Data Analytics for Marketing Intelligence

Inleiding

Executive Program Data Analytics for Marketing Intelligence biedt marketing professionals inzicht in de mogelijkheden om Data Analytics in te zetten voor actuele marketingvraagstukken.

Voor het voeren van een eigentijdse marketingstrategie is een grondige kennis van data analyse en de toepassing van beslissingsmodellen nodig. Data Analytics is een specialisme dat zich snel ontwikkelt en nagenoeg aan alle onderdelen van beleid en beleidsondersteuning raakt. Ook de beschikbaarheid van klantgegevens en daarbij passende analyses is de laatste jaren sterk van karakter veranderd.

Vandaag de dag is het voor marketing managers en hun ondersteuners niet meer voldoende om  alleen over een grondige kennis van marketing concepten te beschikken. Meer en meer wordt bekendheid met data-gedreven analyses en de toepassing van beslissingsmodellen gevraagd. Dit programma biedt deelnemers inzicht in de mogelijkheden van Data Analytics binnen hun eigen vakgebied Marketing. Deelnemers maken kennis met beproefde methoden en toepassingen om hun marketing belissingen een stevige data-gedreven basis te geven.

Tijdens zeven programmadagen werken deelnemers met praktijkcases en leren zij de betekenis van Data Analytics voor hun eigen situatie te overzien. Specifiek wordt inzicht gegeven in de benodigde data en analyses die leiden tot optimale beslissingen. Hierbij wordt ook inzichtelijk waar extra data en meer gespecialiseerde data science kennis het meest tot hun recht kunnen komen binnen de organisatie. De colleges worden verzorgd door hoogleraren en ervaren docenten uit de praktijk.

Doelgroep & Instapniveau

Maximaal 25 deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met Data Analytics die volledig is afgestemd op het eigen vakgebied. Dit programma is daarom speciaal geschikt voor marketingspecialisten, zoals beleidsondersteuners, marketing analisten, marketing managers en sales managers. Deelnemers beschikken over marketingkennis op post-HBO niveau en hebben affiniteit met kwantitatieve analyse.

Naar boven

Werkwijze

Aan de hand van tutorials en cases worden voor diverse uiteenlopende bedrijfsvraagstukken de mogelijkheden van Data Analytics belicht. Hierbij wordt elke keer ingegaan op de relevante technieken en analyses, waarbij iedere methodiek qua werking gepresenteerd wordt. Voor- en nadelen worden be­discussieerd. Groepsgewijs zal in iedere sessie een concreet vraagstuk opgelost worden.

Dankzij de praktijkgerichte opzet van Executive Program ‘Data Analytics for Marketing Intelligence’, de ervaring van onze docenten en de expertise van onze ondersteunende data specialisten, krijgen deelnemers een goed overzicht van de mogelijkheden van Data Analytics binnen hun eigen vakgebied.

Deelnemers brengen op basis van een van de eerste onderwerpen van de cursus hun eigen praktijkcasus in, die zij, eventueel in kleine teams, gedurende de collegeperiode oplossen. Hierbij kunnen zij de expertise van de docenten raadplegen tijdens de bijeenkomsten en in een apart feedback moment. In de laatste sessie worden alle oplossingen gepresenteerd en besproken.

Na afloop van de cursus wordt een certificaat verstrekt.

De voertaal van het programma is, op 2 collegedagen na, hoofdzakelijk Engels. 

Resultaat & Leerdoelen

Het doel van dit programma is om overzicht en inzicht te bieden in de hedendaagse stand van zaken op het raakvlak van Data Analyse en Marketingvraagstukken, kort gezegd: Marketing Intelligence.

Leerdoelen worden behaald door praktijkvraagstukken te bespreken en te analyseren. Hierdoor zijn deelnemers na afloop beter uitgerust om toepassingsmogelijkheden in de eigen praktijk op haalbaarheid en potentiële bijdrage te kunnen beoordelen.

Na deelname aan dit programma zijn deelnemers in staat om:

 • De rol van data in het besluitvormingsproces op waarde te schatten.
 • Te beoordelen of in concrete praktijksituaties de toepassing van methoden van Data Analytics zinvol is.
 • Nieuwe vormen van analyse in de eigen organisatie verantwoord te introduceren.
 • Kwantitatieve analyses van marketingdata te beoordelen op relevantie en betrouwbaarheid.
 • Een belangrijke bijdrage te leveren aan het onderzoeken, beoordelen en implementeren van strategische keuzes, gebaseerd op empirische analyse van beschikbare data.

