Over EQI

Erasmus Q-Intelligence benut haar wetenschappelijke kennis om complexe bedrijfseconomische- en maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van intelligente data-analyses en modellen en technieken uit de econometrie en operations research. De uitkomsten maken het mogelijk om verantwoorde en onderbouwde beslissingen te nemen.

Erasmus Q-Intelligence is een wetenschappelijke kweekvijver. Ons team bestaat grotendeels uit medewerkers van het Erasmus Econometrisch Instituut. Wij ondersteunen en stimuleren hun wetenschappelijke activiteiten en publicaties die in het verlengde liggen van de onderzoeken die EQI in opdracht verricht.

Erasmus Q-Intelligence is een betrokken partner die waarde hecht aan gezamenlijkheid. Wij nemen de tijd om samen met u de vraag, het daarop aansluitende onderzoek en de uitkomst gedegen af te stemmen. De taal van econometristen is niet altijd eenvoudig. Uw aanspreekpunt verstaat dan ook de kunst om de brug te slaan tussen uw praktijk en de wetenschap en maakt complexe materie begrijpelijk en toepasbaar in de dagelijkse praktijk van uw organisatie.