Executive Program Strategische Kijk op Data Analytics

Inleiding

Wie zich oriënteert op de concurrentiepositie en strategische ontwikkeling van de organisatie kan niet om Data Analytics heen. Businessmodellen veranderen, operationele processen worden opnieuw ontworpen en de besluitvorming wordt meer datagedreven. De ontwikkelingen gaan zo snel dat het noodzakelijk is om goed geïnformeerd te blijven over de kansen en bedreigingen.

Tijdens dit programma kijken we door een strategische bril naar de mogelijkheden om met behulp van Data Analytics de huidige manier van werken te optimaliseren én nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Ook is er aandacht voor risico's, onbedoelde ethische consequenties, cyber crime en privacy issues. 

Doelgroep

Dit programma is bedoeld voor bestuurders, directieleden, (senior) managers, strategen en adviseurs, zowel uit de private als de publieke sector. Het programma richt zich primair op degenen die verantwoordelijk zijn voor de strategische oriëntatie van de organisatie en voor innovatie.

Het programma start op 19 september 2019. Het collegegeld bedraagt € 5.750,-- (vrij van btw) en is inclusief lesmateriaal, lichte maaltijd, koffie/thee en parkeerkaarten.

We vinden het belangrijk om deelnemers goed te begeleiden. Daarom geldt er een groepsgrootte van maximaal 25 deelnemers.
 

Ervaringen van deelnemers

"Het programma ‘Strategische kijk op Data Analytics’ heeft mij precies dàt inzicht opgeleverd wat de titel beloofd. In de opzet van het programma zit verpakt dat je op veel verschillende facetten van organisaties inzicht krijgt in wat data analytics te bieden heeft, welke vragen je kunt stellen aan de data-analisten in je bedrijf en welke antwoorden je mag verwachten. Ingekleurd met vele praktijk-voorbeelden op het gebied van logistiek, hrm, risk & control, sales & marketing. De deskundigen die de colleges verzorgen hebben een sterke link met de praktijk en stimuleren ook de cursisten om met elkaar in discussie te gaan. Dat levert extra verdieping op. Nieuwe contacten opgedaan, nieuwe inzichten verkregen. Waardevol."
Brechje Broekhoff, Manager Betaaldiensten Rabobank Nederland


“Het Executive Program ‘Strategische Kijk op Data Analytics’ is een must voor iedere executive. Het programma wordt verzorgd door uitstekende docenten met het vermogen om complexe materie toegankelijk te maken en hypes te demystificeren”.
Ivo Winkes, Partner LTP


"Ik heb het afgelopen halfjaar als bijzonder leerzaam, leuk en nuttig ervaren en zou waar mogelijk de contacten graag onderhouden d.m.v. samenwerking in projecten." 
Marc van Aart, Directeur Van. A. Beheer BV

  • Erasmus Q-Intelligence is als onderwijsinstelling erkend door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Dit programma bestaat uit 28 PE-uren.