiek en programmeren is niet vereist, enige affiniteit met kwantitatieve analyses is gewenst.

 Naar bovenWerkwijze

Om een goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden van Data Analytics, worden zowel de business impact als de analysemethoden bediscussieerd. In dit executive program ligt de nadruk op strategie en wordt niet geprogrammeerd. Wel leert u voldoende over de techniek van Data Analytics om een goede gesprekspartner en opdrachtgever voor Data Scientists te kunnen zijn. Presentaties en case studies worden afgewisseld met workshops en andere werkvormen. Tijdens het eerste college wordt een framework voor het opstellen van een strategische roadmap gepresenteerd die de deelnemers voor hun eigen organisatie kunnen toepassen. Gedurende het vervolg van het programma worden bouwstenen aangereikt voor het verder invullen van de roadmap. Aan de hand van de roadmaps worden de bijbehorende implementatievraagstukken besproken. De colleges worden verzorgd door gerenommeerde docenten en gastsprekers uit de praktijk. Het programma wordt begeleid door dr. Willem Peter de Ridder. Hij is Program Director van het programma en tevens directeur van Futures Studies.

De praktijk leert dat het intensieve lesdagen zijn en dat men moet  uitgaan van minstens 2 uur zelfstudie per week.

De voertaal van het programma is Nederlands.

Naar boven


Resultaat & Leerdoelen

Na afronding van dit programma bent u in staat om:

 • De strategische impact van Data Analytics op de interne bedrijfsvoering en de externe omgeving te overzien en een toekomstbeeld voor uw organisatie te schetsen.
 • Kansen en bedreigingen van Data Analytics te vertalen naar strategische opties voor het optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
 • Op basis van een strategische roadmap voor de 'eigen' organisatie beslissingen te nemen over investeringen in Big Data Analytics en de mogelijk daaruit voortvloeiende transformatie van de organisatie.

 

 • Erasmus Q-Intelligence is als onderwijsinstelling erkend door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Dit programma bestaat uit 28 PE-uren.

Naar boven

Programma

Het programma start op 31 januari 2019. Alle bijeenkomsten worden gehouden op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam en vinden plaats op donderdagen van 16.00 tot 21.00 uur. In totaal gaat het om 7 collegedagen in de periode van september tot en met december 2018.

Het overzicht van de collegedagen vindt u hieronder.

De opbouw van het programma is als volgt:

Dag 1 - 31 januari 2019
Sense of urgency: kansen en bedreigen van Big Data Analytics en Artificiele Intelligentie.

Voor organisaties wordt Big Data concreet in de vorm van data-analyses, die resulteren in statistische verbanden, patroonherkenning, spraakherkenning en dergelijke. Op basis hiervan worden wiskundige algoritmes geformuleerd die de basis vormen voor lerende systemen, ook bekend als kunstmatige of artificiële intelligentie. Artificiële intelligentie is inmiddels overal. Wat kan er allemaal al en wat kunnen we nog meer verwachten? We bespreken de trends en kijken vooruit.

Ook presenteren we op deze eerste dag een methode aan de hand waarvan de deelnemers in de loop van het programma een toekomstbeeld voor hun eigen organisatie kunnen maken.


Dag 2 - 14 februari 2019
Impact op marketing, verkoop en klantenservice

Wat gebeurt er als je een betere projectie hebt van de vraag naar je producten? Je zou minder weggooien, minder voorraad aanhouden en geen nee-verkopen hebben. De omzet gaat omhoog en de kosten van productie, opslag en logistiek nemen af.

Dynamische prijsbepaling kennen we al langer van vliegtickets en hotelkamers en wordt voor steeds meer productcategorieën toegepast. Algoritmes stellen de prijs vast op basis van een inschatting van wat de consument bereid is te betalen.

Reclames worden dankzij artificiële intelligentie steeds persoonlijker. Niet iedereen krijgt online dezelfde banners te zien en niet iedereen ontvangt van winkelbedrijven dezelfde aanbiedingen. De data maken duidelijk welke consument je met welke boodschap op welk moment kunt overtuigen om iets te kopen en tegen welke prijs.


Dag 3 - 21 maart 2019
Impact op productie en logistiek

Robots worden dankzij artificiële intelligentie steeds slimmer en op meer terreinen inzetbaar. De eerste robots in fabrieken waren relatief dom: zij stonden op een vaste plaats en voerden steeds precies dezelfde handeling uit. Moderne robots zijn uitgerust met sensoren en bewegen zelfstandig door de productieruimte.

Data Analytics speelt een grote rol in de Supply Chain, bijvoorbeeld bij optimalisatie van logistieke planning en routing, bepaling van de noodzakelijke voorraden reserveonderdelen, planning van onderhoud etcetera.

