Business Intelligence & Descriptive Analytics

Business Intelligence & Descriptive Analytics

Inleiding
Doelgroep
Toelatingseisen
Resultaat & leerdoelen
Opzet
Programma
Docenten
Kosten en bijzonderheden
Inschrijven
Contact

Inleiding

Hoewel de roep om data-gedreven besluitvorming steeds luider klinkt, is het vanwege de toename van data een steeds grotere uitdaging om dit proces te faciliteren. Dankzij de opleiding Business Intelligence & Descriptive Analytics kunt u zich profileren als specialist bij de ondersteuning van data-gedreven besluitvorming. Door zorgvuldig de belangen van de organisatie en de vragen vanuit het management in kaart te brengen, en te vertalen naar heldere visualisaties, helpt u organisaties te leren van het verleden en betere besluiten te nemen voor de toekomst.

Een goede managementrapportage of -dashboard geeft kritische informatie over het succes of falen van een onderneming en stelt het management in staat om gericht bij te sturen.

De opleiding wordt gekenmerkt door een hands-on benadering zodat u business intelligence snel kunt inzetten in uw eigen praktijk. De opleiding wordt aangeboden in zowel een klassikale variant als in een online variant.

Doelgroep

De opleiding richt zich op professionals die zich willen specialiseren in het domein van business intelligence en beschrijvende data-analyse (of wel: descriptive analytics). Omdat business intelligence binnen veel vakgebieden ingezet kan worden, staat de opleiding open voor deelnemers met uiteenlopende achtergronden.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding dient men te beschikken over een afgeronde opleiding op WO of HBO- niveau. Statistische voorkennis of programmeervaardigheden zijn niet vereist.

Resultaat & leerdoelen

Na deelname aan de opleiding bent u in staat om:

 • Organisaties te adviseren op het gebied van business intelligence en descriptive analytics en deze organisaties te ondersteunen bij het identificeren van  key performance indicators (kpi’s);
 • Overzichtelijke en informatieve dashboards te bouwen die relevante, real-time inzichten bieden;
 • Geautomatiseerde managementrapportages te maken op basis van diverse databronnen;
 • Te werken met een breed scala aan moderne softwarepakketten voor business intelligence en beschrijvende data-analyse;
 • De juiste visualisatietechnieken in te zetten, afhankelijk van het bedrijfsvraagstuk en de communicatiedoelstelling;
 • Uit te leggen hoe data-organisatie op een goede en effectieve manier kan worden vormgegeven.

Deelnemers die de opleiding succesvol afronden ontvangen een certificaat van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Opzet

De opleiding bestaat uit vijf modules van ieder drie collegedagen. De collegedagen zijn gepland op vrijdagen van 9:30-16:30 uur. Daarnaast wordt uitgegaan van circa 8 uur zelfstudie per week.

De modules hebben de volgende thema’s.

 1. Business Intelligence tools
 2. Strategic thinking & dashboard-ontwerp
 3. Data organisatie
 4. Visualization
 5. Project Business Intelligence & Descriptive Analytics

Gedurende de hele opleiding ligt de nadruk op een hands-on benadering. Hoewel de theorie ruimschoots aan bod komt, is het belangrijkste doel de deelnemers in staat te stellen de business intelligence methoden en technieken in de praktijk te gebruiken. De deelnemers zijn welkom om hun eigen datasets en casussen in te brengen.

De opleiding wordt aangeboden in twee varianten:

 • Klassikaal programma (BIDA)
 • Online programma met dezelfde mate van interactie (e-BIDA) 

Het online programma is geheel gelijkwaardig aan het klassikale programma en biedt dezelfde mogelijkheid tot het klassikaal stellen van vragen, het samenwerken in groepjes en het overleggen met medestudenten als in het reguliere programma. Daarenboven worden er speciaal voor het online programma extra zogeheten responsiecolleges verzorgd, waarbij extra begeleiding wordt geboden. Deze extra responsiecolleges zijn vrijwillig en voorzien u van extra begeleiding door de docenten.

Voor de klassikale variant geldt een maximale groepsgrootte van 15 deelnemers.

Naar boven

Programma

Het programma start op vrijdag 13 november 2020.

Module 1: Business Intelligence tools

Van 13 november 2020 t/m 4 december 2020
De collegedagen zijn 13/11, 20/11, 27/11, 4/12.

