Data Analytics en kunstmatige intelligentie voor Commissarissen & Toezichthouders

Inleiding

De masterclass ‘Data Analytics voor Commissarissen & Toezichthouders’ biedt inzicht in de rol die toezichthouders spelen in het aanjagen én beheersen van Data Analytics en kunstmatige intelligentie.

De ontwikkelingen op het gebied van Data Analytics gaan snel en hebben verstrekkende gevolgen voor organisatiemodellen, verdienmodellen en concurrentieverhoudingen. Op steeds meer terreinen zien we dat slimme, zelflerende systemen in staat zijn om autonoom betere beslissingen te nemen dan mensen. In datagedreven organisaties worden data-analyses niet alleen gemaakt om het verleden te begrijpen, maar ook om de toekomst te voorspellen en processen real-time te optimaliseren. Ondernemingen die hun strategie hier niet op afstemmen en hun businessmodel niet tijdig digitaliseren, hebben het nakijken en zien hun marktaandeel snel teruglopen. Daarnaast leiden de nieuwe mogelijkheden tot ongekende risico’s en onbedoelde consequenties. Niet alles wat kan, mag ook. Denk hierbij bijvoorbeeld aan compliance regels met betrekking tot privacy. Ook cybersecurity is een belangrijk thema, niet alleen vanwege het directe verlies, maar ook vanwege het reputatierisico. En dan zijn er nog tal van ethische dilemma’s. Moet je alles wat kan en mag, ook willen?

Tijdens deze masterclass kijken we vanuit het perspectief van de commissaris of toezichthouder naar de mogelijkheden van Data Analytics. We bespreken waar u op moet letten en welke  vragen u kunt stellen. Maakt het bestuur voldoende gebruik van de mogelijkheden van Data Analytics en kunstmatige intelligentie? Worden de risico’s onderkend en voldoende beheerst? Is de governance bevorderend of belemmerend voor digitale innovatie? Hebben we de juiste mensen aan boord? Deze Masterclass biedt de deelnemers de mogelijkheid om de organisatie(s) waarop toezicht wordt gehouden tegen het licht te houden. U ontwikkelt een concreet beeld van de huidige positie van de organisatie ten opzichte van de mogelijkheden van Data Analytics en u bent na afloop in staat om hierover de juiste vragen te stellen.

Doelgroep

Deze masterclass is bedoeld voor commissarissen en toezichthouders, zowel in de private als de publieke sector. Specifieke ervaring met ICT of digitalisering is geen vereiste.

Resultaat & Leerdoelen

Na deelname aan deze masterclass zijn deelnemers in staat om:

 • Een inschatting te maken van de strategische impact van Data Analytics en kunstmatige intelligentie op het businessmodel en de concurrentie in de sector.
 • Kansen en bedreigingen van Data Analytics voor de onderneming in te schatten en daar gerichte vragen over te stellen.
 • Een oordeel te vormen over de effectiviteit van het leiderschap in het tijdig anticiperen en adequaat reageren op de noodzakelijke aanpassingen aan de digitale tijd.

Naar boven

Werkwijze

In deze Masterclass worden de veelgebruikte methoden voor Data Analytics besproken, maar wordt niet geprogrammeerd. De nadruk ligt op de business impact van Data Analytics en op de implicaties voor het bestuur en het toezicht. Presentaties en case studies worden afgewisseld met workshops en andere werkvormen. Gedurende de masterclass worden de bouwstenen aangereikt waarmee u een oordeel kunt vormen over de strategische gevolgen van Data Analytics en kunstmatige intelligentie voor de organisatie(s) waarop u toezicht houdt.

De colleges worden verzorgd door gerenommeerde docenten en gastsprekers uit de praktijk. De masterclass wordt begeleid door Program Director dr. Willem Peter de Ridder. 

Programma

Dag 1: 8 november 2019Kansen en impact van Data Analytics en kunstmatige intelligentie
Dag 2: 29 november 2019        Leiderschap en toezicht houden op Data Analytics en kunstmatige intelligentie

De masterclass betreft 2 collegedagen (op vrijdag) van 9.00 – 18.00 uur op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De eerste dag staat vooral in het teken van het ‘wat’. Wat zijn de mogelijkheden van Data Analytics en kunstmatige intelligentie? We laten uiteenlopende methoden en toepassingen zien en we bespreken de impact op de strategie en de bedrijfsvoering.

De tweede dag gaat over het ‘hoe’. Wat mag je van bestuurders verwachten in de digitale transformatie? Wanneer is leiderschap effectief en welke rol kan de Raad van Commissarissen
spelen? Hierbij betrekken we ook de juridische risico’s en ethische vraagstukken.