Dag 4 - 4 april 2019
Impact op HRM, finance, procurement en audit

De invloed van Data Analytics en artificiële intelligentie manifesteert zich op het terrein van HRM bijvoorbeeld in de vorm van analyses van ziekteverzuim en van in- en uitstroom van personeel. In de financiële functie zien we data-analyses van investerings-, buitengebruikstellings- en make-or-buy-vraagstukken. Op het terrein van de inkoopfunctie (procurement) zijn de toepassingen veelvuldig, bijvoorbeeld ten aanzien van optimale voorraad- en bestelgroottes, veiligheidsvoorraden, detectie (kwaliteitscontrole) van grondstoffen en halffabricaten van derden etc. Ook voor auditdoeleinden worden steeds vaker data-analyses gemaakt.

Het is goed te bedenken dat de staffuncties niet ontkomen aan de impact van Data Analytics. Voor alle activiteiten die een routinematig karakter hebben, kunnen algoritmes worden gemaakt. Daardoor zullen de werkzaamheden van hoogopgeleide professionals in deze functies sterk veranderen.

Halverwege het programma bespreken we ook de voortgang die de deelnemers maken met hun eigen strategische roadmap. Welke ideeën zijn er al?

Dag 5 - 18 april 2019
Conjunctuur- en sentimentsanalyse

Wat zijn toekomstige economische ontwikkelingen en hoe speel je daar als overheid of bedrijf gericht op in? Met Data Analytics zijn conjunctuurverschijnselen steeds sneller en nauwkeuriger te voorspellen. Waar dreigt oververhitting van deelmarkten en wanneer is een kansrijke periode van evenwichtige groei aanstaande?

Door middel van grootschalige patroonherkenning in velerlei gegevensreeksen en sentimentanalyse van nieuwsberichten en sociale media is een diepgravende analyse van de economie mogelijk. Inzicht hierin biedt een op data gebaseerde basis voor het nemen van investeringsbeslissingen.

Dag 6 - 16 mei 2019
Risico's, grenzen en valkuilen van Data Analytics

Cijfers liegen niet, zeggen ze, maar niet alle cijfers zijn zinvol. Cijfers kunnen correlaties suggereren tussen factoren die in werkelijkheid niets met elkaar te maken hebben. We bespreken waar je op moet letten bij het beoordelen van de uitkomsten van een data-analyse.

Naarmate we meer beslissingen nemen die gestoeld zijn op de uitkomsten van Data Analytics, moeten we meer aandacht besteden aan het controleren van de systemen die daarvoor worden gebruikt. We mogen niet blind vertrouwen op een systeem dat we niet begrijpen. We bespreken security, crime en privacy vanuit zowel een strategisch als een juridisch perspectief.


Dag 7 - 6 juni 2019
Aan de slag: strategische roadmap en implementatievraagstukken

We hebben gezien dat Data Analytics en artificiële intelligentie impact hebben op alle bedrijfsonderdelen en een groot verschil kunnen maken voor de positionering en winstgevendheid van een onderneming. Voor organisaties in alle sectoren, ook non-profit, is er alle reden om actief met Data Analytics aan de slag te gaan.

Op de laatste collegedag bespreken we de strategische opties die de deelnemers hebben ontwikkeld. Welke mogelijkheden biedt Data Analytics voor het verbeteren van bestaande producten en processen? Welke nieuwe diensten kun je ontwikkelen voor nieuwe markten?

Daarbij bespreken we ook de vervolgstappen: implementatie en executie. Hoe ziet de roadmap eruit, welke obstakels kun je verwachten en hoe ga je daarmee om?

Naar boven

 

Docenten

De collegedagen worden verzorgd door topwetenschappers uit hun vakgebied. Hieronder een selectie van docenten die aan dit programma zijn verbonden:

 • Programma Directeur Dr. Willem Peter de Ridder

  Futuroloog Willem Peter de Ridder is docent, spreker, auteur en strategieconsultant. Als directeur van Futures Studies ondersteunt hij organisaties bij het verkennen van de toekomst en het formuleren van een toekomstbestendige strategie. In 2016 verscheen zijn boek Digital by Default, over strategisch management in de digitale transformatie. Van 1994 tot 2016 heeft hij management- en directiefuncties vervuld in binnen- en buitenland voor BP en Aegon. Hij heeft gewerkt in Nederland, Zuid-Korea, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland. Van 1988 tot 1994 heeft hij Bedrijfseconomie en Japankunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2006 is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg.