Deze module leert u de fundamenten van Business Intelligence. Aan de hand van diverse BI software pakketten, wordt u meegenomen in de basis van data visualisatie en dashboardbouw. Gedurende de module leert u welke BI tools er zijn en hoe u deze nuttig in kunt zetten.  Zo kunt u bijvoorbeeld databases in de cloud te benaderen, SQL queries schrijven om databases bij te werken en informatie te extraheren, en deze informatie weergeven in inzichtelijke managementrapportages en dashboards.

Module 2: Strategic thinking & dashboard-ontwerp

Van 11 december 2020 t/m 8 januari 2020
De collegedagen zijn 11/12, 18/12, 8/1.

In deze module leert u de kern van bedrijfsvraagstukken te distilleren en meetbare indicatoren op te stellen om besluitvorming in het vraagstuk te faciliteren. Dergelijke meetbare indicatoren worden key performance indicators (kpi’s) genoemd. Rekening houdend met bedrijfscontext en behoefte vanuit het management, leert u geschikte en relevante kpi’s op te stellen en deze weer te geven in een dashboard.

Module 3: Data organisatie

Van 14 januari 2020 t/m 28 januari 2020
De collegedagen zijn 14/1, 21/1, 28/1.

In deze module leert u hoe moderne ‘datagedreven organisaties’ vormgegeven zijn, leert u wat adequate data governance is en leert u hoe u diverse databronnen kunt ontsluiten en koppelen aan uw dashboards. U oefent hands-on de bevraging van databases met onder andere de hulp van SQL.

Module 4: Visualization

Van 5 februari 2020 t/m 19 februari 2020
De collegedagen zijn 5/2, 12/2, 19/2.

Deze module verschaft inzicht in welke visualisaties geschikt zijn voor welk type vraagstuk en leert u de praktische vaardigheden om dergelijke visualisaties te creëren. U ontwikkelt een solide basis op het gebied van informatie-visualisatie. Naast het ontwikkelen van het juiste ‘vocabulaire’ om visualisaties te beschrijven, en van de vaardigheid om informatie zo inzichtelijk mogelijk samen te vatten, zult u aan de hand van praktijkvoorbeelden ook leren hoe visualisaties gebruikt kunnen worden om te sturen. Deze kennis stelt u in staat om zich tegen misleiding te wapenen en zelf zo objectief mogelijke visualisaties te maken.

Module 5: Project Business Intelligence & Descriptive Analytics

Van 5 maart 2021 t/m 26 maart 2021.
De collegedagen zijn 5/3, 12/3, 19/3 en 26/3.

In deze module worden de opgedane technieken uit de andere modules, onder begeleiding van onze docenten, toegepast op een eigen vraagstuk en dataset.

Naar boven

Docenten

De colleges worden verzorgd door ervaren docenten op het gebied van business intelligence en descriptive analytics. De docenten zijn afkomstig uit de wetenschap en uit de praktijk.

Academic Director:

Prof.dr. Cees van Halem

Kerndocenten:

Hein Heuvelmans
dr. Ronald Huisman
dr. Koen Bel
dr. Kim Schouten

Onderwijsassistenten:

Sheila Kap
Sven Pors MSc

Kosten en bijzonderheden

Klassikaal programma: € 9.600,- Dit tarief is inclusief al het lesmateriaal, lunches en parkeerkaarten.

Online programma: € 7.900,-, Dit tarief is inclusief al het lesmateriaal.

U maakt bij de opleiding gebruik van diverse moderne business intelligence softwarepakketten om analyses mee uit te voeren. Cursisten worden geacht in bezit te zijn van een laptop waarop zij business intelligence software kunnen draaien (men dient daarvoor te beschikken over installatierechten).

Inschrijven

De opleiding start op 13 november 2020. U kunt zich aanmelden door middel van het inschrijfformulier dat u hieronder kunt downloaden. 

Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding kan men zich richten tot Program Director dr. Kristiaan M. Glorie.

 • Kristiaan Glorie

  Kristiaan Glorie is gepromoveerd in de Operations Research en gespecialiseerd in het ontwerpen en toepassen van schaalbare optimalisatiealgoritmen voor het oplossen van praktische vraagstukken. In het bijzonder gaat zijn interesse uit naar toepassingen op het snijvlak van Operations Research en Data Science. Kristiaan heeft gewerkt met een variëteit aan cliënten in de publieke en private sector.

Postadres

Erasmus Q-Intelligence
Kamer M6-09
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Bezoekadres

Kamer M6-09
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Telefoon

010 - 408 1168

E-mail

opleiding-eqi@ese.eur.nl

 • Erasmus Q-Intelligence is als onderwijsinstelling erkend door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en is daardoor gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten.

  Deze opleiding bestaat uit 50 PE-uren.