De voertaal is Nederlands. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 25.

Naar boven

Docenten

 • Program Director: Dr. Willem Peter de Ridder
  Futuroloog Willem Peter de Ridder is docent, spreker, auteur en strategieconsultant. Als directeur van Futures Studies ondersteunt hij organisaties bij het verkennen van de toekomst en het formuleren van een toekomstbestendige strategie. Daarnaast is hij commissaris/toezichthouder bij drie non-profit organisaties. In 2016 verscheen zijn boek Digital by Default, over strategisch management in de digitale transformatie. Van 1994 tot 2016 heeft hij management- en directiefuncties vervuld in binnen- en buitenland voor BP en Aegon. Hij heeft gewerkt in Nederland, Zuid-Korea, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland. Van 1988 tot 1994 heeft hij Bedrijfseconomie en Japankunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2006 is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg.

 • Ir. Raymond van Es is Chief Analytics Officer van Ortec Finance Data Analytics en adviseert onder andere over datastrategie, machine learning projecten en artificiële intelligentie. Hij heeft verschillende data-gedreven innovaties in de verzekeringssector op zijn naam staan, waaronder de eerste Facebook verzekeraar ter wereld: Kroodle. Daarnaast is hij mede-oprichter van Fairzekering en heeft daarmee verschillende prijzen gewonnen, zoals Financial Marketing Company of 2014, de Accenture Innovation Award, de Generali AM Innovation Award en Disrupter of the year 2015.

 • Carin Gorter

  Drs. Carin Gorter RA is commissaris bij een aantal bedrijven waaronder Basic-Fit, TKH en TVM. Daarnaast is zij lid van de MCA en externe audit committee lid bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Zij is als voorzitter van de Audit en Risicocommissie onder meer betrokken transformatieprocessen met betrekking tot IT en data analytics. Carin heeft in het verleden verschillende senior management functies vervuld op het gebied van operations, IT en productcontrol. Haar laatste senior management functie was SEVP legal, compliance en security. Carin is afgestuurd bedrijfseconoom en registeraccountant.

 • Jan Stolker Distinguished Lecturer Erasmus School of

  Drs. Jan Stolker is directeur van het Erasmus Governance Institute en Program Director van de governance programma’s van Erasmus Universiteit. Hij heeft 22 (internationale) commissariaten en toezichtfuncties vervuld bij bedrijven en non profit organisaties. Jan is onafhankelijk adviseur op het gebied van ondernemingsstrategie, financiering en corporate governance, met name in turn-around situaties. Hij was hij onder meer werkzaam als Managing Director bij ABN AMRO Bank, CEO van ABN AMRO Capital, CEO van NeSBIC Investment Funds II en CEO van Indivers.

 • Dr. Michel van de Velden is universitair hoofddocent statistiek bij het Econometrisch Instituut.  Zijn onderzoekinteresses betreffen het ontwikkelen en verbeteren van visualisatie methoden voor multivariate data en de toepassing van dergelijke, vaak niet parametrische, methoden op zogenaamde big data.  Zijn toegepast werk bestrijkt een breed gebied variërend van archeologie tot transportwetenschap. 

 • Peter Kager

  Peter Kager is directeur van ICTRecht Privacy. Peter staat opdrachtgevers bij op het gebied van privacy, cookies, e-commerce, consumentenrecht en webdevelopment. Hoewel het juridische aspect hierbij centraal staat, maakt Peter dagelijks de koppeling met de praktische kant door het opstellen van adviezen en overeenkomsten, het begeleiden van samenwerkingen en het geven van trainingen en lezingen. Peter is lid van The International Association of Privacy Professionals (IAPP) en is Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) en Certified Information Privacy Technologist (CIPT). Verder is hij als juridisch expert en lid van de geschillencommissie betrokken bij branchevereniging ISPConnect.

Kosten & Inschrijven

De kosten voor deelname aan deze masterclass bedragen € 2.490,= (vrij van btw). Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, lunch, koffie/thee en parkeerkaarten.

Organisatie
Executive Program ‘Data Analytics en kunstmatige intelligentie voor Commissarissen’ wordt aangeboden door Erasmus Q-Intelligence in samenwerking met het Erasmus Governance Institute.

Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding kan men zich richten tot de Program Director dr. Willem Peter de Ridder:

Postadres:

Erasmus Q-Intelligence
Kamer M6-09
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Bezoekadres:

Kamer M6-09
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Telefoon:

010 - 408 1168

E-mail:

opleiding-eqi@ese.eur.nl

 • Erasmus Q-Intelligence is als onderwijsinstelling erkend door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Dit programma bestaat uit 14 PE-uren.