Naar boven

Programma

Het programma start op donderdag 26 september 2019 op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam en bestaat uit 7 collegedagen, die tweewekelijks plaatsvinden. De collegedagen duren van  16:00 – 21:00 uur.

26 september 2019Introduction and Customer Valuation                                            
10 oktober 2019Segmentation and Targeting
24 oktober 2019Positioning
7 november 2019New Product Design
21 november 2019Marketing Mix
12 december 2019Digital Revolution 
19 december 2019Presentation of own Research Project

Naast het volgen van de colleges wordt ook uitgegaan van gemiddeld 2 uur zelfstudie per week. 

Studiemateriaal

Er wordt gebruik gemaakt van Excel en speciale applicaties die op Excel voortbouwen. Van deelnemers wordt verwacht dat ze hun eigen laptop meebrengen zodat zij analyse programma’s kunnen draaien. Het is mogelijk te werken met eigen datasets. Op de laptop moet Excel versie 7.0 of hoger geïnstalleerd zijn.

Tijdens de eerste collegedag krijgen deelnemers het boek Principles of Marketing Engineering, 2nd Edition – Gary L. Lilien, Arvind Rangaswamy, Arnaud De Bruyn.

Naar boven

Docenten

De collegedagen worden verzorgd door (internationale) topwetenschappers uit hun vakgebied. Hieronder een selectie van docenten die aan dit programma zijn verbonden:

 • Academic Director Prof.dr. Bas Donkers is een ervaren ondernemer op het gebied van energy finance en universitair hoofddocent bij de afdeling bedrijfseconomie aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook is hij medeoprichter van Energy Global en het Energy Finance Institute. Ronald is gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van commodity hedging, energy finance and behavioral finance. Hij heeft meerdere prijzen gewonnen op het gebied van onderwijs, waaronder de Erasmus Universiteit onderwijsprijs voor innovaties met behulp van ICT-oplossingen. Verder is hij auteur van talrijke publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

 • Christian van Someren is oprichter en CEO van SphereMall. Christian deed na zijn studie kwantitatieve marketing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ruime advies- en praktijkervaring op. Hij was werkzaam in de wereld van e-commerce zoals bij Proctor & Gamble en SparkOptimus. Ook werkte hij als zelfstandig adviseur en was hij oprichter van de webwinkel Truus.nl. Hij is een rasechte ondernemer en weet als geen ander op verschillende terreinen strategie om te zetten naar praktische uitvoering. Of het nu gaat om multinationals, startups of bij lopende bedrijfsprocessen. Christian heeft een vaste column in Twinkle en is als gastdocent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • Dr. Nilesh Saraf richt zich met zijn onderzoek op de verspreiding van bedrijfsinformatietechnologie en de rol daarvan bij het creëren van bedrijfswaarde. Hij doet ook onderzoek naar opensourcesoftware-ontwikkeling, strategisch gedrag van verkopers van IT producten en diensten, en de totstandkoming van technologiestandaarden.

  Zijn onderzoeken zijn verschenen in wetenschappelijke toptijdschriften, namelijk MIS Quarterly en Information Systems Research en heeft competitieve onderscheidingen gekregen waaronder de Emerald Management Reviews Citations of Excellence Awards in 2011 en 2014, en de tweede plaats in de Best Doctoral Dissertation competition (ACM-SIGMIS) in 2004. Hij heeft ook competitieve externe beurzen gewonnen van de Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

 • Dr. Srabana Dasgupta is als hoofddocent Marketing Research, Marketing Analytics en Pricing verbonden aan de Simon Fraser Universiteit in Canada. Haar doctoraal heeft zij behaald aan de University of Southern California. Haar onderzoeken richten zich op koopgedrag van consumenten en hoe bedrijven het koopgedrag van consumenten vertalen naar marketing strategie. Daarnaast richt haar interesse zich op de implementatie van technieken en methoden en ook welke invloed sociale media heeft op bedrijven.

Naar boven

Kosten en Inschrijven

De kosten voor dit programma bedragen € 5.750,--vrij van btw. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal, lichte maaltijd, koffie/thee en parkeerkaarten.

Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding kan men zich richten tot prof.dr. Bas Donkers:

Postadres

:

Erasmus Q-Intelligence
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Bezoekadres

:

Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Telefoon

:

010 - 408 1168

E-mail

:

opleiding-eqi@ese.eur.nl

 • Erasmus Q-Intelligence is als onderwijsinstelling erkend door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Dit programma bestaat uit 28 PE-uren.