 • Academisch Directeur Dr. Michel van de Velden is universitair hoofddocent statistiek bij het Econometrisch Instituut.  Zijn onderzoekinteresses betreffen het ontwikkelen en verbeteren van visualisatie methoden voor multivariate data en de toepassing van dergelijke, vaak niet parametrische, methoden op zogenaamde big data.  Zijn toegepast werk bestrijkt een breed gebied variërend van archeologie tot transportwetenschap. 

 • Prof.dr. Bas Donkers is hoogleraar marketing onderzoek aan de Erasmus School of Economics. Zijn onderzoeksinteresse omvat de modelmatige analyse van het gedrag van klanten om zo meer inzicht op te bouwen voor de te ontwikkelen marketing strategie. Resultaten van zijn onderzoek zijn verschenen in de internationale top tijdschriften binnen het marketing domein. Hij is een ervaren docent, betrokken bij marketing vakken op bachelor en master niveau. Bas gebruikt zijn kennis ook om bedrijven te adviseren rondom het maken van goede aanbevelingen, op basis van machine learning technieken.

 • Prof.dr. Philip Hans B.F. Franses - Professor Applied Econometrics and Marketing Research

  Philip Hans Franses is sinds 2006 de Decaan van de Erasmus School of Economics. Zijn onderzoek betreft de ontwikkeling en toepassing van econometrische methoden die relevant zijn voor vraagstukken in de marketing, finance en macro-economie.

 • Prof.dr.ir. Rommert Dekker 
  Professor Quantitative Logistics, Operations Research and IT

  Rommert Dekker is in het bijzonder expert op het gebied van Maritieme en Container logistiek, Groene logistiek (CO2 emissie berekeningen), Groen Supply Chain Ontwerp, Retour Logistiek (hergebruik en recycling van gebruikte goederen), Onderhoudsoptimalisatie en Logistiek, Voorraadbeheer, Reservedelenbeheer, Transportoptimalisatie (robuuste trein- en vaarschema's), Gezondheidsoptimalisatie (vaccinatie optimalisatie, capaciteitsberekeningen). Projecten binnen dit onderzoeksveld heeft hij uitgevoerd voor Vopak, Shell Int., Fokker Services, ECT Container Terminal, Henkel, Maersk Line, Shell Pernis Refinery, SBM Offshore, Van Uden  Transport, Philips Medical en Philips Consumer Electronics.

 • Prof.dr. Dennis Fok - Professor Applied Econometrics

  Dennis Fok is gespecialiseerd in het ontwerpen van modellen om beslissingen van consumenten te beschrijven, te verklaren en te voorspellen. In zijn onderzoek werkt hij regelmatig samen met bedrijven. Zijn technische interesses zijn onder andere het modelleren van verschillen in het gedrag van consumenten, marketing econometrie en Bayesiaanse statistiek. Het onderzoek van Dennis is gepubliceerd in verscheidene academische tijdschriften. Hij heeft vele studenten econometrie begeleid bij hun master scriptie onderzoek voor vele verschillende organisaties.

 • Dr. Koen Bel Data Scientist

  Koen Bel is in Rotterdam gepromoveerd op het gebied van theoretische econometrie. Hij brengt deze specialistische kennis graag op een bruikbare en begrijpelijke manier in de praktijk. Speciale interesse gaat uit naar econometrische analyse voor marketing- en voorspellingsdoeleinden. Deze interesse is terug te vinden in zijn promotieonderzoek over extensieve relaties in keuzeprocessen.

 • Ir. Raymond van Es is Chief Analytics Officer van Ortec Finance Data Analytics en adviseert onder andere over datastrategie, machine learning projecten en artificiële intelligentie. Hij heeft verschillende data-gedreven innovaties in de verzekeringssector op zijn naam staan, waaronder de eerste Facebook verzekeraar ter wereld: Kroodle. Daarnaast is hij mede-oprichter van Fairzekering en heeft daarmee verschillende prijzen gewonnen, zoals Financial Marketing Company of 2014, de Accenture Innovation Award, de Generali AM Innovation Award en Disrupter of the year 2015.

Naar boven

 

Kosten & Inschrijfformulier & Brochure

De kosten voor deelname aan het programma bedragen € 5.495,-- (vrij van btw) en inclusief lesmateriaal, lichte maaltijd, koffie/thee en parkeerkaarten.

Naar boven

Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding kan men zich richten to de Program Director dr. Willem Peter de Ridder:

Postadres:

Erasmus Q-Intelligence
Kamer M6-09
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Bezoekadres:

Kamer M6-09
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Telefoon:

010 - 408 1168

E-mail:

opleiding-eqi@ese.eur.nl


Naar boven