Data Analytics en kunstmatige intelligentie voor Commissarissen & Toezichthouders

Inleiding

Tijdens deze masterclass kijken we vanuit het perspectief van de commissaris of toezichthouder naar de mogelijkheden van Data Analytics. We bespreken waar u op moet letten en welke  vragen u kunt stellen. Maakt het bestuur voldoende gebruik van de mogelijkheden van Data Analytics en kunstmatige intelligentie? Worden de risico’s onderkend en voldoende beheerst? Is de governance bevorderend of belemmerend voor digitale innovatie? Hebben we de juiste mensen aan boord? Deze Masterclass biedt de deelnemers de mogelijkheid om de organisatie(s) waarop toezicht wordt gehouden tegen het licht te houden. U ontwikkelt een concreet beeld van de huidige positie van de organisatie ten opzichte van de mogelijkheden van Data Analytics en u bent na afloop in staat om hierover de juiste vragen te stellen.

Na deelname aan deze masterclass zijn deelnemers in staat om:

  • Een inschatting te maken van de strategische impact van Data Analytics en kunstmatige intelligentie op het businessmodel en de concurrentie in de sector.
  • Kansen en bedreigingen van Data Analytics voor de onderneming in te schatten en daar gerichte vragen over te stellen.
  • Een oordeel te vormen over de effectiviteit van het leiderschap in het tijdig anticiperen en adequaat reageren op de noodzakelijke aanpassingen aan de digitale tijd.

Doelgroep

Deze masterclass is bedoeld voor commissarissen en toezichthouders, zowel in de private als de publieke sector. Specifieke ervaring met ICT of digitalisering is geen vereiste. Het programma staat onder leiding van dr. Willem Peter de Ridder. 

De tweedaagse Masterclass is op 29 november en 6 december 2019, op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 25.

  • Erasmus Q-Intelligence is als onderwijsinstelling erkend door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Dit programma bestaat uit 14 PE-uren.